לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

איך מחשבים אובדן כושר עבודה / מחשבון אובדן כושר עבודה

תכליתם של ביטוחי אובדן כושר עבודה לסוגיהם, היא לאפשר למבוטחים לקבל תגמול חודשי במידה ויאבדו את יכולתם לעבוד למחייתם. מאחר וזהו ביטוח חשוב שנועד להבטיח את קיומו של אדם במצב כזה, זה אך טבעי לברר מראש איך מחשבים אובדן כושר עבודה, כדי לאמוד את סכום הפיצויים הצפוי. אולם חשוב לדעת שאין מחשבון אובדן כושר עבודה אחד ספציפי שמספק תשובה חד משמעית לשאלה זו.

חישוב סכום הפיצוי לנכים מעבודה משתנה בין ביטוח לביטוח, כאשר הכיסוי הביטוחי לנכות בקרנות הפנסיה, למשל, איננו זהה לזה המסופק בביטוחי מנהלים או בפוליסות ביטוח פרטיות למצבי אי כושר עבודה, וגם לא לחישוב קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. לכן הסקירה שלהלן תוקדש לבחינת אופן החישוב של תגמולי אובדן כושר עבודה בביטוחים השונים. קריאת חובה.

 

איך מחשבים אובדן כושר עבודה בביטוח לאומי

קבלת קצבת אובדן כושר עבודה בביטוח הלאומי, היא בין הזכויות הבסיסיות של כל אדם בישראל המשלם דמי ביטוח לאומי כסדרם. בחוק הביטוח הלאומי, “נכה” מוגדר בתור כל מבוטח בביטוח הלאומי שהוא תושב ישראלי בין גיל 18 ועד לגיל הפרישה, אשר בשל ליקוי פיסי, מנטלי או נפשי שנובע ממחלה, תאונה או מום מולד, אינו יכול עוד לעבוד למחייתו, או שאיננו מכניס שכר בסכום ששווה ל- 25% מן השכר הממוצע במשק, או לחילופין – שכושר עבודתו פחת ב- 50% ויותר מפאת מצב בריאותו (בין אם בהדרגה ובין אם בבת אחת). במקרים ספציפיים, גם עובד קטין או עקרת בית עשויים להיחשב כזכאים לקצבת נכות מהביטוח הלאומי.

מחשבון אובדן כושר עבודה של המוסד לביטוח לאומי

באתר המוסד לביטוח לאומי זמין סימולטור הנקרא מחשבון הביטוח הלאומי, שבעזרתו אפשר לחשב את שיעור הזכאות לקצבת אובדן כושר עבודה או מענק נכות מעבודה. מחשבון זה מתאים הן לשימוש בידי עובדים שכירים שהפכו נכים מעבודה והן לציבור העצמאיים.

 

איך מחשבים אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

בקרנות הפנסיה החדשות, בנוסף לרכיב החיסכון הפנסיוני, קיים בדרך כלל גם רכיב ביטוחי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה. כיסוי ביטוחי זה נקרא פנסיית נכות, וקבלתה מותנית באובדן כושר עבודה בשיעור של 25% לפחות מתוך כושר עבודתו של המבוטח, ואי יכולת לעבוד במשלח ידו של המבוטח או בעיסוק אחר התואם את כישוריו והשכלתו של הנפגע, למשל יותר מ- 90 ימים.

למאמר: אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

גובה קצבת הנכות בקרנות הפנסיה המקיפות

באשר לשאלה איך מחשבים אובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה – התשובה היא ככלל כי פנסיית הנכות החודשית לרוב מוגבלת עד 75 אחוזים משכרו של העובד.

אולם עובדים שבחרו לשנות את ברירת המחדל לרכיב הנכות בקרן הפנסיה ובחרו במסלול עתיר חיסכון או מותאם אישית עם רכיב ביטוחי מופחת, עשויים להיות זכאים כתלות בגובה הכיסוי הביטוחי בו בחרו, גם לפנסיית נכות חודשית המוגבלת ל- 37.5%, 50% או 62.5% בלבד משכרם טרום אובדן הכושר (ובמסלולים הישנים יותר בחלק מקרנות הפנסיה – אף פחות מ- 37.5%).

אילו משתנים נכנסים לחישוב של פנסיית נכות באובדן כושר עבודה?

חישוב קצבת אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מתבצע על בסיס 3 מרכיבים:

  1. גובה השכר שהמבוטח הפקיד מתוכו לקרן הפנסיה שלו (ידוע בתור “השכר הקובע”).
  2. אחוז הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה (נכות) במסלול של המבוטח בקרן הפנסיה.
  3. אחוזי הנכות שנקבעו למבוטח על ידי הוועדה הרפואית בקרן הפנסיה.

כאמור, שיעור הכיסוי הביטוחי המקסימלי לנכות שניתן לרכוש בקרנות הפנסיה החדשות הוא בדרך כלל 75%. מסיבה זו, מבוטח שבחר במסלול עתיר ביטוח שמקנה לו כיסוי מקסימלי למקרה אובדן כושר עבודה, יוכל במידה ותקבע לו דרגת נכות מלאה של 100% אי כושר, לקבל קצבת נכות בשיעור של 75% מן השכר שממנו הפקיד לקרן הפנסיה שלו.

איך מחשבים אובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה – אופן ביצוע החישוב

סכום קצבת אובדן כושר עבודה חודשית מקרן הפנסיה, (לפני ניכויים) מחושב כמכפלה של שלושת הרכיבים שהזכרנו קודם לכן:

  • אחוז הכיסוי הביטוחי שהמבוטח בקרן הפנסיה בחר בו במסגרת המסלול שלו.
  • אחוז הנכות שקבעה הוועדה הרפואית בקרן הפנסיה למבוטח.
  • השכר הקובע של המבוטח לעניין פנסיית הנכות.

כך לדוגמא, במקרה של עובד ששכרו החודשי במועד בו איבד את כושר עבודתו, היה 10,000 שקלים, ובשל מחלתו הוכר בקרן הפנסיה בתור בעל 70 אחוזי נכות מעבודה. אם העובד מבוטח היה במסלול בקרן הפנסיה שבו ניתן למרכיב החיסכון משקל רב יותר, כך שהכיסוי הביטוחי שלו לנכות היה 62.5% מתוך המקסימום האפשרי, השכר הקובע במסלול הביטוח שלו, היה 6250 שקלים (62.5% X‏ 10,000 שקלים).

עבור עובד זה שנקבעו לו 70% נכות, קצבת אובדן כושר העבודה מקרן הפנסיה תהיה תעמוד על 4375 שקלים בלבד, בהתאם לחישוב שלהלן: 70 אחוזי נכות X‏ 6250 שקלים).

עם זאת, עבור מבוטח הממשיך לעבוד בתקופה בה משולמת לו קצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה, וששילוב השכר המתקבל מעבודתו עם קצבת הנכות שלו מקרן הפנסיה חורג מגובה הכנסתו טרום אובדן הכושר, יקוזז חלק מקצבת הנכות על פי החישוב המפורט בתקנון של קרן הפנסיה שלו.

 

איך מחשבים אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים

עובד המבוטח בפוליסת ביטוח פרטית לאובדן כושר עבודה, או במסגרת כיסוי לאובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים, נהנה מכיסוי ביטוחי למקרה נכות בדמות קצבה חודשית שהמבטחת תשלם לו במשך התקופה שבה לא יוכל לעבוד למחייתו. אולם חשוב לדעת שתנאי הכיסוי הביטוחי והיקפו משתנים בין פוליסת ביטוח אחת לאחרת, ובכפוף לסוג הכיסוי הביטוחי שנרכש.

ככלל, קיימים שלושה סוגי כיסויים ביטוחיים לאובדן כושר עבודה בחברות הביטוח, והם:

  1. אובדן כושר עבודה כללי – מכסה מצב בו המבוטח אינו מסוגל לעבוד בשום עבודה (עבודה זמנית או עבודה קבועה) בגין מצב בריאותו. היה והמבוטח מנוע מעבודה בכל עבודה שהיא, בשיעור של 75 אחוז משרה ויותר – מצבו יחשב בתור אובדן כושר מלא או כללי. למאמר: אובדן כושר עבודה מלא
  2. אובדן כושר עבודה מקצועי – מכסה מצב בו המבוטח אינו מסוגל לעבוד באף עיסוק “סביר” שתואם את השכלתו, כישוריו וניסיונו התעסוקתי.
  3. אובדן כושר עבודה עיסוקי – מכסה מצב בו המבוטח אינו מסוגל לעבוד עוד בעיסוק הספציפי שממנו התפרנס לפני שחלה הידרדרות במצב בריאותו.

מטבע הדברים, הכיסוי הביטוחי מהסוג השלישי נחשב בתור ביטוח אובדן כושר העבודה האיכותי והכדאי יותר.


גובה קצבת הנכות בביטוחי מנהלים או פוליסות אובדן כושר עבודה פרטיות

במקרים של אי כושר מלא, המבוטח זכאי לקבלת תגמול חודשי שאיננו עולה על 75 אחוזים מהשכר הממוצע שלו בשנה שקדמה לאובדן הכושר שלו, בכפוף לתקרת הכיסוי שהמבוטח רכש במסגרת הפוליסה. אולם במקרי אי כושר חלקי, הפיצוי המשולם הוא יחסי .

איך מחשבים אובדן כושר עבודה במקרים של אי כושר חלקי?

מבוטח שאיבד באופן חלקי את כושר העבודה שלו עשוי להיות זכאי לקבלת קצבת אובדן כושר חלקית על פי היחס בין דרגת אובדן הכושר שלו ובין השכר המבוטח. לדוגמא, עובד שנמצא בדרגת אובדן כושר עבודה בשיעור של 50%, יקבל מחצית מן התגמול לו הוא היה זכאי בגין אי כושר עבודה מלא (בשיעור של 100%).

יחד עם זאת, חשוב להיות מודעים לעובדה שלא כל ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר קבלת פיצוי חלקי, וכי תשלום תגמולי הביטוח במקרי אי כושר חלקי מותנה לא אחת בהוספת כיסוי ביטוחי רלוונטי לכך בעת ההצטרפות לפוליסה.

למאמר: מהו אובדן כושר עבודה חלקי?


מחשבון אובדן כושר עבודה של חברת הביטוח

גם לטובת חישוב תגמולי אובדן כושר עבודה בביטוחי מנהלים, קיימים מחשבונים שונים באתרי האינטרנט של חברות הביטוח. חפשו “מחשבון אובדן כושר עבודה” ואת שם חברת הביטוח שלכם בגוגל, ותוכלו לאתר את סכום קצבת הנכות החודשית הצפויה למבוטח במקרה של אובדן כושר. למותר לציין כי בחלק מפוליסות ביטוח המנהלים ישנו סעיף המאפשר למבטחת לבצע קיזוז של תשלומי הביטוח הלאומי מסכום הזכאות לתגמולי הביטוח, במקרים של מחלות מקצוע או תאונות עבודה.


10 שאלות ותשובות בתביעות אובדן כושר עבודה

זקוקים לעזרה נוספת בחישוב זכאותכם לפיצויים בשל אובדן כושר עבודה? פנו למשרד עו”ד כפיר דיין דובב לקבלת סיוע משפטי מקצועי ללא צורך בהתחייבות!

 

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

 

הסכום המרבי של הכנסות מעבודה שניתן להרוויח במקביל לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה במוסד לביטוח לאומי

להלן הסכום המקסימלי שאפשר להרוויח מהעבודה בזמן שמקבלים גם קצבאות אובדן כושר עבודה (נכות) מהמוסד לביטוח לאומי:

שכר חודשי מעבודה הפחתה מהקצבה יחיד יחיד + ילד יחיד + 2 ילדים ויותר יחיד + בת זוג יחיד + בת זוג וילד יחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר
עד 6,297 0 4,291 5,397 6,503 5,673 6,779 7,885
6,500 61 4,230 5,336 6,442 5,612 6,718 7,824
7,000 211 4,080 5,186 6,292 5,462 6,568 7,674
7,500 361 3,930 5,036 6,142 5,312 6,418 7,524
8,000 511 3,780 4,886 5,992 5,162 6,268 7,374
8,500 661 3,630 4,736 5,842 5,012 6,118 7,224
9,000 859 3,432 4,538 5,644 4,814 5,920 7,026
10,000 1,259 3,032 4,138 5,244 4,414 5,520 6,626
11,000 1,659 2,632 3,738 4,844 4,014 5,120 6,226
12,000 2,127 2,164 3,270 4,376 3,546 4,652 5,758
13,000 2,727 1,564 2,670 3,776 2,946 4,052 5,158
14,000 3,327 964 2,070 3,176 2,346 3,452 4,558
15,000 3,927 364 1,470 2,576 1,746 2,852 3,958
16,000 4,527 0 870 1,976 1,146 2,252 3,358
17,000 5,127 0 0 1,376 546 1,652 2,758
18,000 5,727 0 0 776 0 1,052 2,158
19,000 6,327 0 0 0 0 452 1,558
20,000 6,927 0 0 0 0 0 958
21,000 7,527 0 0 0 0 0 358

הנתונים מעודכנים ל- 2024 ולקוחים מאתר המוסד הביטוח הלאומי.

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית בביצוע קולונוסקופיה

ישנם שלושה סוגי ביטוחים עיקריים לאובדן כושר עבודה: ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, וביטוחי מנהלים או פוליסות פרטיות. הביטוח הלאומי מספק כיסוי בסיסי לכל אזרח. קרנות הפנסיה מציעות כיסוי כחלק מהחיסכון הפנסיוני, בדרך כלל עד 75% מהשכר. ביטוחי מנהלים ופוליסות פרטיות מציעים כיסויים מותאמים אישית, עם אפשרות לכיסוי כללי, מקצועי או עיסוקי.

בקרן פנסיה, הקצבה מחושבת על בסיס שלושה גורמים: השכר הקובע, אחוז הכיסוי הביטוחי שנבחר, ואחוזי הנכות שנקבעו. הקצבה מחושבת כמכפלה של שלושת הגורמים הללו. לדוגמה, עובד עם שכר של 10,000 ₪, 70% נכות, וכיסוי ביטוחי של 62.5%, יקבל קצבה של 4,375 ₪ (10,000 * 0.625 * 0.7).

בביטוחי מנהלים ופוליסות פרטיות קיימים שלושה סוגי כיסויים: כללי, מקצועי ועיסוקי. הכיסוי הכללי מתייחס לאי-יכולת לעבוד בכל עבודה. הכיסוי המקצועי מכסה אי-יכולת לעבוד בעיסוק סביר התואם את ההשכלה והניסיון. הכיסוי העיסוקי, הנחשב לאיכותי ביותר, מכסה אי-יכולת לעבוד בעיסוק הספציפי של המבוטח.

אובדן כושר עבודה חלקי מחושב באופן יחסי לדרגת אובדן הכושר. למשל, מבוטח עם 50% אובדן כושר יקבל מחצית מהתגמול המלא. עם זאת, לא כל הפוליסות מכסות אובדן כושר חלקי, ולעתים נדרש כיסוי נוסף. בקרנות פנסיה, הזכאות מתחילה בדרך כלל מאובדן כושר של 25% ומעלה. חשוב לבדוק את תנאי הפוליסה הספציפית או תקנון קרן הפנסיה.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ