איחור באבחון תסמונת סקיד

תסמונת סקיד הינה מחלה גנטית קשה שאבחון מאוחר שלה עשוי להקטין, באופן משמעותי, את סיכוייו של היילוד לשרוד ולהמשיך לחיות. הלכה למעשה, לעתים, איחור באבחון תסמונת סקיד עשוי להיות תולדה של רשלנות רפואית שהינה תוצר של התנהגות בלתי מקצועית וסבירה מצד הרופא המטפל שהובילה לכדי הגילוי המאוחר של התסמונת. במקרים שכאלו – עולה האפשרות להגשת תביעת רשלנות רפואית בגין איחור באבחון תסמונת סקיד.

תסמונת סקיד – מהי?

תסמונת סקיד (SCID) הינה למעשה מחלה גנטית קשה ביותר שבהיעדר אבחון שלה בזמן וקבלת טיפול מוקדם – החולה בה לא ישרוד את השנה השנייה של חייו.

החשיבות באבחון מוקדם של תסמונת סקיד

הלכה למעשה, במידה ותסמונת סקיד תאובחן בשלב מוקדם יותר – כך הסיכוי להציל את הילד הלוקה בתסמונת יהיה גבוה יותר. בפועל, ככל שתתגלה המחלה תוך 3 חודשים מן הלידה וטרם שהתפתחו זיהומים – האפשרות להשתלת מח עצם תהיה בעלת תוצאות טובות להן סיכוי הצלחה גבוהים של מעל ל – 90%. במידה והאבחון והטיפול יינתנו בזמן הנדרש – הילד, ברוב המקרים, יזכה לחיות חיים כאדם בריא.

פעולת תסמונת סקיד

תסמונת סקיד פוגעת בתאי T של מערכות החיסון של החולים בה – בשל כך, לא מתאפשרת יצירת תאי B לטובת ייצור נוגדנים. על כן, עשויים להופיע זיהומים חוזרים ונשנים הנגרמים בשל היעדר פעולה הולמת ומספקת של המערכת החיסונית. הזיהום השכיח ביותר הוא זיהום במערכת הנשימה של התינוק.

התסמינים של תסמונת סקיד

במקרה של תסמונת סקיד – כבר לאחר הלידה יופיעו זיהומים חוזרים בגופו של התינוק – חיידקים, פטריות, טפילים ווירוסים. הלכה למעשה, חולים בסקיד יסבלו מחוסר תפקוד של האיברים השונים הרלוונטיים למערכת החיסון – הטחול, בלוטות הלימפה והשקים. על כן, קיים חוסר תפקוד מלא או לחלופין, מלא כמעט של המערכת החיסונית של התינוק – במצב זה, למרבה הצער, לא ניתן לנהל אורח חיים תקין.

שכיחות תסמונת סקיד בישראל

הלכה למעשה, בעיה מהותית לחוסר המודעות לתסמונת סקיד היא משום שהינה מחלה דיי נדירה. יחד עם זאת, מחקרים הצביעו על כך כי תסמונת סקיד הינה נפוצה יותר, באופן יחסי, בהשוואה למדינות מערביות אחרות.

רשלנות רפואית באבחון תסמונת סקיד

רשלנות רפואית באבחון תסמונת סקיד כוללת שלל מקרים בהם, בשל התנהגות לא מקצועית של הרופאים, לא אובחנה התסמונת אצל המטופל ועל כן, המטופל סובל מנזקים. כפי שהוסבר לעיל, ככל שהתסמונת תאובחן מוקדם יותר – כך, הסיכוי של התינוק לשרוד ולהמשיך לחיות חיים בריאים גדל.

מתי תתרחש רשלנות רפואית באבחון תסמונת סקיד

הלכה למעשה, על מנת שניתן יהיה לתבוע בגין איחור באבחון תסמונת סקיד – חשוב לעמוד על כמה רכיבים חשובים כאשר על כמה מהמרכזיים שבהם נעמוד להלן.

הנזק שנגרם למטופל

כאמור לעיל, ככל שאבחון תסמונת סקיד יהיה מאוחר יותר – כך, הטיפול ההכרחי והדחוף לתסמונת יבוא באיחור גם הוא. על כן, בהיעדר טיפול ראוי – עשוי התינוק לחוות נזקים בשל זיהומים שונים בגופו ויתרה מכך, כאשר הטיפול יוענק בשלב מאוחר מדי – האפשרות למוות מצער ומיותר של היילוד הינה על הפרק. בפשט, על מנת שניתן יהיה לתבוע ברשלנות רפואית בגין איחור באבחון תסמונת סקיד – יש לעמוד על התרחשות נזק.

התרשלות של הרופא 

על מנת שניתן יהיה לתבוע ברשלנות רפואית בכלל וברשלנות רפואית בגין איחור באבחון תסמונת סקיד בפרט – נדרש לעמוד על כך שהרופא סטה מסטנדרט הסבירות בפעולותיו. כלומר, מדובר בכל אותם מקרים בהם על הרופא, בהינתן נסיבות המקרה והופעת סימנים מחשידים שעשויים להעיד על קיומה של תסמונת סקיד, היה לאבחן את תסמונת הסקיד אצל התינוק אך לא עשה כן; על כן, ייתכן כי ייחשב כרופא שהתרשל בתפקידו – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לנזק

תביעת הרשלנות הרפואית תתבקש לעמוד על כך שקיים קשר בין ההתרשלות והאופן הבלתי מקצועי בו נהג הרופא ובין הנזק שנגרם למטופל. בהיעדר קשר שכזה – יתנתק הקשר הסיבתי ותביעת הרשלנות הרפואית בגין איחור באבחון תסמונת סקיד עשוי לרדת לטמיון. בפשט, יש להצביע על כך שאילו לא היה הרופא מתרשל בתפקידו ואכן היה פועל כראוי וכמצופה ממנו, היה יכול לאבחן את תסמונת הסקיד בתינוק ובכך למנוע ממנו נזקים כאלה ואחרים ואף, לעתים למנוע ממנו מוות.

איחור באבחון תסמונת סקיד – חוות דעת רפואית 

חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה עשויה לסייע לתביעת הרשלנות הרפואית בגין איחור באבחון תסמונת סקיד לעמוד על הנזק שנגרם לתינוק ויתרה מכך, לעמוד על רכיבים חושבים ביותר בתביעה הנזיקית – בין היתר, על העובדה כי הרופא התרשל בתפקידו ונהג באופן בלתי מקצועי שהוביל להיעדר האבחון בזמן של המחלה.

עמידה על התרשלות הרופא

רופא מומחה ומנוסה שיערוך ויכתוב חוות דעת רפואית שתעמוד על כך שהרופא המטפל נהג באופן לא מקצועי – בהחלט יכול לעשות הבדל, בנסיבות מסוימות, בין תביעת רשלנות רפואית מוצלחת לבין תביעת רשלנות רפואית מוצלחת פחות. חוות הדעת הרפואית תבקש לעמוד על כך שבהינתן נסיבות המקרה, היה על הרופא המטפל לחשוד בקיומה של מחלה גנטית כגון תסמונת סקיד ועל כן, לערוך בדיקות מתאימות ולאבחן את המחלה.

היתרון של חוות הדעת הרפואית בקביעת התרשלות 

כאשר הרופא המומחה העורך את חוות הדעת הרפואית, על פי ניסיונו המקצועי, קובע כי הרופא המטפל נהג ופעל מחוץ לסטנדרט הסבירות אליו הוא נדרש – עשויה קביעתו לחזק, באופן משמעותי, את תביעת הרשלנות הרפואית בגין אבחון מאוחר של תסמונת סקיד.

עמידה על גובה הנזק

חוות הדעת הרפואית תסייע לתביעה לעמוד על גובה הנזק שנגרם למטופל בגין האיחור באבחון – עמידה על גובה הנזק במקרה של רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בגין איחור באבחון תסמונת סקיד בפרט הינה חשובה ביותר; זאת משום שעמידה על גובה הנזק תאפשר לכמת את הנזק וכן, לסייע בקביעת הפיצוי ההולם המגיע לנפגע בשל הרשלנות הרפואית שחווה.

עורך דין איחור באבחון תסמונת סקיד

בהמשך לאמור לעיל, איחור באבחון תסמונת סקיד עשוי להיות תוצר לוואי של מקרה מצער ומיותר של רשלנות רפואית מצד הרופא המטפל. הלכה למעשה, בעת התרחשות מקרים שכאלה, האפשרות להגשת תביעה נזיקית בדמות רשלנות רפואית בגין איחור באבחון תסמונת סקיד עולה על הפרק. הגשת תביעת רשלנות רפואית אינה עניין פשוט וקל ומצריכה עורך דין שהינו איש מקצוע מיומן ומנוסה הבקיא במטריה המשפטית בתחום – כך, יוכל לגבש את התביעה וכן להתמודד עם טענות התביעה בין כותלי בית המשפט. ניהול נכון זה, יוכל להגדיל, באופן משמעותי, את סיכויי התביעה להותיר את הנפגעים עם פיצויים.

פנו אלינו

במידה וילדכם נפגע באופן כזה או אחר בשל אבחון מאוחר של תסמונת סקיד – בהחלט עולה האפשרות שהאבחון המאוחר או לחלופין, היעדר האבחון, הינם תוצר של רשלנות רפואית מצד הרופא המטפל. פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל את הסיוע הליווי והייעוץ המשפטיים מטעם עורכי הדין המנוסים והמקצועיים ביותר בתחום שיסייעו לכם לקבל את הפיצוי הנזיקי החשוב וכן, לעשות צדק עם הרופא הרשלן. 

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית באבחון? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ