איך קובעים את שיעורי הנכות בתאונות עבודה?

במצב שבו הייתם מעורבים בתאונת עבודה שבעקבותיה סבלתם מנזקי גוף, חשוב שתבינו איך נקבעים שיעורי הנכות, ההיבטים שהם נועדו לפצות או לכסות, ומהי נכות תפקודית לעומת נכות רפואית. אז בואו נדבר על איך קובעים את שיעורי נכות בתאונות עבודה, מנקודת המבט של ביטוח לאומי וההתנהלות בבית המשפט, וכמובן חשיבות הייצוג או הליווי המשפטי.

השיטה המשפטית הקבועה בארץ לחישוב שיעורי הנכות בתאונות עבודה

קביעת שיעורי נכות לנפגעים בתאונות עבודה היא שיטה משפטית שנהוגה בארץ שנועדה, בין היתר, למצוא פתרון לבעיית הפגיעה ברמת ההכנסה של הנפגע בתאונה, מעבר לפגיעות הגוף שהוא חווה. שיעורי הנכות, בשילוב עם שיקולים אחרים, מעריכים את חומרת הפציעה ובהתאם נקבע גובה הפיצוי.

המונח ‘אחוזי נכות’ רלוונטי בדיונים מול ערכאות שיפוטיות של הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, כמו גם בתביעות שמוגשות לבתי המשפט.

החישוב נקבע לפי נכות משוקללת

אם העובד נפגע באזור אחד בגופו, בהתאם לאישור מומחה רפואי שהעריך את שיעור הנכות, גובה הפיצוי שקובע המומחה הוא שיעור הנכות שלפיו, ובהתאם להיבטים נוספים שקשורים לתאונה ולפגיעה, יקבע גובה הפיצוי שהנפגע זכאי לו.

שיעורי הנכות מחושבים באופן משוקלל. למשל: אם לנפגע נקבעו שיעורי נכות בגובה של עשרה אחוזים בעקבות פגיעה אורתופדית, אך במקביל נמצא שתאונת העבודה הובילה גם להפרעה פסיכונוירולוגית שבעקבותיה נקבעו לו עשרים אחוזי נכות, שיעור הנכות הכולל יעמוד רק על 28% ולא על שלושים אחוזים.

התנהלות בבתי המשפט

במקרים שבהם תאונת העבודה התרחשה בדרך אל העבודה או בחזרה ממנה, והיא מוגדרת גם כתאונת דרכים, תוגש תביעה לבית המשפט לקבלת פיצוי שנוגע לנזקי גוף שהתרחשו כתוצאה מהתאונה. התביעה מופנית אל חברת הביטוח שבה מבוטח בביטוח חובה הרכב הפוגע.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, והתקנות הנלוות, מגבשים הסדר מיוחד הנוגע לקביעת שיעורי אחוזי נכות לנפגעי תאונות דרכים. בהתאם, כתב התביעה מתייחס למכלול נזקי הגוף שנובעים מהתאונה, בצירוף חוות דעת רפואית שקובעת את שיעורי הנכות.

נקודה שחשוב להבין במצב דברים זה היא שהתובע מתבקש לענות על שאלות מומחה שמביא הצד הנגדי, ולכן חשוב להגיע מוכנים לדיון בבית המשפט.

אם בית המשפט הכיר בתאונה כתאונת עבודה, ההתנהלות עוברת אל כותלי המוסד לביטוח לאומי

אם וכאשר התביעה שהוגשה לבית המשפט, והדיונים שנלווים לה, הובילו למסקנה לפיה תאונת הדרכים היא גם תאונת עבודה, היא תתברר מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, לאחר הגשת בקשה לקביעת שיעורי נכות מהעבודה.

במקביל, ובמסגרת התביעה שמוגשת לבית המשפט, הנפגע מבקש למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט, לקביעת שיעורי הנכות שנגרמו לו בעקבות התאונה.

אז איזו חוות דעת רפואית קובעת את שיעורי הנכות?

סעיף 6 ב’ לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע שבזמן שבו בית המשפט מתבקש להכריע אם למנות מומחה רפואי לנפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, יש לבדוק אם הנפגע הגיש תביעה לנכות לביטוח הלאומי. ואם כן, יש לבדוק אם הוועדה הרפואית קבעה לו שיעורי נכות.

במקרה זה בית המשפט לא יקבל את הבקשה למינוי מומחה רפואי, ויסתמך רק על הממצאים של הוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי, ועל שיעורי הנכות שנקבעו על ידה, בכפוף לזכות שעומדת לנפגע להמציא ראיות סותרות.

זכויות לפנסיית נכות או אובדן כושר עבודה מביטוח המנהלים או קרן הפנסיה

לכל עובד בישראל יש זכות לקבל הפרשות לתוכנית קרן פנסיה או ביטוח מנהלים  מהמעביד שלו שכולל  ביטוח אובדן כושר עבודה או פנסיית נכות.

בנוסף על הזכויות מהביטוח הלאומי הנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל גם קצבת אובדן כושר עבודה או פנסיית נכות.

למאמר: מעסיק שלא שילם פנסיה והעובד איבד כושר עבודה או נפטר

עו”ד כפיר דיין דובב משוחח על תביעות אובדן כושר עבודה:

 

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

לעו”ד תאונות עבודה לחצו כאן!

איך קובעים את שיעורי הנכות בתאונות עבודה מול המוסד לביטוח לאומי?

אדם שעבר תאונת עבודה והביטוח הלאומי הכיר בו בתור נפגע עבודה, יכול להיות זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה, במידה ונותר עם נכות בחלוף תקופת התשלום של דמי הפגיעה מהביטוח הלאומי. זאת בתנאי שיגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקביעת שיעורי הנכות לנפגעי תאונות עבודה.

כחלק מהתהליך למימוש זכויות לנפגעי עבודה בביטוח הלאומי, נדרשת התייצבות בפני הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי, האמונה על הערכת שיעור הנכות ודרגת אי הכושר של התובע וקביעת היקף הזכאות לגמלת נכות או מענק נכות בהתאם לאלו.

ההשפעה של קביעת שיעורי הנכות בתאונות עבודה על סוג הפיצוי המשולם לנפגע

גמלת הנכות מעבודה היא תשלום שהמוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש לחשבונם של נפגעי תאונות עבודה אשר הוכרו  כנכים מעבודה. התנאי לקבלת גמלה זו הוא שיעור נכות העומד על 20 אחוזים של נכות קבועה ויותר. נכים מעבודה שהוכרו בביטוח הלאומי כבעלי שיעור נכות של 100 אחוזים, זכאים לקבל גמלת נכות חודשית, שסכומה שווה לדמי הפגיעה היומיים ששולמו להם כפול 30.

זאת כאשר תקרת גמלת הנכות החודשית לשנת 2022 היא בסכום של 34,234 ש”ח עבור עובדים שכירים ועובדים עצמאיים כאחד. בטבלה להלן נבחין בהשפעתה של קביעת שיעורי הנכות בתאונות עבודה על סוג הפיצוי שהתובע זכאי לקבל מהביטוח הלאומי:

שיעור הנכות מתאונת העבודה סוג הפיצוי
נכות זמנית בשיעור של 9 – 100 אחוז קצבת נכות מעבודה (חודשית)
נכות קבועה בשיעור של 9 – 100 אחוז מענק נכות מעבודה (חד פעמי)
נכות קבועה בשיעור של 20 – 100 אחוז קצבת נכות מעבודה (חודשית)
נכות קבועה בשיעור הנמוך מ – 9 אחוז אין זכאות

איך קובעים את שיעורי הנכות בתאונות עבודה מחדש?

אדם הסובל מנכות בעקבות תאונת עבודה שמצבו הבריאותי התדרדר רשאי להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקביעה מחודשת של שיעור הנכות שלו. היה ושיעור הנכות העדכני שנקבע לתובע בבדיקה הנוספת יעמוד על 20 אחוז ויותר, הוא יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות חודשית מעבודה, גם במידה ולפני כן היה זכאי לקבלת מענק נכות מעבודה באופן חד פעמי בלבד.

במקרים אלו, הסכום העודף של המענק מקוזז מתוך סכום הגמלה לה המבוטח זכאי בעקבות הערכת שיעור הנכות המחודשת.

איך קובעים את שיעורי הנכות בתאונות עבודה – שלב אחר שלב

קביעת שיעורי הנכות בתאונות עבודה מתבצעת על פי השלבים הבאים:

1. הגשת הבקשה לקביעת שיעורי הנכות לנפגע תאונת עבודה

בקשה זו ניתנת להגשה במהלך עד שנה מן המועד בו תאונת העבודה התרחשה. יחד עם זאת עדיף להגישה בסמיכות עד כמה שמתאפשר לתום תקופת התשלום של דמי הפגיעה מהביטוח הלאומי. דמי הפגיעה הם הפיצוי הכספי שלו זכאי הנפגע למשך 3 חודשים כחלופה זמנית להכנסותיו מעבודה בזמן שהוא מחלים מפגיעת העבודה שלו. הגשת בקשה לקביעת שיעור נכות מתאונת עבודה, רלוונטית רק במידה והנפגע איננו כשיר לעבוד בעבודה שלו או בכל עבודה אחרת המתאימה לכישוריו, בעקבות הנזק שנגרם לבריאותו מתאונת העבודה שעבר.

2. בדיקה מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי

בהמשך להגשת הבקשה לקביעת דרגת הנכות מעבודה, התובע מזומן להתייצב בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי למטרת הערכת רמת הנכות מעבודה שתאונת העבודה גרמה לה. קביעה של שיעור הנכות לנפגע בתאונת עבודה מטעם הוועדה הרפואית, עשויה להצריך בדיקה של התובע על ידי רופא מומחה מטעם הוועדה שיעריך את מצבו הבריאותי, או על ידי הפנייתו לביצוע בדיקות שונות לפי הצורך.

3. קביעת שיעור הנכות בידי הוועדה הרפואית

לאחר שהתובע עובר בדיקות לפי דרישת הוועדה הרפואית, דרגת הנכות הרפואית שלו נקבעת על סמך ספר הליקויים הרפואיים בתוספת לחוק הביטוח הלאומי. ספר הליקויים הרפואיים ידוע גם בתור “ספר המבחנים” ובו מופיעה רשימה של פגימות פיזיות ונפשיות עם ציון של שיעור הנכות המיוחס לכל אחת מהן. ככל שנפגע תאונת עבודה סובל מסוגים שונים של פגימות במקביל, שיעור הנכות שלו יקבע באמצעות תחשיב משוקלל של שיעורי הנכות המיוחסים לכל פגימה בפני עצמה, ולא בחישוב אריתמטי פשוט הסוכם את שיעורי הנכות.

קביעת שיעור הנכות לנפגעי עבודה בעלי פגיעה קבועה:

נפגעי עבודה שנקבע להם שיעור נכות קבוע, הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי בוחנת את השאלה האם נכותם מתאונת העבודה פוגעת ביכולתם לשוב ולעבוד במקצוע שבו עסקו טרום תאונת העבודה, לצד הסוגיה אם נכותם הובילה לצמצום קבוע של סך הכנסותיהם אשר עולה על 20 אחוזים מכלל הכנסותיהם. במקרים אלו, רשאית הוועדה הרפואית לקבוע דרגת נכות מעבודה שתזכה את המבוטח בגמלת נכות חודשית.

קביעת שיעור הנכות לנפגעי עבודה בעלי פגיעה זמנית:

במידה שהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי העריכה כי מצבו הרפואי של נפגע העבודה איננו קבוע אם כי עתיד להשתנות, יקבעו לו אחוזי נכות זמניים, בשיעור שישאר תקף לתקופה של עד שנה לכל היותר. במהלך תקופה זו, נפגע תאונת העבודה יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה על פי שיעור הנכות הזמנית שהביטוח הלאומי קבע לו, כאשר עם תום התקופה, המבוטח יידרש להתייצב בשנית בפני הוועדה הרפואית.

איך מערערים על קביעת שיעורי הנכות בתאונות עבודה?

ניתן להגיש ערעור בכתב על שיעורי הנכות שנקבעו לנפגע תאונת עבודה. את הערעור יש להגיש לטיפול הוועדה הרפואית לערעורים, עד 30 ימים מהתאריך בו ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית המקורית נתקבלה.

חשיבות הייצוג המשפטי בקביעת שיעורי הנכות בתאונות עבודה

ההתנהלות של נפגעי עבודה מול הביטוח הלאומי, עלולה להתגלות כמאתגרת ומתסכלת מאוד לעיתים. מכאן החשיבות הרבה של הפניה לייצוג משפטי איכותי בהגשת בקשה לקביעת שיעורי הנכות בתאונות עבודה. עו”ד תאונות עבודה הוא בעל הידע והכלים המאפשרים לו למצות את זכויותיכם בביטוח הלאומי ולהשיג את מירב הפיצויים המגיעים לכם בגין פגיעתכם. לשיחת ייעוץ אישית ללא התחייבות – השאירו מטה את פרטיכם.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

קביעת שיעורי נכות תאונות עבודה

שאלות ותשובות - איך קובעים את שיעורי הנכות בתאונת עבודה

חישוב שיעורי הנכות מתבצע באופן משוקלל – מתבצע שקלול של כל הפגיעות שנגרמו לעובד באיברי הגוף השונים, ולפיהם מחושב שיעור הנכות הכללי של העובד בעקבות תאונת העבודה.

במרבית המקרים, קביעת שיעורי הנכות תתבצע על ידי המוסד לביטוח לאומי והוועדה הרפואית מטעמו. במידה ומדובר בתאונת דרכים, שיעורי אחוזי הנכות קבועים בחוק בהתאם לנזקי הגוף שנגרמו ובהתאם לחוות דעת רפואית.

כן. במידה ולעובד שעבר תאונת עבודה נקבעו אחוזי נכות, המוסד לביטוח לאומי ישלם לאותו עובד קצבת נכות, ששוויה הוא לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו ולפי פרמטרים רלוונטיים נוספים.

שיעורי הנכות יהיו רלוונטיים כאשר העובד שעבר את תאונת העבודה יגיש תביעה לפיצויים למוסד לביטוח לאומי או לערכאות המשפטיות. שיעור אחוזי הנכות זהו פרמטר משמעותי בקביעת סכום הפיצויים או הקצבה שתתקבל.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ