לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

אובדן כושר עבודה לעצמאיים

למרות שבעבודה כעצמאי גלומים יתרונות רבים בהשוואה לעבודה לשכיר, עבודה זו לוקה גם בחסרונות מסוימים. בין חסרונות ברורים אלה הוא היעדר ביטחון כלכלי בשל העובדה שרוב הזכויות הסוציאליות במדינת ישראל מועברות לעובד, הלכה למעשה, מטעם המעסיק שלו. על כן, עצמאי עשוי שלא להיענות מן “הגב” הסוציאלי הזה, ומכאן החשיבות של אובדן כושר עבודה לעצמאיים. במידה ואתם עצמאיים שנפגעו בשל תאונה או מחלה שפגעה ביכולתכם לעבוד – המשיכו לקרוא.

אובדן כושר עבודה לעצמאיים – מה החוק אומר

סיכון משמעותי לכל אדם עובד ולעצמאי בפרט, הוא שיפגע ובשל הפגיעה שיחווה לא יוכל עוד לעבוד כבעבר ולהתפרנס. על כן, מבטחת מדינת ישראל את אזרחיה כנגד סיכון אובדן כושר העבודה. לא זו אף זו, עצמאים שמטבע הדברים לא מועסקים אצל מעביד נדרשים, על פי חוק, לבטח את עצמם כנגד סיכון אובדן כושר העבודה – זאת, על מנת שביום פקודה יהיו מכוסים.

ביטוח אובדן כושר עבודה – מהו?

הלכה למעשה, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב שנמצא בביטוח המנהלים או בקרן הפנסיה של העובד. רכיב אובדן כושר העבודה מבטיח כיסוי וכן, הספקה של קצבה חודשית שייעודה הוא להחליף את השכר של הנפגע. על כן, ביטוח אובדן כושר עבודה רלוונטי כאשר אדם לא יכול עוד להתפרנס עקב התדרדרות מצבו הרפואי בעקבות פגיעה כזו או אחרת שעבר.

על ידי מי מוצע ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר אבודה מוצע על ידי מירב חברות הביטוח בשוק – אולם, ביטוח זה מוכתב על ידי המפקחת על הביטוח. הלכה למעשה, קבעה המפקחת כי תהיה תוכנית בסיסית זהה לחברות הביטוח השונות שעל תוכנית זו ניתן להוסיף תוספות כאלה ואחרות שמתומחרות באופן נפרד.

ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי

מלבד לביטוח הפנסיוני שהוזכר לעיל, קיימים בשוק גם ביטוחים פרטיים המבטחים מקרים של אובדן כושר עבודה. ביטוחים פרטיים אלה מציעים תנאי ביטוח מגוונים בתמחור שונה מביטוח החובה. על כן, לעתים עולה החשש, כי לאדם יהיה כפל ביטוח – כלומר, כי יהיה מבוטח בשני מקומות שונים בעד אותו מקרה ביטוח אפשרי.

כמה פיצויים יקבל עצמאי שחווה אובדן כושר עבודה

גובה סכום הפיצוי החודשי אותו יקבל עצמאי שחווה אובדן כושר עבודה לא יעלה על 75% מן השכר שלהם בשנה האחרונה לעבודתם טרם נפגעו. לצורך העניין עובד עצמאי שהרוויח בשנה שקדמה לפגיעתו ואובדן כושר עבודתו סכום של 20,000 ש”ח בחודש, יקבל 15,000 ש”ח מחברת הביטוח כתשלום חודשי שמטרתו להחליף את השכר שאותו העצמאי כבר לא מרוויח.

תקופת ההמתנה לפני כניסת הביטוח לתוקף

באופן דומה לביטוחים אחרים הקיימים בשוק, גם ביטוח שמטרתו לבטח אובדן כושר עבודה דורש תקופת המתנה בטרם יכנס הביטוח לתוקף.הלכה למעשה, בביטוח אובדן כושר עבודה, תקופת ההמתנה עומדת על 3 חודשים – זאת, פרט במקרים חריגים המצוינים בפוליסת הביטוח. בפועל, תחל תקופת ההמתנה החן מרגע הפגיעה שהוביל, למעשה, לאובדן כושר העבודה של המבוטח.

אובדן כושר עבודה חוזר

אדם שחווה מקרה של אובדן כושר עבודה חוזר בשל אותה המחל או התאונה אותה חווה בזמן שלא יאוחר משנה החל מן המועד בו חדלו התשלומים מחברת הביטוח – לא יידרש להמתנה המתוארת לעיל בטרם יחודשו התשלומים עבור אובדן כושר העבודה שלו.

עצמאי המכניס ממקורות שאינם מוגדרים כשכר חודשי

מטבע הדברים, עצמאיים עשויים, מתוקף העיסוק שלהם, להתפרנס בזכות הכנסות שאינן בהכרח מוגדרות כשכר חודשי – למשל, הכנסות פאסיביות למיניהן כגון השקעות. הלכה למעשה, הכנסות אלו יילקחו בחשבון באובדן כושר העבודה אך עשויות להתקזז מן התשלומים המועברים לעצמאי מחברת הביטוח ככל שאלה מהווים חלק מהכנסתו.

ביטוח פנסיוני וביטוח פרטי – מה ההבדלים?

כאמור לעיל, כאשר ענייננו בכיסוי הבסיסי, קבעה המפקחת על הביטוח תנאי בסיס מהם חברות הביטוח לא יכולות לסטות בפוליסות הביטוח שלהן. קביעה זו מאפשרת להגביר את התחרות בשוק הביטוח, משום שפוליסות הביטוח הבסיסיות, על פניו, זהות – כך שהתחרות יכולה להתמקד יותר במחיר.

הכיסוי הבסיסי

הכיסוי הביסי בפוליסות הביטוח שהוזכר לעיל כולל כמה רכיבים.

תקופת הכיסוי

על פי החוק במדינת ישראל, תקופת הביטוח בחוק היא לכל הפחיות עד שהגיע המבוטח לגיל הפרישה – קרי, גיל 67.

אולם, המבוטח רשאי להתנות על תניה זו ולמעשה לקבוע כי הביטוח יחול לתקופה קצרה או לחלופין, ארוכה יותר מגיל הפרישה. תקופת הכיסוי היא רכיב חשוב ביותר, שכן כאשר ענייננו באובדן כושר עבודה, יקבל הנפגע קצבה מן הביטוח עד פקיעת הפוליסה.

מאורע מזכה

הלכה למעשה, חברות הביטוח המבטחות מבוטחים חייבות לספק להם כיסוי בגין אובדן כושר עבודה שנגרמה ממחלה או תאונה שבעקבותיהן ספג המבוטח פגיעה קבועה או זמנית שעולה על 75% מן היכולת של האדם לעבוד במקצועו או לחלופין, בכל מקצוע סביר שתואם את הניסיון וההשכלה שלו.

הרחבות לפוליסת הביטוח הבסיסית

כאמור לעיל, פוליסת הביטוח הבסיסית נקבע מראש על ידי המקפחת על הביטוח – אולם, מבוטח פוטנציאלי רשאי להתנות על חלק מן התנאים בפוליסת הביטוח הבסיסי כך שיתאים אותה לצרכיו; דוגמא שהוצגה לעיל בעניין תוקף הביטוח.

תביעת הזכויות מחברת הביטוח

הלכה למעשה, מדובר בחלק החשוב ביותר במהלך חיי הביטוח והוא מימוש הזכויות להם אתם זכאיים כלקוחות חברת הביטוח. הלכה למעשה, מימוש הפוליסה בגין אובדן כושר עבודה מצריך הגשת תביעה לחברת הביטוח בצירופן של תעודות רפואיות שיוכיחו את מצבכם הרפואי.

הגישו את התביעה בהקדם

הגשת התביעה לפוליסת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה נכון שתעשה בהקדם האפשרי ובסמוך לאירוע שבגינו איבדתם את כושר העבודה שלכם. הלכה למעשה, מרבית חברות הביטוח דורשות לקבל הודעה על אובדן כושר העבודה לא יאוחר מ – 3 חודשים לאחר מועד הפגיעה.

הערמת קשיים מצד חברת הביטוח

חשוב לזכור כי חברת הביטוח היא גורם עסקי לכל דבר ועניין ועל כן, תעדיף לא לשלם ואם לשלם, אז כמה שפחות על מנת להישאר רווחיים. על כן, חברת הביטוח עשויה לא לשוש לקראת תשלום הקצבה לאדם הנפגע שאיבד את כושר עבודתו. יתרה מכך, הניסיון מלמד שהגשת תביעה לביטוח אובדן כושר עבודה באופן עצמאי עשויה להיות פחות אפקטיבית מאשר הגשתה בסיוע וליווי עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום.

קבלו סיוע מעורך דין מנוסה

הלכה למעשה, עורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה בתביעות אובדן כושר עבודה לעצמאיים עשוי לעשות את ההבדל בין קבלת התשלומים הנכספים ובין לאו. ההתמודדות מול חברות הביטוח עשויה להיות עיקשת ומלאה בבירוקרטיה שעשויה להיות, לעתים, לא ברורה לנפגעים שאינם מעורים בתחום. קבלת סיוע וליווי משפטיים מטעם עורך דין מנוסה בתחום, תקל על התנהלות הנפגע, שכן עורך הדין מכיר את המטריה המשפטית ואת האופן בו יש להתנהל מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח השונות.

פנו אלינו לקבלת ליווי משפטי חסר פשרות

בין אם מדובר בתביעת אובדן כושר עבודה מלא, חלקי, זמנית או צמיתה – עורך הדין מטעמנו ילווה אתכם מההתחלה ועד סופו של התיק, ללא פשרות ובאופן המקצועי ביותר.

 

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ