לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה

תאונות עבודה רבות מתרחשות במדינת ישראל מדי שנה בשנה. לצערנו הרב, חלק לא מבוטל מתאונות העבודה הללו, מסתיים במות הנפגעים. חוק הביטוח הלאומי מזכה את קרובי המשפחה של הנפטר, בפיצוי כספי לצד זכויות נוספות, כאשר מדובר על תאונה המוכרת בביטוח הלאומי בחזקת תאונת עבודה. בסקירה זו נפרט אודות זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה של בן משפחה מדרגה ראשונה, ונדון בדרכים שבהן מימוש הזכויות הללו מתאפשר מול הביטוח הלאומי וחברות הביטוח כאחד.

מה זו פטירה בתאונת עבודה ובאילו זכויות היא מזכה את שארי המנוח בביטוח הלאומי?

תאונת עבודה בהגדרתה, היא תאונה המתרחשת בזמן העבודה או בעקבותיה, בדרך אל מקום העבודה או בדרך חזרה משם. פטירה מתאונת עבודה היא אם כן, מצב בו עובד נפטר עקב פגיעה בתאונת עבודה קטלנית שעבר. לדוגמה, במקרה של מעידה מגובה רב, פגיעה מציוד מסוכן בעבודה, וגם תאונת דרכים המתרחשת במהלך נסיעה לצרכי עבודה (או על המסלול של העובד בין מקום העבודה לביתו או לכיוון השני).

זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה – הזכויות העיקריות בביטוח הלאומי

פטירת עובד בתאונת עבודה מזכה את בני משפחתו הנותרים בזכות לקבלת קצבה חודשית או תשלום חד פעמי מטעם המוסד לביטוח לאומי. זכות זו תקפה בין שמדובר על עובד שכיר אשר קיפח את חייו בתאונת עבודה, ובין שמדובר על מקרה כזה שבו הנפגע היה עובד עצמאי.

למאמר: תאונת עבודה פיצויים

מי מוכרים כשאריו של עובד שנפטר בתאונת עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי?

חוק הביטוח הלאומי מכיר בבני הזוג הרשומים של המנוח ובילדיו, כשארי בשרו. הכרה זו מעמידה לקרובי המשפחה הללו זכאות לזכויות שארים אחרי פטירה מתאונת עבודה של אדם זה.

בהקשר זה מן הראוי להזכיר כי קיימות נסיבות ספציפית שבהן גם אחיו או הוריו של עובד שנפטר בעקבות תאונת עבודה, עשויים להיות מוכרים כשארי בשרו ולהיות זכאים לקבלת תמיכה מהמוסד לביטוח לאומי במצב זה. הבסיס למימוש זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה בידי הורי העובד המנוח או האחים שלו, הוא היכולת להוכיח כי היו תלויים כלכלית בנפטר, ששימש כמפרנס המרכזי שלהם.


מהם תנאי הסף למימוש זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי?

כאשר מתבצעת פנייה למוסד לביטוח לאומי לשם מימוש זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה, קבלת הסעדים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי לשארים של נפגעי עבודה, מותנית בעמידתם של קרובי משפחתו, במספר תנאי זכאות, כדלקמן:

 1. המבקשים הם הבעל או האישה של העובד שנפטר בתאונת עבודה – קרי, אלמן או אלמנה שהיו נשואים למנוח במועד בו הלך לעולמו. אלמנות העומדות בתנאי סף זה תהיינה זכאיות לקבל תשלום של גמלה חודשית מתחדשת / מענק כספי חד פעמי מטעם הביטוח הלאומי, בעקבות תאונת העבודה שבה בן זוגן הרשום קיפח את חייו. זכות זה תקפה גם במידה ולאלמנת המנוח ישנן הכנסות משל עצמה מעבודה או ממקור אחר.
  גם בן הזוג האלמן של עובדת שהלכה לעולמה בעקבות פגיעת עבודה, באם היה נשוי למנוחה במועד בו נפטרה, זכאי יהיה לקבלת גמלה חודשית מטעם הביטוח הלאומי בשל תאונת העבודה אשר גרמה למות זוגתו, בהינתן שסכום ההכנסה החודשית של אלמן זה  איננו חורג מסכום של 5200 שקלים, או לחילופין – במידה והוא חסר את היכולת לפרנס את עצמו ו/או את ילדיו, אשר זכאים אף הם לקבלת הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי בעקבות מות אמם בתאונת העבודה.
 2. המבקשים הם ילדי נפגע העבודה המנוח – זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה זמינות גם לילדיו הביולוגיים, ילדיו המאומצים או ילדיו החורגים של עובד שנפטר בעקבות תאונת עבודה. כאמור לעיל, ילדי המנוח/ה זכאים יהיו לקבל גמלה מטעם המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת העבודה שגרמה לפטירתם של אמם או אביהם. מימוש הזכות מותנה בזאת שלילדי המנוח/ה טרם מלאו 18 שנים.
  במידה וגילם הוא למעלה מ- 18 והם משרתים בצבא בשירות סדיר / לומדים במוסד להשכלה על יסודית, תקום גם להם זכאות למימוש גמלת התלויים. כך גם במקרה של צאצאיו של נפגע עבודה שהלך לעולמו, ככל שטרם הגיעו לגיל 24 ושירותם הצבאי נדחה עקב לימודים לעתודה.
 3. המבקשים הם הוריו של נפגע העבודה שנפטר – ההורים של עובד שהלך לעולמו בעקבות תאונת עבודה שעבר, זכאים יהיו לקבלת גמלת תלויים במוסד לביטוח לאומי, ככל שיוכלו להוכיח שהמנוח/ה היו אחראים לכלכלתם, וכי אין להם אפשרות לכלכל את עצמם בלי עזרת המנוח/ה.


לאילו מענקים זכאים שאריו של נפגע עבודה שנפטר בנוסף לקצבת התלויים?

בני משפחתו הנותרים המוכרים כשאריו של אדם שקיפח את חייו בתאונת עבודה, זכאים למענקים הבאים בביטוח הלאומי, מלבד גמלת תלויים:

 • מענק תלויים: מדובר בתשלום חד פעמי שהביטוח הלאומי משלם לאלמן/תם של נפגעי תאונות עבודה שנפטרו מפגיעתם, בשווי של כ- 36 קצבאות שארים חודשיות. מענק זה משולם לאלמן/ה שהילדים שלו או שלה בני 18 ומעלה והזכאות שלהם לקצבת התלויים עומדת להסתיים. ככל שהכנסתם החודשית של אלמן/ת המנוח/ה ממשיכה להיות נמוכה מ- 5200 שקלים, אלו ימשיכו לקבל את קצבת התלויים מהביטוח הלאומי.
 • מענק פטירה: ילדיו של אדם שאיבד את חייו בעקבות תאונת עבודה, יהיו זכאים לקבלת תשלום זה המשולם על ידי הביטוח הלאומי באופן חד פעמי וסכומו עומד על 9,129 שקלים (נכון לשנת 2022).
 • מענק נישואין: אלמנת עובד שאיבד את חייו בעקבות תאונת עבודה, תוכל להמשיך ולקבל קצבת תלויים מהביטוח הלאומי באם נישאה מחדש, והכנסתו של בעלה בהווה אינה עולה על 5200 שקלים לחודש. זכות זו תהא תקפה גם במידה ובעלה הנוכחי הוא בן יותר מ- 60. אלמן של עובדת שמתה בעקבות תאונת עבודה, יוכל לקבל מענק נישואין במידה ונישא לאישה אחרת, ככל שהכנסתו איננה עולה על סכום של 5,200 שקלים.
 • מענק בר או בת מצווה: ילדי העובד שנפטר בתאונת העבודה, רשאים לקבל מהביטוח הלאומי מענק חד-פעמי בסכום של 6,086 שקלים במועד הגיעם לגיל בר או בת מצווה – גיל 12 לבנות ו- 13 לבנים.


כיצד מגישים בקשה למימוש זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה?

מימוש זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה, מצריך הגשת תביעה לקבלת קצבת תלויים למוסד לביטוח לאומי. הטופס זמין בסניפי הביטוח הלאומי ובאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, וניתן להגשה ישירה לתיבת השירות בסניפים, בדואר או בפקס.

למאמר: סכום פיצוי תאונת עבודה

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה

מדוע חשוב כל כך להסתייע בעו”ד תאונות עבודה במימוש זכויות שארים לאחר פטירה מתאונת עבודה?

בכדי שלשאריו של עובד שאיבד את חייו במסגרת תאונת עבודה, תהיה אפשרות למצות את זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי ומול חברות הביטוח, נדרש דיוק מרבי במילוי טפסי התביעות הרלוונטיים כמו גם בצירוף האישורים המתאימים.

הדרך הטובה ביותר להימנע מטעויות בהגשת התביעות שעלולות להוביל לדחייתן על הסף, היא להסתייע בעורך דין תאונות עבודה, שיוכל לטפל בכל הבירוקרטיה למען שארי נפגע העבודה, ולמקסם את יכולתם לקבל את המגיע להם.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ