גיבוש ועריכת הסכם עבודה עם פרילנסר

ההבדל בין פרילנסר עצמאי (עובד קבלן) לעובד שכיר?

מה חשיבות  ועריכת הסכם עבודה עם פרילנסר

אנשים רבים וביניהם מעסיקים ועובדים כאחד, סוברים כי התנאי להיחשבותו של עובד כשכיר לעומת עצמאי הוא אופן ההעסקה, כלומר העסקת עובד בהגדרת “שכיר” או בהגדרת “פרילנסר” או “עצמאי” וכד’. אולם, חשוב לדעת בהקשר זה כי עובד המוגדר כעצמאי עדיין יכול להיחשב לעובד שכיר ולמעשה, להיות זכאי לכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד כזה.

בפועל, על פי הפסיקה בית הדין לעבודה בוחן מספר מאפיינים רבים של ההתקשרות כדי לקבוע האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובניהם: משך תקופת ההתקשרות, היקף המשרה, כפיפות, סיכון עסקי, קיומו של עסק עם לקוחות אחרים ועוד.

הסכם עבודה עם פרילנסר ובו סעיף ששולל יחסי עובד מעביד

קיימות אינספור דוגמאות בהן, מעסיקים בוחרים לעגן את יחסיהם עם העובדים העצמאיים על ידי הסכם עבודה עם פרילנסר הכולל בין השאר סעיף ובו נכתב במפורש כי יחסי העצמאי והמעביר לא ייחשבו כ”יחסי עובד מעביד”, אשר כוללים בין השאר גם מתן זכויות סוציאליות.

אולם, חשוב לדעת שבית הדין לענייני עבודה לא מתייחס לסעיף כזה או לדומים לו כסוף פסוק בנושא וכי הוא יבדוק לרוב את מכלול מאפייני העסקתו של העצמאי, הכוללים גם שורה של מבחנים, כגון מבחן השתלבות העובד בחברה כחלק בלתי נפרד מן הפעילות, משך ההעסקה, מבחן הפיקוח שנועד כדי לבחון את מידת הפיקוח על העצמאי וכד.

כיצד בכל זאת מגבשים חוזה המיטיב עם המעסיק?

מבחינת החוזה, חשוב לדעת שלא קיימת דרך מסוימת שתבטיח את שלילת זכאותו של העובד העצמאי להיחשב כשכיר. עם זאת ניתן להכניס לחוזה הסכם המכונה “תניית גדרון” הנוגעת לקיזוז כספים במקרה בו העובד ייחשב בעתיד לשכיר.

משמעותה של התניית גדרון היא שמחד, המעסיק יחוייב לשלם לעובד משכורת נמוכה משמעותית מעתה והלאה  וכן, העובד יצטרך להחזיר למעסיק כספים ששולמו לו בעת היותו עובד עצמאי, לכאורה משום שהוא קיבל את הכספים הללו דווקא משום שעבד כעצמאי.

תנאים לתוקף התניית גדרון

במהלך השנים קבע בית הדין לענייני עבודה כמה תנאים שנועדו להגן על העובד מפני שימוש לרעה בהתניה. תנאי ראשון הוא שהעובד בחר לעבוד כעצמאי מתחילת ההתקשרות. תנאי שני הוא הופעה של התנית גדרון באופן ברור מהסכם העבודה, תנאי שלישי הוא שהפער בין המשכורת לעובד כעצמאי לבין המשכורת לעובד כשכיר תהיה לפחות 50%. תנאי נוסף שיכול לעבוד לטובת המעסיק הוא חוזר תום לב מוכח מפעולותיו של העובד במהלך השנים.

כאמור, בית הדין בוחן כל מקרה לגופו כדי לקבוע האם באמת העובד זכאי להיחשב כשכיר.

סיוע מעורך דין דיני עבודה

חשוב לזכור כי ההגנה על המעסיק צריכה להיעשות בשני שלבים עיקריים: א. עריכת הסכם עבודה עם פרילנסר מיטבי, אשר יבהיר באופן ברור מהם תנאי ההעסקה. ב. מניעה מראש של מצבים בהם העובד העצמאי יהיה זכאי להיחשב כשכיר.

חשוב לציין שמטרתם של חוזים כאלה אינם חלילה לגרוע מן העובד זכויות המגיעות לו, אלא למנוע מצב בו המעסיק ימצא את עצמו בעתיד מול תביעה משפטית וחוב כספי כלפי עובד שאין הוא התכוון להעסיק כשכיר מלכתחילה.

לכן, הדרך הטובה והבטוחה ביותר לעריכת הסכמי עבודה עם עובד עצמאי ובכלל היא פניה לעורך דין דיני עבודה, אשר עוסק גם בעריכת הסכמים מסוג זה ומכיר את רוח הפסיקה והתנאים בהם עובד עשוי לתבוע את מעסיקו בעתיד.

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה? לחץ כאן

חתמת הסכם עבודה עם פרילנסר

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ