תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה

תאונות עבודה ומחלות מקצוע הן תופעה שכיחה, ולעיתים הן גורמות לנזקים קשים ובלתי הפיכים לעובדים. עובד שנפגע בעבודה זכאי על פי חוק לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי בדמות דמי פגיעה, קצבאות נכות או מענק נכות חד פעמי. עם זאת, תהליך תביעת הפיצויים מהביטוח הלאומי יכול להיות מורכב ומאתגר. לכן במאמר זה נסקור את התהליך והדרישות להגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

 

עבור מי הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה עשויה להיות רלוונטית?

עובדים שנפגעו בתאונת עבודה, פגיעות מיקרוטראומה, או חלו במחלת מקצוע – יכולים להגיש תביעה לקביעת אחוזי נכות מעבודה. במסגרת תהליך התביעה, הנפגעים מוזמנים לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. הוועדה בודקת האם יש מקום להכיר בנפגע כנפגע עבודה וקובעת את שיעור אחוזי הנכות שייוחסו לו. זכות זו זמינה לכל עובד בישראל, בין אם הוא עובד שכיר או עצמאי, אשר זכאי להגיש תביעה לקביעת אחוזי נכות מעבודה, על מנת לקבל פיצוי על הפגיעה בכושר השתכרותו.

איך קובעים את שיעורי הנכות בתאונות עבודה?

היכן מגישים תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ובאיזה אופן?

את התביעה לקביעת נכות מעבודה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך שנה ממועד הפגיעה בעבודה.

תחילה מוגשת תביעה להכרה כנפגע עבודה, ולאחר מכן תביעה נפרדת לקביעת אחוזי הנכות.

יש לצרף לתביעה את טופס ב”ל 250 (טופס הודעה על פגיעת עבודה), המאשר את הפגיעה בעבודה על ידי המעסיק.

כמו כן יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים, אישורי מחלה ותצהירים של עדים לפגיעה שאירעה לעובד.

 

על מה חשוב להקפיד בהגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה?

כאשר מגישים תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, יש צורך לשכנע את המוסד לביטוח הלאומי, שהפגיעה אכן אירעה במהלך העבודה, שכן במידה וקיים ספק לגבי קיומה של תאונת העבודה, פקיד התביעות בביטוח הלאומי עלול לדחות את התביעה.

לכן חשוב במיוחד לתעד ולשמור על מסמכים רפואיים המאמתים את הפגיעה בעבודה, מאחר והמוסד לביטוח לאומי אינו מאשר בהכרח כל פגיעה כתאונת עבודה.

במקרה כזה, התובע יצטרך לנהל את התביעה בבית הדין לעבודה ולהגיש תביעה נפרדת להכרה בפגיעה כתאונת עבודה.

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה

מה קורה לאחר שתביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה הוגשה למוסד לביטוח לאומי?

לאחר הגשת התביעה, המוסד לביטוח לאומי בודק אותה. אם קיים ספק לגבי נסיבות האירוע, התובע יזומן לחקירה על ידי חוקר המוסד לביטוח לאומי.

בחקירה זו התובע יתושאל על ידי החוקר על מנת לברר את פרטי האירוע או האירועים שבעקבותיהם פגיעת העבודה התרחשה.

 

אילו זכויות מגיעות לעובדים שהתביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה שלהם אושרה?

לאחר אישור התביעה, המבוטח זכאי לקבל עד 90 ימי פיצוי בשיעור של 75% משכרו לפני הפגיעה.

בהמשך, התובע יוזמן לוועדה רפואית שבדרך כלל תקבע נכות זמנית לעובד, בשלב הראשון.

בהמשך, אם התובע לא שב לעבודה עקב פגיעותיו, אפשר להגיש תביעה לפי תקנה 18 עבור נכה הנזקק לסיוע. התביעה תיבדק וניתן לאשר עד 4 חודשים נוספים של פיצוי לעובד בשיעור 75% משכרו טרום הפגיעה.

למותר לציין כי הנכויות הזמניות לנפגעי עבודה, נקבעות לתקופה של עד שנה ממועד האירוע. לאחר מכן, התובע יוזמן לוועדה נוספת שם תיקבע הנכות הצמיתה שלו מעבר לשנה הראשונה, בהתאם למצבו.

 

כיצד דרגת הנכות שנקבעה בוועדה הרפואית משפיעה על הפיצוי המגיע לנפגע העבודה?

אם הוועדה הרפואית קבעה לתובע נכות מעבודה בשיעור שבין 9% ל -19%, הוא יקבל מענק חד פעמי לנפגעי עבודה, בסכום ניכר המחושב לפי 75% משכרו הרבעוני של התובע כפול 43 חודשים, כפול אחוזי הנכות שנקבעו לו.

אם נקבעה נכות מעל 20%, התובע יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה לכל החיים, גם אם שב לעבוד או הגדיל את הכנסתו.

במידה והפגיעה פגעה ביכולתו של המבוטח להמשיך בעיסוקו כפי שעשה לפני הפגיעה, ניתן להגיש בקשה להגדלת אחוזי הנכות בהתאם לתקנה 15.

למאמר:  אובדן כושר עבודה לאחר תאונת עבודה

כיצד הוועדה הרפואית בודקת תביעות לקביעת דרגת נכות מעבודה?

בדיקת התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, מתבצעת על ידי ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, כאמור. הוועדה מורכבת מרופאים, שהתמחותם היא בתחום הפגיעה של המבוטח, כגון אורתופד, נוירולוג או פסיכיאטר.

רופאי הוועדה מקבלים את התיק הרפואי זמן קצר לפני הבדיקה. לכן, חשוב במהלך הוועדה להציג בפניהם מסמכים רפואיים רלוונטיים כמו בדיקות הדמיה, או תיעוד של חוות דעת מרופאים מומחים, המצביעות על סעיף הליקוי שאליו מכוונת התביעה.

יש לציין כי לפני התכנסותה של הוועדה הרפואית, רופא המוסד לביטוח לאומי, כבר עבר על התיק הרפואי וחווה את דעתו לגביו. רופא זה אינו נוכח בוועדה עצמה, אך הוא רושם הנחיות לרופא הוועדה.

הנחיות אלה אינן חשופות בפני המבוטח או בא כוחו באופן שגרתי, אלא אם מבקשים באופן יזום את המידע הזה מהמוסד לביטוח לאומי מבעוד מועד.

למאמר: 10 שאלות ותשובות בתביעות אובדן כושר עבודה

לפי אילו קריטריונים אחוזי הנכות לנפגע העבודה נקבעים בפועל?

בתביעה לקביעת נכות מעבודה, הוועדה הרפואית קובעת את סעיפי הליקוי על פי התקנות של המוסד לביטוח לאומי לקביעת דרגת נכות מעבודה. תקנות אלו נקראות “ספר הליקויים” או “ספר המבחנים” של ביטוח לאומי, וכוללות רשימה של ליקויים רפואיים עם אחוזי נכות מוגדרים עבור כל אחד מהם.

עם זאת, מן הראוי לציין כי לוועדה הרפואית יש שיקול דעת בבחירת סעיפי הליקוי ורמת חומרתם. למשל, במגבלה אורתופדית בגב יכולה הוועדה לקבוע 5% נכות ולא 10%, מה שלא יזכה את המבוטח בתשלום כלשהו.

לכן, חשוב שעורך דין שמייצג מקרה כזה ילווה אותו מול המוסד לביטוח לאומי כבר בשלב ההכרה כנפגע עבודה, על מנת לוודא שכל הפגימות נכללות בדרגת הנכות שתיקבע לעובד בהמשך בידי הוועדה הרפואית. בהמשך, הוא ילווה את הגשת התביעה ויחליט האם להגיש תביעה לפי תקנה 18 בהתאם למצב המבוטח.

 

כך עו”ד נפגעי עבודה מסייע בהיערכות לוועדה בביטוח לאומי

לקראת הוועדה הרפואית, עורך הדין המייצג את נפגע העבודה, יכין את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים וימליץ לתובע לפנות לבדיקות או לגורמים מקצועיים נוספים לפי הצורך.

לדוגמה, אם מדובר בפגיעה בגב שגרמה לנזק נוירולוגי ברגל, ימליץ עורך הדין על ביצוע בדיקת EMG כדי לאמת את הנזק.

במהלך הוועדה, עורך הדין יציג את המקרה ויטען לסעיף הליקוי המתאים ביותר עבור המבוטח. כמו כן, הוא יכין את התובע לקראת הבדיקה שתתבצע בוועדה, כדי שיהיה ערוך אליה כראוי.

 

הגשת ערעור על החלטות הביטוח הלאומי בתביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה

לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית, עורך הדין יעריך אותה ובמידת הצורך יגיש ערעור לוועדה רפואית לערעורים.

וועדה זו מורכבת משלושה רופאים מטעם משרד הרווחה שאינם קשורים למוסד לביטוח לאומי. הם יעריכו מחדש את החלטת הוועדה הראשונה.

הצורך בהגשת ערר על החלטות הביטוח הלאומי בתביעות אלו מתעורר תדיר, ועל כן, חשוב לפנות לעורך דין מקצועי בתחום תביעות הביטוח הלאומי שילווה את התיק מתחילתו ועד סופו, על מנת למקסם את זכויותיו של הנפגע מול המוסד לביטוח לאומי.

 

על האפשרות להגשת תביעות פיצויים לגורמים נוספים בעקבות תאונות עבודה

בדרך כלל, במקרים מסוג זה עורך הדין לא ינהל את התביעה רק מול המוסד לביטוח לאומי.

לא אחת, הוא גם ימליץ לנפגע העבודה שהוא מייצג, גם על הגשת תביעת נזיקין כנגד הצד השלישי במידה והפגיעה נגרמה בשל התרשלות צד ג’ – בין אם עסקינן במעסיק, ברשות מקומית או גורם אחר.

כמו כן, עורך דין אמין המלווה נפגע עבודה, יבדוק האם הנפגע זכאי לפיצויים מגורמים נוספים כמו ביטוחים פרטיים או קרן פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה הנמשך מעל 3 חודשים.

בקצרה, מטרת עורך הדין היא לנהל את התביעה מול כל הגורמים הרלוונטיים על מנת למקסם את זכויותיו של הנפגע, ולא רק מול המוסד לביטוח לאומי.

 

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה – סיכום

כפי שהוסבר במאמר זה, הגשת תביעה לקביעת נכות מעבודה היא הליך מורכב הכרוך בהגשת מסמכים רפואיים, התנהלות מאתגרת מול המוסד לביטוח לאומי, ולעיתים אף ניהול הליכים משפטיים. משכך, על מנת למצות את מלוא הזכויות והפיצויים המגיעים לנפגע עבודה, חיוני להיוועץ בעורך דין מקצועי ומנוסה בייצוג נפגעי עבודה מול המוסד לביטוח לאומי, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח.

משרד עורך דין כפיר דיין דובב עוסק מזה שנים רבות בייצוג נפגעי עבודה מול המוסד לביטוח לאומי וגורמים מבטחים נוספים. אם נפגעתם בעבודתכם, פנו אל משרדנו עוד היום לייעוץ וסיוע משפטי במיצוי מלוא זכויותיכם.

מעוניין להיעזר בעו”ד נכות מעבודה? לחץ כאן!

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ