רשלנות רפואית באבחון התקף לב

כאשר מתרחש מקרה של רשלנות רפואית באבחון התקף לב, ההשלכות עלולות להיות הרות אסון, ואף להוביל למותו של הנפגע. לכן כאשר מתעורר חשד לכך שהתרחש מחדל רפואי באבחון של אוטם שריר לב באיחור או אי אבחון כלל, שכתוצאה מהם מתן הטיפול הנדרש לחולה הלב התעכב – יש מקום לפנות להתייעצות עם עורך דין דיני נזיקין ולבדוק היתכנות להגשת תביעת פיצויים כנגד הגורמים הרפואיים האחראים למחדל.

מתי יש מקום להגשת תביעה על רשלנות רפואית באבחון התקף לב ואת מי תובעים?

הגשת תביעת רשלנות רפואית באבחון התקף לב הופכת רלוונטית כאשר מתעורר החשד לכך שרופא המשפחה או רופא מומחה לקרדיולוגיה, כשלו במילוי תפקידם מול מטופל חולה לב, ביחס לנהלי האבחון המקובלים בהקשר למחלות לב.

גם כאשר הדבר מתרחש במפגש עם רופאים בבתי חולים או בעקבות ניהול לקוי של בדיקות שנועדו לאבחן התקפי לב, כאשר הדבר הוביל לאי גילוי של האירוע הלבבי ממנו סובל המטופל – תיתכן הגשת תביעה כאמור לעיל כנגד הצוות הרפואי האחראי למחדל. זאת כל עוד כתוצאה מאי גילוי התקף הלב במועד, נגרם לחולה נזק בריאותי שניתן היה למנוע או לצמצם אותו, על ידי התנהלות על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת במקרים אלו.

הזמן הנכון להתייעצות עם עורך דין נזיקין על רשלנות רפואית באבחון התקף לב

רשלנות רפואית באבחון התקפי לב היא מחדל מסכן חיים. במצב בו התקף לב איננו מאובחן בזמן לא ניתן מטבע הדברים להעניק לאדם שלקה בליבו, טיפול מתאים. כך נוצרת סיטואציה שבה חיי החולה נמצאים בסכנה מיידית. לא זאת בלבד, אלא שגם אם אותו אדם ישרוד את אירוע הלב שעבר, הוא עדיין נמצא בסיכון לסבול בשל כך מנכות ומהשלכות רפואיות חמורות מסוגים אחרים.

מפאת התוצאות הרות האסון של אי גילוי של אוטם שריר הלב במועד, כאשר נוצר חשד לכך שרופאיו של חולה לב לא פעלו בהתאם לנהלי האבחון והבדיקה המקובלים בהקשר למחלות קרדיולוגיות, ובעקבות סטייתם מפרוטוקולי האבחון הללו, אותו אדם לקה בליבו, כדאי לפנות בהקדם להתייעצות מול עורך דין נזיקין מנוסה, שיוכל לבדוק אם קיימת הצדקה להגשת תביעת פיצויים על רקע רשלנות רפואית באבחון אוטם שריר הלב.

מה רופאי משפחה מצופים לעשות כדי למנוע מקרי רשלנות רפואית באבחון התקף לב?

כדי לאבחן התקף לב בשלב מוקדם להתרחשותו ואף למנוע את האירוע הלבבי מלכתחילה, יש צורך בהפניית המטופל לבדיקות שונות, כמו בדיקת א.ק.ג ו/או בדיקות דם. רופא המשפחה הוא למעשה הקו הראשון לאבחון והפנייה של מטופלים לבדיקות ורופאים מומחים, כדי לשלול או לאשש את קיומן של מחלות לב.

רופא המשפחה אמור גם להכיר את ההיסטוריה הרפואית של מטופליו, ולהקפיד על בדיקת התיק הרפואי כאשר מטופל זה או אחר מגיע אליו בדיווח על מיחושים או בעיות מסוימות. הדבר נכון בכל ממשק של רופא המשפחה עם מטופליו, ובפרט כאשר מדובר במטופלים הנמצאים בקבוצת סיכון למחלות לב וכלי דם. בנוסף, אמון רופא המשפחה גם על הפניית מטופלים לביצוע בדיקות תקופתיות.

זאת בנוסף, למתן ייעוץ שוטף למטופל לגבי הטמעת שינויים באורח החיים כדוגמת שינוי תזונתי והפסקת עישון, על מנת להקטין את הסיכויים להתרחשות התקף לב. גם כאן, מצופה הלה להקפיד אף יותר על הפניית מטופלים שנמצאים בקבוצות סיכון להופעת מחלות לב, לבדיקות מעקב על בסיס קבוע.

בנוסף להפניית מטופלים לביצוע בדיקות שישללו את האפשרות להתפתחות של חסימה בכלי הדם, רופא המשפחה אמור גם לדאוג להפנות לפי הצורך את המטופל לרופא מומחה לקרדיולוגיה, להמשך בירור וטיפול בבעיה. זהו הבסיס למניעת מקרים של אוטם שריר הלב, על כלל השלכותיהם הטרגיות.

רשלנות רפואית באבחון התקף לב על ידי קרדיולוג מומחה

כמובן, גם הקרדיולוג כשלעצמו, נושא באחריות כבדת משקל כלפי מטופליו – הן מבחינת הייעוץ המסופק למטופל והן מבחינת ביצוע הליכים כירורגיים ואחרים לשם אבחון מצב הלב וכלי הדם ופענוח הממצאים. למשל, ישנם מקרים שבהם ניתן לאבחן היצרות בכלי הדם רק באמצעות צנתור אבחנתי. כאשר התקף הלב הפוטנציאלי איננו מאובחן בהליך זה, תיתכן הגשת תביעת רשלנות כנגד הקרדיולוג.

איך יודעים מה סיכויי ההצלחה בתביעת פיצויים בשל רשלנות באבחון התקף לב?

על מנת להעריך את סיכויי ההצלחה של תביעות רשלנות רפואית מכל סוג שהוא, יש צורך לבחון את השתלשלות האירועים שקדמה לאירוע הרפואי. במקרה הזה מדובר כאמור בהתקף לב. לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין מתחום הנזיקין שלו ניסיון ספציפי בליווי נפגעי מחדלים רפואיים באבחון של מחלות לב וכלי דם המקושר גם למומחים בתחום רפואי זה.

ניסיונו של עורך דין כזה, מאפשר לו לבחון את התיעוד הרפואי של הנפגע והנסיבות שהובילו לאירוע הלבבי, כדי לאמוד את הסיכויים לנצח בתביעה באם תוגש ואת גובה הפיצוי הכספי שניתן יהיה לקבל. זאת גם ביחס לפסיקה המקובלת במקרים דומים.

למאמר: 5 טיפים להצלחה בתביעת רשלנות רפואית

איך מוכיחים את אחריותם של הנתבעים למחדל הרפואי שהוביל להתקף הלב?

כדי להוכיח כי הגורם הרפואי העומד לדין בגין רשלנות רפואית באבחון מחלת לב, אכן אחראי למחדל המיוחס לו, יש צורך להציג תימוכין לכך שהנתבע פעל באופן שאינו תואם את הסטנדרט המקצועי המקובל בתחום עיסוקו.

ישנם פרוטוקולים ספציפיים הנוגעים לבדיקה, פענוח וגזירת מסקנות בנוגע לחולי לב, שרופאי משפחה, אחים ואחיות, טכנאי מעבדה וקרדיולוגים מומחים כאחד, מצופים לפעול על פיהם, במידה ובמסגרת תפקידם הם באים במגע עם חולי לב.

הצורך בחוות דעת של קרדיולוג מומחה להוכחת עילת התביעה

את הטענה לחריגה מפרוטוקולים אלו, ניתן להוכיח בעזרתו של עד תביעה מומחה מתחום הרפואה הקרדיולוגית, שיספק את חוות דעתו המקצועי בנוגע להתנהלות של הנתבעים במקרה האמור. ככל שהעד הנ”ל יוכל לתמוך בכך שהרופא “הסביר” בתחומו היה פועל אחרת בנסיבות המדוברות, כך גדלים הסיכויים לכך שבית המשפט יקבל את טענות התביעה להתרחשותה של רשלנות רפואית באבחון התקף לב.

לרופא מומחה לקרדיולוגיה, מטבע הדברים יש היכרות מעמיקה עם עולם המושגים הרפואיים הקשור באבחון מחלות לב וכלי דם, כמו גם עם סוגי הבדיקות המתבצעות לטובת אבחון או שלילה של היווצרות חסימות בכלי דם ואופן פענוחן.

לכן יש לו גם יכולת להעריך את התנהלותם של עמיתיו למקצוע, בנסיבות שבהן הם באו במגע עם המטופל התובע ולטעון לסטייה מרמת הזהירות הנדרשת מצידם או חריגה מפרקטיקות האבחון המקובלות. בנוסף, עד מומחה כאמור לעיל, יוכל גם לבסס את טענת התובע לקשר בין הנזקים שהוא תובע בגינם לבין האירוע הלבבי שאותו מצופים היו רופאיו למנוע, לטענתו.

מאחר ולנפשות הפועלות בבית המשפט יש אמנם ידע משפטי ענף אך תחום עיסוקם אינו רפואי מעצם מהותו, חוות הדעת של הרופאים המומחים המופיעים כעדי תביעה (או הגנה) בתביעות מסוג זה, היא הבסיס שעליו נשענים שופטי בית המשפט בקבלת הכרעת הדין.

לאיזה סכום פיצוי ניתן להגיע בתביעות נזיקין מסוג זה?

בתביעות פיצויים המוגשות על רקע מחדלים רפואיים באבחון של אוטם שריר הלב, לרוב נדונים נזקים רפואיים חמורים מאוד לתובע ובני משפחתו, ולכן ניצחון בתביעה מסתיים לא אחת בקבלת פיצוי של מאות אלפי שקלים ואף יותר.

לסיכום

המפתח למיקסום סיכויי ההצלחה בתביעות רשלנות רפואית המוגשות על רקע התקפי לב (ובכלל), הוא פנייה לעורך דין מנוסה, אמין ומיומן, שצבר ניסיון עשיר בייצוג של נפגעי מחדלים רפואיים שהתרחשו בנסיבות דומות.

בעזרת בנייתו של תיק ראיות איתן לצד אסטרטגיה משפטית חזקה, ניתן במקרים רבים להוכיח בבית המשפט את הטענה לקשר בין הפגיעות שנגרמו לתובעים ובין ההתנהלות הלוקה בחסר של הנתבעים, ולזכות בסכום פיצוי משמעותי ביותר.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית באבחון? לחץ כאן!

רשלנות רפואית באבחון התקף לב
רשלנות רפואית באבחון התקף לב
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ