מה זה דרגת אי כושר יציבה

המונחים המורכבים של המוסד לביטוח לאומי יכולים להיות מבלבלים מאוד עבור תושבי ישראל כאשר הם מנסים לממש את זכויותיהם החוקיות. למרבה הצער, חוסר ההבנה של המונחים מוביל לעיתים קרובות לאובדן של אלפי שקלים בחודש עבור אנשים עם מוגבלויות שמתקשים לממש את זכויותיהם. אחת הדוגמאות הנפוצות למצב זה היא המקרה של נכות יציבה והזכויות שהיא מקנה למי שמתמודדים עמה. אם אתם לא בטוחים מה זה דרגת אי כושר יציבה, האם מצבכם עונה על הגדרה זו ואילו זכויות מגיעות לכם – המשיכו לקריאת המאמר הבא שבו נענה בהרחבה על כל השאלות.

 

מה זה דרגת אי כושר יציבה ומה משמעותה עבור אדם הסובל מאובדן כושר עבודה?

דרגת אי כושר יציבה היא מונח משפטי המשמש בקביעת שיעור הפיצויים לנפגעי עבודה, מחלות ותאונות. דרגה זו נקבעת על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אשר בודקת את מצבו הרפואי של הנפגע וקובעת את מידת אובדן כושר העבודה שלו.

הלכה למעשה, דרגת אי כושר יציבה משמעותה הכרה מצד המדינה בכך שבעל הנכות אינו מסוגל להתפרנס כמו אדם שאינו נכה.

היינו, אדם שהוכר כזכאי לקצבת נכות ונקבעה לו דרגת אי כושר יציבה, משמעות הדבר היא שהמדינה מאשרת שהנכות שלו מונעת ממנו את היכולת לעבוד ולהתפרנס כראוי.

לפיכך, המדינה בוחרת להעניק לו קצבה כדי לפצות אותו על אובדן כושר ההשתכרות ולאפשר לו קיום בכבוד למרות מגבלותיו. דרגה זו מבטאת, אם כן, הכרה במצבו המיוחד ובצרכיו הנובעים מכך.

 

מה בין דרגת אי כושר יציבה, דרגת נכות רפואית ואחוזי אי כושר עבודה?

לפני שנסביר מה זה דרגת אי כושר יציבה, חשוב להבין את עולם המושגים הסובב את המושג הזה. שני מושגי מפתח הנוגעים לעיסוק בדרגת אי כושר יציבה, הם “דרגת נכות רפואית” ו”דרגת אי כושר”. אלו הם שני אומדנים נפרדים (אם כי קשורים זה לזה) למצבו הרפואי והתפקודי של התובע, הנקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

דרגת נכות רפואית

דרגת הנכות הרפואית של העובד, נקבעת בהתאם להיקף הליקויים הפיזיים ו/או הנפשיים שהוא סובל מהם ומידת חומרתם. 

למאמר: אובדן כושר עבודה נפשי

 

דרגת אי כושר

דרגת אי הכושר נקבעת בנפרד, בשלב מאוחר יותר, והיא בוחנת עד כמה הנכות הרפואית, פוגעת ביכולת ההשתכרות של האדם.

חשוב לדעת כי לא תמיד קיים בהכרח קשר ישיר בין דרגת הנכות לדרגת אי הכושר. אדם יכול להיות בעל נכות רפואית גבוהה, אבל עדיין להיות בעל יכולת השתכרות סבירה.

בקצרה, דרגת אי הכושר נקבעת על ידי בחינה של יכולתו של האדם להתפרנס לאור מצבו הרפואי. היא קובעת באחוזים עד כמה הוא איבד את כושר ההשתכרות שלו והאם מדובר במצב זמני או קבוע (יציב).


 

כיצד נקבעת דרגת אי כושר יציבה ומה החשיבות של היקפה?

דרגת אי כושר יציבה היא מונח משפטי חשוב ביותר עבור נכים הזכאים לתבוע פיצוי או קצבה מהמוסד לביטוח לאומי. דרגה זו נקבעת על ידי ועדה רפואית ומייצגת באחוזים את מידת אובדן כושר העבודה וההשתכרות של הנכה כתוצאה ממצבו הרפואי הקבוע. לדרגת אי הכושר השפעה ישירה על גובה הפיצוי שיקבל הנכה ולכן חשוב להבין את משמעותה וכיצד היא נקבעת.

למאמר: פיצויים אובדן כושר עבודה

 

אילו פרמטרים משפיעים על דרגת אי כושר העבודה שנקבעת לתובע?

דרגת אי הכושר נקבעת על פי מספר פרמטרים:

  • עד כמה הנכות משפיעה על יכולתו של האדם לבצע את עבודתו הקודמת.
  • עד כמה הנכות מגבילה את יכולתו לעבוד בעבודה חלופית.
  • עד כמה הנכות מקשה עליו לרכוש מקצוע חדש.

דרגת אי הכושר נקבעת לרוב כיציבה, כלומר ללא הגבלת זמן. עם זאת, לעיתים נקבעת דרגה זמנית לתקופה של בדיקה נוספת. כמו כן, הנפגע רשאי לערער על דרגת אי הכושר שנקבעה לו.

למאמר: תביעת אובדן כושר עבודה

ולמאמר: איך ניתן להצליח בהגשת תביעות אובדן כושר עבודה

 

אילו דרגות אי כושר ישנן בביטוח לאומי ומאיזו דרגת אי כושר מקבלים קצבת נכות?

קביעת דרגת אי כושר היציבה נעשית באחוזים – כאשר 0% משמעותה כושר עבודה מלא ו-100% משמעותה אובדן כושר עבודה מוחלט. ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך גדל שיעור הפיצויים להם זכאי הנפגע.

ישנן 4 דרגות אי כושר השתכרות המזכות בקצבה – 60%, 65%, 74% ו-100% עבור מי שאיבד לחלוטין את כושר ההשתכרות. לעניין זה חשוב לציין כי גם עקר/ת בית שמעולם לא עבד/ה זכאי/ת לקצבה אם נקבע שאינו/ה מסוגל/ת לתפקד במשק הבית כפי שתפקד/ה קודם הנכות.

בכל מקרה, דרגה מתחת ל-50% אינה מזכה בקצבה.

 

מהו חוק לרון ומה הרלוונטיות שלו לבעלי דרגת אי-כושר יציבה?

חוק לרון, שנחקק ב-2009, הביא לשינוי משמעותי ביחס לנכים בעלי דרגת אי כושר יציבה שבחרו לצאת לעבוד. לפני החוק, נכים רבים שיכלו לעבוד באופן חלקי נמנעו מכך מחשש שיאבדו את קצבת הנכות שלהם. אולם החוק קבע כי נכה שיוצא לעבוד למרות דרגת אי הכושר שלו, לא יאבד את הקצבה אלא היא תופחת בהתאם להכנסתו. כך נוצר תמריץ חיובי ליציאה לעבודה, הן כלכלית והן לטובת רווחת הנכה.

עוד נקבע בחוק לרון, שנכה בעל דרגת אי כושר יציבה שבוחר לצאת לעבוד, ימשיך ליהנות גם מההטבות הנלוות לקצבה, אשר להן היה זכאי קודם. הטבות כמו תוספת תלויים, הנחות בארנונה ותחבורה ציבורית ועוד – נשמרות עבור הנכה גם אם הוא עובד.

בנוסף לכך, אם הנכה יפסיק לעבוד או שההכנסה שלו תרד באופן משמעותי, הוא יכול לחזור ולקבל את מלוא קצבת הנכות ללא צורך בהוכחה או בהליכים בירוקרטיים. באופן זה, החוק שומר על זכויות הנכים ומעודד אותם לצאת לעבוד ללא חשש.

בקצרה, החוק נועד לעודד תעסוקת נכים תוך הקלה על הנטל הכלכלי על המדינה ושיפור רווחתם. חוק לרון מספק לאנשים אלה מסלול ייעודי שמאפשר להם לצאת לעבוד מבלי לאבד את קצבת הנכות. זו הכרה מצד המדינה שלמרות המגבלות, נכים רבים מעוניינים ומסוגלים לתרום ולהשתלב בקהילה ובשוק התעסוקה, לפחות באופן חלקי. החוק נותן מענה לרצון זה תוך תמיכה בבעלי מוגבלויות. מדובר בגישה חיובית המאפשרת גם לציבור הנכים לממש את הפוטנציאל שלהם במידת האפשר, לתועלתם ולתועלת החברה.


 

לסיכום – מדוע חיוני לפנות לייצוג משפטי בהקשר לקביעת דרגת אי כושר עבודה?

דרגת אי כושר יציבה היא מונח חשוב שיש להבין על מנת לממש באופן מלא את הזכויות המגיעות לנכים שאיבדו את כושר ההשתכרות שלהם. קביעת הדרגה נעשית בקפידה על ידי גורמים מוסמכים ומשפיעה על שיעור הקצבה וההטבות להן זכאי הנכה.

בקביעת דרגת אי הכושר, משקללת הוועדה הרפואית את כל הנתונים הרפואיים והתעסוקתיים של הנפגע, ומנסה להעריך באופן מיטבי את מצבו ואת השלכות הפגיעה על כושר השתכרותו לאורך זמן. לדרגה זו השפעה מכרעת על גובה הפיצויים להם יהיה זכאי הנפגע, ולכן יש חשיבות רבה לייצוג משפטי איכותי בהליך קביעתה.

במשרד עו”ד כפיר דיין דובב, תוכלו לקבל ליווי משפטי מקצועי וסיוע מלא במימוש זכויותיכם.
פנו אלינו כעת לתיאום התייעצות וסיוע בהגשת תביעות אובדן כושר עבודה ועררים.

מעוניין להיעזר בעו”ד אי כושר עבודה? לחץ כאן!

מה זה דרגת אי כושר יציבה

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ