אובדן כושר עבודה זמני

מקובל לחשוב על אובדן כושר עבודה כמצב תמידי, אך קיימים מקרים בהם אנשים מאבדים את יכולתם לעבוד רק באופן זמני. אולם, בזמן זה הם עדיין זקוקים לפיצוי כספי מחברות הביטוח על מנת שיוכלו להמשיך להתקיים בכבוד. האם אובדן כושר עבודה זמני מזכה בפיצוי כספי מצד חברות הביטוח?

מהו אובדן כושר עבודה זמני?

מדובר במצב שבו אדם, עקב מחלה, תאונה, וכד’, מאבד את היכולת לעבוד לתקופת זמן מסוימת, שבסופה צפוי לחזור לעבודה. מצב זה יכול להימשך מספר חודשים או אפילו מספר שנים. ניתן לקבל קצבה או פיצוי גם במצב זה מחברת הביטוח בהתאם לפוליסה והגדרותיה, וכן בהתאם לעיסוקו ומצבו של האדם.

האם משך הזמן משנה מבחינת הפוליסה?

ובכן, פוליסת אובדן כושר עבודה בסיסית או קרן פנסיה מאפשרת קבלת פיצוי רק לאחר שלושה חודשים מתחילת תקופת אובדן כושר העבודה (או מתאריך התאונה\המחלה וכד’). אותם שלושה חודשים הם מעין “תקופת המתנה” שנועדה למנוע ממבוטחים לדרוש מחברת הביטוח פיצוי על תקופות קצרות מאוד. המשמעות היא שאם אדם סובל ממצב של אובדן כושר עבודה זמני, הוא עדיין יידרש להמתין 3 חודשים עדש שיוכל לדרוש פיצוי.

קיים סיכוי שיקבל פיצוי אם אובדן כושר העבודה יימשך ליותר משלושה חודשים (אם כי עלולים להיות קשיים בדרך, כפי שנסביר בהמשך). לעומת זאת, בפוליסת ביטוח הכוללת הרחבות (בתשלום), קיימת בחלק מן המקרים אפשרות לקצר את תקופת ההמתנה, או לקבל פיצוי מסוים על חלק ממנה.

האם קיימים הבדלים נוספים בין סוגי הפוליסות?

בפוליסה הבסיסית בד”כ יופיע גם תנאי הנוגע לחוסר יכולת המבוטח לעסוק בעבודתו ובכל “עיסוק סביר” אחר שמתאים לניסיונו, כשרונו, השכלתו של המבוטח וכד’. הגדרת העיסוק הסביר היא בעייתית במיוחד, מכיוון שהיא משאירה פתח לחברות הביטוח לטעון כי האדם יכול למצוא עבודה נוספת המתאימה לניסיונו, השכלתו או כשרונו.

אולם, הרחבות מסוימות לפוליסת אובדן כושר עבודה עם הגדרה “מקצועית” או “עיסוקית” מאפשרות להגדיר בצורה מצומצמת יותר את תחום העיסוק, כך שהסיכוי שלא יקבל פיצוי מצטמצם משמעותית. לענייננו, הגדרת העיסוק המצומצמת מעלה את הסיכוי לקבלת פיצוי גם בגין אובדן כושר עבודה זמני, אולם שוב – במקרים רבים גם פוליסה בסיסית תזכה את המבוטח בפיצוי.

מה זה פרנצ’יזה?

ניתן לרכוש הרחבה שנקראית פרנצ’יזה לפוליסת אובדן כושר עבודה שמשמעותה שלאחר תקופת ההמתנה של 3 חודשים ישולם פיצוי רטרואקטיבית, בדרך כלל עד חודשיים אחורה. כלומר, בחודש הרביעי ישולם פיצוי בגין החודש השלישי ובחודש החמישי ישולם פיצוי בגין החודש השני.

לסיכום, כיצד ניתן להעלות את הסיכויים לקבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה זמני?

כפי שעולה מכל האמור לעיל, התביעה מול חברת הביטוח צריכה להיות מותאמת פוליסה וכמובן, מותאמת למצב המסוים של האדם. בסופו של דבר, קיימות הגדרות שונות לאובדן כושר עבודה וכדי “להוכיח” לחברת הביטוח כי  מדובר במקרה המזכה את האדם בפיצוי, יש צורך בהתדיינות מושכלת מול נציגי חברת הביטוח לצד הגשת המסמכים הרפואיים, על מנת לנסות לקבל פיצוי מתאים ולהימנע ממצב של הגעה לבית המשפט.

בכל מקרה, גם אם התביעה תגיע בסופו של דבר לבית המשפט, זהו לא סוף העולם, וקיימים בהחלט מקרים בהם מבוטחים הצליחו לקבל פיצוי, על אף הדחייה הראשונית של חברת הביטוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות? לחץ כאן!

לעו”ד תאונות עבודה לחצו כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
להערכת סיכויי תביעתך:

מלאו פרטים וקצת רקע על המקרה ושלחו אלינו