רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

כחלק מבדיקות בזמן ההריון, הרופאים נדרשים לבצע סקירת מערכות של העובר בפרוצדורות רפואיות שונות. כחלק מכך, ניתן לבצע אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד. באמצעות בדיקה זו ניתן לאבחן גמדות בקרב העובר. לצערנו, לעיתים הצוות הרפואי מקל ראש בחשד הממשי לגמדות בקרב התינוק, וידועים מספר מקרים של רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד. מידע במאמר זה.

אבחון גפיים קצרות

סקירות במהלך ההריון

אישה בהריון נדרשת לבצע מספר סקירות ובדיקות. מטרתן הינה לאבחן סוגי מחלות אפשריות, פגמים ומומים מולדים בעובר, ותסמינים נוספים המעידים על בריאותו או חוסר בריאותו של העובר. הבדיקות נעשות במספר דרכים. חלק מהבדיקות נעשות על ידי בדיקות דם, שתן, דנ”א של העובר, בדיקת מי שלייה ואולטרסאונד בטני ותוך – רחמי. הבידוקת מועברות אל הרופא המטפל שממליץ לחוות דעתו האם נדרשות בדיקות המשך למעקב אחר חשד של מום או פגם, או שמא הכל תקין.

בדיקת אולטרסאונד לאורך הגפיים

סקירת מערכות של העובר, שנעשית באמצעות אולטרסאונד, סורקת ובוחנת את תקינות גופו. במהלך הבדיקה ניתן לאתר גפיים קצרות. הכוונה היא לגפיים הקצרות משמעותית מאורך הגוף, לצד בדיקת תקינות אורך הגוף. חשד לגפיים הקצרות משמעותית מאורך הגוף, יכולות להוות נורת אזהרה לגמדות.

השוואה בין בדיקות

במידה והתגלה חשד לגפיים קצרות בקרב העובר, וישנו חשד ממשי לגמדות, יש להשוות את בדיקת האוטרסאונד עם סקירות נוספות שנעשו בעבר. לרוב תהיה המלצה לבדיקה נוספת המתמקדת באופן ספציפי בנושא הגפיים ובסקירתן. מומלץ על קבלת חוות דעת מרופא מומחה נוסף לרופא הנשים המטפל.

זמן הבדיקה ביחס להריון

סקירות נעשות לאורך כל ההריון. אולם הבדיקות המשמעותיות נעשות לרוב בחלק השני של ההריון, לאחר השליש הראשון, כשהעובר מפותח דיו כדי לבצע מעקב קרוב וברור אחר מבנה גופו. בשלב זה, ניתן לראות באולטרסאונד תמונה ברורה של העובר. בטכניקות של היום, ניתן ליצור תמונה המדמה באופן ברור את העובר, גם עבור עין בלתי מיומנת.

הבעייתיות הנוצרת בזמן הבדיקה ביחס להריון

גילוי ממצא של מום או פגם כה משמעותי הוא בעייתי ביחס לתקופת הזמן של ההריון. מדובר על הריון מתקדם שבו העובר כבר מקבל צורה ודמות ברורה והוא מפותח דיו. גילוי בתחילת השליש השני עוד מאפשר התמודדות עם עובר קטן ואילו גילוי של מום לקראת סוף השליש השני יוצר דילמה. מדובר בהפלה מורכבת של עובר מפותח, המתבצעת בבתי החולים.

למאמר: רשלנות רפואית בלידה
למאמר: רשלנות רפואית בהריון

הוועדה למניעת הריון

ביצוע הפלה בבתי החולים

הפלות מתבצעות במסגרת בית החולים בקליניקה מיוחדת. בשל כך, נדרשת האישה המבקשת להפיל את עוברה, לעבור וועדה להפסקת הריון. לוועדה יש קריטריונים ברורים מתי ניתן לאשר את ההפלה, ונשים רבות “זוכות” לסירוב מטעם הוועדה. בשל כך ישנן נשים שנשארות עם הריון בלתי רצוי ויש כאלה שפונות ל”שוק האפור”, כלומר למרפאות פרטיות שמבצעות הפלה באופן שאינו חוקי.

משטור האישה דרך הוועדה להפסקת הריון

מחקרים סוציולוגים רבים נכתבו על הוועדות להפסקת הריון, והעלו את הרעיון למשטור גופה של האישה על ידי המדינה. כמובן, ברור מדוע קיימת וועדה של רופאים מומחים ומומחי בריאות הנפש בוועדה, במטרה להגן על האישה ועל העובר מקלות דעת שבהפלה. המטרה הינה ללוות את האישה. במקרים שהבקשה חהפלה מתקבלת על רקע רפואי, חשוב שתהיינה כמה דעות רפואיות בעניין, כדי שההפלה לא תתרחש לשווא. עם זאת, פעמים רבות הם שוללים את זכות האישה לבחור להפיל את העובר, ובכך במקרה של חשש לפגם רפואי אצל העובר, האישה תתמודד לאורך חייה עם הפגם במידה והתינוק יוולד עימו.

תביעת רשלנות רפואית עם קבלת סירוב מהוועדה למניעת הריון

המילה “פגם” אינה נתפסית כ”פוליטיקלי – קורקט”, אך חשובה לענייננו. פגןם מוגדר ככל מום או בעיה בריאותית, שכלית, או פיזית שהתינוק נולד עימה. הורים שיוכיחו עי היה חשד משמעותי לפגם בקרב העובר, אשר בגינו הגישו בקשה להפלה ונמנעו על ידי מלעשות כך, יכולים לתבוע לרשלנות רפואית.

מעשה בפסק דין 259/02

תביעה לרשלנות רפואית בשל גפיים קצרות

פסק זה מפורסם בכל הקשור לרשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד. מפתיע, שפסק דין זה הוגש על ידי העובר עצמו (!!!) ולא על ידי הוריו, אלא באמצעותם. פסק הדין הוגש רטרואקטיבית, כשהילד שנולד זכה להגיע לגיל 13 שנים, שאז הגיש את כתב התביעה.

כך היה

אימו של הילד ביצעה בידקת אולטרסאונד שגרתית לסקירת מערכות העובר בהריון. בעקבות הבדיקה נמצא חשד לגמדות עקב גפיים קצרות. האישה פנתה לוועדה להפסקת הריון בבית החולים. הוועדה בראשות רופאים מומחים אישרה את ביצוע ההפלה בשל חשד ממשי לגמדות בקרב העובר. אולם הבקשה הגיע לראש מחלקת היולדות בבית החולים הנ”ל, אשר מנע את אישור הוועדה בטענה כי אין חשש סביר דיו לגפיים קצרות המעידות על גמדות, וכי האישה נמצאת בשלב הריון מתקדם.

הולדה בעוולה

“הולדה בעוולה” הינו מונח משפטי המתייחס למקרה פסק דין זה. מונח זה מתייחס למקרים בהם נמנעה מהאם אפשרות לבצע הפלה, ובשל כך נולד ילד עם מום. לצורך התביעה, השתמש התובע במילה “כפייה” כשבית החולים כפה עליו למעשה להוולד ולחיות כבעל מום, למרות רצון האם. הבעייתיות במונח זה, שהוא למעשה מלין על עצם קדושת החיים עצמם, כשהאדם בעל המום מבקש פיצוי על עצם העובדה שהותר לו לחיות.

פסק הדין

השופטת בפסק דין זה, פסקה לטובת התובע, אשר קיבל פיצוי כספי אדיר על סך 750,000 ש”ח. עם זאת היא אינה הטילה את האשמה על גורם מסויים, אלא על התנהלות כללית בלתי תקינה. זאת למרות שהתובע עצמו חי חיים עצמאיים ואינו נתמך סעד או זקוק לעזרה מיוחדת, אלא לטענתו, חי עם מגבלה משמעותית שיכולה הייתה להמנע.

הגשת תביעה לרשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות

אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

עד כה הוצגו מקרים בהם התביעה לרשלנות רפואית נעשתה בשל מניעת הפלה בשל גפיים קצרות. עם זאת ברוב המקרים הבעיה תהיה הפוכה: הרופא המטפל לא יאבחן את הגפיים הקצרות שאיתם יוולד הילד. זאת על אף בדיקת האולטרסאונד המתבצעת לסקירת גוף העובר. ישנן שתי אפשרויות. האחת, שהרופא לא יאבחן את הממצא הקיים ולא ישים לב לייתכנות של גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד. האפשרות השניה היא שהרופא יעיד על חשד לפגם זה, ואף יישלח לבדיקות המשך, אך לא יאבחן את החשד הסביר לגפיים קצרות. כלומר, הוא יתריע על כך אך יקל ראשו בדבר.

הגשת תביעת רשלנות רפואית לאי אבחון גפיים קצרות

אם הוכח כי עלה חשד לגפיים קצרות בבדיקת האולטרסאונד והרופא לא התריע על כך בפני ההורים או שמא לא העלה בפניהם את ההשלכות בדבר החשד הקיים, או שהקל ראשו בממצאים, ניתן יהיה להגיש תביעה לרשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד. התביעה תוגש באופן רטרואקטיבי.

ייצוג עורך דין בתביעה לרשלנות רפואית

בהגשת תביעה לרשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד, תוכלו לקבל ייצוג אצלנו במשרד עו”ד כפיר דיין דובב. מדובר על משרד מקצוי בעל וותק רב ונסיון במקרים משפטיים כגון אלה. אתם לא לבד, תנו למקצועיים ביותר למצות עבורכם את הדין.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית באבחון? לחץ כאן!

אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד
אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

כן. במידה והרופא המטפל לא אבחן גפיים קצרות של העובר בבדיקת אולטרסאונד, כאשר הוא היה אמור לאבחן זאת, הדבר יכול להוות רשלנות רפואית.

למשל אם הרופא נמנע מלשלוח את המטופלת לבדיקת אולטרסאונד, אם הוא מאבחן את הבדיקה באופן שגוי או לקוי ועוד.

כן. במידה ונגרם לנזק למטופלת, ישנה עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית. מומלץ להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית בעניין זה, על מנת לעמוד על סיכויי התביעה, על מידת הנזק שנגרם ומידת ההתרשלות של הרופא המטפל.

על מנת להוכיח רשלנות רפואית בתביעה, יש להוכיח שהרופא לא פעל לפי הנהלים (ובכך התרשל בתפקידו), ובהתרשלות זו גרמה למטופלת לנזק.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ