אובדן כושר עבודה לצווארון לבן

אחד החששות היותר משמעותיים של כל עובד, הינו האפשרות להתרחשות מצב שבו הוא יאבד את היכולת שלו לעבוד ולהתפרנס. עם השנים התברר כי הדרך הנכונה והטובה ביותר להתגונן מפני אובדן כושר עבודה לצווארון לבן או בכלל, הינה רכישת פוליסת ביטוח מתאימה. למען הסר ספק, החיסכון הפנסיוני ששכירים ועצמאים מפקידים אליו כנדרש בחוק, מכסה מצב שבו המבוטח איבד את היכולת לעבוד ולהתפרנס.

עם זאת, מרבית הפוליסות מכסות מצב של אובדן כושר עבודה עיסוקי. פוליסת ביטוח המכסה אובדן כושר עבודה לעובדי צווארון לבן היא לרוב פוליסה המכסה אובדן יכולת עבודה מקצועית. מהו בעצם אובדן כושר עבודה? מה בין כושר עבודה מקצועי לכושר עבודה עיסוקי? מתי ניתן לקבוע פיצויים בגין אבדן כושר עבודה? מה גובה הפיצויים ואיך הם נקבעים? מתי נדרש סיוע של עו”ד אובדן כושר עבודה צווארון לבן? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.

אובדן כושר עבודה והמשמעויות שלו

אובדן כושר עבודה כהגדרתו הוא מצב שבו אדם שעבד והתפרנס למחייתו באמצעות שכר העבודה, איבד את היכולת להמשיך ולהתפרנס. אובדן כושר העבודה יכול להיות כתוצאה מפגיעה פיזית, נפשית או אחרת, שאיננה מאפשרת למי שסובל ממנה לעבוד. אובדן כושר העבודה יכול להתרחש אצל כל אחד ובכל סוג של עיסוק. זה יכול להיות אובדן כושר עבודה זמני או קבוע, מקצועי או עיסוקי. בכל אחד מאלה נעסוק בהמשך המאמר.

לצורך העניין, אובדן כושר עבודה לצווארון לבן נחשב, כאמור לעיל, אובדן כושר עבודה מקצועי. בהמשך נביא הסבר מפורט על אופי המקרה וכיצד מסווגים אותו. לרוב, ביטוח אובדן כושר עבודה צווארון לבן הוא ביטוח נפרד ואיננו כלול בפוליסות הביטוח הסטנדרטיות. לעיתים, הסוג הזה של ביטוח הוא חלק מהסכמי עבודה או תנאי עבודה פרטניים.

למאמר: 10 שאלות ותשובות בתביעות אובדן כושר עבודה


אובדן כושר עבודה זמני מול אובדן כושר עבודה קבוע

כאשר מוגשת תביעה לחברה המבטחת באמצעות עו”ד אובדן כושר עבודה צווארון לבן ובכלל, אחד הדברים בראשונים שנבדקים על ידי חברת הביטוח הוא האם מדובר באובדן כושר עבודה קבוע או זמני.

אובדן כושר עבודה זמני

מדובר במצב שבו המבוטח בפוליסת ביטוח בגין אובדן כושר עבודה לצווארון לבן ובכלל, חווה מצב זמני שבו הוא איננו יכול לבצע את עבודה. לרוב מדובר בבעיה או במחלה זמנית, שהסיכויים של המבוטח להחלים ממנה הם גבוהים. מדובר בבעיה פיזיולוגית – למשל מחלה ארוכה, בעיית לב או טיפול רפואי המונעים מהמבוטח לעבוד. בתום תקופה שנקבעת מראש, בוחנת חברת הביטוח את המצב ומחליטה האם ומתי להפסיק את תשלום הקצבה החודשית.

למאמר: אובדן כושר עבודה זמני

אובדן כושר עבודה קבוע

מצב שבו המבוטח לא יכול, וגם לא יוכל בעתיד, לחזור לעבודה תקינה או בכלל. לרוב מדובר במצב שבו המבוטח סובל מבעיה רפואית כל שהיא, המונעת ממנו למעשה את האפשרות למלא את חובותיו המקצועיים. במקרה כזה, פוליסת הביטוח מחייבת את החברה המבטחת להעסיק קיצבה למבוטח לכל הפחות עד הגיעו לגיל 60.

לא אחת יש דין ודברים בין המבוטח לבין החברה המבטחת, אשר נוטה להגדיר את אובדן כושר העבודה כזמני. עורך דין אובדן כושר עבודה לצווארון לבן מסייע, במקרים רבים, לקבע את המצב ולזכות את המבוטח לקצבה קבועה מהחברה המבטחת.

אובדן כושר עבודה לצווארון לבן – כושר עבודה מקצועי, עיסוקי ומה שביניהם

פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה לצווארון לבן ובכלל, אמורות לתת מענה במקרים שבהם המבוטח, כאמור, איננו יכול להמשיך לעבוד ולהתפרנס. בשורות לעיל עסקנו בהבדל בין אובדן כושר עבודה זמני לקבוע.

ההבדל בין אובדן כושר עבודה מקצועי לאובדן כושר עבודה עיסוקי

להלן ההבדלים העיקריים בין אובדן כושר עבודה מקצועי לאובדן כושר עבודה עיסוקי:

  1. אובדן כשר עבודה עיסוקי: במקרה כזה, המבוטח מאבד לחלוטין את היכולת שלו להתפרנס, או שאובדן היכולת קרוב מאד להיות מוחלט. זאת, ללא קשר לסוג העיסוק האפשרי. מרבית פוליסות הביטוח, בעיקר אלה הכלולות במסגרת החיסכון הפנסיוני, מכסות מצב של אובדן כושר עבודה עיסוקי.
  2. אובדן כושר עבודה מקצועי: לא אחת, בוחרים אנשים העובדים לפרנסתם במקצועות ייחודיים, לבטח את עצמם מפני אובדן כושר עבודה מקצועי. פוליסה כזאת מזכה אדם לקבלת קצבה גם במקרה שבו הוא איננו יכול לעסוק בתחום העיסוק המקצועי המוגדר בפוליסה. כך למשל נגן כינור או צ’לו יקבל קצבה אם בגלל סיבה בריאותית, הוא איננו יכול להמשיך לנגן. אובדן כושר עבודה צווארון לבן נמנה עם הפוליסות המקצועיות.

בסיכומו של דבר, פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי היא בדרך כלל הרחבה של פוליסה קיימת. לעיתים מזומנות, הסכמי עבודה בתחומים שונים כוללים ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי. הסכמים כאלה קיימים בתחום המלונאות והאירוח, בעיקר במקצועות הדורשים מאמץ ועמידה לאורך זמן כמו טבחות.

על אותו משקל, יש סקטורים שיש להם ביטוח אובדן כושר עבודה לעובדי צווארון לבן. כאשר מתעוררת מחלוקת בין המבוטח לחברת הביטוח, יש מקום לערב עו”ד אובדן כושר עבודה צווארון לבן. עורך הדין יסייע למבוטח למצות את הזכויות שלו בהתאם לפוליסה שאותה רכש.

מתי ואיך נקבעת התמורה הכספית בגין אובדן כושר עבודה לצווארון לבן? 

המסמך הקובע לעניין המועד והמצב שבו זכאי המבוטח לתמורה כספית בגין אובדן כושר עבודה צווארון לבן או בכלל, הוא פוליסת הביטוח. הפוליסה קובעת כמה סייגים לקבלת התמורה הכספית:

  1. תקופת אכשרה: תקופה שבמהלכה לא יהיה זכאי המבוטח לקבלת תמורה כל שהיא בגין מחלה קיימת במשך 60 חודשים – קיימת רק בקרן פנסיה.
  2. תקופת המתנה: במקרה של אובדן כושר עבודה לעובדי צווארון לבן או בכלל, עשויה פוליסת הביטוח לכלול תקופת המתנה לפני התחלת התשלומים. תקופת ההמתנה עשויה לנוע בטווח שבין 30 יום מרגע אובדן כושר העבודה, ועד לתקופה של 180 יום. בדרך כלל 90 יום. תקופת המתנה כזאת פירושה שהמבוטח יתחיל לקבל קצבה חודשית או אחרת רק חצי שנה אחרי שאיבד למעשה את כושר העבודה. נקודת המוצא היא שבתקופה הזאת הוא יהיה זכאי לתגמולי מחלה או תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.
  3. גובה התמורה: לרוב, נקבע בפוליסה גובה התמורה עבור אובדן כושר עבודה. במרבית המקרים, מדובר בקצבה שהגובה שלה לא עולה על 75% מההכנסה לפני אובדן כושר העבודה. לפעמים הפוליסה נוקבת בסכום כסף קבוע מראש, או בנמוך מבין שני הסכומים האמורים לעיל.

בנוסף, נקבעות בפוליסה אמות מידה נוספות להתנהלות. עם אמות המידה כאמור ניתן למנות אי תשלום פרמיה בזמן אובדן כושר העבודה, ואת אורך התקופה שבה יהיה זכאי המבוטח לתמורה עבור אובדן כושר העבודה.

עורך דין אובדן כושר עבודה לצווארון לבן – מי צריך אותו ומתי?

אובדן כושר עבודה לצווארון לבן ובכלל הוא, כאמור, אחד המצבים הפחות נעימים. עם זאת, מצב הרבה פחות נעים הוא מצב שבו החברה המבטחת עושה ככל שביכולתה על מנת למנוע מהמבוטח קבלת כספים המגיעים לו בדין. לחילופין, אופן החישוב של התמורה עושה עוול למבוטח ומונע ממנו כספים המגיעים לו.

בכל אחד מהמקרים הללו, הסתייעות בשירותיו הטובים של עו”ד אובדן כושר עבודה צווארון לבן הוא הדבר הנכון ביותר לעשות. אובדן כושר עבודה, ועל אחת כמה וכמה אובדן כושר עבודה לצווארון לבן, מעמיד את המבוטח במצב בעייתי מבחינה פיננסית. מניעת התמורה המגיעה למבוטח וניסיון למרוח את הזמן, עלול להחמיר את הפגיעה במבוטח. עורך הדין יסייע, לפיכך, לעובד לקבל את מלוא הזכויות שלו, במהירות הרבה בעיות אפשריות.

אם יש לכם צורך להסתייע בעורך דין הבקיא בנושא של אובדן כושר עבודה לצווארון לבן, משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם. השאירו את פרטיכם ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם להמשך התהליך.

 

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ