לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

הלנת פיצויי פיטורים – מתי צריך לשלם פיצויי פיטורים?

מתי צריך לשלם פיצויי פיטורים? מה נחשבת הלנת פיצויי פיטורים? מאמר זה עוסק במועדים החוקיים לתשלום ושחרור פיצויי פיטורים לעובד וכן בכללי הלנת פיצויי פיטורים בגין איחור בתשלום ו/או שחרור כספי הפיצויים.

סע’ 20(ב) לחוק הגנת השכר, תשי”ח-1958 (להלן – “החוק”) קובע כלהלן

  1. המועד לתשלום פיצויים הוא יום סיום יחסי עובד מעביד (להלן – “המועד לתשלום”), ככל שאין תניה חוזית אחרת מתוקף הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסדר קיבוצי או הסכם אישי, החלים על העובד.
  2. יראו פיצויים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 יום מהמועד לתשלום, ובענייננו, מיום סיום יחסי עובד מעביד.
  3. פיצויי הלנת פיצויים יהיו כלהלן:
  1. במידה ופיצויי הפיטורים שולמו בין היום ה- 16 ליום ה- 30 – הפרשי הצמדה מהמועד לתשלומם.
  2. במידה ופיצוי הפיטורים שולמו 30 יום או יותר מהמועד לתשלומם – הפרשי הצמדה בתוספת 20% לחודש, או באופן יחסי לחלקיות חודש, מיום המועד תשלום (כלומר, רטרואקטיבית ליום ניתוק יחסי עובד מעביד).

במקרה של הלנת פיצויים כמפורט לעיל, וככל שמוגשת תביעה על ידי העובד, בסמכותו של בית הדין לעבודה להפחית או לבטל את פיצויי הלנת הפיצויים, במספר מקרים, וביניהם במקרים של מחלוקת בדבר עצם הזכות לקבלת פיצויי פיטורים, חילוקי דעות ביחס למועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד, וכן, במקרים בהם העובד לא מסר למעבידו לפי דרישתו של המעביד פרטים הנוגעים לעובד והדרושים לעניין קביעת הזכות לפיצויי פיטורים או שיעורם.

סעיף 20(ה) לחוק, קובע כי מי שזכאי לקבל מקופת הגמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה המעביד, לא יהא זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים אם המעביד הודיע לקופת הגמל בכתב, תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם.

סעיף 18 לחוק, אליו מפנה סעיף 20 לחוק, קובע כלהלן:

“בית הדין האזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית דין אזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו”.
הנה כי כן, סעיף 18 החל על מקרים של הלנת שכר וכן על מקרים של הלנת פיצויים, קובע כי במקרים בהם הסכום לא שולם במועדו “בשל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה”, בסמכות בית הדין האזורי לעבודה להפחית או לבטל את פיצויי ההלנה.

נציין, כי אם ימצא בית הדין כי היה “פאול טכני קל” של המעסיק, ייתכן ויפסוק פיצויי הלנת פיצויים אך בסמכותו כאמור להפחיתם. בנסיבות שכאלה ההפחתה תביא לפיצוי בשיעור של אחוזים בודדים, אם בכלל.

נשמח ליתן ייעוץ ראשוני על ידי עורך דין דיני עבודה למי שישלח טופס שאלה באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ