רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם

לרשלנות רפואית באבחון של סרטן בצוואר הרחם, עלולות להיות השלכות הרות אסון על האישה שלקתה במחלה, ובכלל זה לגרום לאובדן יכולתה להרות. כל עיכוב באבחון המחלה או משגה באבחונה שגרם לסיווגה כמחלה אחרת, כמו גם אי הפניה של המטופלת לבדיקות הנדרשות או ביצוען באופן לקוי – יכולים להצדיק את הגשתה של תביעת רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם, כפי שיוסבר באריכות במאמר זה.

על משמעות האבחון המוקדם של סרטן צוואר הרחם

סרטן בצוואר הרחם הוא גידול ממאיר אשר נוצר ברקמת צוואר הרחם ומוביל לפגיעה קשה בנשים רבות בעולם המערבי. אף שמדובר בגידולים אלימים ומסוכנים מאוד, היכולת לגלותם בשלבים ההתחלתיים להתפתחותם, קיימת ומאפשרת להציל נפשות רבות.

מחקרים הוכיחו זה מכבר כי הסיכויים להחלמה מסרטן בצוואר הרחם, משתפרים ככל שהאבחון של המחלה מבוצע במועד מוקדם יותר. זאת משום שאופי הטיפול הנבחר, משכו ומידת יעילותו, תלויים במידה ניכרת בדרגת החומרה של המחלה ומידת התפשטותה בגוף. מנגד, ככל שאבחון סרטן צוואר הרחם מתעכב, כך הפרוגנוזה של החולה רעה יותר.

רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם על רקע אי גילוי של נגעי HPV

הגורם המרכזי להיווצרות סרטן בצוואר הרחם הינו חשיפה לנגיף הפפילומה האנושי (HPV) שבו עלולות נשים להידבק בין היתר בעקבות מעבר של זיהום במהלך יחסי מין. הנגעים הטרום סרטניים המופיעים עקב ההדבקה בוירוס, יכולים להפוך ממאירים באם אינם מזוהים בשלב מוקדם דיה או שלא מטופלים באופן הולם.

גורמי הסיכון הנוספים להיווצרות גידולים סרטניים בצוואר הרחם, הם עישון, תרופות ומחלות המדכאות את המערכת החיסונית. כך או כך, ישנה חשיבות עצומה לאבחון מוקדם של וירוס הפפילומה וטיפול ממוקד ויעיל בנגעים, שיכולים לשפר באופן משמעותי את סיכויי ההחלמה של החולה.

הסיבה שבגינה מצופים רופאי נשים לגלות ערנות מיוחדת לדלקות באיברי הרבייה

ברבים מן המקרים, תאים סרטניים הנוצרים בצוואר הרחם, מתפתחים בעקבות דלקת הנוצרת בשל החשיפה לנגיף הפפילומה. כאשר דואגים לטפל בדלקת כזו במועד מוקדם דיה, ניתן בהחלט למנוע מתאים סרטניים להתפתח. אולם על אותו משקל – התעלמות מהבעיה ואי מתן טיפול מתאים, תוביל בסבירות גבוהה להפיכתם של התאים המודלקים לתאים טרום סרטניים ובהמשך – לתאים ממאירים.

סרטן צוואר הרחם שאינו נבלם בזמן, עלול להפוך לסרטן אלים השולח גרורות לאזורים רבים בגוף ויכול אף לגרום למות החולה. בהתאם לכך, לא ניתן להתכחש לצורך בערנות גבוהה מצד רופאי נשים לכל סממן לדלקת באיברי המין ולמתן אבחנה מהירה ומדויקת, לרבות טיפול מתאים.

כיצד ניתן לאבחן פוטנציאל להתפתחות סרטן בצוואר הרחם ולבלום אותה?

בחלקם הארי של מקרי הסרטן בצוואר הרחם, הגורם הוא כאמור לעיל, וירוס הפפילומה האנושי (HPV). לכן על מנת לאבחן את סרטן צוואר הרחם במידת ודאות גבוהה, נהוג לבצע בדיקת סקר תקופתית אצל רופא הנשים, שנקראת “משטח צוואר הרחם” או בקצרה “בדיקת פאפ” (pap smear).

לטובת בדיקה זו, רופא הנשים אוסף דגימת תאים מרקמת צוואר הרחם, ומעבירם להסתכלות במעבדה על מנת לשלול את קיומם של נגעים סרטניים או טרום סרטניים.

בהקשר זה חשוב לדעת כי גם במידה ומטופלת נדבקת באחד מזני הפפילומה היותר מסוכנים ובגופה מתחיל תהליך סרטני, מדובר בתהליך איטי למדי, כך שבבדיקת פאפ ניתן בהחלט לזהות את השינויים הראשוניים בגופה של המטופלת ולמנוע את התפתחותו של סרטן צוואר הרחם על ידי טיפול בנגעי הפפילומה בשלב מוקדם.

שיטה נוספת לבלימת התפתחותם של גידולים סרטניים בצוואר הרחם, היא טיפול חיסוני מונע כנגד וירוס הפפילומה. חיסונים אלו נועדו למנוע מראש הדבקה בנגיף וכפועל יוצא – גם את התפתחות נגעי הפפילומה בעלי הפוטנציאל הסרטני בצוואר הרחם.

כיצד רשלנות באבחון סרטן צוואר הרחם מתרחשת?

מצב מצער זה של אבחון המחלה באיחור, קורה לעיתים על רקע התעלמות של רופא הנשים מסממני דלקת מחשידים באיברי הרבייה הנשיים, שאמורים להדליק לו נורה אדומה בדבר האפשרות להידבקות של המטופלת בנגיף הפפילומה ולהוביל לכך שימליץ על ביצוע משטח הפאפ בצוואר הרחם כדי לשלול את האפשרות להתפתחות נגעים ממאירים.

כאשר הגניקולוג אינו מגלה ערנות מספקת לתסמינים מעוררי החשד ו/או לתלונותיה של המטופלת ובשל כך נמנע מהמלצה על ביצוע בדיקות הסקר הנחוצות, הדבר עלול להוביל לתוצאות קטלניות ומכמירות לב. כך גם כאשר המחלה מזוהה בשגגה כמחלה אחרת – מה שמוביל למתן טיפול שאינו מתאים ואינו יעיל למחלה – ואף מזיק.

ההשלכות הטרגיות של אבחון מאוחר או שגוי לסרטן צוואר הרחם

כשבבדיקת פאפ נחשפים ממצאים המעידים על תחילתו של תהליך סרטני בצוואר הרחם, סיכויי ההחלמה של המטופלת הם בדרך כלל גבוהים. אולם חשוב לדעת כי סוג הטיפול בסרטן צוואר הרחם הוא נגזרת של השלב שבו המחלה נמצאת.

גידול סרטני קטן יחסית בצווארה רחם אשר נתגלה בשלב ראשוני יחסית, יהיה בר הסרה ניתוחית בדרך כלל – מה שיקנה למטופלת סיכויי החלמה גבוהים. לעומת זאת, כאשר הגידול בצוואר הרחם הוא גדול, נדרשת לעיתים קרובות כריתת רחם מלאה ואף טיפולי כימותרפיה, במידה והסרטן שלח גרורות.

המחדלים הנפוצים שמובילים להגשת תביעות רשלנות באבחון סרטן צוואר הרחם

אי גילוי של סרטן בצוואר הרחם במועד, עלול להתרחש על רקע מחדלים שונים וחריגות מפרוטוקול האבחון המקובל. להלן הכשלים השכיחים שבגינם הוגשו כמה וכמה תביעות פיצויים לאורך השנים:

  • אי ביצוע מעקב רפואי / אי הפנייה לבדיקות סקר תקופתיות – בשל הימנעות מתשאול יסודי של המטופלת בדבר ההיסטוריה הרפואית שלה ואי שיוכה לקבוצת סיכון או קבוצת מעקב למניעת הישנות של המחלה.
  • הימנעות מביצוע משטח צוואר הרחם (בדיקת פאפ) – אגב הסתמכות על בדיקות פיזיות וחלקיות בלבד.
  • פענוח לקוי של תוצאות דגימת הפאפ.
  • פענוח לקוי לבדיקת ביופסיה מצוואר הרחם או בדיקת ציטולוגיה.
  • הימנעות מהפניית המטופלת לרופא מומחה.

למאמר: 5 טיפים להצלחה בתביעת רשלנות רפואית

על מה ניתן לתבוע פיצוי בתביעות רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם?

בתביעות רשלנות רפואית אבחון סרטן צוואר הרחם, נהוג בדרך כלל לתבוע פיצוי כספי בגין כמה רכיבים עיקריים:

  • הסבל והכאב של התובעת
  • הפסדי שכר בעבר ובעתיד
  • הוצאות כספיות שלהן נדרשה הנפגעת בשל מקרה הרשלנות (הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה ועוד)
  • פיצוי על שירותי פונדקאות – רלוונטי במידה ובשל הרשלנות איבדה המטופלת את יכולתה להרות.

האם אבחון מאוחר של סרטן בצוואר הרחם הוא בהכרח רשלנות רפואית?

לאור היכולת הקיימת כיום לגלות, לטפל ביעילות ואף למנוע גידולים סרטניים בצוואר הרחם – נקודת המוצא בתביעות רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם, היא שגידול צוואר רחמי שלא זוהה בעודו קטן ובר טיפול, הוא בהכרח תוצר של רשלנות רפואית. זאת לפחות עד אשר יוכח אחרת בידי הגורם הרפואי העומד לדין.

לסיכום

הגשת תביעת פיצויים בשל רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם, היא אתגר לא פשוט עבור מי שמתמודדות עם המחלה הארורה ובני משפחתן. אף שניצחון בתביעה לא ישיב את הגלגל לאחור, בסכומי הפיצוי המתקבלים בתביעות אלו בכל זאת יש כדי לסייע לשיפור איכות החיים של הנפגעת ובני משפחתה. זאת בנוסף לחשיבות הרבה של הבאת הגורמים האחראים למחדל לדין, שעבור נפגעות רבות, יש לה משקל רב משל עצמה.

מעוניינות לברר על האפשרות להגשת תביעה בגין מחדל רפואי באבחון סרטן צוואר הרחם? משרד עו”ד כפיר דיין דובב יעמוד לצידכן במאבקכן זה, תוך חתירה להשגת התוצאות המשפטיות הרצויות לכן בנחישות וברגישות הנדרשת. פנו למשרדנו בהקדם.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית באבחון? לחץ כאן!

רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ