תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה שמבוטח בביטוח נפגעי עבודה זכאי להגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה שיפצו אותו בגין הפגיעה שחווה במקום העבודה. יתרה מכך, במקרים חמורים יותר, בהם נוצרה לנפגע במקום העבודה נכות, יתכן ויהיה זכאי לקבל תשלומים מן הביטוח לאומי בשל נכותו. נפגעתם במקום העבודה? חשוב מאוד שתדעו מהן זכויותיכם וכן, מה ביכולתכם לעשות בנדון – כך, לא תישארו בידיים ריקות אל מול הנזק שנגרם לכם.

תביעה לתשלום דמי פגיעה – למי רלוונטי?

תביעה לתשלום דמי פגיעה עשויה להיות רלוונטית במקרה בו עובד המבוטח בביטוח נפגעי עבודה שנפגע בתאונת עבודה שכתוצאה ממנה אינו יכולה לעבוד. במקרה שכזה, רשאי העובד להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מתנדבים: יתרה מכך, גם מתנדב שנפגע במהלך הפעילות ההתנדבותית זכאי לתשלום דמי פגיעה.

מתי יש להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה?

את התביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה יש להגיש לא יאוחר משנה מן היום בו נפגע האדם.

הגשת תביעה מאוחרת משנה

הלכה למעשה, במידה והנפגע יגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה לאחר תקופה העולה על שנה, עשויה לפגוע בזכאותו של העובד הנפגע לתשלום דמי פגיעה ויתרה מכך, להקטין את גובהה של גמלת הנכות שעתיד לקבל ככל שייקבעו לו אחוזי נכות.

איך ניתן לממש תביעת תאונת עבודה?


תביעה לתשלום דמי פגיעה לנפגעי עבודה – כיצד זה מתבצע?

על מנת לבצע את ההליך בצורה טובה ויעילה, יש לעקוב אחרי שלביו באדיקות.

חתימה על טופס תביעה

על הנפגע למלא ובסוף המילוי לחתום על “טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה”. בטוס התביעה הנפגע יתבקש לתאר את הפגיעה שחווה במקום העבודה וכן, את הנסיבות שבגינן התרחשה. כמו כן, יתבקש העובד למלא, מטבע הדברים, את התאריך בו הפסיק לעבוד עקב הפגיעה שחווה במקום העבודה.

במידה והעובד הנפגע חזר לעבודה

הלכה למעשה, במקרים בהם העובד שנפגע במקום העבודה הספיק להחלים ולחזור למקום העבודה בזמן שממלא את טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה, יציין את התאריך בו חזר לעבוד וכן, את הפרטים הרלוונטיים מן הטיפול הרפואי שקיבל עבור הפגיעה שחווה במקום העבודה.

עובד שלא הפסיק לעבוד

עובד שנפגע במקום העבודה, אך לא נעדר בשל הפגיעה שחווה, יידרשו לסמן זאת בטופס התביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה.

סודיות רפואית

מטבע הדברים, התובע לתשלום דמי פגיעה יוותר על סודיות רפואית ויחתום על כתב הוויתור המצורף.

מסמכים רפואיים אותם יש לצרף

לטופס התביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה יש לצרף מסמכים רפואיים שניתנו בפנייה לטיפול הרפואי.

תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה

תעודה רפואית זו תכיל את האבחנה הרפואית ממנה סובל העובד שנפגע וכן, התקופה שבמסגרתה לא היה מסוגל לעבוד בגין אותה פגיעה שחווה. לחלופין, ניתן לצרף תעודה רפואית מבית חולים, או דו”ח חדר מיון.

מסמכים אחרים

כמו כן, יוכל העובד שנפגע לצרף מסמכים רפואיים אחרים שיש ברשותו אשר מעידים על הנזק הרפואי אותו חווה עקב הפגיעה בעבודה.

איך מתנהל הליך משפטי בבית הדין לעבודה?


מקרים אחרים שמצדיקים תביעה לתשלום דמי פגיעה

למרות שדרך המלך לקבלת תשלום על דמי פגיעה במקום העבודה היא במקרה של עובד עצמאי מבוטח שנפגע, ישנם מקרים נוספים בהם אדם שנפגע יקבל תשלום דמי פגיעה.

עובד עצמאי

במידה ומדובר בעובד עצמאי שנפגע בזמן העבודה מחוץ לבית העסק, עליו לצרף אישור מן הגורם שביצע עבורו את העבודה. אישור שכזה יכול להיות הזמנת עבודה, תעודת משלוח, חשבונית וכיוצא באלו.

מתנדב שנפגע

במקרה בו נפגע מתנדב שמעוניין לקבל דמי תשלום על פגיעה, יצטרך הגוף שהפנה אותו להתנדבות לאשר, באופן נפרד, את קיומה של הפנייתו להתנדבות ויתרה מכך, גם את הפרטים הרלוונטיים לפגיעה המתוארת. באופן דומה לחתימה על ידי המעסיק, יחתום במקום הרלוונטי גם הגוף המפנה להתנדבות.

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

מבוטח שאינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בעניין תביעתו לקבלת דמי פגיעה בעבודה רשאי להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה לא יאוחר משנה מיום קבלת החלטת המוסד לביטוח לאומי עליה מערער התובע.

הגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה

הלכה למעשה, אדם שנפגע בעבודה שקיבל דמי פגיעה ובעקבות אותה פגיעה נותרה לו נכות, רשאי להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. לאחר הגשת התביעה לקבלת נכות מעבודה, יזומן התובע לבחינה של הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

מועד הגשת התביעה

עובד שנפגע בעבודה והגיש תביעה לצורך הכרה בפגיעה בעבודה בזמן הקצר משנה ממועד הנכות וכן, הגיש את התביעה לקביעה של דרגת הנכות בזמן הקצר משנה ממועד ההכרה בפגיעה בעבודה – יהיה זכאי לקבלה של גמלה מלאה לגמרי ללא כל הפחתה מיום תחילתה של הנכות.

איחור בהגשת התביעה לגמלת נכות מעבודה

אולם, במידה והגיש העבודה את התביעה לאחר שנה בהגשתן של כל אחת מן התביעות – כלומר, איחור בהגשת התביעה לקבלת דמי פגיעה וכן, איחור בהגשת התביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה עשויות להיחשב לשיהוי מצד התובע. על כן, המוסד לביטוח לאומי עשוי להחליט להפחית את גובהו של המענק לו זכאי הנפגע בהתאמה לאורך התקופה בה השתהה התובע. כלומר, ככל שהתובע השתהה בהגשת התביעה זמן רב יותר, כך ההפחתה תהיה גבוהה יותר. לחלופין, יתכן והמוסד לביטוח לאומי יבחר להעניק את המגלה רק ממועד מאוחר למועד תחילת הנכות.

הוועדה הרפואית

אדם שנפגע בעבודה שבחר להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה יקבל זימון להופיע לפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. הוועדה הרפואית תבדוק את התובע ותקבע את דרגת הנכות.

מה הסיכוי לזכות בתביעה בבית הדין לעבודה?


קבלו סיוע מעורך דין מקצועי ומנוסה

הלכה למעשה, עורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה בתביעות עבודה עשוי לעשות את ההבדל בין קבלת התשלומים הנכספים ובין לאו. ההתמודדות מול המוסד לביטוח לאומי עשויה להיות עיקשת ומלאה בבירוקרטיה שעשויה להיות, לעתים, לא ברורה לנפגעים שאינם מעורים בתחום. קבלת סיוע וליווי משפטיים מטעם עורך דין מנוסה בתחום, תקל על התנהלות הנפגע, שכן עורך הדין מכיר את המטריה המשפטית ואת האופן בו יש להתנהל מול המוסד לביטוח לאומי.

פנו אלינו לקבלת ליווי משפטי חסר פשרות

בין אם מדובר בתביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה, תביעה לגמלת נכות בעבודה ובין אם מדובר בערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי באשר לתשלום – עורך הדין מטעמנו ילווה אתכם מההתחלה ועד הסוף, ללא פשרות ובאופן המקצועי ביותר.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

 

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ