לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

רשלנות רפואית באבחון

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי עשויה לקרות לכל אחד – בין אם בעת ביקור אצל רופא המשפחה, ביצוע בדיקות שגרתיות, ביקור אצל רופא מומחה ועוד. לאבחון שגוי בתחום הרפואה עשויות להיות השלכות הרות גורל עבור מצבו הבריאותי של המטופל, שכן הוא עשוי שלא לקבל טיפול רפואי ההולם את מצבו וכך, לאפשר את החמרת מצבו – זו, עשויה להתגלם בהופעתם של נזקים כאלה ואחרים.

החשיבות באבחון רפואי אבחון רפואי נכון, מדויק שמתבצע במועד ההולם עשוי לעשות הבדל רב בין מטופל שיסיים את ההליכים הרפואיים ללא כל נזק ובין מטופל שיסיים את ההליכים הרפואיים עם נזקים רבים. יתרה מכך, אבחון רפואי מקצועי ומדויק, במקרים מסוימים ובנסיבות רפואיות ספציפיות עשוי לעשות את ההבדל בין חיים ומוות של המטופל ועל כן, לאבחון רפואי חשיבות ראשונה במעלה בעולם הרפואה.

אנו נעריך מראש את הסיכוי המשפטי על בסיס בחינת החומר הרפואי, שלחו לנו:

לאחר שנבחן את החומר נחזור ונעדכן אתכם ובמידה ונחשוב כי יש לתביעתכם סיכוי ממשי נזמן אתכם לפגישה.

יש חשש לרשלנות רפואית באבחון? השאירו פרטים להערכת סיכויי התביעה וגובה הפיצויים הצפוי:
יש חשש לרשלנות רפואית באבחון? השאירו פרטים להערכת סיכויי התביעה וגובה הפיצויים הצפוי:

ראיון עם עו"ד כפיר דיין דובב בנושא תביעות רשלנות רפואית

רשלנות רפואית – מהי?

רשלנות רפואית הינה מושג שחולש על שלל מקרים שונים ומגוונים בעולם הרפואה אשר במסגרתם נגרם למטופל נזק כזה או אחר עקב הליך רפואי כזה או אחר. רשלנות רפואית יכולה להתרחש בשלל מקרים, רשלנות רפואית באבחון רפואי, רשלנות רפואית בניתוח, רשלנות רפואית בטיפול ומעקב ועוד רבים.

רכיבי הרשלנות הרפואית

ככלל לרשלנות הרפואית ישנם כמה רכיבים חשובים שעליהם חייבים לעמוד במסגרת תביעת הרשלנות הרפואית. הלכה למעשה, ללא עמידה נאותה על רכיבים אלה, עשויה לרדת תביעת הרשלנות הרפואית כתוצאה מאבחון רפואי בפרט ותביעת הרשלנות הרפואית בכל נושא אחר בכלל לטמיון. להלן, נעמוד על חלק מן הרכיבים החשובים ביותר עבור התביעה.

מידע שימושי על רשלנות רפואית באבחון בישראל

להלן טבלה המכילה מידע שימושי על רשלנות רפואית באבחון בישראל. הטבלה מכסה נושאים כמו הגדרתה של רשלנות רפואית באבחון, סוגי טעויות נפוצות שמתרחשות באבחון מחלות ובעיות רפואיות בארץ, גורמים לרשלנות באבחון, ההשלכות השכיחות על הנפגעים, הליך התביעה, ועוד.

נושא

פירוט

הגדרה

רשלנות רפואית באבחון מתרחשת כאשר גורם רפואי נכשל בבדיקה, זיהוי או באבחון נכון של מצב רפואי, עקב חריגה מהנהלים והסטנדרטים המקצועיים המקובלים בהקשר לאבחון ליקויים רפואיים בתחום התמחותו, באופן שגורם נזק למטופל.

סוגי מחדלים נפוצים באבחון

אבחון שגוי: זיהוי מחלה לא נכונה. 

אבחון מאוחר: עיכוב משמעותי בזיהוי המחלה. 

אי אבחון: כישלון בזיהוי המחלה כלל.

גורמים נפוצים לרשלנות באבחון

לחץ זמן ודרישה לחיסכון בעלויות במערכת הבריאות, חוסר תקשורת בין אנשי הצוות הרפואי, היעדר בדיקות מקיפות או מעקב ראוי, טעויות בפענוח תוצאות בדיקות, וחוסר ניסיון או ידע של הרופא המטפל.

השלכות על המטופל

החמרה במצב הרפואי, טיפול לא נכון או מיותר, סבל נפשי ופיזי, הוצאות רפואיות נוספות, אובדן הכנסה, פגיעה באיכות החיים, קיצור תוחלת החיים ואף מוות.

זכויות המטופל בישראל

הזכות לקבלת טיפול רפואי נאות, זכות לקבלת מידע רפואי מלא (הסכמה מדעת לקבלת שירות רפואי), הזכות לסודיות רפואית, זכות לקבלת חוות דעת נוספת. זכות להגיש תלונה או תביעה במקרה של חשד לרשלנות רפואית באבחון.

הליך תביעה בישראל

1. איסוף מסמכים רפואיים.

2. התייעצות עם עורך דין רשלנות רפואית.

3. פנייה לקבלת חוות דעת רפואית מרופא מומחה לתחום התביעה הספציפי.

4. הגשת תביעה לבית המשפט.

5. הליך גישור או משפט.

6. פסיקת פיצויים במקרה של הוכחת רשלנות.

רכיב הנזק

על מנת שתביעת רשלנות רפואית תצא מן הכוח אל הפועל על הנפגע להצביע על התרחשותו של נזק כזה או אחר ממנו הוא סובל. כלומר נזק שלכאורה נגרם כתוצאה מן הפרוצדורה הרפואית. אולם, ישנם מקרים של תביעות רשלנות רפואית בהן לא צריך להתקיים נזק – אלו הן תביעות היעדר הסכמה מדעת. עליהן, לא נרחיב במאמר זה.

רשלנות רפואית באבחון מחלת כליה
רשלנות רפואית באבחון סרטן הריאות

רכיב ההתרשלות

רכיב ההתרשלות הינו רכיב מרכזי בתביעת הרשלנות הרפואית. בפשט, על התביעה להצביע על כך שהרופא פעל שלא כמצופה ממנו והלכה למעשה, נהג באופן שאינו מקצועי בטיפול במטופל שלו. לענייננו, מדובר במקרים שהרופא היה צריך לאבחן, על בסיס התסמינים הקיימים, את מצבו הרפואי של המטופל אך עשה זאת מאוחר מן המצופה או שלא אבחן זאת כלל או לחלופין, אבחן מצב רפואי שונה מזה שהיא מצופה וראוי שיאבחן בנסיבות העניין.

רכיב הקשר הסיבתי

רכיב הקשר הסיבתי מקשר, הלכה למעשה, בין רכיב הנזק ובין רכיב ההתרשלות בתביעת הרשלנות הרפואית. רכיב זה עומד על כך שאילו לא הייתה מתרחשת ההתרשלות מצד הצוות או הגורם הרפואי המטפלים לא היה נגרם למטופל התובע הנזק ממנו הוא סובל בפועל.

אובדן כושר עבודה לחולי טרשת נפוצה

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון שגוי – מתי עשויה לקרות

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון שגוי עשויה להתרחש בשלל מקרים – בין אם בעת ביקור אצל רופא המשפחה, רופא מומחה, ביצוע בדיקות רפואיות כאלה ואחרות ועוד.

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון שגוי בביקור רופא המשפחה

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי עשויה להתרחש בביקורי הרופא הנפוצים ביותר – אלו הם ביקורי רופא המשפחה אותם פוקדים מיליוני תושבי המדינה בשנה. לרופא המשפחה ישנה אחריות כבדה על הכתפיים – עליו להיות עירני באשר למצבו הרפואי של המטופל שלו. הלכה למעשה, למרות שלעתים לרופא המשפחה אין את הכלים לאבחן בעיה רפואית כזו או אחרת – לעתים, הוא עשוי להיות חשוף לתסמינים כאלה ואחרים שמחייבים אותו לשלוח את המטופל שלו לביצוע בדיקה רפואית מסוימת שתפריך או תאשש את המצב הרפואי של המטופל.

רשלנות של רופא המשפחה בשליחה לאבחון

במידה והמטופל שניגש לבדיקה אצל רופא המשפחה הציג תסמינים אשר היו צריכים לגרום לרופא סביר ומקצועי לשלוח אותו לביצוע אבחון בין אם באופן של בדיקה ובין אם אצל רופא מומחה ולא עשה כן, ואילו בשל היעדר ההכוונה לאבחון הוחמר מצבו הרפואי של המטופל – עשוי להיות רופא המשפחה חייב בנזיקין.

רשלנות של רופא המשפחה באבחון

כמו כן, במידה ורופא המשפחה, על פי הפרקטיקה הרפואית הנוהגת והמקובלת היה צריך, בהינתן התסמינים של המטופל, לאבחן מצב רפואי כזה או אחר ולא עשה כן – הוא עשוי להיחשב כמי שהתרשל בתפקידו. כמו כן, במידה ובשל התרשלותו של רופא המשפחה הוחמר מצבו של המטופל ונגרם לו נזק – ייתכן וישנה מקום לתביעת רשלנות רפואית.

מקרים של התרשלות באבחון שאינם עולים לכדי רשלנות רפואית

יחד עם זאת, יתכנו מקרים בהם רופא המשפחה התרשל בתפקידו ולא אבחן את המטופל שלו למרות שהיה עליו לעשות כן בנסיבות העניין או לחלופין, לא שלח את המטופל שלו לאבחון למרות שהיה עליו לעשות כן על פי התסמינים שהונחו לפניו – אך עדיין, לא יהיה חייב רופא המשפחה בתביעת רשלנות רפואית ובנזיקין משום שלא נגרם למטופל כל נזק כתוצאה מהאבחון הרפואי השגוי.

רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון שגוי של רופא מומחה

לעתים, רופא המשפחה עשוי לשלוח את המטופל שלו שהציג תסמינים כאלה ואחרים אל רופא מומחה – זאת, משום שהתמחותו של רופא המשפחה אינה מספיקה על מנת לקבוע מסמרות באשר למצבו הרפואי של המטופל.

מתי ייחשב רופא מומחה רשלן בעקבות אבחון שגוי

רופא מומחה, בדומה לרופא המשפחה, עשוי להיחשב כרופא רשלן שהתרשל בתפקידו במידה ולא אבחן מצב רפואי ממנו סובל המטופל שלו כאשר על פי המצופה ממנו ובכפוף לפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום – היה עליו לאבחן את מצבו הרפואי.

רשלנות רפואית מעקב

אבחון שגוי של בדיקות

לעתים, עשוי הרופא המומחה לשלוח את המטופל שהגיע אליו לבדיקות כאלה ואחרות שיאששו או יפריכו את מצבו הרפואי. אולם, לעתים, יכול הרופא המומחה שלא לאבחן את הבדיקה כפי שנדרש ומצופה ממנו וכך לטעות באבחון.

עורך דין רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי

חוששים כי נפגעתם מרשלנות רפואית משום אבחון רפואי כושל? ייתכן כי הינכם זכאים לפיצויים – אותם, ניתן להשיג, בין היתר, באמצעות תביעה נזיקית בתחום הרשלנות הרפואית כנגד הגורם הרפואי הרשלן שתאפשר לכם לקבל פיצוי הולם. במצב שכזה, אל לכם לעמוד לבד – במשרדנו תקבלו סיוע, ייעוץ וליווי משפטיים מעורכי הדין המנוסים והמקצועיים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית באבחון שגוי מההתחלה ועד סוף התביעה.

עורך דין כפיר דיין דובב

רשלנות רפואית באבחון שגוי שהוביל לקבלת טיפול שגוי

הלכה למעשה, אבחון שגוי עשוי לכלול מצבים בהם לא אובחן מצב רפואי בעייתי כלל – זאת, כפי שהוצג לעיל. אולם, אבחון רפואי שגוי עשוי להוביל לכדי מצב בו יקבל המטופל טיפול רפואי שאינו מתאים למצבו הרפואי – כזה שיכול, בנסיבות מסוימות להחמיר את מצבו.

קבלת תרופות שאינן מתאימות

מטופל שיקבל אבחון רפואי שאינו מתאים למצבו הרפואי בפועל, עשוי לקבל מרשם לתרופות כאלה ואחרות שאינן מתאימות לו. תרופות מסוימות עשויות, בהינתן מצב רפואי מסוים, להחמיר את מצבו של המטופל או לחלופין, להמשיך לאפשר את החמרת המצב הרפואי האמיתי והנכון ממנו סובל המטופל.

ביצוע ניתוח שאינו מתאים

כאשר רופא מאבחן, באופן שגוי, את מצבו הרפואי של המטופל שלו – עשוי המטופל, במקרים מסוימים, לעבור פרוצדורות רפואיות כאלה ואחרות ולעתים לעבור אף פרוצדורות רפואיות פולשניות כגון ניתוח. מטבע הדברים, ניתוח עשוי להיות מסוכן ולהותיר את המטופל עם נזקים כאלה ואחרים כתוצאה מן הניתוח – זאת, גם אם הניתוח התבצע באופן מקצועי.

שאלות ותשובות בנושא רשלנות רפואית באבחון

כאשר הגורם הרפואי המטפל לא שולח את המטופל לאבחון המתאים ולבדיקות מתאימות למצבו הרפואי, מאבחן באופן שגוי את מצבו הרפואי או את חומרת המצב ועוד.

גם אם הגורם הרפואי המטפל התרשל בתפקידו ולא אבחן כראוי את המטופל, הדבר לא ייחשב כרשלנות רפואית במידה ולא נגרם למטופל נזק.

במידה ואיש מקצוע נתן אבחון שגוי, או לא אבחן דבר שהיה עליו לאבחן, ההשלכות על המטופל עלולות להיות קשות – בין אם מתן טיפול שגוי, הימנעות מטיפול שהיה הכרחי אם המטופל היה מאובחן ועוד, באופן שעלול להחמיר את מצב המטופל ואף לגרום למוות.

כן. במידה ולמטופל נגרם נזק, וישנו קשר סיבתי בין האבחון השגוי או הלקוי לבין הנזק שנגרם לו, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בגין הנזק שנגרם למטופל ולקבל פיצויים.

עו"ד כפיר דיין דובב לוגו

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים
נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות

סוגים אחרים של רשלנות רפואית

מאמרים מקצועיים בנושא רשלנות רפואית באבחון

לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ