אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק

אחד מסוגי הביטוח היותר חשובים בעולם העבודה הינו ביטוח אובדן כושר עבודה. הדבר נכון באופן כללי, ונכון שבעתיים כשמדובר בנושא אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק. טענה זו נגזרת בעיקר מאופי העיסוק של עובד ההייטק מצד אחד, ומההכנסה הגבוהה יחסית שאותה הוא מאבד במקרה של אובדן כושר עבודה, מצד שני. בשורות להלן נעסוק באספקטים השונים של אובדן כושר עבודה של עובד הייטק.

מה זה בכלל אובדן כושר עבודה ומה המשמעות שלו? כיצד מבוטחים עובדים במקצועות שונים במשק? מה בין אובדן כושר עבודה הייטק לבין אותה הבעיה בסקטורים אחרים במשק? למה כדאי וצריך להסתייע בשירותיו של עו”ד אובדן כושר עבודה הייטק במקרים הרלוונטיים? כדאי לקרוא – מדובר בנושא חשוב שיש לתת עליו את הדעת. זאת במטרה להימנע מעמידה בפני שוקת שבורה במקרה של אובדן כושר עבודה.

מה חשוב לדעת לגבי אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק?

בעולם העבודה שלפני הביטוחים הפנסיוניים, החשש הכבד ביותר של עובד בכל עיסוק שהוא, היה מפני אובדן היכולת שלו לעבוד ולהתפרנס. הביטוחים באופן כללי, ובפרט הביטוחים הפנסיוניים, הפחיתו בצורה משמעותית את רף הדאגה. כאשר עובד בכל תחם עיסוק שהוא מאבד את היכולת לעבוד, הוא עשוי לקבל תמורה מהביטוח הפנסיוני, אם הוא עומד בתנאים הנדרשים לקבלת התמורה הכספית.

אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק איננו שונה לצורך העניין מכל מקרה אחר. עם זאת, יש משמעות רבה לאופי הביטוח הקיים לעובד מפני אובדן היכולת לעבוד. אם הביטוח מגדיר אובדן כושר עבודה הייטק כאובדן כושר עבודה מקצועי, הרי שגם אם העובד יכול לעסוק בעיסוק אחר, הוא יקבל תמורה מהביטוח. מנגד, אם מדובר באובדן כושר עבודה עיסוקי בלבד, מציאת משרה אחרת עלולה למנוע ממנו את התמורה.

אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק – מקצועי או עיסוקי?

ביטוח אובדן כושר עבודה כהגדרתו עשוי להיות אחד משני הסוגים הקיימים – אובדן כושר עבודה מקצועי או אובדן כושר עבודה עיסוקי. בשורות להלן נסביר את ההבדל בין שתי ההגדרות:

  • אובדן כושר עבודה מקצועי: מי שמבוטח באופן הזה, יקבל תמורה מחברת הביטוח אם איבד את היכולת שלו לעבוד בעיסוק ספציפי. לדוגמה – רופא מנתח שבעקבות מחלה סובל מרעד בידיים, לא יוכל לעסוק במקצועו כמנתח.. אם הוא מבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי, הוא יקבל תשלום מחברת הביטוח. זאת, למרות שהכשרתו כרופא מאפשרת לו למצוא עיסוק כרופא מייעץ ולא מנתח.
  • אובדן כושר עבודה עיסוקי: מי שמבוטח בפוליסה כזאת, יקבל כספים מחברת הביטוח המבטחת רק אם יוכח שהוא לא יכול לעסוק בכל מלאכה, ולא רק המלאכה הספציפית שבה עסק ערב אובדן כושר העבודה.

עובד הייטק שאיבד את היכולת לעבוד באופן מלא או חלקי, והוא מבוטח באמצעות ביטוח ייעודי, חייב להסתייע בשירותיו הטובים של עו”ד אובדן כושר עבודה הייטק. זאת במטרה להבטיח קבלת התמורה הנדרשת בהתאם לפוליסת הביטוח.

אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק ולסקטורים אחרים במשק

אחד היתרונות הבולטים והידועים ביותר של עולם ההייטק, טמון בשכר הגבוה יחסית שכל עובד במקצועות ההייטק השונים מרוויח. בחלק ניכר ממקצועות ההייטק, השכר גבוה הרבה יותר מהשכר הממוצע במשק. לרוב, עובדי ההייטק נמנים עם העשירונים הגבוהים ביותר של מקבלי השכר. יחד עם זאת, מרבית מקצועות ההייטק דורשים התמחות ספציפית, הדורשת גם הכשרה ספציפית.

ההכשרה והידע המקצועי הם שמזכים את העובד בשכר גבוה. אבל כאשר קיים דבר מה המונע מהעובד לעסוק בהתמחות הספציפית שלו, כל עיסוק אחר יניב לו תמורה נמוכה בהרבה. בדיוק מהסיבה הזאת, ביטוח אובדן כושר עבודה הייטק הוא לרוב ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי.

מצד אחד, הפרמיה המשולמת בכל חודש גבוהה באופן יחסי. מצד שני, אובדן כושר עבודה של עובד הייטק עשוי לזכות אותו בתמורה גבוהה, בין אם מדובר באובדן זמני ובין אם באובדן קבוע של כושר העבודה, ובין אם העובד יכול לעסוק בעבודה אחרת ובין אם לאו.

מחלות או פגיעות מקצועיות אפשריות הממחישות את הצורך בביטוח אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק

כשמדובר בנושא אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק, הגדרת הפגיעה עשויה להיות שונה ממה שמקובל בפגיעות בעיסוקים אחרים. לדוגמה – מתכנת שאיבד את היכולת שלו להקליד בעקבות מחלה, עשוי לקבל תשלום עבור המגבלה שלו. זאת, גם אם הוא מסוגל לכאורה לעבוד בעבודות אחרות.

פגיעה בשמיעה או בראייה, או אפילו בעיות גב המונעות מהעובד למלא את התפקיד שלו, עשויות לשמש עילה לתביעה בגין אובדן כושר עבודה של עובד הייטק. כל פגיעה כזאת נמדדת לא רק באופן אובייקטיבי, אלא גם על פי ההשפעה שלה על היכולת של העובד להמשיך ולייצר הכנסה כמו בעבר.

להלן מספר סוגי פגיעות וליקויים שכיחים בקרב עובדי צווארון לבן ובכללם עובדי הייטק:

  • כאבי גב: ישיבה מול מחשב לאורך שעות רבות ביממה, עלולה לגרום עם הזמן להיווצרות בעיות גב. מי שמעסיק עובדים בצמוד למחשבים, ועל אחת כמה וכמה עובדי הייטק, חייב לספק להם גם את כלי העבודה הנחוצים. עם הכלים הללו ניתן למנות כיסאות מתאימים, שולחנות ואמצעי עזר נדרשים אחרים.
  • כאבי מפרקים: הקלדה מרובה וממושכת יוצרת עם הזמן בעיות אצל עובדי הייטק רבים – מתכנתים, קלדני נתונים, פקידים ועוד, כאבי מפרקים כרוניים. גם כאן הבעיה עשויה להיות עילה לתביעה.
  • כאבי צוואר: גם כאבי צוואר והגבלת התנועה שלו אינם נדירים בקרב עובדי הייטק. גם כאן, יש לבחון את ההשפעה של הכאבים על היכולת של העובד להמשיך ולעבוד כרגיל.
  • מתח נפשי וחרדות: העבודה בחברות ההייטק עלולה להיות קשה, ממושכת ועם כמות לחצים בלתי רגילה. אנו נתקלים במקרים רבים של אובדן כושר עבודה נפשי אצל עובדי הייטק.

מתי נדרש סיוע מעו”ד אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק

במרבית המקרים, אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק מזכה אותם בתמורה כספית שנקבעה מראש בפוליסת הביטוח. עם זאת, לא אחת קורה שעובד הייטק שאיבד את היכולת שלו לעסוק במקצוע הספציפי שלו, נתקל בקשיים כשהוא תובע את המגיע לו מחברת הביטוח. עו”ד אובדן כושר עבודה הייטק מסייע במרבית המקרים למבוטח לקבל את הכספים המגיעים לו.

בדיקת היתכנות לתביעת ביטוח

בשלב הראשון, עורך דין אובדן כושר עבודה בהייטק יבדוק את פוליסת הביטוח הספציפית של עובד ההייטק. זאת, על מנת לבדוק אם מדובר בהגדרת האופי של אובדן כושר העבודה כמקצועי או כעיסוקי. בהמשך, יעריך עורך הדין את היכולת של העובד להמשיך ולעסוק בתחום ההתמחות הספציפי שלו.

הערכת אובדן ההכנסה

בשלב הבא תתבצע הערכה של גובה ההכנסה שעובד ההייטק איבד כתוצאה מאובדן היכולת שלו לעסוק במקצוע או בתחום ההתמחות הספציפי שלו.

תביעה כנגד הגוף המבטח

אם יתברר כי העובד אכן חווה אבדן הכנסות משמעותי, ואם הגוף המבטח נמנע מלשלם למבוטח את הכספים המגיעים לו, כי אז יפעל עו”ד עם ניסיון בתחום אובדן כושר עבודה לעובדי הייטק לקבלת התשלום המגיע לעובד.

תביעה כנגד המעסיק

תביעה כזאת יכולה להיות מוגשת, אם מתברר שהפגיעה בעובד נגרמה כתוצאה מתנאי עבודה לקויים.

למאמר: תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה

למאמר: תביעת אובדן כושר עבודה

לסיכום

אובדן כושר עבודה של עובד הייטק, כמו גם אובדן כושר עבודה של כל עובד אחר, מהווה עבור מי שחווה אותו משבר אישי ומקצועי כאחד. עו”ד אובדן כושר עבודה הייטק יפעל לכל הפחות לשמר את היכולת של אותו עובד לשמר את היכולות הכספיות שלו גם במצב החדש, בין אם מדובר באובדן כושר עבודה מלא או חלקי, לתקופת זמן קצובה או לצמיתות.

אם כושר העבודה שלך באחד ממקצועות ההייטק אבד או נפגע, משרדנו יוכל לייעץ לך בנוגע למיצוי זכויותיך הביטוחיות. חשוב לדעת כי אובדן כושר עבודה של עובד הייטק איננו סוף פסוק, וניתן לקבל פיצוי הולם עקב הפגיעה, לפחות בעזרת סיוע משפטי מקצועי.

רוצים להיעזר בעורך דין אובדן כושר עּבודה לעובדי הייטק? לחצו כאן!

 

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ