האם אנשי מכירות זכאים לקבל אובדן כושר עבודה?

כאשר מדברים על אובדן כושר עבודה של אנשים מכירות עולה השאלה האם הם יהיו זכאים לפיצוי בגין רכיב העמלות במקרה של אובדן כושר עבודה?

התשובה טמונה בשאלה האם המעסיק היה נוהג להפריש לביטוח המנהלים או לקרן הפנסיה גם בגין רכיב העמלות, וכן האם היתה עליו חובה חוקית לעשות כן.

איש מכירות

מהו אובדן כושר עבודה של איש מכירות? 

ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר למבוטח להמשיך ולקבל את הכנסתו במקרה ויאבד את יכולת ההשתכרות שלו, בין אם באופן זמני או קבוע, החל מ- 25% אובדן כושר עבודה ועד אובדן כושר עבודה מוחלט. המשותף לכל המקרים קשור בעיקר בחוסר היכולת להשיב את המצב לקדמותו ולהתפרנס כמו בעבר ממשלח היד הנוכחי של איש מכירות. 

במקרה של איש מכירות, ייתכן ויכולתו למכור תלויה ביכולתו לנהיגה או סיורים “בשטח” שנמנעת ממנו מפאת מחלה או תאונה. אם הפגיעה הרפואית גורמת לפגיעה בפרנסתו או ביכולתו לבצע את עבודתו, הרי שהוא זכרי לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה / נכות.

הכיסוי לאובדן כושר עבודה על רכיב העמלות

אנשי מכירות משתכרים בדרך כלל שכר בסיס ובנוסף רכיב עמלות שהוא חלק משמעותי משכרם הכולל.  

האם המעסיק העביר הפרשות לביטוח הפנסיוני שברשותכם גם על רכיב העמלות הרי שחברת הביטוח או קרן הפנסיה תידרש לשלם פיצוי בהתאם לשכר הכולל את העמלות, וזה מצב טוב כמובן.

אולם, אם המעסיק לא העביר הפרשות בגין רכיב העמלות, יש לשאול האם היתה לו חובה חוקית לשלם בגין רכיב העמלות – והתשובה תלוייה בשאלה האם מדובר ב”עמלות” המחייבות הפרשה לביטוח בגינן או “בונוסים” שאינם מחייבים הפרשה בגינם.

למאמר10 שאלות ותשובות על תביעות אובדן כושר עבודה

כדי לקבוע האם מדובר בעמלות או בונוסים יש 5 כללי אצבע:

  1. האם העמלה משולמת חודש בחודשו או שקיימת התנייה ביעד אמיתי?
  2. האם העמלה משולמת על בסיס חישוב הפדיון החודשי בהתאם למכירות?
  3. האם העמלה משולמת כחלק מהעבודה השגרתית או בגין משהו מיוחד?
  4. האם העמלה משולמת בגין התקדמות בסולם הדרגות שמצדיק שכר גבוה יותר?
  5. האם העמלה היא רכיב מרכזי בשכר או תנאי נלווה?

מי שהמעסיק לא משלם לו בגין העמלות חשוב שיקרא את מאמרנו: האם עמלות ובונוסים נכללים בשכר הקובע לפיצויי פיטורים?

בסיכום דבר, אם אתם אנשי מכירות ואיבדם את היכולת לעבוד באופן חלקי או מלא, חשוב להיוועץ בעו”ד אשר עוסק הן בתחום דיני עבודה והן בתחום של תביעות אובדן כושר עבודה. אנו נשמח לסייע.

עו”ד כפיר דיין דובב משוחח על תביעות אובדן כושר עבודה:

האם עמלות הן חלק משכר הבסיס?

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
להערכת סיכויי תביעתך:

מלאו פרטים וקצת רקע על המקרה ושלחו אלינו