תאונת עבודה פיצויים

כל אדם חשוף במידה כלשהי לסיכונים וסכנות במסגרת עבודתו. רבות מן הסכנות אליהן אנו חשופים בסביבת עבודתנו, הן סכנות לבטיחותנו ולבריאותנו. סכנות אלו נובעות לא אחת מאופיה של העבודה שאנו מבצעים, אשר עשוי להוביל לנזקים מצטברים או להתפתחותה של מחלת מקצוע. עם זאת, ישנם מצבים ספציפיים שבהם תנאי העבודה או הסביבה בה אדם עובד עשויים לגרום להתרחשותן של תאונות עבודה, שהן פציעות או פגיעות המתרחשות כאירוע נקודתי במהלך העבודה. בחלק נכבד מן המקרים, תאונות עבודה הן תולדה של אי הקפדה של מעסיקים או עובדים על אכיפת נהלי הבטיחות בעבודה. במקרים בהם עסקינן בתאונת עבודה שהתרחשה עקב אי ציות של המעביד להוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בחוק, מן הראוי לשקול את הגשתה של תביעת נזיקין באמצעות עורך דין, כנגד המעסיק ולמוסד לביטוח לאומי. לא אחת, מתברר ניתן לקבל בעקבות תאונת עבודה פיצויים בסכום משמעותי, ובאופן זה, לאפשר לנפגע העבודה לקבל את הטיפול הרפואי האופטימלי כדי שיוכל לשוב לאיתנו בהקדם.

אילו אירועים עשויים לשמש כעילה לתבוע בעקבות תאונת עבודה פיצויים?

החוק בישראל מגדיר כתאונת עבודה כל אירוע אשר במסגרתו נגרמת פגיעה לעובדים במסגרת עבודתם עבור מעסיקם ו / או במהלכה. ההגדרה החוקית של המושג “תאונת עבודה”, רלוונטית גם בהקשר של נזקים הנגרמים לעובדים עצמאיים ופרילנסרים בזמן עבודתם.

יתר על כן, חוק הביטוח הלאומי, מכסה מקרים נוספים אשר בהם אירועי פגיעה או פציעה שחלו בעקבות העבודה עשויים להיחשב כתאונות עבודה. לצורך העניין, גם תאונת דרכים שעובד היה מעורב בה ואירעה לו כאשר היה בדרך למקום עבודתו, עשויה להיחשב כתאונת עבודה המזכה בפיצויים, בתנאים מסוימים.

כך גם במידה והעובד היה בדרכו חזרה מהעבודה, או בנסיעה שביצע במהלך יום העבודה שלו לטובת מילוי תפקידו. אותו הדין חל אף על תאונות דרכים ותאונות עבודה המתרחשות במהלך ההפסקה של העובד השכיר או העצמאי, וכמובן, במקרה של נזק שנגרם עקב חשיפת העובד למרכיבים וחומרים מסוכנים בסביבת עבודתו, במידה ואלו הובילו להופעתם של ליקויים בריאותיים שונים כמו מחלת ריאה, או נזק לשמיעתו של העובד.

כל אלו מהווים אירועים שעשויים לשמש כעילה קבילה להגשת תביעת פיצויים כנגד המעסיק ותביעה לדמי פגיעה וקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, ובלבד שניתן להוכיח את קיומו של קשר סיבתי בין הליקוי הבריאותי ממנו סובל הנפגע לבין אירוע שקרה לו בעקבות עבודתו, במהלכה בדרך אליה או בדרך ממנה.

מה עושים על מנת לקבל בעקבות תאונת עבודה פיצויים?

על מנת לקבל בעקבות תאונת עבודה פיצויים, רשאי הנפגע לפעול באחד משני אפיקים:

הגשת תביעת נזיקין כנגד המעסיק

היה ותאונת העבודה אירעה כפועל יוצא של התרשלות או מחדל בצד המעסיק, וככל שיעלה בידי העובד להוכיח את הקשר בין המחדל מצד מעסיקו לבין תאונת העבודה שפגעה בבריאותו, ישנה היתכנות לכך שיקבל בעקבות אותה תאונת עבודה פיצויים, אם יבחר להגיש תביעת נזיקין כנגד המעסיק. בהקשר זה יש לשים לב שחוק ההתיישנות החל על תאונות עבודה, ומגביל את פרק הזמן שבו ניתן להגיש תביעת נזיקין כנגד המעסיק, לשבע שנים בלבד ממועד התאונה.

הגשת תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי

כדי שנפגע תאונת עבודה יוכל לממש את זכאותו לקבלת פיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי בגין הפגיעה בכושר ההשתכרות שלו (בין אם מדובר על תאונת עבודה שנגרמה בעקבות מחדל של העובד, ובין שמדובר על פגיעת עבודה לה אחראי המעביד), עליו להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים ממועד תאונת העבודה.

דמי הפגיעה המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי באים לפצות את המבוטח בגין אבדן כושר עבודה ובגינו הפסד הכנסה. דמי הפגיעה ישולמו לעובד עבור התקופה בה היה מושבת לחלוטין מעבודה בשל תאונתו, ונזקק לקבלת טיפולים רפואיים.

בנוסף, במידה ואובדן כושר העבודה נמשך לאורך למעלה מ – 91 ימים ממועד הפגיעה (או אז מסתיימת הזכאות לקבלת דמי פגיעה), עשוי העובד להיות זכאי להגשת תביעת נכות מעבודה למוסד לביטוח לאומי. חוק הביטוח הלאומי קובע כי הזכאות לפיצוי חד פעמי לנפגע עבודה, מותנית בכך שלנפגע העבודה יקבעו 10 עד 19 אחוזי נכות, ואילו נפגע עבודה בעל 20 אחוזי נכות ויותר, יהיה זכאי לקבלת פיצוי חודשי קבוע בדמות קצבת נכות שתשולם לו לשארית חייו. זאת כאשר סכום הפיצוי יקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי כנגזרת של היקף הנכות של הנפגע וגובה הכנסותיו טרום תאונת העבודה.

לעורך דין אובדן כושר עבודה לחץ כאן

למאמר על תאונת עבודה ביטוח לאומי” היכנסו

הצעדים שיאפשרו לכם לקבל לאחר תאונת עבודה פיצויים

במידה ונפגעתם חלילה במסגרת עבודתכם, להלן הצעדים שיאפשרו לכם לקבל לאחר תאונת עבודה פיצויים:

1. פנו לקבלת טיפול רפואי ללא דיחוי

הפנייה לקבלת טיפול רפואי בסמיכות למועד התאונה, היא קריטית הן לשמירה על בריאותכם והן למיצוי זכויותיכם לקבלת פיצויים בהמשך. לשם כך, עליכם לוודא שתיעוד רפואי מפורט של הטיפול שניתן לכם לאחר תאונת העבודה שעברתם, וכן האבחנה לגבי אופי הפגיעה, נמסרים לכם עם תום קבלת הטיפול. יש לוודא כי בכל אחד מהמסמכים הרפואיים שמגיעים לידיכם מצויין בבירור שטופלתם עקב תאונת עבודה. חשוב גם לוודא שבמסמכים הללו מפורטות נסיבות האירוע שהובילו לפגיעה, מאחר וכל סתירה שעלולה להתגלות בין הרשומות הרפואיות לתיאור האירוע כפי שנמסר בבית המשפט מפיו של הנפגע, עשויה להתפרש כשינוי בעדות – מה שעלול להוביל לדחיית תביעת הפיצויים בטענה שאין מדובר על תאונת עבודה.

2. הקפידו לתעד בכתב את כל פרטי האירוע בו נפגעתם

ישנה חשיבות רבה לתיעוד מלא של פרטי תאונת העבודה שיכלול התייחסות גם למועד התרחשותה, המיקום שבו היא אירעה והנסיבות המדויקות שהובילו אליה. במידה והיו עדי ראייה לתאונת העבודה, חשוב לציין גם את שמותיהם. כדאי מאוד גם לצלם את המיקום שבו התרחשה תאונת העבודה ואת המפגע  שהוביל להתרחשות התאונה, לכאורה. למשל, שאריות מים שנותרו על הרצפה במשרד וגרמו לעובד להחליק ולהיפצע.

3. מסרו למעסיק שלכם הודעה רשמית בדבר תאונת העבודה

חשוב להודיע למעסיק על האירוע בסמוך ככל הניתן למועד התרחשותו, וכן למלא טופס דיווח של המוסד לביטוח לאומי עם פרטים על תאונת העבודה (טופס ב”ל 250) ולהחתים את המעסיק עליו.

4. צרו קשר עם עורך דין המסייע במימוש זכויות בעקבות תאונות עבודה

פנייה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין תאונות עבודה, היא המפתח למיקסום הסיכויים לקבל בעקבות תאונת עבודה פיצויים. עו”ד תאונות עבודה ידע לאמוד את הכדאיות של הגשת תביעת פיצויים כנגד מעסיקכם וכן את ההיתכנות לקבלת דמי פגיעה בהגשת תביעה לביטוח הלאומי. סיוע מעורך דין נזיקין רלוונטי גם עבור מי שברשותם פוליסת ביטוח פרטית (שחלון הזמן להפעלתה בעקבות תאונת עבודה מוגבל לעד 3 שנים ממועד האירוע).

כך עורך דין נזיקין מסייע לנפגעי עבודה להשיג בעקבות תאונת עבודה פיצויים

אם הגעתם עד כאן, אתם לבטח מבינים מדוע חשוב להסתייע בעורך דין לאחר תאונת עבודה. במידה ואתם שוקלים להגיש תביעת נזיקין כנגד מעסיקכם בעקבות תאונת העבודה וודאי אם אתם מתכננים להתקדם להגשת תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי, חשוב להסתייע כבר מתחילת הדרך בעורך דין כדי להבטיח מימוש מרבי של זכויותיכם.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

 

שאלות ותשובות - תאונת עבודה פיצויים

אם לעובד נגרם נזק כלשהו במהלך עבודתו, בין אם במקום עבודתו ובין אם בזמן הנסיעה אל או ממקום העבודה, הדבר יוכל להיחשב כתאונת עבודה והעובד יוכל לקבל פיצויים בשל כך.

העובד נדרש להוכיח שהתקיים קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לו (בין אם נזק פיזי או נזק נפשי) לבין האירוע שקרה לו בעקבות עבודתו (כלומר תאונת העבודה).

העובד יכול לקבל פיצויים על ידי הגשת תביעה נזיקית כנגד המעסיק, בעילה של התרשלות המעסיק שגרמה לתאונה. דרך נוספת היא להגיש תביעת נכות לביטוח לאומי, וכך לקבל קצבת נכות בגין תאונת העבודה.

חשוב לתעד בכתב את כל פרטי האירוע שבו התרחש הנזק, לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים, אם אפשר גם לצלם את זירת האירוע. לאחר מכן, מומלץ להסתייע בעורך דין תאונות עבודה.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ