רשלנות רפואית באבחון סרטן השד

גילוי מוקדם של סרטן השד יכול לחולל הבדל של ממש בסיכויי ההחלמה של החולה. למרבה הצער, לא אחת בעקבות מקרי רשלנות רפואית באבחון סרטן השד, הטיפול במחלה מתעכב שלא לצורך ובשל כך חלון ההזדמנויות של המטופל/ת לקבלת טיפול מועיל (כיום ידוע כי סרטן השד קיים גם בגברים, לא רק בקרב נשים כפי שמקובל היה לחשוב בעבר) – נסגר. בשורות הבאות נסביר כיצד מקרים מסוג זה עדיין מתרחשים בשנת 2022, מה ההשלכות של אי אבחון או אבחון שגוי של המחלה וכיצד ניתן להתמודד עמן באמצעים משפטיים.

רשלנות רפואית באבחון סרטן השד – כיצד זה עדיין קורה בשנת 2022?

המושג “רשלנות רפואית באבחון סרטן השד” הוא מונח כללי המתייחס לזיהוי מאוחר או שגוי של התאים הסרטניים בגוף המטופל/ת, אשר בעקבותיו נגרמים נזקים לבריאותו או בריאותה. הדבר עלול לקרות על רקע אי הפניית המטופל/ת לבדיקות נחוצות, פענוח לקוי של ממצאי בדיקות, ו/או עקב הפניה לטיפול שאיננו מתאים או נדרש.

אף שלא כל מקרה של קבלת החלטות שגויות הוא בהכרח רשלנות רפואית, לעיתים מקרים אלו מתרחשים בעקבות חריגה של גורמים רפואיים מרמת המקצוענות והזהירות המצופה מהם בעת ההתנהלות מול מטופליהם. במקרים אלו, יש מקום לשקול פנייה לעורך דין רשלנות רפואית לשם הערכת ההיתכנות לקבלת פיצוי כספי מהגורם המזיק.

ההשלכות של גילוי מאוחר מדי של סרטן השד

כאשר סרטן השד מאובחן במועד מאוחר מדי, ההתמודדות עם המחלה נעשית קשה לאין שיעור ביחס למצב בו המחלה מאובחנת בשלבים הראשוניים שלה ולצד זאת – היכולת לבלום אותה ולמגר אותה ביעילות, מצטמצמת פלאים.

אילו נזקים עלולים להיגרם בשל אי אבחון של סרטן השד?

הנזקים שנגרמים לרוב עקב איחור באבחונה של מחלה סרטנית לסוגיה, הם החמרה במחלה והתפשטות לאזורים נוספים בגוף, פגיעה ביעילות ומגוון האפשרויות לטיפול במחלה הזמינות לחולה, צמצום של סיכויי הרמיסיה, וכפועל יוצא – קיצור תוחלת חיים המטופל/ת. זאת בנוסף לפגיעה באיכות החיים הנגזרת מן הצורך בטיפולים קשים ואגריסיביים יותר לנוכח התפשטותה של המחלה.

בקצרה, ניתן בהחלט להגדיר מחדל רפואי באבחון של סרטן שד, כרשלנות שגורמת עוול קשה מנשוא לנפגעים ואף מעמיד את חייהם בסכנה.

במה רשלנות רפואית באבחון סרטן שד מתבטאת?

רשלנות רפואית אבחון סרטן שד עשויה לבוא לכלל ביטוי באחד או יותר מן האופנים הבאים:

  1. עיכוב באבחון המחלה – עקב התעלמות מהתסמינים המחשידים שעליהם המטופל/ת דיווח/ה או שאותם הציג/ה לרופאיו ואי הפנייתה/ו לבדיקות רלוונטיות במועד.
  2. פענוח בדיקות באופן שגוי – בעקבות זאת עלולה המחלה להיות מזוהה בשגגה כמחלה אחרת או לא להיות מאובחנת כלל, מה שעשוי לעכב את מתן הטיפול או להוביל למתן טיפולים שאינם מתאימים או אינם נחוצים כלל ועיקר.

מי אמור לתת את הדין על רשלנות רפואית אבחון סרטן השד?

מהאמור לעיל ניתן ללמוד כי כל אחד מן הגורמים שעמם מטופלים באים במגע, עלול להתרשל בביצוע תפקידו ובשל כך לגרום לנזקים למטופל. כך למשל, ייתכן מצב שבו רופא משפחה אינו מטה אוזן קשבת לתלונותיהם של מטופלת או מטופל ואינו דואג להפנות להמשך בירור או לביצוע בדיקות האבחון הנדרשות.

גם רופא מומחה לכירורגיית שד, עלול לסמן את ממצאיה של בדיקת שד שבוצעה כתקינים ולהימנע מהפנית המטופל/ת לבדיקות המשך כמו אולטרה סאונד שד. ואמנם, גם בביצוע בדיקת הדימות או פענוח תוצאות אולטרסאונד קיומה של מסה סרטנית בשד עשוי שלא להתגלות, או  להיות מפוענח כמסה שפירה בלבד.

למותר לציין כי למרות שתביעות נזיקין רבות המוגשות בהקשר זה, עוסקות באי גילוי של המחלה במועד, ישנם גם מקרים שבהם בשל אבחון שגוי של סרטן שד במטופלת בריאה, היא נדרשה לעבור כריתת שד מיותרת.

כך או כך, בכל אחד מן הצמתים הללו, לטעויות עלול להיות מחיר יקר מאוד שאותו מי שמשלם הוא החולה. כתלות בגורם שכשל במילוי תפקידו – ניתן אמנם להגיש תביעת רשלנות רפואית באבחון סרטן השד ולדרוש תשלום פיצויים בגין נזקי המטופל/ת.

יחד עם זאת, על מנת לענות באופן ודאי על השאלה: מי אחראי לפצות את הנפגע/ת, יש להסתייע בעו”ד רשלנות רפואית עם ניסיון בתיקים דומים, לצד רופא מומחה מתחום כירורגיה האונקולוגית, שיוכל לספק חוות דעת מקצועית בהתאם להשתלשלות האירועים המפורטת בתיק הרפואי של התובע/ת.

נפגעתם ממחדל רפואי הנוגע לאבחון סרטן השד? בדקו את זכאותכם לפיצויים

אין ספק כי לרשלנות רפואית באבחון של סרטן השד יש השלכות מטלטלות על חיי המטופל/ת. מכאן שהגשת תביעת פיצויים כנגד הגורם האחראי לנזקים, היא מהלך אפשרי ואף מתבקש. יחד עם זאת, אל ההליכים המשפטיים מומלץ שלא לגשת ללא סיוע משפטי מקצועי של עורך דין מנוסה מתחום דיני הנזיקין, שייצג את האינטרסים של התובע/ת.

בנייה נבונה של אסטרטגיית התביעה, לצד תיק ראיות איתן והשגת חוות דעת מקצועיות מרופאים מומחים רלוונטים – היא רק חלק מצומצם מהפעולות שעו”ד רשלנות רפואית סרטן השד מבצע למען לקוחותיו בכדי להבטיח את מיצוי זכויותיהם בדין והבאת הגורמים המזיקים למשפט צדק.

איך ניתן להוכיח את קיומה של עילה לקבלת פיצויים מהנתבע?

מן הראוי לציין בהקשרנו זה, כי כדי שבית המשפט יכיר בזכות התובעים בתביעות רשלנות רפואית לסוגיהן, לקבלת פיצוי כספי מהנתבעים, התביעה נדרשת להוכיח שההתנהלות של הנתבעים חרגה מסטנדרט “הרופא הסביר”. מדובר באבן בוחן שלפיה נמדדת רמת הטיפול שכל רופא מצופה להעניק לכל מטופלת ומטופלת המגיעים אליו, לרבות חובת הזהירות החלה עליו בהתנהלות מולם.

יתרה מכך, ההחלטות והפעולות שכל רופא מבצע צריכות להישען על הידע הרפואי העדכני ביותר בתחומו ולהיסמך על הנורמות הנהוגות באותה תקופה בתחום הרפואה. מכאן שהסבירות של אמצעי הזהירות שבהם הרופא מצופה לנקוט, נמדדת לפי אמות מידה שהן אובייקטיביות ונורמטיביות. לכן בהחלט יתכנו מקרים שבהם הפרקטיקה המקובלת חורגת בפועל מסטנדרט ההתנהלות הרפואית המצופה.

ככל והתביעה תצליח להוכיח כי בנסיבות המתוארות בתיק, ניכר כי נפל פגם בהתנהלותו של הרופא או הגורם הרפואי הנתבע, שאותו ניתן היה למנוע על ידי היצמדות לפרוטוקול הטיפול המקובל – הסבירות לזכייה בתיק, תגדל.

בשורה התחתונה

מחלות אונקולוגיות לסוגיהן, לרבות סרטן השד, ידועות ככאלו שסיכויי ההצלחה של הטיפול בהן והסיכויים להחלמת החולה, גדלים והולכים ככל שהמענה ניתן בשלב מוקדם יותר של המחלה. מטבע הדברים, מתן מענה רפואי לצרכי המטופל/ת החולה בסרטן השד מתאפשר אך ורק בתנאי שהמחלה אובחנה כראוי ובזמן. לכן מקרי רשלנות רפואית המתרחשים בהקשר של אי גילוי של סרטן השד, פוגעים באופן בלתי אמצעי בתוחלת החיים של הנפגעים.

אם גם אתם או יקריכם ניזוקתם בעקבות מקרה מסוג זה, ואתם מעוניינים לבחון את אפשרויות הפעולה שלכם במישור המשפטי, יותר מנשמח לעמוד לרשותכם ולייעץ לכם. צרו קשר עם משרדנו בהקדם, על ידי מילוי הטופס שלהלן ונדאג ליצור עמכם קשר לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות וללא עלות.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית באבחון? לחץ כאן!

רשלנות רפואית באבחון סרטן השד
רשלנות רפואית באבחון סרטן השד
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ