אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה

מדינת ישראל נמנית עם המדינות המתקדמות בנושא שמירה על זכויות העובד. אחת הזכויות החשובות ביותר השמורות לעובדים הינה האפשרות לקבלת פיצוי כספי עקב תאונת עבודה. למרבה הצער, אין כמעט יום שבו לא עולה לכותרות תאונת עבודה שארעה. במאמר שלפניכם נעסוק בנושא הזה בהרחבה ונגדיר מהי תאונת עבודה ומה התהליך שהעובד צריך לעבור מרגע שהתרחשה.

מהי תאונת עבודה? מה התהליך שעובר העובד בדרך לקבלת פיצוי כספי? מי הגורם שמעניק לעובד אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה? אילו תנאים עשוי להציב מי שהעניק את אישור העבודה? למה חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תאונת עבודה במקרים מהסוג הזה? כל התשובות בהמשך – לקרוא ולשמור.

אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה והמשמעות שלו

חזרה של עובד למקום העבודה תתבצע, כאמור, רק אחרי קבלת אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה מרופא תעסוקתי. הרופא יבדוק את אופי העבודה של העובד ואת אופי הפגיעה שלו. לעיתים, הרופא מתנה הענקת אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה בכך שהעובד יעבוד פחות שעות. לחילופין, או בנוסף לצמצום המשרה של העובד, ייתכן והמעסיק יחויב, כאמור, לשנות את תנאי העבודה. אם הדבר בלתי אפשרי, העובד לא יחזור לעבודה.

מה זה תאונת עבודה ומי מוגדר נפגע עבודה?

לכאורה, ההגדרה של תאונת עבודה היא פשוטה: תאונת עבודה היא תאונה שאירעה לעובד במהלך שעות העבודה. עם השנים התעוררו שאלות וסוגיות שונות שבתי הדין לעבודה התמודדו איתן. שתי הסוגיות החשובות ביותר לעניין זה הן הגדרת שעות העבודה לצורך תאונת העבודה, והגדרת המקרים שייחשבו תאונת עבודה. סוגיה חשובה לא פחות היא הגדרת הפיצוי שהעובד יקבל, המועד שבו הוא יקבל אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה והשינויים, אם הם נדרשים, בתנאי העבודה שלו.

הקריטריונים הרלוונטיים לעניין קבלת אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה

בהקשר לקבלת אישור החזרה לעבודה בעקבות תאונת עבודה, נבחנים כמה קריטריונים:

הגדרת שעות העבודה תאונת עבודה היא תאונה שאירעה לעובד שכיר או עצמאי תוך כדי ועקב העבודה שלו. לצורך העניין, גם הפסקת הצהריים נחשבת זמן עבודה. בנוסף, אם התאונה ארעה בדרכו של העובד למקום העבודה, היא תחשב תאונת עבודה. למעשה, מרגע שהעובד יצא מפתח ביתו למקום העבודה ועד לרגע שחזר אליו, הוא נחשב כאלו שהה במקום העבודה לצורך הגדרת תאונת העבודה. כל זאת, בתנאי שהעובד לא סטה מהדרך הישירה מהבית לעבודה ולהפך.
אילו מקרים נחשבים תאונת עבודה תאונת עבודה היא כל תאונה שנגרמה בשעות העבודה, כאשר העובד נמצא במקום העבודה או בדרך אליו וממנו. בנוסף, גם פגיעה שמוגדרת כמחלת מקצוע, נחשבת לצורך העניין כתאונת עבודה. לדוגמא – בעיות ברכיים, גב או בכפות הרגליים אצל טבחים, העומדים שעות על הרגליים. כמו כן, בעיות גב אצל מי שהעבודה שלהם מחייבת נשיאת משאות כבדים.

בכל מקרה, כאשר עובד נפגע במקום העבודה או בעקבות סוג העבודה שבה הוא עוסק באופן קבוע, המעסיק חייב לדווח מוקדם ככל האפשר על התאונה. המעסיק לא יחזיר את העובד לפני שהעובד קיבל אישור חזרה לעבודה אחרי תאונת עבודה, אם מדובר במקרה ברור של תאונה, כי אז המעסיק ידווח על התאונה בצורה ברורה ומפורטת ככל האפשר.

טפסי הדיווח יועברו למפקח על העבודה, אם העובד נעדר ממקום העבודה שלושה ימים או יותר עקב התאונה. אם מדובר בפגיעה כתוצאה מאופי העבודה, התהליך הוא מעט ארוך יותר. בכל מקרה, ההמלצה החד משמעית היא לקחת עורך דין תאונת עבודה שיסייע לכל אורך התהליך.

פיצוי כספי לנפגע תאונת עבודה

לעיתים מזומנות עובר זמן רב בטרם מקבל העובד שנפגע אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה. במהלך התקופה שבה הוא נעדר מהעבודה הוא חייב להתקיים. עובד שנפגע חייב לפעול בשני ערוצים: הראשון – הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה.

הערוץ השני הוא הגשת תביעה לגורם המבטח – שזה אומר חברת הביטוח המבטחת את מקום העבודה. בגלל המורכבות של הנושא, מוצאים את עצמם נפגעים רבים במצב שבו הם לא ממצים את מלוא הזכויות שלהם. עורך דין תאונת עבודה איכותי ומקצועי יכול לסייע להם למצות את זכויותיהם במלואן, בזמן הקצר ביותר האפשרי.

למאמר: תאונת עבודה פיצויים

תהליך קבלת הפיצוי הכספי

פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה מזכה את העובד לחופשת מחלה כדין. בדרך כלל, הדבר הראשון שמקום העבודה יעשה הוא להוציא את העובד לחופשת מחלה. ככל שהעובד ותיק יותר, כך יצטברו לרשותו ימי מחלה רבים יותר. לרוב, הצבירה המרבית היא 90 ימי מחלה, אלא אם נאמר אחרת בהסכמי עבודה ייחודיים.

אם העובד שהה בחופשת מחלה עקב תאונה מעבר למכסת ימי המחלה, מי שישלם את ימי המחלה יהיה המוסד לביטוח לאומי. עובד לא יחזור לעבודה לפני שקיבל אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה. את האישור הזה מעניק אך ורק רופא תעסוקתי. זאת לאחר בחינת מצבו של העובד ווידוא שתנאי העבודה ואופי העבודה שלו מאפשרים לו לחזור לעבודה.

למאמר: תאונת עבודה ביטוח לאומי

לא אחת קובע הרופא התעסוקתי סייגים – הפחתת שעות או שינוי תפקיד של העובד. עורך דין תאונת עבודה אמור לסייע לעובד למצות את מלוא הזכויות שלו. זאת, גם במקרים שבהם המעסיק נמנע מלהחזיר את העובד, או לחילופין איננו מספק את תנאי העבודה הנדרשים.

פיצויים בתאונות עבודה: האם אתם מודעים לזכויות שלכם?

אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה וסיום התביעה הכספית

התשובה לשאלה הזאת היא ברורה וחד משמעית: קבלת אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה איננה מבטלת כל תביעה כספית או אחרת שתלויה ועומדת כנגד המעסיק. לא אחת קרה שמעסיק ניסה להתנות את החזרה לעבודה בחיסול התביעה הכספית. בדיוק לשם כך חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונת עבודה. עורך הדין ינחה את הנפגע וילווה אותו לאורך התהליך עד להשגת התמורה הכספית לפגיעה.

חובתו של המעסיק לעובד וחובות העובד לאחר תאונת עבודה

כאמור, רק לאחר קבלת אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה העובד יוכל לחזור אליה. עם זאת, התביעה שתוגש או שעשויה להיות מוגשת כנגד המעסיק, תלויה במידה רבה באופן שבו המעסיק מילא את ההתחייבויות שלו כלפי העובד:

  1. תנאי עבודה: תנאי העבודה של העובד אמורים להיות בטיחותיים.
  2. ציוד בטיחותי: הציוד שבו העובד משתמש, כולל בגדי עבודה, חייב לעמוד באמות המידה הנדרשות.
  3. הדרכה: המעסיק חייב לתת לעובד הדרכה בנושאי בטיחות.

 

אם המעסיק מצליח להוכיח שהעובד קיבל את כל אלה, ותאונת העבודה נגרמה עקב רשלנות או אי הקפדה של העובד, הוא עשוי לחלץ את עצמו מתביעה. למעשה, מרבית המשפטים בין מעסיקים לעובדים מתנהלים על הרקע הזה.

למאמר: תביעת תאונות עבודה

למה חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונת עבודה?

כאמור לעיל, רופאים תעסוקתיים אינם ממהרים להעניק לעובד שנפגע בתאונת עבודה אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה. אישור כזה שניתן מוקדם מדיי, עלול להחמיר את הפגיעה בעובד. יחד עם זאת, לא אחת קורה שמעסיק מתכחש לעובד או מנסה לפגוע בו בדרכים שונות, כולל פיטורין. בדיוק לשם כך חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונת עבודה.

עורך הדין ילמד את הנושא וייעץ לעובד. אם וכאשר הדבר נדרש, עורך הדין יפעל למיצוי הזכויות של העובד. המצב נעשה חמור שבעתיים, אם המעסיק מנסה להתנכל לעובד במטרה למנוע ממנו להמשיך את התביעה הכספית. זה המקום לחזור ולציין שאין קשר בין החזרה לעבודה לבין המשך ניהול התביעה.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

 

שאלות ותשובות - אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה

כן. החזרה לעבודה של עובד למקום עבודתו לאחר שהוא עבר תאונת עבודה, כרוכה באישור מיוחד שניתן על ידי רופא תעסוקתי, ולאחר בדיקת מצבו של העובד והאם הוא מסוגל לחזור לעבודתו.

הדבר תלוי במצבו הרפואי והנפשי של העובד. ייתכנו מקרים בהם העובד יקבל את אישור החזרה לעבודה עם תנאים מסוימים, כמו למשל הפחתת שעות העבודה של העובד או שינוי תנאי העבודה שלו.

לא. גם אם העובד חוזר למקום עבודתו לאחר שקיבל אישור חזרה לעבודה לאחר תאונת עבודה, הדבר לא מבטל תביעה שהוא הגיש לקבלת פיצויים כספיים.

עורך הדין ייעץ לעובד בנוגע לכדאיותו לחזור לעבודה ולתנאים שבהם הוא נדרש לחזור לעבודה, ויפעל למיצוי כל הזכויות המגיעות לעובד.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ