תביעה להכרה בתאונת עבודה 

תאונות עבודה אינה דבר נדיר, זאת משום שרובנו נמצאים שעות רבות במקומות העבודה שלנו. הלכה למעשה, תאונת עבודה אינה חייבת להתרחש, בהכרח, במקומות עבודה בעלי אופי מסוכן ולמעשה, עשויה להתרחש בכל מקום עבודה ויתרה מכך, אף בדרך או בחזרה ממקום העבודה. אדם שנפגע בתאונת עבודה, עקב הפגיעה שחווה, עשוי לסבול מנזקים רפואיים כאלה ואחרים שיפגעו בתפקודו וכן, ביכולתו לעבוד ולהתפרנס.

לא זו אף זו, לעתים, עקב תאונת העבודה, עשויה להיגרם לעובד נכות. חשוב שתדעו שבמידה ונפגעתם בתאונת עבודה, אינכם עומדים מול שוקת שבורה וזכותכם היא לתבוע את המוסד לביטוח לאומי לטובת קבלת פיצויים. נפגעתם בתאונת עבודה כדאי שתקראו.

מהי תאונת עבודה

תאונת עבודה עשויה לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו. הלכה למעשה, תאונת עבודה, פשוטה כמשמעה, היא תאונה שהתרחשה בזמן שהיה אדם במקום עבודתו. אולם, מלבד ההגדרה הברורה והמוכרת, רבים אינם יודעים כי אדם עשוי להיות נחשב כנפגע תאונת עבודה גם כאשר היה בדרכו לעבודה או לחלופין, בחזרה ממנה. בפשט, במידה והפגיעה אותה חוויתם קשורה לעבודה – סביר מאוד כי הינה נכללת תחת הגדרת “תאונת עבודה”.

תביעה להכרת בתאונת עבודה – את מי תובעים ?

ראשית כל, חשוב כי הנחה דיי רווחת לפיה תאונת עבודה מצריכה תביעה כנגד המעסיק הינה הנחה שגויה ביסודה. הלכה למעשה, התביעה לא תהיה כנגד מעסיקכם, אלא כנגד המוסד לביטוח לאומי. על כן, אין צורך כי תחששו להגיש תביעה זו מחשש לסכסוך עם מקום העבודה, שכן במידה ותתקבל התביעה – ישלם המוסד לביטוח לאומי את הפיצוי בגין תאונת העבודה שחוויתם.

מה הסיכוי לזכות בתביעה בבית הדין לעבודה?


תביעה להכרה בתאונת עבודה – מהם השלבים שיש לעבור

תביעת תאונת עבודה מורכבת, הלכה למעשה, מכמה שלבים חשובים שהכרחי לעבור באופן הטוב ביותר.

הכרה בתאונת עבודה

תביעה להכרה בתאונת עבודה מהווה, למעשה, את הבסיס להמשכו של תהליך תביעת העבודה. תביעה זו תוגש בסמיכות למועד התרחשות תאונת העבודה על מנת שתאונה זו תוכר כתאונת עבודה. הלכה למעשה, הכרה זו של התאונה שקרתה לנפגע כתאונת עבודה היא חשובה ומהותית, שכן בהיעדרה, התהליך לא יוכל להמשיך במסגרת “פיצוי נפגעי עבודה”.

מתי יש להגיש את התביעה להכרה בתאונת עבודה

את התביעה להכרה בתאונת עבודה יש להגיש לא יאוחר משנה לאחר התאונה, שכן במידה ולא תעשו כך ייתכן ויהיו לכך השלכות.

תביעת קבלת דמי פגיעה

דמי הפגיעה הם חשובים ביותר, שכן מהווים, הלכה למעשה, פיצוי מיידי עבור התקופה שלאחר הפגיעה בתאונת העבודה. במהלך תקופה זו הפסיד העובד הנפגע ימי עבודה עקב הצורך בקבלת טיפול רפואי שמנע ממנו מלהגיע לעבודה וכפועל יוצא מכך, להתפרנס.

  • ימי מחלה – במקרה שכזה, ימים בהם נעדר העובד עקב תאונת העבודה לא ייחשבו כימי מחלה והמוסד לביטוח לאומי ישלם לעובד את השכר עבור הימים בהם לא עבד העובד שנפגע.
  • מתי יתקבל התשלום – תשלום דמי הפגיעה יתקבל החל מן היום למחרת לאחר הפגיעה ועד 91 ימים לאחריה.

איך מתנהל הליך משפטי בבית הדין לעבודה?


תביעת קביעת דרגת נכות מעבודה

לאחר שהמוסד לביטוח לאומי העניק לעובד הנפגע את דמי הפגיעה שעליהם הוסבר לעיל ואכן הכיר בנפגע כנפגע תאונת עבודה וככל שלנפגע מן התאונה נוצרה נכות נפשית או לחלופין פיזית, בין אם זמנית ובין אם קבועה – הוא יהיה רשאי וזכאי להגיש למוסד לביטוח הלאומי תביעה לקביעת דרגת נכות וכן, קבלת קצבת נכות מעבודה.

מתי יש להגיש את תביעת הנכות

את התביעה לקביעת דרגת הנכות יש להגיש לא יאוחר משנה לאחר התאונה. חשוב להכיר כי הגשת תביעת הנכות לאחר מועד זה עשויה לפגוע בזכותכם לצורך קבלת הקצבה בין אם את כולה ובין את מקצתה.

כיצד יחושב הפיצוי בעד הנכות

בדומה לפיצויים אחרים בעד נכות, ככל שהנפגע חווה נכות של עד 10% לא יקבל הנפגע פיצוי. אולם, במידה והנפגע עומד על הסקאלה של בין 10 ל – 20% נכות הוא יקבל מענק כספי חד פעמי. לבסוף, במידה והנפגע מתאונת העבודה סובל ממעל ל – 20% נכות – אזי שהוא זכאי לקבל קצבה חודשית.

הגדרת נכות מעבודה

רבים אינם יודעים זאת, אך כל סוג של פגיעה כתוצאה מעבודה עשויה לזכות אתכם בפיצוי מטעם המוסד לביטוח בתור נפגעי תאונת עבודה. הלכה למעשה, גם עובד שכתוצאה מן העבודה נפגעה יכולת התפקוד היומיומית ייחשב כנפגע תאונת עבודה.

נכות זמנית

הלכה למעשה, גם מקרים בהם העובד שנפגע בתאונת העבודה סובל מנכות זמנית, הוא יוכל לקבל פיצוי מן המוסד לביטוח לאומי. יתרה מכך, נפגע בתאונת עבודה שנקבע שסובל מנכות זמנית שבעקבותיה אינו מסוגל לעבוד עוד – יהיה זכאי לקבלת קצבה בשם “נכה נזקק” ולמעשה, לקבל קצבת נכות של 100% לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים.

נכות אינה שוללת חזרה למקום העבודה

הלכה למעשה, עובד שהוכרה לו נכות שבעקבותיה הוא מקבל קצבה אינו מנוע באופן כזה או אחר לחזור למעגל העבודה. הלכה למעשה, אם העובד יחזור למעגל העבודה, לא תיפגע דרגת הנכות.

תביעה באשר להחמרת המצב

במקרים מצערים, ייתכן כי עקב תאונת העבודה והפגיעה שנגרמה תיווצר, עם הזמן, החמרה במצב הרפואי של הנפגע – גם במקרה שכזה, אינכם עומדים מול שוקת שבורה והמוסד לביטוח לאומי, בכפוף לתביעה, עשוי להכיר בהחמרת המצב הרפואי שלכם וכפועל יוצא מכך, לקבוע באופן מחודש את דרגת הנכות ממנה אתם סובלים.

איך ניתן לממש תביעת תאונת עבודה?


תביעה להכרה בתאונת עבודה – מה חשוב לעשות

על מנת שתמצו את מירב הזכויות להם אתם זכאים על פי החוק במדינת ישראל – הכרחי שתתנהלו באופן נכון לאורך כל ההליך. כלומר, החל מן הפגיעה ועד קבלת הפיצוי.

הקפידו לתעד

חשוב מאוד כי תקפידו לתעד כמה שיותר מידע הרלוונטי לתאונת העבודה וכמובן, לפגיעה ממנה אתם סובלים שנגרמה לכם עקב התאונה המצערת. הלכה למעשה, כדאי שתתעדו עדים ככל שישנם כאלה, טיפולים רפואיים אותם קיבלתם עקב התאונה, דיווחים אודות המגבלות מהן אתם סובלים כתוצאה מן התאונה וכל דבר אחר שעשוי להיות רלוונטי בנסיבות העניין.

קבלו סיוע מעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום תאונות העבודה

הלכה למעשה, עורך דין מקצועי ומנוסה בתביעות להכרה בתאונת עבודה עשוי לעשות את ההבדל בין קבלת התשלומים הנכספים ובין לאו. ההתמודדות מול הביטוח הלאומי עשויה להיות עיקשת ומלאה בבירוקרטיה שעשויה להיות, לעתים, לא ברורה לנפגעים שאינם מעורים בתחום. קבלת סיוע וליווי משפטיים מטעם עורך דין מקצועי, תקל על התנהלות הנפגע, שכן עורך הדין מכיר את המטריה המשפטית ואת האופן בו יש להתנהל מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח השונות.

פנו אלינו לקבלת ליווי משפטי וחסר פשרות

אל תתפשרו על פחות מן הטוב ביותר, לניסיון עורך הדין שיטפל בתביעתכם מול המוסד לביטוח לאומי משמעות מכרעת עבור סיכויי הצלחת התביעה. פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל את הסיוע והליווי המשפטיים המקצועיים ביותר בתחום.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

שאלות ותשובות - תביעה להכרה בתאונת עבודה

ניתן לתבוע להכרה בתאונת עבודה במידה ולעובד נגרם נזק מתאונה או פציעה כלשהי במהלך זמן עבודתו, לרבות בדרך אל העבודה ובדרך חזרה הביתה מהעבודה.

במרבית המקרים, תביעה להכרה בתאונת עבודה תוגש כנגד המוסד לביטוח לאומי. זהו הגוף שאחראי על תשלום הפיצויים לעובדים שניזוקו במהלך עבודתם, ולאו דווקא המעסיק הישיר.

ראשית, יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי על מנת שיכירו בעובד כנפגע תאונת עבודה. לאחר מכן יש להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה, ובמידת הצורך יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות ולקבלת פיצויים בשל הנכות.

חשוב לאסוף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים המעידים על הנזק שנגרם ועל מקום התאונה. כמו כן, מומלץ לקבל סיוע משפטי מעורך דין מומחה בתחום תאונות העבודה, שדרכו תוכלו לקבל את מלוא הפיצויים.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ