לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

נכות נפשית תאונת עבודה

אם אתם סובלים מנכות נפשית בשל תאונת עבודה או פגיעה אחרת שנגרמה לכם במסגרת עבודתכם או בעקבותיה, אתם עשויים להיות זכאים לקבלת הכרה כנפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי. בסקירה שלהלן נסביר כיצד מוכיחים את קיומה של נכות נפשית תאונת עבודה ואיך למצות את הזכויות בביטוח הלאומי בעקבות זאת.

סוגים של תאונות עבודה המוכרים בחוק הביטוח הלאומי במדינת ישראל

ישנם 3 סוגים של ליקויים בריאותיים אשר מוכרים בחוק הביטוח הלאומי בתור תאונת עבודה, המזכה בזכויות רפואיות ופיצוי כספי:

  1. פגיעת עבודה מסוג תאונת עבודה, שנגרמה לעובד בעבודתו או בעקבותיה, בעקבות אירוע נקודתי ובלתי צפוי.
  2. מחלת מקצוע שנוצרה בעקבות תנאי עבודתו של הנפגע.
  3. פגיעת מיקרוטראומה – ליקוי רפואי שנגרם כתוצר של מספר פגיעות זעירות שהעובד ספג בעבודתו לאורך זמן, והובילו במצטבר לנזק של ממש.

 

מרבית הפגיעות הכלולות בשלושת הקטגוריות שהוצגו לעיל, הן פגיעות פיסיות.

אולם ההלכה הפסוקה בבתי המשפט בישראל, נדרשת לא אחת להתייחס גם לפגיעות נפשיות שנגרמו לעובדים בעקבות תאונת עבודה או בשל תנאי העסקתם.

האם נכות נפשית תאונת עבודה מוכרת כפגיעת עבודה?

לעיתים תתאפשר הכרה בנכות נפשית תאונת עבודה בחזקת פגיעת עבודה המזכה את הנפגע בכלל הזכויות הרפואיות הנגזרות מכך. אולם על מנת שמימוש זכויות לנפגעי עבודה יתאפשר במקרים כאלו, הנפגע נדרש להוכיח כי הנכות הנפשית שנגרמה לו, נוצרה בעקבות אירוע יוצא דופן שהתרחש במסגרת עבודתו, ואת דבר קיומו של קשר עובדתי סיבתי בין אירוע זה לבין העקה הנפשית החמורה שנוצרה אצלו.

המקרים שבהם נכות נפשית אינה מוכרת כפגיעת עבודה

כאשר נכות נפשית נגרמת בעקבות אופי עיסוקו של עובד ומפאת אירועים הכלולים בשגרת עבודתו, או בעקבות לחץ נפשי מצטבר אליו העובד חשוף בקביעות ובאופן מתמשך, במהלך כל תקופת העסקתו, הנכות הנפשית של העובד לא תוכר כפגיעת עבודה.

גם עובד שלקה בדיכאון בעקבות לחצים מתמשכים שאליהם היה חשוף בנסיבות שאינן יוצאות דופן בעבודתו, ובכללם לחץ הנובע ממצוקה כלכלית, לא יוכר בדרך כלל כנפגע עבודה. זאת בפרט לאור העובדה שכיום חששות כלכליים הם מנת חלקו של חלק לא מבוטל מציבור העובדים בישראל, ובפרט בעלי עסקים עצמאיים. לכן מדובר בנסיבות שאינן חריגות וניתן לצפותן מראש.

זאת להבדיל מנכות נפשית תאונת עבודה, שהיא פגיעה נפשית שנגרמה לעובד בשל אירוע יוצא דופן כגון תאונת עבודה שהתרחשה בסביבת עבודתו או בעקבות עבודתו. במצב כזה העובד עשוי להיות מוכר כאמור, בתור נפגע עבודה שנגרמה לו נכות נפשית בעקבות תאונת עבודה.

החריגים לעניין ההכרה בנכות נפשית

למרות האמור לעיל, אין הכרח שאירוע חריג בעבודה המזכה בהכרה בפגיעת עבודה, יהיה דווקא אירוע חד-פעמי. למעשה, ייתכן כי גם אירועים חזרתיים המתרחשים בתדירות של מדי כמה שבועות או חודשים, ייחשבו כאירועים חריגים בעבודתו של אדם מסוים, כאשר הכל כתלות בעוצמת ובתדירות האירועים, ובהתאם להשפעתם על העובד המדובר.

למאמר: נזק נפשי כתוצאה מתאונת עבודה

הוכחת הקשר הסיבתי בין נכות נפשית לתאונת עבודה

כדי להוכיח את קיומו של קשר סיבתי עובדתי בין הנכות הנפשית שנגרמה לעובד לבין אירוע חריג שהתרחש במסגרת עבודתו, חשוב שתהיה יכולת למקם את האירוע החריג באופן ברור ונקודתי על ציר הזמן. בנוסף, חשוב שמדובר יהיה על אירוע שניתן להעריך ככזה שיכול להותיר חותם ממשי בנפשו של אדם ולגרום לו לעקה נפשית יוצאת דופן.

אותה עקה יוצאת דופן, נמדדת בראש ובראשונה באופן סובייקטיבי – ביחס לנפגע עצמו. היינו, חשוב לבחון את האופן שבו האירוע המיוחד בעבודה השפיע על העובד באופן פרטני, אל מול הסוגיה כיצד ניתן היה לצפות שאירוע מסוג זה ישפיע עליו.

יתרה מכך, האומדן הסובייקטיבי לעקה הנפשית המדווחת, מחייב גם הוא, כשלעצמו, הצגת ראיות אובייקטיביות לכך שהעובד סובל מנכות נפשית תאונת עבודה. כלומר עצם טענתו של העובד לכך שהוא סובל מנכות נפשית בעקבות אירועים חריגים בעבודתו, אינה מספיקה לבדה כדי לזכותו בהכרה כנפגע עבודה בביטוח הלאומי.

הדרך לקבלת הכרה בנכות נפשית כפגיעת עבודה

אם נפגעתם נפשית בעקבות אירוע או אירועים חריגים במקום עבודתכם, להלן הפעולות שחשוב לבצען כדי שהביטוח הלאומי יכיר בכם בתור בעלי נכות נפשית תאונת עבודה, ויזכה אתכם בפיצוי הולם:

פנו ללא דיחוי לאיש מקצוע מתחום בריאות הנפש פסיכולוג, פסיכיאטר או מרכז רב תחומי המפעיל יחידה לטיפול בנפגעי עבודה של המוסד לביטוח הלאומי. התועלת בפניה למסגרת טיפולית מהסוג האחרון, טמון בכך שהרישום בתיק הרפואי שלכם בדבר הטיפול שאליו פניתם, יוכל לשמש אתכם בהמשך במסגרת הגשת תביעה למוסד לביטוח הלאומי.
בקשו ממעסיקכם טופס 250 מדובר בטופס הפנייה לקבלת טיפול רפואי עבור נפגעי עבודה, שיאפשר לכם להוציא מקופת החולים שלכם אישור שנקרא “תעודה ראשונית לנפגע תאונת עבודה”. למוסד לביטוח לאומי יש להגיש טופס תביעה שנקרא “הודעה בדבר פגיעה בעבודה”. זהו טופס חשוב וחיוני למימוש זכויותיכם כבעלי נכות נפשית תאונת עבודה, ולכן יש למלא אותו בדיוק מרבי, ורצוי בעזרת פסיכיאטר או עורך דין העוסק במימוש זכויות רפואיות לנפגעי עבודה.
השיגו חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית זוהי הסמכות המקצועית האחראית לאמוד את מצבכם ואת דרגת הנכות שלכם. הוועדה הרפואית מחליטה מהם אחוזי הנכות של נפגעי עבודה הן לפי בדיקת רופאים מטעמה והן בהתאם למסמכים שהמבוטח מגיש לה. לכן אם אתם מעוניינים במימוש זכויותיכם מול הביטוח הלאומי בשל נכות נפשית תאונת עבודה, עליכם להגיש לוועדה הרפואית חוות דעת מקצועית של פסיכיאטר שתתמוך בטענותיכם לכך שנגרם לכם נזק נפשי בשל עבודתכם.
היערכו כראוי להופעה בפני הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לא אחת, נפגעי עבודה אשר סובלים מנכות נפשית תאונת עבודה, מתקשים להסביר בבירור את מצבם הנפשי לגורמים היושבים בוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. למרבה הצער, קושי זה עלול להקשות על נפגע העבודה במימוש זכויותיו בביטוח הלאומי.

לכן חשוב מאוד להיערך מבעוד מועד – הן נפשית והן מנטלית, להופעה בפני הוועדה ולזכור מהם הפרטים שחיוני להציג בפניה כדי לשפר את הסיכויים לקביעת דרגת נכות מתאימה. ניתן ואף רצוי שיתלווה לנפגע העבודה קרוב משפחה שיוכל לשפוך אור נוסף על מצבו בפני הוועדה.

התייעצו עם עורך דין המלווה תביעות ביטוח לאומי ישנם עורכי דין העוסקים באופן ספציפי במימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי, לאחר תאונת עבודה. הניסיון בהתנהלות מול הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי ומול המוסד לביטוח לאומי בכלל, הוא חיוני לשיפור הסיכויים של המבוטח לקבלת פיצוי כספי ראוי וזכויות רפואיות נלוות.

 

עם מי ניתן להתייעץ בנושא מיצוי זכויות בעקבות נכות נפשית תאונת עבודה?

כל אדם החושש שנגרמה לו או עתידה להיגרם לו נכות נפשית תאונת עבודה בעקבות לחצים חריגים אליהם הוא חשוף בעבודתו, ייטיב לעשות אם יפנה להתייעצות מול עו”ד תאונות עבודה שיוכל להעריך את המצב והפעולות שכדאי לנקוט.

למאמר: אובדן כושר עבודה נפשי

למאמר: סכום פיצוי תאונת עבודה


מתמודדים עם נכות נפשית בעקבות תאונת עבודה וזקוקים לסיוע במימוש זכויות מול הביטוח הלאומי? זה הזמן לפנות לעו”ד כפיר דיין דובב לקבלת תמיכה משפטית מקצועית ואיכותית – ללא התחייבות!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ