תביעת אובדן כושר עבודה לאחר תאונת עבודה

לצערנו, אנו שומעים חדשות לבקרים על עובדים בישראל שנפגעים בעבודתם וחלקם אף חלילה מאבדים חייהם בתאונות עבודה – במקרה כזה יש להגיש תביעת אובדן כושר עבודה לאחר תאונת עבודה או חלילה תביעה לביטוח חיים או פנסיית שאירים במקרה של פטירה.

כל עובד אשר נפגע בתאונת עבודה יהיה זכאי לפיצוי מביטוח לאומי וזאת נוכח הפרשתו החודשית לצד המעסיק עצמו וכמו כן לפיצוי חודשי מחברת הביטוח או קרן הפנסיה שנרכשו במסגרת העבודה.

נפגעתם בתאונת עבודה ואין לכם מושג מה הזכויות המוקנות לכם? בכדי שתוכלו להשיג את מלוא זכויותיכם על פי חוק. לפני הכול, נדבר על מהות המקרה ועל  הגדרת אובדן כושר עבודה במונחים המקצועיים.

למה מתכוונים כאשר מדברים על תביעת אובדן כושר עבודה?

תביעת אובדן כושר עבודה לאחר תאונת עבודה ידרוש מכם קודם כל להגדיר את משמעות התאונה על פי החוק. למען הסר ספק, מדובר לא בהכרח בתאונה פיזית, אלא עשויה להיות גם מחלה ואז הדבר מוגדר כמחלת מקצוע.

למאמר: מהי מחלת מקצוע או מיקרוטראומה

בכול אופן, התאונה או הפגיעה אף הם מתייחסים לעוולה שנגרמה בזמן העבודה או בדרך למקום העבודה וזאת בהנחה כי המסלול הישיר לעבודה לא סטה ממסלולו. במצב של תאונת עבודה, זכאים העובדים לתבוע את זכויותיהם מביטוח לאומי ומחברת הביטוח / קרן הפנסיה באופן עצמאי או על ידי עו”ד תאונות עבודה.

את מי תובעים בעת מקרה הביטוח?

במסגרת התביעה לביטוח הלאומי תוגש תביעה לדמי פגיעה במהלך 3 החודשים הראשונים. ככל שתהיה פגיעה קשה יותר אשר מותירה אדם עם אחוזי נכות גבוהים המצריכים שיקום ושינויים לרבות שינוי אורך חיים, הרי שניתן לדרוש מביטוח לאומי גם קצבת נכות מעבודה:

באחוזי נכות קבועים מתחת ל-19% – ישולם מענק חד פעמי.

באחוזי נכות קבועים מעל 19% – תשולם קצבה בשיעור הנכות היחסי לכל החיים.

לצד דרישת הפיצוי/ גמלה מביטוח לאומי, יעמדו לרשותו של המבוטח גם זכויותיו לקבת אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח או קרן הפנסיה.

למאמר: 10 שאלות ותשובות בתביעות אובדן כושר עבודה

כל עובד שנפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע זכאי לדרוש את זכויותיו, אם כי בלא מעט מקרים שבהם ייגש וינסה להגיש את התביעה בכוחות עצמו, ייתכן וייתקל בקשיים לקבלת מה שמגיע לו על פי החוק או תנאי הפוליסה.

אפשר להיעזר בעורך דין בתאונות עבודה ואובדן כושר עבודה – אשר יוכל לכוון את התביעה באופן שמעלה את סיכויי הזכייה החל מחקירה אל מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, ועד בחירת מומחים והשגת הערכה שתשיג בסופו של דבר את הזכויות המגיעות לו.

מה עושים כשמתעורר הצורך בהגשת תביעת תאונת עבודה?

אנשים רבים חשופים בעבודתם לפגיעות שונות שהן נגזרת של אופי העבודה, תנאי העבודה או סביבת העבודה שלהם. הפגיעות בעבודה נחלקות ל- 3 סוגים עיקריים: תאונות עבודה – שהן אירועים נקודתיים ופתאומיים הגורמים לפציעת העובד, תאונות דרכים המתרחשות בדרכו של העובד אל מקום עבודתו או בשובו ממנו, ומחלות מקצוע / מיקרוטראומה – מקרים שבהם סוג העבודה גורם לנזקים מצטברים לבריאותו של העובד או להתפתחותם ההדרגתית של ליקויים פיזיים שונים. תהיה סוג הפגיעה אשר תהיה – יש מקום לבדוק אם התנאים שבהם היא התרחשה מאפשרים את קבלתם של פיצויים מהמעסיק, מחברת הביטוח ו/או מהמוסד לביטוח לאומי. לשם כך כדאי להתייעץ עם עו”ד תאונות עבודה בנוגע לאפשרות להגשתה של תביעת תאונת עבודה.

באילו מקרים לגיטימי לשקול את הגשתה של תביעה לתאונת עבודה?

כדאי לשקול את הגשתה של תביעת תאונת עבודה כאשר מתרחשת פציעה או פגיעה בבריאות העובד במקום עבודתו, במהלך העבודה, בעקבות תנאי העסקתו של העובד, או במסגרת תאונת דרכים המתרחשת בדרך למקום עבודה או ממנו. בכל מקרה, נכון ומתבקש להתייעץ עם עורך דין נזיקין בעל ניסיון בתביעות תאונת עבודה, כדי לוודא כי אכן קיימת עילה לתביעת המעסיק או חברת הביטוח שלו, ובכדי לממש את מלוא זכויותיו של הנפגע גם מול המוסד לביטוח לאומי.

מהן העילות האפשריות להגשת תביעת תאונת עבודה ביטוח לאומי?

בחוק הביטוח הלאומי מוגדרת “תאונת עבודה” כפגיעה אשר נגרמה לעובד תוך כדי עבודתו או בעקבותיה. לדוגמא, החלקה על רצפה רטובה במשרד, פציעה בעת ביצוע העבודה או פגיעות בריאותיות המהוות תוצר של מפגש עם חומרים מסוכנים במסגרת העבודה. בהקשר זה נחשבות כתאונות עבודה גם פגיעות מסוימות המתרחשות בזמן ההפסקה של העובד, כמו גם תאונת דרכים המתרחשת במסגרת נסיעה לצורכי עבודה ובחלק מהמקרים בדרך למקום העבודה או בחזור ממנו.

כל הנסיבות הנ”ל יכולות לשמש כעילה להגשתן של תביעות תאונת עבודה – הן כנגד המעסיק והן כנגד המוסד לביטוח לאומי. תביעת תאונת עבודה היא הבסיס למימוש זכותו של העובד  לדמי פגיעה וקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי כפיצוי על אובדן כושר השתכרותו בשל פגיעתו.

קבלת פיצויים אלו תתאפשר בכפוף לכך שהעובד יוכל להוכיח את קיומו של קשר סיבתי בין הפגיעה בבריאות לבין אותו אירוע שאירע לו במהלך עבודתו, בדרך למקום עבודתו או ממנו, או בשעת הפסקתו בסביבת העבודה או בקרבתה.

חלון הזמן להגשת תביעות תאונת עבודה וההתיישנות החלה עליהן

חשוב לדעת כי על הגשת תביעת תאונת עבודה חלה התיישנות. לכן על מנת שניתן יהיה לקבל פיצוי כספי ושאר זכויות רפואיות בעקבות פגיעת עבודה, יש להגיש את תביעת תאונת העבודה במסגרת הזמנים הבאה:

מגבלת הזמן להגשת תביעת תאונת עבודה כנגד המעסיק

פרק הזמן שבו ניתן להגיש תביעת תאונת עבודה כנגד מעסיק בישראל, מוגבל ל- 7 שנים מהמועד שבו אירעה תאונת העבודה.

מגבלת הזמן להגשת תביעת תאונת עבודה לטיפול המוסד לביטוח לאומי

דמי פגיעה משולמים לנפגעי עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי כפיצוי כספי עבור אובדן של ימי עבודה והפסדי שכר עקב תאונות עבודה. תשלום דמי הפגיעה מוגבל לשלושה חודשים בלבד. על מנת שנפגע עבודה יוכל לממש את זכותו לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, הוא ידרש להגיש את טופס התביעה לקבלת דמי הפגיעה בתוך לא יותר משנה מקרות התאונה.

חשוב להבין שתשלומים אלו הם רק בבחינת פיצוי ראשוני שהמוסד לביטוח לאומי מספק לנפגעי עבודה למשך תקופת ההחלמה שלהם מתאונת העבודה שעברו. לכן, עובדים שמימשו את מלוא דמי הפגיעה שחוק הביטוח הלאומי מאפשר לקבל (כאמור, התשלום משולם למשך עד שלושה חודשים לכל היותר) רשאים לתבוע את קבלתה של קצבת נכות מהביטוח הלאומי עם תום הזכאות לדמי הפגיעה. זאת בהינתן ונפגע העבודה עדיין סובל מנזקים גופניים או נפשיים בשל תאונת העבודה שעבר ואינו יכול לשוב ולהתפרנס מעבודתו כבעבר.

על פי סעיף 296 א’ בחוק הביטוח הלאומי, חלון הזמן להגשתה של תביעה לקבלת קצבת נכות למוסד לביטוח לאומי הוא עד שנה מן המועד שבו עילת התביעה נוצרה. נפגע עבודה שהגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי פגיעה בתוך עד שנה מקרות הפגיעה או מהמועד שבו נכותו נוצרה, ובהמשך הגיש גם תביעה לקצבת נכות בתוך עד שנה מן המועד שבו הביטוח הלאומי הכיר בפגיעת העבודה שלו, רשאי יהיה לקבל את מלוא קצבת הנכות רטרואקטיבית למועד שבו החלה נכותו, ללא כל הפחתה בזכויותיו.

איך נקבע סוג וסכום הפיצוי מהביטוח הלאומי בהגשת תביעה לתאונת עבודה?

בהגשת תביעת תאונת עבודה לביטוח הלאומי, סוג הפיצוי נקבע על פי דרגת הנכות שהוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי קבעה לנפגע. חוק הביטוח הלאומי קובע כי נפגעי עבודה אשר נקבעו להם 10 ועד 19 אחוז נכות, זכאים לקבלת מענק חד-פעמי בגין נכותם. זאת בעוד שנפגעי עבודה שהוכרו כבעלי 20 אחוזי נכות ויותר, זכאים לקבלת קצבת נכות קבועה למשך שאריות חייהם.

גובה קצבת הנכות נקבע גם הוא כנגזרת של דרגת הנכות שהוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי קבעה, לצד שקלול של היקף ההכנסות הממוצע של הנפגע טרום תאונת העבודה.

על האופן בו ראוי להיערך להגשת תביעה להכרה בתאונת עבודה

במידה וחלילה נפגעתם במסגרת תאונת עבודה, ראוי להיערך להגשת התביעה להכרה בתאונת העבודה שלכם, בצורה הבאה, אם ברצונכם לשפר את הסיכויים שלכם לקבלת פיצוי הולם:

  1. פנו לקבלת טיפול רפואי ללא דיחוי – הקפידו לעשות זאת כמה שיותר בהקדם ובסמיכות לתאונת העבודה. הדבר קריטי גם לשמירה על בריאותכם וגם למיצוי מיטבי של זכויותיכם בהמשך. חשוב לוודא שהתיעוד הרפואי הנוגע לטיפול הראשוני שניתן לכם הוא מלא ומפורט וכלל אבחנה מדויקת של מהות הפגיעה שספגתם.
    בהקשר זה, חשוב לרכז את כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לטיפולים הרפואיים הניתנים לכם בהקשר לפגיעת העבודה שעברתם, ולוודא שבכל המסמכים הרפואיים הללו מצוין בצורה ברורה שטופלתם עקב תאונת עבודה.
    עליכם לוודא גם שבמסמכים הללו מפורטות הנסיבות שבהן התרחשה פגיעת העבודה שלכם, משום שכל סתירה שעלולה להתגלות בין התיעוד הרפואי שלכם ובין תיאור האירוע שתציגו בעל פה בערכאות משפטיות, יכולה לחבל בסיכוייכם לקבלת פיצוי כספי הולם.
  2. תעדו בכתב את פרטי פגיעת העבודה באופן מפורט ומלא – במסגרת זו, חשוב לציין את המועד המדויק שהתאונה התרחשה בו, המיקום שבו קרתה ואת הנסיבות המדויקות אשר הובילו לאירוע. כדאי גם לצרף אל תביעתכם תיעוד מצולם או מוסרט של המקום שבו התאונה אירעה ואם היא נגרמה בשל מפגע ספציפי – לצלם גם אותו. יתרה מכך, במידה ובמיקום בו התאונה התרחשה נכחו עדי ראיה, מומלץ מאוד לציין על טופס התביעה את הפרטים שלהם.
  3. מסרו למעסיק שלכם הודעה רשמית אודות תאונת העבודה שעברתם – חשוב שתעשו זאת בסמיכות מרבית לקרות התאונה ותקפידו גם על מילוי של טופס ב”ל 250 והחתמה של המעסיק עליו, לטובת דיווח פורמלי לביטוח הלאומי על תאונת העבודה שלכם.
  4. צרו קשר בהקדם עם עו”ד תביעות תאונות עבודה – הייעוץ המשפטי הוא קריטי במיוחד למקסום יכולתכם לממש את זכויותיכם מול המעסיק שלכם, חברות הביטוח והמוסד לביטוח לאומי.

נפגעתם בתאונת עבודה? פנו עוד היום למשרדינו ואנו בהסתמך על ניסיוננו הרב, נסייע לכם להשיג את מה שמגיע בהסתמך על התנאים המגיעים לכם.

צפו בעו”ד כפיר דיין דובב: איך ניתן להגדיל זכייה בתביעת ביטוח אובדן כושר עבודה?

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

מעוניין להיעזר בעורך דין תאונות עבודה? לחץ כאן!

כאב בטן

שאלות ותשובות - תביעת אובדן כושר עבודה לאחר תאונת עבודה

במקרים רבים, תאונת עבודה שנגרמה לעובד תמנע ממנו את המסוגלות להמשיך ולעבוד באופן שגרתי ויום יומי לתקופה מסוימת. תקופה זו נקראת תקופת אובדן כושר עבודה.

כן. במידה ולעובד נגרם נזק כתוצאה מתאונת העבודה, באופן שלא מאפשר לו לתפקד ולהתפרנס באופן רגיל, הוא יוכל להגיש תביעה ולקבל פיצויים בגין אובדן כושר העבודה.

את התביעה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי ולחברת הביטוח או קרן הפנסיה של העובד. ניתן להגיש את התביעה הן באופן עצמאי והן באמצעות עורך דין תאונות עבודה.

דמי הפגיעה הניתנים הם לרוב על סך של 75% מהשכר של העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה. במידת הצורך ניתן להגיש גם תביעת נכות בביטוח הלאומי, ודרכה לקבל גם קצבת נכות.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ