רשלנות רפואית באבחון טרם לידה

כשמדובר ברשלנות רפואית באבחון טרם לידה – הכוונה הינה למונח המכסה סוגים שונים של כשלים רפואיים, הקשורים באי אבחון של מיני ליקויים התפתחותיים שונים בעובר, של מומים גנטיים, מחלות מולדות או תסמונות שהעובר לוקה בהן, בתקופת ההריון.

כשקיים חשש של ההורים לעתיד שמחדל רפואי התרחש טרום הלידה, וכי מחדל זה הוביל ללידת תינוק חולה, נכה או בעל מום, הדבר המתבקש הוא לפנות לייעוץ משפטי עם עורך דין המלווה תיקי רשלנות רפואית באבחון טרם לידה, שיוכל לקבוע אם יש מקום להגיש תביעת פיצויים בנסיבות האמורות.

רשלנות רפואית באבחון טרם לידה – במה מדובר?

רשלנות רפואית טרם לידה מתבטאת בכך שהאישה ההרה לא מופנית לסקירות ובדיקות מעקב בזמן ההריון  בידי רופאיה. גם מצב שבו הבדיקות אליהן האישה ההרה מופנית, מתבצעות או מפוענחות בצורה לקויה, עלול להיחשב כרשלנות רפואית באבחון טרם לידה, ככל שיתגלו בדיעבד בעיות רפואיות ביילוד, שלא התגלו בזמן ההריון לאור הכשלים בטיפול בבדיקות הללו.

מצב זה עשוי לגרום למה שמוכר בעגה המשפטית בתור “הולדה בעוולה“. הכוונה כאן היא ללידת תינוק הסובל מאי אלו בעיות רפואיות, אשר דנות אותו לחיי תלות וסבל, שלא הוא ולא הוריו בחרו בהם.

על אחריותם של גניקולוגים להפנות נשים הרות לבדיקות סקר בזמן ההריון

כיום זמינות בדיקות הריון רבות שנועדו לבדוק אם העובר לוקה במחלות, מומים או תסמונות מולדות שימנעו ממנו לנהל חיים תקינים, בריאים ונורמטיביים. ממצאי הבדיקות הללו ובפרט כאשר הם חושפים את קיומו של מום, ליקוי התפתחותי או כל תסמין אחר שעשוי להעיד על קיומה של בעיה רפואית בעובר, חייבים להיות מועברים לידיעת ההורים לעתיד בידי הרופא המפנה לבדיקה, או האחראי לפענוח ממצאיה.

בין בדיקות הסקר הנפוצות הנעשות טרום הלידה, ישנן:

  • סקירת מערכות (המתבצעת בהתאם לשלב ההריון)
  • דיקור מי שפיר
  • בדיקת סיסי שליה
  • ועוד

בנוסף, לעיתים נחוצות בדיקות גנטיות, על סמך היותם של ההורים בקבוצת סיכון הנובעת ממוצאם או מגורמי סיכון אחרים המיוחסים להם. רופאי הנשים המלווים הריונות מצופים להביא את הבדיקות האפשריות לידיעת ההורים לעתיד, כדי לאפשר להם לקבל החלטה מושכלת בדבר נחיצותן עבורם ורצונם לבצע אותן.

האם יש דרך שבה רופאים יכולים להימנע ממחדלים באבחון ליקויים רפואיים בעוברים?

היות ותחום בדיקות הסקר בהריון מתפתח במהירות, הרופא המטפל בנשים הרות, נדרש ליידע כל מטופלת אודות סוגי בדיקות ההריון הזמינות כיום והתועלות בביצוען. רופאים שלא מציגים בפני ההורים את המידע המלא על מכלול האופציות לביצוע סקירות הריון, חוטאים לתפקידם ועלולים לעמוד לדין בגין רשלנות רפואית באבחון טרם לידה, באם יוולד תינוק חולה או בעל מום, שניתן היה לגלות מראש באמצעות בדיקות אלו.

לכן הדרך להימנע ממקרי רשלנות רפואית, היא בראש ובראשונה לספק למטופלות את מלוא המידע הקשור בהריונן ובהליכים הרפואיים שביכולתן לעבור במהלכו. רופא המבצע מעקב אחר מצבה של מטופלת הרה ואחר מצב העובר שבבטנה, אמור ליידע את האישה ההרה ואת בן הזוג שלה, לגבי בדיקות הסקר השונות שכדאי לבצע בזמן ההריון בכדי לשלול את  האפשרות להופעת כשלים התפתחותיים שונים בעובר.

מהי הולדה בעוולה וכיצד היא נוגעת לענייננו?

רופא שאיננו דואג להציג להורים לעתיד את תמונת המצב המלאה ובכלל זה, את מכלול אפשרויות הבדיקה הזמינות כיום,למעשה חושף את עצמו להגשת תביעת רשלנות רפואית בעילה של הולדה בעוולה, במידה ותינוק בעל מום, נכות או מחלה יוולד בשל כך.

משום שמחדלים רפואיים עלולים להתרחש גם במסגרת ביצוען של בדיקות הסקר עצמן או בשלב פענוח הממצאים, במידה וגורם רפואי נעדר כלים לביצוען התקין – הוא מצופה להכווין את המטופלת לרופא אחר שיש לו הסמכה מתאימה ואת הכלים הנדרשים לספק אבחנה מדויקת ותקינה להורים לעתיד.

העילה להגשת תביעת רשלנות רפואית באבחון טרם לידה

כאשר תינוק נולד עם ליקוי רפואי חמור, כדוגמת מום קשה ומורכב לטיפול, המשפיע על חיי משפחתו, ככל שהרופאים שטיפלו באמו בזמן ההריון, לא המליצו לה לעבור בדיקות הריון שניתן היה לגלות באמצעותן את אותו ליקוי בילוד מראש – עצם הולדתו תיחשב בגדר הולדה בעוולה.

גם ביצוע בדיקות שבהן נתגלו ליקויים בריאותיים בעובר כאשר ממצאיהן לא הובאו במועד לידיעת ההורים, על מנת שיוכלו להחליט אם להמשיך את ההריון או להפסיקו, עשוי להיחשב כהולדה בעוולה, שהיא כאמור עילה קבילה ולגיטימית להגשת תביעות רשלנות רפואית ודרישת פיצויים.

מהם הגורמים שמובאים בחשבון בפסיקת פיצויים לנפגעי רשלנות רפואית באבחון טרום לידה?

קביעת סכום הפיצוי בתביעת רשלנות רפואית באבחון טרום לידה – בית המשפט לוקח בחשבון את חומרתו של הליקוי הרפואי ממנו היילוד סובל, ואת היקף ההשפעה של המצב המדובר, על שאר בני משפחתו. השפעת המצב נבחנת גם בפן הכלכלי – הנוגע להוצאות הרפואיות שנדרשות לגידול ילד כזה, וכן בפן התעסוקתי, קרי בהפסד ההכנסות של ההורים הנדרשים להתפנות למתן טיפול קבוע לילדם בעל הצרכים המיוחדים, כמו גם בפן הרגשי.

בתביעות מסוג זה, סכום הפיצוי הנקבע הוא לרוב גבוה, מאחר וגם שנות ההשתכרות הפוטנציאליות שהילד/ה עתידים להפסיד בשל מצבם הרפואי, נלקחים בחשבון. זאת לצד גורמים ממוניים ולא ממוניים נוספים כמו סבלם של ההורים על רקע מצבו של הילד והאילוצים הכרוכים בגידולו במצבו הרפואי הנתון, ההוצאות הכספיות שיידרשו להן לטובת טיפולים רפואיים שהילד עשוי להידרש להם לאורך חייו, הסיוע הסיעודי והטיפולי הנחוץ לילד וכן הלאה.

כיצד מוכיחים שאכן התרחשה רשלנות רפואית באבחון טרם הלידה?

בתביעות מסוג זה, לרמת ניסיונו המקצועי של עורך הדין המייצג את הנפגעים, חשיבות רבה להצלחת התיק. כדי לזכות בתביעה, עורך הדין יידרש להוכיח לבית המשפט כי הצדק עם הורי הילד/ה, הטוענים לכך שלו היו יודעים מראש כי ילדם עתיד להיוולד עם מום או מחלה, היו בוחרים להפסיק את ההריון ולחסוך ממנו ומעצמם את חיי הסבל.

כחלק מהתהליך יידרש עורך הדין גם להוכיח כי המום המדובר לא אובחן בשל התנהלות בלתי סבירה מצד הגורמים הרפואיים העומדים לדין, שאינה עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים הרפואיים וחובת הזהירות המחייבים רופאים בתחום הגניקולוגיה והמיילדות וכל גורם רפואי שהורים לעתיד באים עמו במגע בהקשר להריון.

הצורך בהתייעצות משפטית מקדימה לקראת הגשת תביעת רשלנות רפואית בהריון או בלידה

אף על פי שלא בכל מקרה של לידת תינוק חולה או פגוע, הוא בהכרח מקרה של הולדה בעוולה המצדיק הגשת תביעת פיצויים, קיימים לא מעט מקרים אשר ההיתכנות לפסיקת פיצויים בהם, גבוהה. אולם מקרים של רשלנות רפואית בזמן ההריון או בלידה, הם לעולם לא מקרים פשוטים מבחינה משפטית.

מסיבה זו, כאשר אדם שוקל להגיש תביעת נזיקין במקרה כזה, יש צורך להתייעץ עם עורך דין שיש לו ניסיון עשיר בתיקים מן הסוג הזה, אשר מלווה ברופאים מומחים מובילים בתחום הגניקולוגיה והמיילדות. אם אתם חשים שנפגעתם מרשלנות רפואית באבחון טרם לידה – מגיע לכם ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין נזיקין כפיר דיין דובב, שישמח לבחון איתכם את הדרכים להתמודד עם המצב בכלים משפטיים.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית באבחון? לחץ כאן!

רשלנות רפואית באבחון טרם לידה
רשלנות רפואית באבחון טרם לידה
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ