הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים

במדינת ישראל, ידועים בציבור דינם כבני זוג נשואים במרבית המובנים. במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג, על מנת לקבל מקרן הפנסיה הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים, על בת זוגו של המנוח ליזום הליך משפטי מול בית הדין האזורי לעבודה ולצרף אליו את קרן הפנסיה בתור צד בהליך.

פסק דין להכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים

לא אחת פונים אלינו לקוחות לצורך הוכחת היותם ידועים בציבור לטובת קבלת קצבת שאירים מקרן הפנסיה של עמית שנפטר. תקנון קרנות הפנסיה במדינת ישראל קובע כי על מנת שאדם יוכל לקבל קצבת שאירים מקרן הפנסיה של בן זוגו המנוח, עליו להיות נשוי למנוח או להוכיח שהוא והנפטר היו “ידועים בציבור”.

בפסק דין שניתן בתיק שהגיע למשרדנו, הצלחנו להוכיח בבית הדין המחוזי לעבודה כי אישה שבן זוגה נפטר וביקשה לממש את זכאותה לקבלת פנסיית שארים מהקרן שלו, אכן הייתה במעמד ידועה בציבור של העמית המנוח. הודות לייצוג המשפטי של התובעת בתיק זה, ניתן פסק דין המזכה אותה בקבלת קצבת שאירים לשארית חייה.

פסק דין של משרדנו להכרה בידועה בציבור בבית הדין לעבודה

לאיזו ערכאה ישנה הסמכות להכיר בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים?

כיום, בני זוג רבים בישראל בוחרים לחיות יחדיו בתור “ידועים בציבור” במקום להתחתן באופן רשמי. במצב כזה מתעוררת לא אחת השאלה האם במידה ובן הזוג ילך לעולמו, תהיה הידועה בציבור שלו זכאית לקבלת קצבת שאירים מקרן הפנסיה שלו. החוק במדינת ישראל קובע שבכל הנוגע לזכויות בפנסיית שאירים בין בני זוג ידועים בציבור, הערכאה היחידה המוסמכת לפסוק הינה בית הדין האזורי לעבודה.

כיצד מתבצעת בחינת הזכאות להכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים 

בחינת הזכאות להכרה בידועים בציבור לזכאות לפנסיית שאירים מתבצעת בקרן הפנסיה ובבית הדין האזורי לעבודה, על פי העובדות והאסמכתאות המוצגות לעניין זה בכל מקרה לגופו. זאת כאשר הקווים המנחים להכרה בידוע/ה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים מוגדרים במסגרת תקנון קרנות הפנסיה. על מנת לבחון את זכאותכם הספציפית לקצבת שאירים, מומלץ להסתייע בעו”ד תביעות ביטוח ודיני עבודה.

מה פשר המונח “ידועים בציבור” ומהי הגדרתו החוקית במדינת ישראל?

על פי החוק במדינת ישראל, “ידועים בציבור” הינם בני זוג אשר חיים זה עם זה, מנהלים משק בית במשותף ומקיימים חיי משפחה יחדיו.

מהי פנסיית שאירים?

פנסיית שאירים, או בשמה הנוסף – “קצבת שאירי פנסיונר”, הינה קצבה המשולמת על בסיס חודשי לקרובי משפחתו של פנסיונר שהלך לעולמו. זאת במידה וקרובים אלו אכן מוגדרים בתור שאיריו אשר עומדים בתנאי הסף לקבלת התשלומים הללו, מקרן הפנסיה שהותיר אחריו במועד לכתו.

למאמר: מהי פנסיית שאירים בקרן פנסיה?

מי מוגדרים בתור שאירים הזכאים לקבלת פנסיית שאירים?

קרובי משפחה שיוגדרו בתור שאיריו של פנסיונר שהלך לעולמו, הינם:

 • בן או בת זוגו של המנוח המוכרים כאלמן או אלמנתו כחוק, כפי שיפורט בהמשך.
 • ילדים מתחת לגיל 21.
 • ילדים מגיל 21 ומעלה אשר אינם ברשות עצמם.
 • הורי המנוח אשר אינם ברשות עצמם.

 

על ההליך לקבלת הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים

על מנת שבת זוגו הידועה בציבור של אדם שהלך לעולמו, תוכר בחזקת אלמנתו אשר זכאית לקבל קצבת שאירים מקרן הפנסיה שהותיר אחריו, עליה להגיש לבית המשפט האזורי לענייני עבודה תביעה כנגד קרן הפנסיה. זאת על מנת לקבל הכרה במעמדה כידועה בציבור של העמית הפנסיונר בקרן הפנסיה, שהיא הבסיס לזכאות הנ”ל.

את התביעה להכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים יש לגבות באסמכתאות שונות שיוכיחו כי בני הזוג אכן חיו יחדיו תחת קורת גג אחת כבני זוג וניהלו משק בית במשותף, למשך פרק הזמן הקבוע בתקנון קרנות הפנסיה, ועד למועד פטירתו של בעל הקרן.

מהם תנאי הסף להכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים?

לטובת הכרה בזכותה של בת זוגו של עמית פנסיונר בקרן פנסיה אשר הלך לעולמו, לקבל קצבת שאירים מקרן הפנסיה שלו, על בת הזוג לקבל בראש ובראשונה הכרה רשמית במעמדה כידועה בציבור של הנפטר.

לשם כך, היא תידרש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו במסגרת התקנון האחיד של קרנות הפנסיה, והם:

 1. את הבקשה לקבלת הכרה בידועה בציבור לשם מימוש הזכאות לקבלת פנסיית שאירים, יש להגיש להכרעתה של ערכאה שיפוטית שהוסמכה לטובת העניין, והיא בית הדין לענייני עבודה.
 2. הבקשה לקבלת הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים (קרי, קצבת שאירים) – ניתנת להגשה אך ורק לאחר פטירתו של העמית בקרן. התקנון האחיד של קרנות הפנסיה קובע כי מועד הפטירה של בן הזוג יהיה המועד הקובע לעניין בחינת זכאותה של הידועה בציבור לקבל קצבת השאירים.

 

זאת ועוד, על מנת שבת זוג שהוכרה באופן פורמלי בתור הידועה בציבור של אדם שהלך לעולמו, תיחשב כאלמנתו הזכאית לקבלת קצבת שאירים מקרן הפנסיה שלו, עליה לעמוד גם בתנאי הזכאות שיפורטו בשורות הבאות.

מהם תנאי הזכאות להכרה בידועה בציבור כאלמנת המנוח הזכאית לקבלת פנסיית שאירים? 

ישנם כאמור לעיל, מספר תנאים מזכים שיש לעמוד בהם לטובת הכרה הידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים, והם:

 1. התובעת והמנוח הפכו לבני זוג ידועים בציבור טרום החודש הראשון לזכאות לקבלת קצבת הזקנה והתגוררו יחדיו במשך 12 חודשים רצופים לכל הפחות, עד למועד פטירתו של בן הזוג ובסמיכות אליו.
 2. במידה והתובעת והמנוח הפכו לבני זוג ידועים בציבור אחרי החודש הראשון של הזכאות לקבלת קצבת הזקנה,ההכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים תהא מותנית בעמידה ב – 2 הקריטריונים שלהלן:
 • התובעת והמנוח התגוררו תחת קורת גג אחת במשך 24 חודשים רצופים לכל הפחות, עד למועד פטירתו של בן הזוג ובסמיכות אליו.
 • במועד פטירתו של בן הזוג, בת זוגו אשר תובעת קבלת קצבת שארים על סמך הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים, הגיעה לגיל המאפשר קבלת קצבת זקנה כקבוע בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה בישראל.

 

חשוב לדעת כי בת זוג ידועה בציבור אשר קיבלה באופן רשמי הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון, תהיה בעלת זכויות תקנוניות זהות לאלו שזכאים להן בני זוג נשואים אשר עומדים בתנאים הקבועים בתקנון קרנות הפנסיה.

אילו אסמכתאות נחוצות על מנת לקבל הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים?

להלן מספר דוגמאות לסוגי מסמכים שניתן להציג בתור אסמכתא המוכיחה כי בן הזוג הנפטר ובת זוגו התובעת קבלת קצבת שאירים מקרן הפנסיה של המנוח, אכן חיו יחדיו כזוג וניהלו חיים משותפים בתור ידועים בציבור (בסמוך למועד פטירתו של בעל הקרן):

 • תעודות ומסמכים המעידים על קיומה של כתובת משותפת לבני הזוג – למשל תעודות הזהות של בן ובת הזוג, או אישור מטעם מרשם האוכלוסין.
 • תעודות ומסמכים המעידים על הכרה בבני הזוג במעמד של ידועים בציבור מטעם רשויות שונות ובכללן המוסד לביטוח לאומי.
 • אישורים אשר מעידים על ניהולו של משק בית במשותף – למשל, הסכם חיים משותפים, פוליסת ביטוח משותפת, אישור על ניהול חשבונות בנק משותפים, חשבונות מדירה או בית משותף כמו חשבונות מים, חשמל, גז או ארנונה.
 • צו ירושה או צו קיום לצוואה שמופיעה על גביהם התייחסות אל בת הזוג התובעת.
 • מסמכי תביעה או אישורים על הליכים שבני הזוג ניהלו יחדיו מול בית הדין לענייני משפחה.
 • תמונות המתעדות את חייהם של בן ובת הזוג במשותף.
 • תצהירים מטעם ילדיו של בן הזוג הנפטר.
 • תצהירים מטעם שכניהם של בני הזוג.
 • קבלות וחשבוניות אשר מעידות על כך שבני הזוג ביצעו רכישות מהותיות במשותף.
 • מודעות אבל, אישורים המעידים על כך שבת הזוג מימנה מכיסה את הוצאות לווייתו, קבורתו ו / או הקמת מצבתו של המנוח.
 • מסמכים המכילים תיעוד של נסיעות משותפות של בני הזוג בארץ ו / או לחו”ל, הכוללים בין היתר: צילום של הדרכונים של בני הזוג, כרטיסי טיסה על שמם, קבלות מבתי מלון הרשומות על שמם, פירוט של מועדי הכניסה והיציאה מן הארץ של שני בני הזוג ביחד, וכן הלאה.
 • אישורים על ביקורים של בת הזוג התובעת אצל בן זוגה המנוח בעת שהייתו במוסד סיעודי או בבית חולים.

 

למותר לציין כי אין מדובר ברשימה ממצה וכמובן, לא כל האסמכתאות שהובאו לעיל הכרחיות לשם קבלת הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים.

חשיבות הליווי המשפטי בהגשת תביעה להכרה בידועה בציבור כזכאית לקצבת שאירים

על פי התקנון של קרנות הפנסיה, על מנת שאדם יהיה זכאי לקבלת פנסיית שאירים מקרן הפנסיה של בן זוגו המנוח, עליו להיות נשוי למנוח או מוכר בתור ידוע בציבור של בעל הקרן.

אולם לא אחת מתעוררים קשיים כאשר אישה נדרשת להוכיח את היותה ידועה בציבור של אדם שהלך לעולמו. לכן מומלץ להסתייע בשירותיו של משרד עורכי דין העוסק בדיני עבודה ותביעות ביטוח, כדי לא לסכן את הזכאות לקבלת הקצבה.

 

מעוניינים בייעוץ משפטי מקצועי לטובת הכרה בידועה בציבור לזכאות לפנסיית שאירים? פנו למשרד עו”ד כפיר דיין דובב לשיחת ייעוץ ללא התחייבות!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ