לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

הגשת תביעת תאונת עבודה – הטיפ החשוב ביותר!

הגשת תביעה תאונת עבודה עומדת על הפרק במקרים בהם עובד נפצע או נעשה חולה בעקבות אירוע נקודתי בעל אופי תאונתי שהתרחש במקום עבודתו או בהקשר לעבודתו. במצבים אלו הדבר המתבקש ביותר הוא ליזום התייעצות מול עו”ד לענייני נזיקין שיש לו ניסיון בליווי תביעות פיצויים של נפגעי עבודה.

לעו”ד מנוסה יהיו הכלים לוודא שאכן ישנה עילה מוצקה דיה לתביעת המעביד או חברת הביטוח המבטחת אותו, ולאפשר לנפגע לממש את זכויותיו מול הביטוח הלאומי במלואן.

הגשת תביעה תאונת עבודה – באילו מקרים?

פגיעות עבודה נחלקות לשלושה מקרים בולטים:

  1. תאונות עבודה – אירועים פתאומיים ונקודתיים שבהם עובד נפצע במסגרת עבודתו ו/או בסביבת העבודה שלו.
  2. תאונות דרכים בדרך לעבודה או ממנה – גם אלו עשויות להיחשב בבחינת תאונת עבודה המצדיקה הגשת תביעת פיצויים, בתנאים מסוימים.
  3. מחלות מקצוע או פגיעות מיקרוטראומה – פגיעות הנגרמות לעובד באופן מצטבר בעקבות תנאי עבודתו.

בין שמדובר בפגיעה מסוג זה או סוג אחר – חשוב לתעד היטב את הנסיבות שבהן קרתה ולהציגן לעורך דין מיומן, על מנת לאמוד את ההיתכנות של הגשת תביעה בגין תאונת עבודה למוסד לביטוח לאומי, למעסיק או לחברת הביטוח.

העילות האפשריות להגשתן של תביעות ביטוח לאומי לאחר תאונת עבודה

חוק הביטוח הלאומי מתייחס לפגיעות שאירעו לאדם בעבודתו או כפועל יוצא שלה, בתור “תאונות עבודה”. החלקה על שלולית מים שנותרה על גבי רצפת המשרד, למשל, עשויה להיחשב כתאונת עבודה אם בעקבות האירוע נפצע העובד שהחליק.

כך גם פציעה ממכשור חד ששימש את העובד לביצוע עבודתו או נמצא בסביבת העבודה, וכן נזקים בריאותיים עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בסביבת העבודה. אולם גם פגיעות שהתרחש במסגרת הפסקת העובד וגם תאונות דרכים שקרו במהלך נסיעה לצרכי עבודה או בדרך אל העבודה או חזור ממנה – עשויות בהחלט להיות מוכרות כעילות להגשת תביעות ביטוח לאומי לשם קבלת פיצוי כספי לנפגעי עבודה.

באילו זכויות מזכה הגשת תביעה תאונת עבודה בביטוח הלאומי?

כאשר מוגשת תביעה תאונת עבודה למוסד לביטוח לאומי, ככל שתאושר, יקבל העובד בעקבותיה פיצוי כספי שנקרא “דמי פגיעה”, המוגבל למשך עד 91 ימים. באם כושר העבודה של המבוטח נמשך מעבר לתקופת דמי הפגיעה, הוא יוכל לתבוע גם את קבלתם של גמלת נכות חודשית או מענק נכות מהביטוח הלאומי בגין אובדן כושר ההשתכרות שלו על רקע הפגיעה שספג.


האם על הגשת תביעת תאונת עבודה חלה התיישנות?

אכן כן. הגשתן של תביעות בגין תאונות עבודה מוגבלת בזמן, ולכן חשוב ביותר להגישן ללא דיחוי:

ההתיישנות על הגשת תביעה תאונת עבודה נגד המעביד

חלון הזמן להגשת תביעה על תאונת עבודה כנגד מעסיקים בישראל, הוא 7 שנים בלבד ממועד התרחשותה של תאונת העבודה.

ההתיישנות על הגשת תביעה תאונת עבודה לביטוח הלאומי

דמי הפגיעה ישולמו לנפגע העבודה מטעם הביטוח הלאומי בגין ימי העבודה והשכר שהפסיד בעקבות התאונה, ככל שיגיש את תביעתו במשך עד 12 חודשים ממועד תאונת העבודה שעבר. התשלומים הנ”ל הם רק סוג של פיצוי ראשוני שאותו משלם הביטוח הלאומי לנפגעי תאונות עבודה לאורך תקופת ההחלמה מתאונת העבודה.

מכאן שעובד שניצל את מלוא זכאותו לדמי פגיעה מההביטוח הלאומי, יוכל גם להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי בהמשך, ככל שהוא עודנו מתמודד עם נזקים פיסיים או נפשיים בעקבות תאונת העבודה ומוגבל ביכולתו לעבודה בשל כך.

ההתיישנות על הגשת תביעה לקבלת גמלת נכות בעקבות תאונת עבודה

בסעיף 296 א לחוק הביטוח הלאומי הוגדר שחלון הזמן להגשת תביעת נכות לביטוח הלאומי עומד על 12 חודשים מהיום בו נוצרה עילת התביעה.

כך נפגעי עבודה שהגישו לביטוח לאומי תביעה בעקבות תאונת עבודה לקבלת דמי פגיעה תוך פחות משנה ממועד התאונה הפגיעה או מן המועד שבו הנכות נוצרה, ולאחר מכן גם הגישו תביעה לגמלת נכות תוך פחות משנה ממועד ההכרה בפגיעת העבודה שלהם בביטוח הלאומי, יהיו רשאים לקבל רטרואקטיבית את מלוא הגמלה למן המועד שבו נוצרה נכותם, בלא הפחתה בזכויותיהם.


כמה כסף ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי בהגשת תביעת תאונת עבודה?

בהגשת תביעה תאונת עבודה למוסד לביטוח לאומי, קביעת סוג הפיצויים שישולמו לתובע היא נגזרת של אחוזי הנכות שנקבעו למבוטח על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. בחוק הביטוח הלאומי נקבע כי נפגעי תאונות עבודה או מחלות מקצוע שעבורם נקבע 10 עד 19 אחוזי נכות – יהיו רשאים לקבל מענק נכות חד פעמי מביטוח לאומי.

זאת לעומת נפגעי עבודה אשר עבורם נקבעו לפחות 20 אחוזי נכות, שיהיו רשאים לקבל גמלת נכות חודשית לשארית חייהם. סכום גמלת הנכות למבוטח מוגדר גם הוא בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעים לו בוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, יחד עם שקלול של סך ההכנסות הממוצעות של העובד לפני התרחשות השל תאונת העבודה.

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה

מתכננים להגיש תביעה על פגיעת עבודה? כך תשפרו את הסיכויים לקבלתה

אם עברתם תאונת עבודה, ישנן כמה פעולות חיוניות שכדאי לבצע מראש כדי שתוכלו להגיש תביעת תאונת עבודה שסיכוייה להתקבל גבוהים:

  1. גשו בהקדם האפשרי לטיפול רפואי – חשוב שתעשו זאת בשלב מוקדם ככל שמתאפשר לכם ובסמוך לקרות תאונת העבודה עד כמה שניתן. זה קריטי גם בהקשר לבריאותכם וגם לכך שתוכלו לממש את זכאותכם לפיצויים באופן מיטבי וללא עיכובים או מכשולים בתהליך. בפנותכם לגורם רפואי כמו רופא קופת חולים או בית חולים, חדדו בפני הגורם המטפל את הצורך שלכם בתיעוד רפואי מלא ומפורט הכולל אבחנה מדויקת אודות הפגיעה שספגתם. כך גם בכל מפגש שלכם עם גורם רפואי בעקבות תאונת העבודה, שבו סיכום הטיפול חייב לכלול את הנסיבות שבהן תאונת העבודה אירעה לכם. שימו לב שהתיעוד הרפואי בהקשר זה הוא עקבי על מנת למנות שיבושים בלתי רצויים במימוש זכויותיכם מול הגורמים המבטחים.
  2. הקפידו להעלות על הכתב את כל פרטי האירוע שבו נפגעתם ואל תחסכו בפרטים – עליכם לציין מהו המועד הספציפי שבו  אירעה התאונה, המקום בו היא קרתה ומה היו הנסיבות המדויקות שהובילו לאירוע. לתביעתכם מומלץ לצרף גם צילומים ו/או סרטונים מהמקום שהתאונה התרחשה בו ובמידה והגורם לה היה מפגע ספציפי – לתעד גם אותו. כדאי לגבות את התביעה גם בפרטי יצירת קשר עם עדי ראייה – ככל ונכחו כאלו בזירת התאונה.
  3. העבירו הודעה רשמית למעביד שלכם בנוגע לתאונת העבודה – את זה עליכם להקפיד ולעשות בסמוך לתאונת העבודה עד כמה שניתן. יש למלא טופס דיווח של הביטוח הלאומי שנקרא ב.ל. 250 ולהחתים עליו את המעביד. טופס זה ימסר למוסד לביטוח לאומי כדי שתוכלו להתקדם למימוש זכויותיכם.

לסיכום: הטיפ החשוב ביותר בהגשת תביעת תאונת עבודה

צרו בהקדם קשר עם משרד עו”ד מתחום הנזיקין המלווה תביעות המוגשות על רקע תאונות עבודה. ייעוץ משפטי טוב הוא קריטי ביותר עבור כל נפגע עבודה החותר למקסם את זכויותיו בביטוח לאומי, מול חברות הביטוח ומול מעסיקו. זקוקים לסיוע מעורך דין טוב בהגשת תביעה תאונת עבודה? לשיחת ייעוץ עם עורך דין כפיר דיין דובב  – לחצו כאן!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ