רשלנות רפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון

כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון הינה מצב שאמנם אינו שכיח, אך כזה, שבהינתן התרחשותו, עשוי להותיר את היילוד עם נזקים. הלכה למעשה, כליה בודדת אגנית ניתנת לאבחון באמצעות בדיקת אולטרה – סאונד. אולם, למרבה הצער, לעתים, היעדר גילויה של הכליה הבודדת האגנית במהלך ההיריון בבדיקת האולטרה – סאונד טמונה בגורם אנושי; כלומר, בשל רשלנות רפואית. במקרה שכזה, ישנה האפשרות להגיש תביעת רשלנות רפואית כנגד הצוות הרפואי שהסב נזק בשל מחדליו.

כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון – מהי?

כליה בודדת אגנית הינה, הלכה למעשה, כליה שממוקמת באזור האגן של העובר, אך במיקום נמוך מן המיקום בו אמורות שתי הכליות להתפתח. בפועל, המקום התקין של הכליות צריך להימצא באזור בטן העובר.

האם מדובר בליקוי נדיר?

הלכה למעשה, כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון אינה תופעה שכיחה ומתרחשת בהריון אחד מתוך כמה מאות של הריונות – כלומר, סיכוי שנמוך מאחוז.

אבחון כליה בודדת אגנית – אבחון כליה בודדת הוא דבר המצופה מאנשי מקצוע והצוות הרפואי – אולם, ישנם כמה קשיים באבחון כליה בודדת שיש להכיר.

קושי באבחון במהלך בדיקת האולטרה – סאונד

אבחונה של כליה בודדת אגנית במהלך תקופת ההיריון הוא לא דבר פשוט – זאת, משום המיקום הנמוך של הכליה שהופך את הצגתה קשה ומורכבת יותר בבדיקת האולטרה – סאונד.

למאמר: רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

דמיון בין האיברים הפנימיים 

יתרה מכך, בשבועות הראשונים להתפתחות העובר – קיים דמיון מסוים בין האיברים הפנימיים ובכלל זאת, בין הכליות לשאר האיברים. על כן, הופך הזיהוי של כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון קשה ומורכבת יותר.

החשיבות באבחון כליה בודדת אגנית בהיריון 

הלכה למעשה, ישנה חשיבות ראשונה במעלה לאבחון של כליה בודדת אגנית במהלך תקופת היריון האישה. זאת, משום ומדובר בבעיה בהתפתחותו של העובר אשר מחייבת טיפול וכן, מעקב מטעם גורמים רפואיים מומחים בתחום. יתרה מכך, בדומה לבעיות רפואיות אחרות, אבחון כליה בודדת אגנית בשלב מוקדם יותר בהיריון עשוי לעשות הבדל רב – מניעת פגיעה במצבו הרפואי של העובר או לכל הפחות מניעת פגיעה נוספת במצבו.

מקרה בוחן – פסיקה תקדימית ברשלנות רפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית בהיריון 

בעניין זה, היה מדובר בתביעה בגין רשלנות רפואי בשל היעדר אבחון כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון. התביעה גרסה כי על אף כי במהלך ההיריון, עברה האם לא פחות מ – 4 בדיקות של סקירת מערכות אשר באף אחת מהן לא אובחנה כליה בודדת אגנית.

היעדר הפניה לקבלת טיפול הולם

מטבע הדברים, בשל היעדר האבחון, האם לא הופנתה לרופא מומחה אשר יעניק לה טיפול הולם בהתאם לנסיבות מצבה הרפואי. למרבה הצער, היעדר האבחון שהוביל להיעדר טיפול – הוביל לכך שהיילוד לקה באוטם מוחי. לא זו אף זו, אילו היה מאובחן המצב של הכליה הבודדת האגנית כבר בזמן ההיריון, ניתן היה לאבחן את היצרות העוקר הכלייתי של התינוק שיכל, בסבירות גבוהה, למנוע את האוטם המוחי אותו חווה היילוד.

החלטת בית המשפט 

בית המשפט פסק לטובת התביעה פיצויים גבוהים בעוד הצוות הרפואי ובית החולים נקבעו כמי שחבים ברשלנות רפואית בשל אי אבחון כליה בודדת אגנית בהיריון.

הוכחת הרשלנות הרפואית 

על מנת להוכיח מקרה של רשלנות רפואית יש לעמוד על כמה רכיבים חשובים שבהיעדרם עשויה התביעה להיכשל וכפועל יוצא מכך, התובעים יישארו ללא פיצוי כספי חשוב והכרחי על מנת לנסות ולהשיב את חייהם אל המוטב. לענייננו, נעמוד כמה מן הרכיבים החשובים ביותר להלן.

1. התרשלות 

מטבע הדברים, קיומה של התרשלות הינה הכרחית ביותר עבור תביעת הרשלנות הרפואית. התרשלות היא ,בפשט, התנהגות שאינה תואמת את הסטנדרט המקצועי הרפואי המצופה מן הצוות הרפואי המטפל בנסיבות המקרה. לצורך העניין, ברגע שהצוות הרפואי נהג באופן שאינו מצופה ממנו בין אם בשל מעשה שאל היה להם לעשות ובין אם בשל היעדר מעשה שהיה מצופה מהם לעשות – ייחשבו כמי שהתרשלו בתפקידם.

סטנדרט הסבירות 

הלכה למעשה, נשאל האם הרופא ו\או הצוות הרפואי סטו מן הסטנדרט הסביר בהם היה עליהם לעמוד. באם המענה לשאלה זו הינו חיובי – אזי שהרופא ו\או הצוות הרפואי פעלו באופן שאינו סביר ומקצועי ועל כן, יהיו מי שהתרשלו בתפקידם.

היעדר אבחון 

במידה והצוות הרפואי, על פי נסיבות העניין, היה צריך לאבחן את הכליה הבודדת האגנית בהיריון, אך מסיבות כאלה ואחרות לא עשה זאת – ייתכן ויהיו מי שהתרשלו בתפקידם.

אבחון מאוחר

לא זו אף זו, גם במקרה שבו אובחן המצב של הכליה הבודדת האגנית בהיריון, אך באיחור, ייתכן ויהיה הרופא ו\או הצוות הרפואי מי שהתרשלו בתפקידם; זאת, במידה והיה על הרופאים, על פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת והנוהגת בתחום לגלות ולאבחן את הכליה הבודדת האגנית בשלב מוקדם יותר.

היעדר טיפול 

במקרה בו לא ניתנו הטיפולים המתאימים על אף שאובחן מצב של כליה בודדת אגנית בהיריון ובנסיבות העניין היה צריך להיות מוענק טיפול שכזה – אזי שהצוות הרפואי עשוי להיות מי שהתרשל בתפקידו – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

2. נזק

רכיב הנזק הינו רכיב מרכזי בתביעת הרשלנות הרפואית בכלל ותביעת הרשלנות הרפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית בהיריון בפרט. הלכה למעשה, על מנת שתביעת הרשלנות הרפואית תתגבש – יש להצביע על קיומו של נזק; לענייננו, נזק ליילוד בשל הימצאות האגן שלא במקומו – לכך, כאמור לעיל, עשויות להיות השלכות כאלה ואחרות.

3. הקשר הסיבתי 

הקשר הסיבתי הינו הרכיב שמקשר, הלכה למעשה, בין רכיב הנזק לבין רכיב ההתרשלות. על מנת שרכיב הקשר הסיבתי יתקיים, יש להצביע על כך שההתרשלות ולמעשה, המעשה או היעדר המעשה של הצוות הרפואי הוא זה שהוביל להתרחשות הנזק שנגרם ליילוד. בפועל, יש להראות כי אילו לא היה מתרשל הרופא ו\או הצוות הרפואי, הנזק שנגרם ליילוד לא היה מתרחש, או לכל הפחות, היה קטן יותר מכפי שהוא בפועל.

עורך דין רשלנות רפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית בהיריון

קבלת סיוע, ייעוץ וליווי משפטיים מטעם עורך דין העוסק בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון בפרט עשויה לעשות את ההבדל בין תביעה נזיקית שתצלח ובין תביעה נזיקית שעתידה להיכשל ולהותיר את הנפגע בפני שוקת שבורה. פנו אלינו על מנת שנוכל לסייע לכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם.

פנו אלינו

פנו אל משרדנו על מנת שתוכלו לקבל ליווי, סיוע וייצוג משפטיים מקצועיים וחסרי התפשרויות מטעם עורכי הדין המנוסים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית בהיריון. הלכה למעשה, עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ותחום הרשלנות הרפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית בהיריון בפרט – עשוי להגדיל, באופן משמעותי, את סיכויי תביעת הרשלנות הרפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית בהיריון לצלוח. על כן, אל לכם להתפשר על פחות מן הטובים ביותר.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית באבחון? לחץ כאן!

למאמר: רשלנות רפואית בהריון

למאמר: רשלנות רפואית בלידה

למאמר: כלים להגשת תביעת רשלנות רפואית בזמן אמת

אי אבחון כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון
אי אבחון כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית באי אבחון כליה בודדת אגנית במהלך ההיריון

כליה בודדת אגנית זוהי כליה שנמצאת באזור האגן של העובר, במיקום נמוך מכפי שהיא אמורה להיות. אנשי רפואה שהעוסקים בתחום ההיריון והלידה מכירים את הליקוי, ונדרשים לאבחן אותו ולטפל בו במידה והוא קיים. כאשר הדבר לא נעשה, או לא נעשה בזמן, ניתן להחשיב זאת כרשלנות רפואית.

ליקוי של כליה בודדת אגנית מחייב טיפול מהיר ומעקב אחר מצבו של העובר, ולכן אי אבחון הליקוי עלול לגרום לנזקים לעובר ולתקינות הכליות שלו, ואף לנזקים עתידיים נוספים.

כן. במידה וניתן להוכיח שהרופא התרשל בתפקידו באבחון הליקוי, ובמידה והתרשלות זו גרמה לנזק לעובר, ניתן יהיה לבסס תשתית ראייתית להגשת תביעת פיצויים בגין הרשלנות הרפואית.

כן. עורך הדין יוכל לבסס את התשתית לתביעה ולזכות עבורכם בפיצויים בגין הנזק שנגרם.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ