אחריות מעביד לתאונת עבודה

סעיף 35 בפקודת הנזיקין (1968) נוגע למקרים בהם המעסיק יהיה אחראי, בתנאים מסוימים, לנזק שנגרם לעובד כתוצאה מתאונת עבודה. במקרים מסוימים, המעביד לא ייחשב כאחראי הבלעדי לתאונה, בעוד שבמקרים אחרים כן. על מנת להוכיח את מידת האחריות של המעסיק ותוצאות הרשלנות, יש צורך בהוכחת הקשר בין התאונה ותוצאותיה, לבין אופן התנהלות המעסיק. מאמר זה עוסק בתחום אחריות מעביד לתאונת עבודה.

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שהתרחשה בדרך או תוך כדי, או בחזרה מן העבודה. התאונה אינה חייבת להיות קשורה בקשר ישיר לאופן או סוג העבודה, אולם פעמים רבות הסיבה לתאונה הייתה קשורה בקשר ישיר לתנאי העבודה למיניהם.

ניתן לקבל פיצוי בגין תאונת עבודה ממגוון גרמים בישראל, לרבות ביטוח לאומי או חברות הביטוח הפרטיות, בהתאם לתנאי הפוליסה. בנוסף, בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה נגד המעסיק.

מתי תהיה אחריות מעביד לתאונת עבודה?

ככלל, מעסיק ייחשב כאחראי לתאונת העבודה (במידה חלקית או מלאה) בתנאי שהתקיימה רשלנות מסוימת מצדו, אשר הובילה לתאונה. אולם, לצד ההוכחה אודות רשלנות המעסיק, יש להוכיח כי התקיים קשר סיבתי בין האירוע ותוצאות האירוע, לבין רשלנות המעסיק.

רשלנות מעסיק יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה אופנים, ביניהם:

  • אי הקפדה על הוראות בטיחות הנחוצות בעבודות מסוימות
  • הזנחה או גרימה לאירועים או מפגעים בעבודה שסיכנו את העובד או עובדים אחרים
  • אספקת ציוד מגן לקוי
  • הסבר לקוי לעובד אודות הוראות שימוש במכונות באופן שסיכן אותו

מושג שרצוי להכיר בהקשר זה, הוא “חובת הזהירות” מצד המעסיק. חובה זו, נוגעת לאחריות המעסיק לשמור על ביטחונם של העובדים, על ידי הזהרתם מפני סכנות אפשריות, הדרכתם לגבי האופן הבטוח לביצוע העבודה וכד’, וגם על ידי יצירת סביבת עבודה בטוחה ועוד.

האם בכל מקרה של רשלנות המעסיק, הוא ייחשב לאחראי?

לא, משום שכאמור, הוכחת הקשר הסיבתי הינה חשובה ביותר, וקיימים מקרעם בהם כמה גורמים, וביניהם העובד עצמו, ייחשבו כאחראיים לתאונת העבודה, ולא רק המעסיק באופן בלעדי.

מטבע הדברים, ככל עוד שהקשר הסיבתי בין האירוע לבין רשלנות המעסיק הוא חזק יותר, כך גם יש סיכוי גדול כי התביעה כנגד המעסיק תתקבל באופן מלא.

כיצד לפעול במקרה של תאונת עבודה באשמת המעסיק?

בכל מקרה של תאונת עבודה, מומלץ לנסות ולתעד את פרטי האירוע בסמוך לו כל הניתן, על ידי טופס ביטוח לאומי 250, ושאר הוכחות כגון תצלומים וכד’.

בנוסף, מומלץ לגשת לקבלת טיפול רפואי ולהעניק הסבר מפורט וברור לגורמים המטפלים, אודות הסיבות לפגיעה, הפגיעה עצמה וכד’.

נציין, כי הנזקים הפיזיים מתאונת העבודה יכולים להיות מורגשים במלואם רק זמן מה לאחר התרחשות התאונה ולכן, קיימת חשיבות לקבלת טיפול רפואי ראשוני בו יתועדו הסימנים הראשונים לפגיעה, במידה וחלילה תתרחש הדרדרות מסוימת לאחר מכן.

יש לשים לב, כי בטפסים השונים הניתנים לאדם לאחר קבלת הטיפול הרפואי, מצוינים פרטי האירוע כפי שתיאר אותם העובד. בהקשר זה, יש לשמור את המסמכים המקוריים ולמסור העתקים לגורמים הרלוונטיים.

מעוניין להיעזר בעו”ד תאונות עבודה?  לחץ כאן!

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
להערכת סיכויי תביעתך:

מלאו פרטים וקצת רקע על המקרה ושלחו אלינו