לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

זכות העובד לבחור קרן פנסיה – חופש הבחירה של העובד מכוח סעיף 20 לחוק הגמל

מאמר זה יעסוק בנושא זכות העובד לבחור קרן פנסיה במקום עבודו. בעקבות רפורמת בכר חוקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס”ה-2005 (להלן – “חוק הגמל”), אשר סעיף 20 בו מאפשר חופש בחירה מלא לעובד באשר להסדר הפנסיוני שלו גם אם נקבע אחרת בדין או בהסכם:

עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל שאינה קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי הוראות סעיף 78ז לחוק הפיקוח על הביטוח, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה – הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם…

זכות העובד לבחור קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, אם כן, מתקיים גם כאשר ישנה חובת הפקדה לקופה מסוימת על פי הסכם קיבוצי או אישי.

חוק הגמל מאפשר לעובד זכות לבחור קרן פנסיה או ביטוח מנהלים וכן חופש בחירה מלא בכל אחד מהבאים:

  1. בחירת ספק הביטוח הפנסיוני – באיזו חברת ביטוח או חברה מנהלת של קרן פנסיה או קופת גמל יהיה מבוטח.
  2. בחירת סוג המוצר הפנסיוני – ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל.
  3. בחירת מסלול החיסכון הפנסיוני – קופה למטרת קצבה (ביטוח מנהלים קצבה או קרן פנסיה לקצבה) או קופה שלא למטרת קצבה (ביטוח מנהלים שכונה “הוני” או קופת גמל).
  4. בחירת מסלול ההשקעה – השקעת החיסכון באפיקים סולידיים או עתירי סיכון (לכל הפחות באשר לכספי התגמולים).
  5. בחירת גובה הכיסויים הביטוחיים – כיסוי ריסק גבוה או נמוך למקרה פטירה בפוליסת ביטוח מנהלים (או בהתאמה גובה ביטוח השארים בקרן פנסיה), כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בפוליסת ביטוח מנהלים (או בהתאמה גובה הכיסוי לנכות בקרן פנסיה).

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ