לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מאפשרות קבלת פיצוי כספי חודשי במקרה של אובדן היכולת לעבוד עקב פציעה, תאונה או מחלה. באמר זה נסביר את התנאים וההליך להגשת תביעה לקרן הפנסיה, שחשוב להכיר כדי לממש את הזכות לפיצוי זה, המכונה “פנסיית נכות”. 

 

מתי מתעורר הצורך בהגשת תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה?

אובדן כושר עבודה הוא מצב שבו אדם מאבד את יכולתו לעבוד ולהשתכר כתוצאה ממחלה או תאונה. בישראל, עובדים רבים מבוטחים בקרן פנסיה הכוללת ביטוח אובדן כושר עבודה.

בתרחישים הללו, נהוג להגיש תביעת אובדן כושר עבודה לצורך קבלת פנסיית נכות, שהיא קצבה חודשית מקרן הפנסיה שתחליף את שכר העובד.

 

מה חשיבותן של תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה?

תביעת אובדן כושר עבודה לקרן פנסיה יכולה לספק הכנסה חלופית לעובד שנפגע כושר השתכרותו, ומכאן חשיבותה הרבה. מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום זה על מנת להבטיח את קבלת מלוא הפיצויים מהקרן.

 

על הבסיס להגשת תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

רבים מבין העובדים שאיבדו את כושר עבודתם עקב פציעה או מחלה, אינם מודעים לכך שהם זכאים לפנות לקרן הפנסיה שלהם ולתבוע ממנה תגמולי נכות. פירושו שבנוסף לפיצויים שמשולמים מהמוסד לביטוח לאומי בגין אובדן כושר עבודה, ניתן לקבל גם מקרן הפנסיה קצבת נכות חודשית במקרים המתאימים. קצבה זו מכונה גם פנסיית נכות.

למאמר: 10 שאלות ותשובות בתביעות אובדן כושר עבודה

 

מהי פנסיית הנכות בקרן פנסיה?

פנסיית נכות היא קצבה חודשית המשולמת על ידי קרן הפנסיה לעמיתים שנפגע כושר עבודתם בשיעור של 25% לפחות כתוצאה ממצבם הבריאותי. עמיתים אלה אינם מסוגלים לעבוד בעבודתם הקודמת או בכל עבודה אחרת מתאימה, בהתאם להשכלתם, הכשרתם וניסיונם, למשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים. הקצבה נועדה לפצות על אובדן ההכנסה מעבודה ולסייע כלכלית לעמיתים שהפכו לבעלי מוגבלות בשל מצבם הרפואי.

למאמר: הכל על פנסיית נכות בקרן פנסיה

 

התנאים המזכים והזכויות בתביעת אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

עמית בקרן פנסיה זכאי לפנסיית נכות אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

 • איבד לפחות 25% מכושר עבודתו עקב תאונה, מחלה או פגיעה אחרת.
 • אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה מתאימה אחרת, במשך יותר מ-90 ימים רצופים (או פחות, אם נקבע כך בתקנון הקרן).
 • היה עמית פעיל בקרן הפנסיה במועד אובדן כושר העבודה, כלומר בוצעו הפקדות שוטפות לחשבונו או שלא חלפו יותר מ-5 חודשים מאז ההפקדה האחרונה.
 • טרם הגיע לגיל הפרישה.
 • אם הסיבה לאובדן כושר העבודה היא מחלה קודמת – צבר ותק של 5 שנים לפחות כעמית בקרן. 
 • אם מדובר בפגיעה עצמית – שולמו בגינו 12 חודשי הפקדות רצופים לפני מועד הנכות.

צפו בכתבת טלוויזיה חשובה בערוץ 2, המציגה את העוול שלעיתים נגרם לעובדים שמאבדים את כושר העבודה:

נגן וידאו אודות כתבה מערוץ 2- אובדן כושר עבודה והפקדות מעסיק לפנסיה

 

כיצד מגישים תביעה לאובדן כושר עבודה בקרן פנסיה?

על מנת להגיש תביעת נכות לקרן פנסיה, יש למלא טופס תביעת נכות ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

 • ויתור על סודיות רפואית
 • אישור רופא על אובדן כושר עבודה של לפחות 25% לתקופה של 91 ימים לפחות
 • סיכומי מחלה, אישורי אשפוז וחופשת מחלה המעידים על מועד תחילת המצב הרפואי
 • פרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אם הוגשה תביעה לנכות
 • אישורים על תשלומי נכות אחרים שהתקבלו מהביטוח הלאומי, קרנות פנסיה אחרות או פוליסות ביטוח
 • אישור מעסיק על היקף משרה, הפסקת עבודה, ימי היעדרות ויתרת ימי מחלה
 • צילום תעודת זהות של העמית ובן/בת הזוג
 • פרטי חשבון בנק להעברת תשלומים
 • במקרים מיוחדים עשויים להידרש מסמכים נוספים
 • טופס 101 של מס הכנסה לניכוי מס
 • אישורים על פטור מתשלומים לביטוח לאומי/בריאות

בכל מקרה, יש לברר עם נציג הקרן מהם המסמכים הנדרשים במקרה הספציפי, וכן את אופן הגשת התביעה (בדואר, פקס או מסירה אישית).

שימו לב: אם הנכות נגרמה עקב פגיעת איבה, תאונת עבודה או שירות ביטחוני – יש למצות תחילה את הזכויות בביטוח לאומי ומשרד הביטחון, במקביל לתביעה לקרן הפנסיה.

למאמר: תביעת אובדן כושר עבודה

 

מה קורה לאחר הגשת התביעה?

לאחר הגשת תביעת פנסיית הנכות, התביעה מועברת לבחינה בוועדה רפואית של הקרן.

הוועדה דנה בתביעה על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו. היא יכולה לזמן את העמית לבדיקה, לדרוש מסמכים נוספים או חוות דעת מומחים.

כדאי לדעת שבחלק מהקרנות יש שלב מקדמי לפני העברה לוועדה ומומלץ לברר זאת מראש.

בכל מקרה, חשוב להגיש את התביעה בזמן על מנת שלא לחרוג מהמועדים להתיישנות, שלאחריהם לא ניתן יהיה להגיש אותה.

 

ממתי תשלום תגמולי הנכות מקרן הפנסיה מתחילים וכמה זמן הם נמשכים?

קרן הפנסיה מתחילה לשלם את פנסיית הנכות החל מהיום ה-91 לאחר מועד קרות אירוע הנכות, כולל תשלום רטרואקטיבי עבור 90 הימים הראשונים. אולם אם בתקנון הקרן נקבעה תקופת המתנה קצרה יותר של 60 ימים – התשלום מתחיל מהיום ה-61, כולל תשלום רטרואקטיבי עבור 60 הימים הראשונים.

פנסיית הנכות משולמת כל עוד המבוטח מוכר כנכה, ועד הגיעו לגיל הפרישה שבו הוא זכאי לפנסיה חודשית.

 

איך מחשבים את גובה פנסיית הנכות מקרן הפנסיה?

בתביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה, תגמולי הנכות נקבעים לפי 3 רכיבים עיקריים:

 1. גובה השכר שממנו הופקדו כספים לקרן
 2. היקף הכיסוי הביטוחי לנכות שנרכש במסלול הביטוח בקרן הפנסיה
 3. דרגת הנכות שנקבעה בוועדה הרפואית

חשוב לדעת כי היקף הכיסוי המרבי לנכות שניתן לרכוש הוא 75%. לכן מי שרכש כיסוי מלא ודרגת נכותו 100%, יקבל רק 75% מהשכר שממנו הפקיד.

 

לסיכום

תביעות אובדן כושר עבודה בקרנות פנסיה הן הליך מורכב הדורש ידע מעמיק בחוקי הביטוח הלאומי, קרנות הפנסיה והליכי התביעה.

כדי למצות את מלוא הזכויות ולקבל בהקדם את הפיצויים המגיעים לכם, חשוב להיעזר בעורך דין בעל ניסיון רב בתחום. 

משרד עו”ד כפיר דיין דובב מטפל בהצלחה רבה בתביעות מסוג זה מזה שנים ארוכות. אם אתם שוקלים להגיש תביעת אובדן כושר עבודה לקרן הפנסיה, נשמח לספק לכם ייעוץ מקצועי שימקסם את סיכויי הצלחתכם.

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה?  לחץ כאן!

תביעות אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ