רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים

אי ביצוע מעקב ומתן טיפול נאות למטופלת ולילוד לאחר הלידה, עשויים להוביל לתוצאות הרות אסון. הדבר יכול להתבטא בין היתר באי השארת אישה בבית החולים להשגחה לאחר הלידה. במאמר זה נעמוד על השלבים הכרוכים בהגשת תביעת רשלנות רפואית בגין אי רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים והדרך למקסם את סיכויי ההצלחה בתביעה כזו.

מהי רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים?

תביעות רשלנות רפואית הן פעולות משפטיות הננקטות נגד ספקי שירותים רפואיים אשר אינם מספקים למטופליהם טיפול בסטנדרט מתאים, או במידת הזהירות הנדרשת, וכתוצאה מכך נגרמים פגיעה או נזקים למטופל. סוג אחד של רשלנות רפואית שהשלכותיו הן קשות וטרגיות במיוחד, מתרחש לעיתים במסגרת מחדלים רפואיים המתבצעים מול נשים הרות, כנגד יולדות או ביחס לנשים ותינוקותיהן אחרי הלידה.

אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים הוא דוגמא למחדל רפואי חמור מאין כמוהו, אשר כתוצאה ממנו, עשויים להיווצר סיבוכים שונים אצל היולדת שלא יקבלו מענה רפואי בזמן הנכון ועלולים להוביל לפגיעה קשה בבריאותה, בפוריותה ואף לסכנה ממשית לחייה.

מה חשוב לדעת על הגשת תביעת רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים?

השלב הראשון בהגשת תביעת רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים, הוא איסוף ראיות. במסגרת זו התובעים נדרשים לאסוף את כלל הרשומות הרפואיות הקשורות לטיפול ביולדת לקראת הלידה, במהלך הלידה ולאחר הלידה, כמו גם כל מסמך או מידע רלוונטי אחר.

חשוב לשכור בהקדם את שירותיו של עורך דין נזיקין מנוסה במקרים של חשד לרשלנות רפואית, שכן תיקים אלו עשויים להיות מורכבים ודורשים הבנה מעמיקה של הליכים ונהלים רפואיים, לצד ניסיון עשיר בתהליך המשפטי להגשת תביעות פיצויים על ידי נפגעי מחדלים רפואיים בהריונות או בלידות.

רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים בראי חובת הזהירות

השלב הבא בהגשת תביעת רשלנות רפואית על רקע אי השארת יולדת בבית החולים להשגחה אחרי הלידה, הוא להוכיח כי צוות מחלקת היולדות חרג מחובת הזהירות שלו כלפי המטופלת. המשמעות היא שאף שלצוות הרפואי בבית החולים הייתה חובה חוקית להעניק ליולדת רמה נאותה של טיפול רפואי, וצורך לבצע מעקב אחר מצבה הבריאותי לאחר הלידה בנסיבות העניין – הוא פעל בניגוד לנהלים המקובלים בכך שבחר שלא להשאיר את האישה בבית החולים להשגחה אחרי הלידה.

במצב כזה ככל שניתן יהיה להניח את התשתית הראייתית לכך שהיולדת לא הושארה להשגחה בבית החולים ולאחר מכן – להוכיח כי עצם ההחלטה הזו היא מה שהוביל להיווצרות סיבוכים או בעיה הקשורה ללידה שאותם ניתן היה למנוע או לטפל בהם בצורה יעילה יותר באמצעות אשפוז היולדת, הסיכוי להשגת פיצוי כספי – גדל.

הוכחת קשר סיבתי בין הפגיעה ביולדת לבין ההימנעות מהשארתה להשגחה בבית החולים

בהמשך לאמור מעלה, במסגרת טענות התביעה בתיק רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים – יש לעמוד גם על הפגיעה שנגרמה ליולדת עקב הסטייה מסטנדרט הטיפול המקובל בנשים לאחר לידות והפרת חובת הזהירות כלפי המטופלת הספציפית.

אי השארת אישה בבית החולים להשגחה לאחר הלידה, היא החלטה שעלולה להוביל למספר סיבוכים חמורים, כגון דימומים, זיהומים או בעיות אחרות הקשורות ללידה שמהן עשויה היולדת לסבול בהעדר מעקב ומתן טיפול רפואי מתאים בזמן הנכון.

במסגרת התביעה, יש צורך להוכיח כי המטופלת אכן סבלה מנזקים או פגיעות כגון הסיבוכים שהזכרנו לעיל, וכי אלו מהווים תוצאה ישירה מהימנעותו של צוות מחלקת היולדות, מהשארת היולדת לאחר הלידה בבית החולים לצורך השגחה.

בקצרה, בנוסף להוכחת הטענה לכך שנגרמו לאישה נזקים רפואיים, והוכחת הטענה לכך שהרופאים ו/או האחיות שאמונים היו על הטיפולים בה, הפרו את חובת הזהירות כלפיה, חשוב לבסס גם את הטענה לקיומו של קשר סיבתי עובדתי בין השניים.

רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים במבחן הרופא הסביר

האתגר העומד בפני התובעים בתביעות רשלנות רפואית מכל סוג שהוא, הוא להוכיח כי הנתבעים – קרי, הרופאים, האחיות או כל גורם רפואי אחר שאמון היה על הטיפול בהם – חרגו מרמת הטיפול הרפואי שבעל מקצוע בתחומם מצופה להעניק למטופליו. אולם עבור האדם מן היישוב אין מדובר בעניין של מה בכך.

רוב האנשים אינם בקיאים בעולם המושגים הרפואי וודאי שלא במונחים מיילדותיים, כפי שנדרש בהקשרנו. כפועל יוצא, כאשר תובעים בתביעת נזיקין הנוגעת למחדל רפואי שהתרחש בלידה, נדרשים להציג לבית המשפט הוכחות ברורות לכך שבין הפגיעה ממנה סבלה היולדת ובין העובדה שלא הושארה למעקב בבית החולים אחרי הלידה, יש קשר ישיר – יש צורך בסיוע מרופא מומחה שישמש כעד תביעה ויבסס את הטענה לקשר כזה.

רופא מומחה בתחום המיילדות, יוכל להוכיח כי הנתבעים לא פעלו כפי שכל רופא סביר בתחומם היה פועל בנסיבות המקרה ולכן, חלה עליהם אחריות נזיקית לפיצוי המטופלת שבריאותה נפגעה.

חובת ההוכחה בתביעת רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים

חשוב לציין כי תהליך הגשתה של תביעת רשלנות רפואית בגין הימנעות מהשארת יולדת להשגחה בבית החולים, הוא מורכב ועלול לגזול זמן רב, בשל העובדה שחובת ההוכחה מוטלת על התובעים, כלומר על היולדת ו/או בני משפחתה. ההליך המשפטי הוא לרוב ארוך ומאתגר למדי, ודורש השקעה של לא מעט זמן, כסף ומאמץ מצד התובעים. מסיבות אלו, במקרים רבים תביעות רשלנות נפתרות מחוץ לכותלי בית המשפט, בעזרת עורך דין טוב.

לסיכום: הדרך הנכונה להגשת רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים

הגשת תביעות רשלנות רפואית בגין אי החזקת אישה להשגחה בבית החולים לאחר לידה, יכולה להיות תהליך מורכב וקשה, ולבטח כאשר הנפגעת מגיעה אליו אחרי שספגה פגיעות חמורות בבריאותה בשל המחדל הרפואי המדובר.

יחד עם זאת, על ידי איסוף ראיות, פנייה לסיוע משפטי איכותי של עורך דין מנוסה לענייני רשלנות רפואית בלידה, גיבוי טענות התביעה בחוות דעת רפואית של מומחה מתחום המיילדות והצגת הוכחות ברורות לטענה שהצוות הרפואי במחלקת היולדות בבית החולים, הפר את חובת הזהירות שלו כלפי היולדת ובכך תרם לנזקיה הרפואיים – ניתן במקרים רבים להשיג פיצוי כספי משמעותי מצד בית החולים.

חיוני מאוד שמטופלות ובני משפחתן יהיו מודעים היטב לזכויותיהם הרפואיות והמשפטיות, וידעו כיצד באפשרותם לפעול במידה והם חשים כי נפגעו כתוצאה מהתרשלות מצד הגורמים הרפואיים שאמורים היו לדאוג לשלומם בזמן הלידה ולאחריה.

רשלנות רפואית היא נושא חמור שמשפיע על אלפי אנשים מדי שנה. זה מתרחש כאשר ספק שירותי בריאות לא מצליח לספק את הסטנדרט המתאים של טיפול, וכתוצאה מכך פציעה או נזק למטופל. סוג אחד של רשלנות רפואית שהולך ונהיה נפוץ יותר הוא הימנעות מאשפוז לצורך השגחה לאחר לידה.

זה יכול להתרחש כאשר ספק שירותי בריאות לא מצליח לנטר ולטפל כראוי באישה לאחר הלידה, מה שמוביל לסיבוכים חמורים או אפילו למוות. במאמר זה נעמוד על השלבים הכרוכים בהגשת תביעת רשלנות רפואית למניעת אשפוז לצורך השגחה לאחר לידה.

סבורים שנפגעתם מרשלנות רפואית בלידה? משרד עורך דין כפיר דיין דובב סייע ועודנו מסייע לנשים רבות שנפגעו מרשלנות רפואית בלידה ובני משפחתן, בבחינת ההיתכנות להגשת תביעת נזיקין והשגת פיצוי כספי בסכום משמעותי. צרו עמנו קשר כבר היום על מנת לבחון את זכאותכם.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בלידה? לחץ כאן!

רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים
רשלנות רפואית בגין אי השארת יולדת להשגחה בבית החולים
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ