רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי עשויה לקרות לכל אחד – בין אם בעת ביקור אצל רופא המשפחה, ביצוע בדיקות שגרתיות, ביקור אצל רופא מומחה ועוד. לאבחון שגוי בתחום הרפואה עשויות להיות השלכות הרות גורל עבור מצבו הבריאותי של המטופל, שכן הוא עשוי שלא לקבל טיפול רפואי ההולם את מצבו וכך, לאפשר את החמרת מצבו – זו, עשויה להתגלם בהופעתם של נזקים כאלה ואחרים.

החשיבות באבחון רפואי

אבחון רפואי נכון, מדויק שמתבצע במועד ההולם עשוי לעשות הבדל רב בין מטופל שיסיים את ההליכים הרפואיים ללא כל נזק ובין מטופל שיסיים את ההליכים הרפואיים עם נזקים רבים. יתרה מכך, אבחון רפואי מקצועי ומדויק, במקרים מסוימים ובנסיבות רפואיות ספציפיות עשוי לעשות את ההבדל בין חיים ומוות של המטופל ועל כן, לאבחון רפואי חשיבות ראשונה במעלה בעולם הרפואה.

רשלנות רפואית – מהי?

רשלנות רפואית הינה מושג שחולש על שלל מקרים שונים ומגוונים בעולם הרפואה אשר במסגרתם נגרם למטופל נזק כזה או אחר עקב הליך רפואי כזה או אחר. רשלנות רפואית יכולה להתרחש בשלל מקרים, רשלנות רפואית באבחון רפואי, רשלנות רפואית בניתוח, רשלנות רפואית בטיפול ומעקב ועוד רבים.

רכיבי הרשלנות הרפואית

ככלל לרשלנות הרפואית ישנם כמה רכיבים חשובים שעליהם חייבים לעמוד במסגרת תביעת הרשלנות הרפואית. הלכה למעשה, ללא עמידה נאותה על רכיבים אלה, עשויה לרדת תביעת הרשלנות הרפואית כתוצאה מאבחון רפואי בפרט ותביעת הרשלנות הרפואית בכל נושא אחר בכלל לטמיון. להלן, נעמוד על חלק מן הרכיבים החשובים ביותר עבור התביעה.

רכיב הנזק

על מנת שתביעת רשלנות רפואית תצא מן הכוח אל הפועל על הנפגע להצביע על התרחשותו של נזק כזה או אחר ממנו הוא סובל. כלומר נזק שלכאורה נגרם כתוצאה מן הפרוצדורה הרפואית. אולם, ישנם מקרים של תביעות רשלנות רפואית בהן לא צריך להתקיים נזק – אלו הן תביעות היעדר הסכמה מדעת. עליהן, לא נרחיב במאמר זה.

רכיב ההתרשלות

רכיב ההתרשלות הינו רכיב מרכזי בתביעת הרשלנות הרפואית. בפשט, על התביעה להצביע על כך שהרופא פעל שלא כמצופה ממנו והלכה למעשה, נהג באופן שאינו מקצועי בטיפול במטופל שלו. לענייננו, מדובר במקרים שהרופא היה צריך לאבחן, על בסיס התסמינים הקיימים, את מצבו הרפואי של המטופל אך עשה זאת מאוחר מן המצופה או שלא אבחן זאת כלל או לחלופין, אבחן מצב רפואי שונה מזה שהיא מצופה וראוי שיאבחן בנסיבות העניין.

רכיב הקשר הסיבתי

רכיב הקשר הסיבתי מקשר, הלכה למעשה, בין רכיב הנזק ובין רכיב ההתרשלות בתביעת הרשלנות הרפואית. רכיב זה עומד על כך שאילו לא הייתה מתרחשת ההתרשלות מצד הצוות או הגורם הרפואי המטפלים לא היה נגרם למטופל התובע הנזק ממנו הוא סובל בפועל.

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון שגוי – מתי עשויה לקרות

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון שגוי עשויה להתרחש בשלל מקרים – בין אם בעת ביקור אצל רופא המשפחה, רופא מומחה, ביצוע בדיקות רפואיות כאלה ואחרות ועוד.

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון שגוי בביקור רופא המשפחה

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי עשויה להתרחש בביקורי הרופא הנפוצים ביותר – אלו הם ביקורי רופא המשפחה אותם פוקדים מיליוני תושבי המדינה בשנה. לרופא המשפחה ישנה אחריות כבדה על הכתפיים – עליו להיות עירני באשר למצבו הרפואי של המטופל שלו. הלכה למעשה, למרות שלעתים לרופא המשפחה אין את הכלים לאבחן בעיה רפואית כזו או אחרת – לעתים, הוא עשוי להיות חשוף לתסמינים כאלה ואחרים שמחייבים אותו לשלוח את המטופל שלו לביצוע בדיקה רפואית מסוימת שתפריך או תאשש את המצב הרפואי של המטופל.

רשלנות של רופא המשפחה בשליחה לאבחון

במידה והמטופל שניגש לבדיקה אצל רופא המשפחה הציג תסמינים אשר היו צריכים לגרום לרופא סביר ומקצועי לשלוח אותו לביצוע אבחון בין אם באופן של בדיקה ובין אם אצל רופא מומחה ולא עשה כן, ואילו בשל היעדר ההכוונה לאבחון הוחמר מצבו הרפואי של המטופל – עשוי להיות רופא המשפחה חייב בנזיקין.

רשלנות של רופא המשפחה באבחון

כמו כן, במידה ורופא המשפחה, על פי הפרקטיקה הרפואית הנוהגת והמקובלת היה צריך, בהינתן התסמינים של המטופל, לאבחן מצב רפואי כזה או אחר ולא עשה כן – הוא עשוי להיחשב כמי שהתרשל בתפקידו. כמו כן, במידה ובשל התרשלותו של רופא המשפחה הוחמר מצבו של המטופל ונגרם לו נזק – ייתכן וישנה מקום לתביעת רשלנות רפואית.

מקרים של התרשלות באבחון שאינם עולים לכדי רשלנות רפואית

יחד עם זאת, יתכנו מקרים בהם רופא המשפחה התרשל בתפקידו ולא אבחן את המטופל שלו למרות שהיה עליו לעשות כן בנסיבות העניין או לחלופין, לא שלח את המטופל שלו לאבחון למרות שהיה עליו לעשות כן על פי התסמינים שהונחו לפניו – אך עדיין, לא יהיה חייב רופא המשפחה בתביעת רשלנות רפואית ובנזיקין משום שלא נגרם למטופל כל נזק כתוצאה מהאבחון הרפואי השגוי.

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון שגוי של רופא מומחה

לעתים, רופא המשפחה עשוי לשלוח את המטופל שלו שהציג תסמינים כאלה ואחרים אל רופא מומחה – זאת, משום שהתמחותו של רופא המשפחה אינה מספיקה על מנת לקבוע מסמרות באשר למצבו הרפואי של המטופל.

מתי ייחשב רופא מומחה רשלן בעקבות אבחון שגוי

רופא מומחה, בדומה לרופא המשפחה, עשוי להיחשב כרופא רשלן שהתרשל בתפקידו במידה ולא אבחן מצב רפואי ממנו סובל המטופל שלו כאשר על פי המצופה ממנו ובכפוף לפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום – היה עליו לאבחן את מצבו הרפואי.

אבחון שגוי של בדיקות

לעתים, עשוי הרופא המומחה לשלוח את המטופל שהגיע אליו לבדיקות כאלה ואחרות שיאששו או יפריכו את מצבו הרפואי. אולם, לעתים, יכול הרופא המומחה שלא לאבחן את הבדיקה כפי שנדרש ומצופה ממנו וכך לטעות באבחון.

רשלנות רפואית באבחון שגוי שהוביל לקבלת טיפול שגוי

הלכה למעשה, אבחון שגוי עשוי לכלול מצבים בהם לא אובחן מצב רפואי בעייתי כלל – זאת, כפי שהוצג לעיל. אולם, אבחון רפואי שגוי עשוי להוביל לכדי מצב בו יקבל המטופל טיפול רפואי שאינו מתאים למצבו הרפואי – כזה שיכול, בנסיבות מסוימות להחמיר את מצבו.

קבלת תרופות שאינן מתאימות

מטופל שיקבל אבחון רפואי שאינו מתאים למצבו הרפואי בפועל, עשוי לקבל מרשם לתרופות כאלה ואחרות שאינן מתאימות לו. תרופות מסוימות עשויות, בהינתן מצב רפואי מסוים, להחמיר את מצבו של המטופל או לחלופין, להמשיך לאפשר את החמרת המצב הרפואי האמיתי והנכון ממנו סובל המטופל.

ביצוע ניתוח שאינו מתאים

כאשר רופא מאבחן, באופן שגוי, את מצבו הרפואי של המטופל שלו – עשוי המטופל, במקרים מסוימים, לעבור פרוצדורות רפואיות כאלה ואחרות ולעתים לעבור אף פרוצדורות רפואיות פולשניות כגון ניתוח. מטבע הדברים, ניתוח עשוי להיות מסוכן ולהותיר את המטופל עם נזקים כאלה ואחרים כתוצאה מן הניתוח – זאת, גם אם הניתוח התבצע באופן מקצועי.

עורך דין רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי

חוששים כי נפגעתם מרשלנות רפואית משום אבחון רפואי כושל? ייתכן כי הינכם זכאים לפיצויים – אותם, ניתן להשיג, בין היתר, באמצעות תביעה נזיקית בתחום הרשלנות הרפואית כנגד הגורם הרפואי הרשלן שתאפשר לכם לקבל פיצוי הולם. במצב שכזה, אל לכם לעמוד לבד – במשרדנו תקבלו סיוע, ייעוץ וליווי משפטיים מעורכי הדין המנוסים והמקצועיים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית באבחון שגוי מההתחלה ועד סוף התביעה.

צריכים להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית? היכנסו עכשיו >>>

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
להערכת סיכויי תביעתך:

מלאו פרטים וקצת רקע על המקרה ושלחו אלינו