לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

עברת התקף לב בזמן העבודה? זאת תאונת עבודה!

כשאדם עובר התקף לב, הדבר עלול להותיר אותו להתמודד עם מגבלות תפקודיות שונות שמשפיעות על חייו המקצועיים והאישיים כאחד, בצורה משמעותית וקשה. זוהי התמודדות שאינה פשוטה ברוב המקרים המחייבת תמיכה רפואית ולוגיסטית בשיקום הנפגע. היות ותמיכה מסוג זה עולה לא מעט כסף, וההוצאות הרפואיות סביב השיקום הן גבוהות ממילא – מדינת ישראל מציעה פיצוי כספי למי שחווה התקף לב בזמן העבודה, שאותו ניתן לקבל בהגשת תביעת ביטוח לאומי.

מהו התקף לב וכיצד הדבר עשוי להשפיע על כושר העבודה של הלוקים בו?

המושג “התקף לב” ידוע בעגה הרפואית כ”אוטם שריר הלב”. זהו מצב שמתרחש כשנוצרת סתימה בכלי דם מרכזי האמון על הזרמת דם ללב, בעקבות חסימה של דפנות העורק בשל דלקת, היווצרות  משקעי כולסטרול או קרישי דם החוסמים את חלל העורק. כך או כך, התקף לב עלול לגרום לפגיעה קשה בשריר הלב הנובעת מהעדר אספקת דם רציפה אליו, ולפגיעה רב מערכתית בגופו של החולה, בעקבות זאת.

על אוטם שריר הלב כגורם אפשרי לפגיעה בכושר העבודה

ככל שאדם שסובל מאירוע לבבי זוכה לקבלת טיפול רפואי בשלב מוקדם יותר, כך סביר יותר להניח שהיכולת שלו להחלים מהתקף הלב תגדל. לכן ישנה משמעות רבה להכרת הסימפטומים האופייניים והסימנים המקדימים להתקפי לב ולמתן טיפול רפואי הולם ללא דיחוי לאדם שמתעורר החשד לכך שהוא עומד ללקות בליבו.

מתן טיפול רפואי בזמן הנכון לחולה לב, לא רק שיוכל בסבירות גבוהה למנוע פגיעות פיזיות ולבביות מרחיקות לכת וביניהן נכות ושיתוק – אלא מגדיל באופן מהותי את הסיכויים להצלת חייו של אותו אדם. עם זאת, אין דרך להבטיח כי אדם העובר התקף לב בסביבת עבודתו או בשל אירוע חריג שאירע בעבודתו, לא יסבול מפגיעות נרחבות במערכות שונות בגופו.

לכן אם שרדתם התקף לב שהתרחש בעבודה או בעקבותיה, אך אתם מתמודדים בעקבות האירוע עם פגיעה בכושר עבודתכם – חשוב שתדעו כי ישנן זכויות המגיעות לכם במוסד לביטוח לאומי מתוקף היותכם נפגעי עבודה. בשורות הבאות נרחיב עוד על הנושא ואודות הדרך למימושן של הזכויות הללו בעזרת עורך דין לדיני עבודה ותביעות ביטוח לאומי.


הגדרת המושג “תאונת עבודה” בחוק הביטוח הלאומי

סעיף 79 בחוק הביטוח הלאומי קובע שתאונת עבודה זוהי פגיעה / פציעה שאותה עובד עלול לספוג בסביבת עבודתו או עקב העבודה. על בסיס החקיקה הזו, מעצם ההכרה בתאונה כלשהי כתאונת עבודה, אותו נפגע עשוי להיות זכאי לקבלת פיצויים והטבות רפואיות אחרות, כפי שיפורט בהמשך.

הבסיס לקבלת גמלת נכות או מענק נכות בביטוח הלאומי בעקבות תאונות עבודה

על מנת שפגיעה פיסית או נפשית שהתרחשה בקשר לעבודה תוכר כתאונת עבודה שתזכה את הנפגע בסעדים כספיים / רפואיים מטעם הביטוח הלאומי, הנפגע יידרש להוכיח כי הפגיעה שחווה אכן אירעה בזמן עבודתו, בדרכו אליה או ממנה, או כפועל יוצא של מאפייני  העבודה ותנאי ההעסקה.

מי שיוכר בביטוח הלאומי כנפגע בתאונת עבודה, זכאי יהיה כאמור, לקבלת תשלומים שונים ושאר זכויות רפואיות. ההטבות הנ”ל באות לאפשר לכל עובד שנפגע בתאונת עבודה ועקב זאת נפגעו הכנסותיו זמנית או בקביעות, להחלים ולהשתקם.

מימוש הזכויות במוסד לביטוח לאומי, דורש מנפגעי עבודה להציג לביטוח הלאומי טופסי דיווח שבהם תוצג בפירוט מהות הפגיעה שאותה ספגו בהקשר לעבודתם, לרבות הנסיבות שבהן תאונת העבודה אירעה. זאת לצד תיעוד רפואי רלוונטי. לרוב הנפגע מתבקש גם להופיע בפני הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי לטובת קביעת אחוזי הנכות שלו.

למאמר: סכום פיצוי תאונת עבודה


באילו תנאים התקפי לב יכולים להיות מוכרים כתאונות עבודה המזכות בפיצויים?

על מנת שהתקף לב שהתרחש בעבודה או בעקבות העבודה, יוכר כתאונת עבודה, האדם שעבר את האירוע הלבבי יצטרך להוכיח שהמקרה המדובר אירע לו במהלך עבודתו או כפועל יוצא של תנאיה או ההתרחשויות בסביבת העבודה.

עם זאת, ישנן גם דוגמאות למקרים בהם עובד הוכר כמי שניזוק במסגרת תאונת עבודה אף על פי שהאירוע הלבבי שעבר קרה בפועל כעבור זמן מסוים מתום עבודתו. ההצדקה לכך הינה שבמקרים רבים, אוטם שריר הלב קורה גם בחלוף שעות מהתרחשותה של תקרית מסוימת. מכאן שזה לא בלתי סביר שתתקיים זיקה בין אירוע שאירע במהלך יום העבודה ובין האירוע הלבבי שאותו העובד עבר אחרי יום העבודה.

כך או כך, ביסוס הטענה לקשר בין תנאי העבודה או סביבת העבודה ובין התקף לב שעבר עובד מסוים, מחייב אותו לספק את התימוכין הבאים לבית המשפט הדן בתביעתו:

1. הוכחת דבר קיומו של אירוע יוצא דופן בעבודה

על מנת שאירוע לבבי שהתרחש במהלך העבודה יוכר בחזקת תאונת עבודה שתזכה את הנפגע בפיצוי כספי וזכויות רפואיות, התביעה תידרש לספק לבית המשפט ראיות שיוכיחו כי אירוע בעל מאפיינים יוצאי דופן התרחש בסמיכות יחסית להתקף הלב, ובהקשר לעבודת הנפגע. לעניין חריגותו של האירוע – הכוונה היא לאירוע החורג מהרגיל שניתן להוכיח שהוא לא דבר מה שמתרחש כחלק משגרת יומו התקינה של העובד במקום עבודתו.

את חריגותו של אותו האירוע, יבחן בית המשפט שדן בתביעה פרטנית עבור כל מקרה לגופו. אולם יש לסייג ולומר שנטל ההוכחה לקיומו של קשר כזה בין אירוע יוצא דופן / מאמץ חריג בעבודה לבין הפגיעה, עודנו מונח על כתפיו של הנפגע, שהוא גם מי שיצטרך להציג לערכאה השופטת שדנה בתיק, הוכחות שיתמכו בטענה לקשר סיבתי בין האירוע הלבבי שחווה ובין האירוע החריג בעבודה.

2. הוכחת קיומו של קשר סיבתי ברור הנתמך בראיות

הוכחה לקיומו של קשר סיבתי רפואי בין התקף הלב שהעובד חווה ובין האירוע החריג שלכאורה התרחש במסגרת עבודתו, בסבירות של 50 אחוזים לפחות, מהווה תנאי הכרחי להכרה באירוע לב כתאונת עבודה. לטובת הוכחת קשר סיבתי כזה, יש צורך להוכיח שחלה סמיכות בין מועדו של האירוע החריג בעבודה, לבין המועד בו התרחש האירוע הלבבי. בהקשר זה חשוב לציין כי בסעיף 83 של חוק הביטוח הלאומי, הוגדרה חזקת סיבתיות שחלה אך ורק על עובדים שכירים, שבהתאם לה כל תאונה המתרחשת בזמן או בקשר לעבודתו של פלוני, חזקה עליה שתוכר כתאונת עבודה.

3. הוכחת תרומתו של האירוע החריג בעבודה להתרחשות התקף הלב

התנאי השלישי להכרה באירוע לב שהתרחש במהלך העבודה כתאונת עבודה, הינו שהיקף ההשפעה של האירוע יוצא הדופן שאותו עבר הנפגע במסגרת עבודתו, לעניין התרחשותו של התקף הלב, לא תפחת מהסבירות לתרומה של גורמי סיכון רפואיים נוספים למצבו הבריאותי של הנפגע, באם אכן היו כאלו.

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה


עברתם התקף לב בעבודה? ייתכן שמגיע לכם פיצוי כספי

בשונה מתאונות עבודה המתרחשות במהלך עבודתו של אדם (למשל, נפילה מגובה רב אשר גורמת לשבירת גפיים, תאונת דרכים בדרך למשרד, וכן הלאה) – במקרים שבהם נדונה סוגיית ההכרה באירוע לב כתאונת עבודה, הגורמים התורמים להתרחשות הפגיעה עשויים להיות סמויים מהעין.

מכאן שהוכחת התרומה של תנאי העבודה של הנפגע או של אירוע יוצא דופן שאירע בעבודה, להתרחשות האירוע הלבבי – עלולה להיות מורכבת מאין כמוה. לכן אין לוותר על הפנייה לסיוע משפטי איכותי מעורך דין העוסק בליווי תביעות ביטוח לאומי ותביעות המוגשות על רקע תאונות עבודה, לטובת מיצוי אופטימלי של הזכויות שלכם.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ