לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

הולדה בעוולה היא מונח משפטי המגדיר לידה של תינוקות עם מום מולד משמעותי או עם תסמונת גנטית. כאשר המום המדובר לא התגלה במועד ו / או לא הובא לידיעתם של הורי התינוק, על מנת לאפשר להם לקבל החלטה מושכלת לגבי המשך ההריון, יש מקום לשקול את הגשתה של תביעת רשלנות רפואית הולדה בעוולה.

למי ניתן לפנות כאשר מתעורר חשד לרשלנות רפואית הולדה בעוולה?

כאשר מתעורר חשד לרשלנות רפואית הולדה בעוולה ניתן ואף רצוי לפנות לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין העוסק בליווי תביעות פיצויים בגין רשלנות רפואית בהריון ובלידה. עורך דין מסוג זה, הוא בעל הניסיון והכלים שמאפשרים לו לייעץ להורים בנוגע לסעדים המשפטיים העומדים לרשותם, ולהיתכנות של קבלת פיצוי כספי בשיעור המצדיק את הפנייה לערכאות.

כיצד ניתן לבדוק האם ישנה עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית הולדה בעוולה?

על מנת לבחון את שאלת קיומה של עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית – הולדה בעוולה, יש לבדוק בעזרת עורך דין העוסק בתיקי רשלנות רפואית בהריון האם ניתן להוכיח כי התקיים קשר מובהק בין התנהלותם של הגורמים הרפואיים שעמם באה האם ההרה במגע, ובין הפגיעות שמהן סובל היילוד. למשל, ככל שאי הפניית היולדת לבדיקות הריון הובילה לאי גילוי של מום מסוים בעובר, וקיים תיעוד רפואי התומך בכך וחוות דעת מקצועית של רופא מומחה, המעידה על כך שמדובר במחדל – תיתכן קבלת פיצויים במסגרת תביעת רשלנות רפואית.

אילו מומים מולדים עשויים להוות עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה?

ישנן תסמונות גנטיות שונות וכן מומים מולדים, שנהוג לבצע בדיקות בהריון על מנת לשלול את הימצאותם בעובר. בין התסמונות הגנטיות שמקובל לשלול בעזרת בדיקות ההריון הגנריות, הזמינות לכלל האוכלוסייה, ישנן:

  • בדיקות לשלילת תסמונת דאון
  • בדיקה לשלילת תסמונת האיקס השביר
  • בדיקה לאבחון תסמונת די ג’ורג’

 

כמובן, מעבר לאלו, קיימות גם תסמונות גנטיות אחרות שחשוב לשלול על בסיס ההיסטוריה הרפואית האישית והמשפחתית של שני ההורים לעתיד, הגיל והמוצא האתני של כל אחד מהם.

ככל שהאם ההרה לא הופנתה על ידי הרופא שליווה את הריונה לביצוע בדיקות כאלו, והתינוק שנולד סובל מאי אילו מומים שניתן היה לגלותם בבדיקת הריון – להורים עשויה להיות עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית הולדה בעוולה.

סוגי הבדיקות שנועדו למנוע הולדה בעוולה 

ישנם סוגי שונים של בדיקות המשמשות לאבחון מומים ותסמונות מולדות בעובר. שתי הנפוצות בהן הינן:

בדיקת אולטרה סאונד

בדיקה זו משמשת לאבחון של מומים לבביים בעובר, אשר עשויים להעיד גם על הימצאם של מומים מולדים נוספים ו / או תסמונות גנטיות

רשלנות רפואית בבדיקות אולטרסאונד בהריון עשויה לבוא לכלל ביטוי באי הפנייתה של האם ההרה לבדיקה מלכתחילה, או במקרה בו הרופא המטפל אכן הפנה את האם, אך מחדל בביצוע הבדיקה עצמה הוביל לכך שמום או תסמונת גנטית לא אותרו. בנוסף, עשויה ממצא שהתגלה בבדיקת אולטרה סאונד להוביל לצורך בבדיקות סקר נוספות במטרה לשלול את קיומם של ליקויים בריאותיים נוספים בעובר.

בדיקות לזיהוי האטה בגדילה התוך רחמית (IUGR)

אילו בדיקות שנועדו לבדוק אם גודל העובר תואם את השלב בהריונה של אמו. כאשר מתברר בעקבות בדיקות אלו שהעובר קטן מן המצופה לשלב ההריון, הדבר עשויה להצביע על פוטנציאל למומים או תסמונות גנטיות, המחייבים המשך מעקב וביצוע של בדיקות נוספות.

במרבית המקרים, תסמינים אלו מצריכים ביצוע של סקירה מורחבת חוזרת, דיקור מי שפיר ו / או ייעוץ גנטי, ומן הסתם – גם עדכון של ההורים על הממצאים שהתגלו, הסיכון הכרוך בהמשך הריון של עובר עם מום או תסמונת גנטית, והמלצה בנוגע להמשך ההריון או להפסקתו.

כאשר בדיקות אלו והנהלים הנוגעים לביצוען אינם מתממשים, יש מקום לדון ברשלנות רפואית – הולדה בעוולה, אם נולד תינוק הסובל מליקויים מולדים.

ההשלכות הכלכליות של רשלנות רפואית המובילה להולדה בעוולה

רשלנות רפואית המובילה להולדת תינוק הסובל ממום או תסמונת גנטית, מובילה לא אחת לקשיים כלכליים חמורים של הורי הילד, שנדרשים לפנות זמן רב לטיפול בילדם ובבריאותו, המחייבים במקרים רבים גם הסתייעות ברופאים מומחים.

הרציונל מאחורי האפשרות להגשת תביעות רשלנות רפואית בשל הולדה בעוולה, הינו כי בהינתן ולהורי הילד הייתה מוצגת תמונת מצב מלאה וברורה יותר בנוגע לאופי הליקוי שממנו עתיד ילדם לסבול והמשמעויות הנגזרות מכך, הייתה להם היכולת לקבל החלטה מודעת לסיים את ההריון או להמשיכו, תוך היערכות מסוימת להשלכות האפשריות.

עצם השלילה של זכות הבחירה הזו מההורים לעתיד, לא זאת בלבד שאינה מוסרית, אלא שנלוות אליה גם משמעויות כלכליות רבות עבור המשפחה שנדרשת לשאת בהוצאות רבות סביב גידול ילד בעל צרכים מיוחדים.

היכולת להשיג פיצוי כספי במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעקבות הולדה בעוולה, נועדה להציע להורים הקלה מסוימת בנטל הפיננסי הכרוך בגידול תינוק בעל מום.

מה חשוב להוכיח במסגרת תביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה?

כאשר מוגשת תביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה, עורך הדין המייצג את התובעים נדרש כאמור להוכיח כי אירוע מחדל רפואי בצידם של גורמי הרפואה שהיו אמונים על הטיפול באם ההרה ומניעת לידה של תינוק בעל מומים.

במידה והולדת התינוק הפגוע היא פועל יוצא של אי הפניית האם ההרה לבדיקות הסקר הנחוצות בהריון, יידרש עורך הדין להוכיח על בסיס התיעוד הרפואי של מהלך ההריון, כי אם התינוק מעולם לא הופנתה בידי רופאיה לבדיקות הנחוצות.

לעתים המחדל הרפואי בא לידי ביטוי בכך שהאם אמנם הופנתה לבדיקות הבסיסיות שמקובל לבצע בהריון, אך לא לבדיקות נוספות שמומלץ לבצען, גם אם במסגרת פרטית, לשם שלילת אפשרות למומים מולדים נוספים בעובר. במקרים אלו, ינסה עורך הדין להוכיח כי לו היו הורי התינוק יודעים על הפתרונות הללו, היו בוחרים בהם ובכך הייתה נחסכת מהם ומתינוקם פגיעה אדירה.

עורך הדין המייצג את התובעים, יידרש גם להוכיח לבית המשפט שהוועדה להפסקת הריון היתה מאשרת לאם ההרה להפסיק את היריונה לו היו המומים בעובר מתגלים במועד. ככל שניתן יהיה להוכיח שהוועדה להפסקת הריון אכן היתה מאשרת זאת, נטל ההוכחה יעבור למגרש של הנתבעים.

מהי תקופת ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית – הולדה בעוולה?

בתביעות רשלנות רפואית הולדה בעוולה, תקופת ההתיישנות הינה שבע שנים ממועד הלידה. יש לקחת זאת בחשבון במידה ושוקלים להגיש תביעה כזו, היות ומדובר בתהליך ארוך. לכן למרות הקשיים הרגשיים והכלכליים, מומלץ לפנות לעו”ד רשלנות רפואית בהריון ללא דיחוי, בכדי שניתן יהיה לכל הפחות להסתייע בדמי הפיצויים לכיסוי ההוצאות הכרוכות בגידול הילד.

למאמר: רשלנות רפואית והתיישנות

חשיבות הליווי המשפטי בתביעות רשלנות רפואית הולדה בעוולה

כאשר מסתייעים בעו”ד רשלנות רפואית להגשת תביעת פיצויים בגין הולדה בעוולה, הסבירות להשגת פיצוי כספי גבוה להורים, גדל באופן משמעותי. אף שאין פיצוי שיוכל להשיב את הנעשה ולחסוך מנפגעי הרשלנות את הסבל ועגמת הנפש שנגרמה להם, סכומים אלו בהחלט עשויים להקל על המשפחה את ההתמודדות היומיומית.

 

זקוקים להכוונה משפטית מקצועית מעורך דין רשלנות רפואית הולדה בעוולה? זה הזמן לתאם שיחת ייעוץ עם משרד עו”ד כפיר דיין דובב. לפרטים נוספים – לחצו כאן!

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בלידה? לחץ כאן!

 

למאמר: רשלנות רפואית בלידה

למאמר: רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית - הולדה בעוולה
רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית - הולדה בעוולה

הולדה בעוולה מתרחשת כאשר להורים נולד תינוק שסובל ממום מולד משמעותי או מתסמונת גנטית. רשלנות רפואית בהולדה בעוולה מתרחשת כאשר ההורים לא יודעו על מצבו של התינוק, או שהמום התגלה רק בשלב מאוחר בהיריון. 

כאשר הצוות הרפואי לא מפנה את היולדת לביצוע הבדיקות הרלוונטיות, מפנה אותה לבדיקות באיחור, לא מפענח כראוי את תוצאות הבדיקות או עושה כל פעולה שמונעת מההורים לקבל החלטה מושכלת בגין מצבו של העובר.

כן. במידה וישנה תשתית ראייתית לכך שהצוות הרפואי התרשל בתפקידו, וכאשר התרשלות זו הביאה לגרימת נזק ולהולדת התינוק בעוולה, ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית ולקבל פיצויים.

כן. עורך הדין יגבש את התשתית הראייתית הנדרשת להוכחת התיק, יביא בפני בית המשפט חוות דעת של מומחה, וייצג את ההורים עד לזכייה ולקבלת פיצויים.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ