230,000 ₪ לאלמנה של עובד שהמעסיק לא הפריש לו לפנסיה

לאחרונה סייע משרדנו לאלמנה של עובד שחלה ונפטר, אשר התעורר החשש לכך שמעסיקו לא הפקיד עבורו לפנסיה את מלוא הסכומים המגיעים לו על פי חוק. במסגרת תביעה שאותה אלמנתו של המנוח בחרה להגיש בסיוע של משרדנו, אשר הגיעה לדיון בבית הדין האזורי לעבודה, נדונה הסוגייה האם עבור בעלה המנוח של התובעת, הופרשו תשלומים מצד המעסיק לקרן הפנסיה בחסר.

הרקע להגשת התביעה – פיצול שכר העובד לרכיבי שכר פיקטיביים

חשש זה התעורר על רקע פיצול השכר של העובד בצורה פיקטיבית לרכיבי שכר נפרדים, שלא לכולם התייחס המעסיק כחלק מן השכר הקובע לעניין ההפרשות הפנסיוניות עבור אותו עובד. בתביעה זו, נדרש בית הדין האזורי לעבודה, להכריע בשאלה האם אכן מדובר בפיצול שכר פיקטיבי שכל תכליתו הייתה להקטין את שיעור הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה של העובד ובמידה וזהו המקרה – מהם הסעדים שאותם תהא התובעת זכאית לקבל מן הנתבעת, בגין הפגיעה בסכום קצבת השארים ותגמולי הנכות מקרן הפנסיה, בעקבות הפקדתם של סכומים נמוכים מן הנדרש עבור בעלה המנוח.

למאמר: מעסיק שלא שילם פנסיה והעובד איבד כושר עבודתו או נפטר

לחץ כאן ל: פסק דין על סך 230,000 ₪ לאלמנה של עובד שהמעסיק לא הפריש לו לפנסיה >>

הסוגיות שעלו לדיון במסגרת התביעה הנ”ל

במסגרת תביעה זו, עלתה לדיון שאלת מעמדם של מרכיבי השכר השונים, בתור חלק אינהרנטי מן השכר הקובע לחישוב הפקדות המעסיק לקרן הפנסיה של העובד. זאת במטרה לקבוע באמצעות פסק דין חלקי מהו אותו שכר, לשם השלמת הבירור מבחינה חשבונאית. לשם כך נדרשו הן התובעת והן המעסיק הנתבע – למסור לבית הדין את תחשיבי השכר שביצעו במסגרת קבלת חוות דעת אקטוארית, לצד סיכומים רלוונטיים.

מסקנות הביניים בתביעה

על פי ההערכות האקטואריות והסיכומים שאותם הגיש כל אחד מן הצדדים בתביעה לבקשת בית הדין האזורי לעבודה, ניכר כי המעסיק הנתבע אכן הפקיד עבור העובד המנוח (בעלה של התובעת),

הפקדות בחסר לקרן הפנסיה. היינו, השכר הקובע לעניין שיעורי ההפקדה לקרן הפנסיה של העובד, לא הביא בחשבון את כלל מרכיבי השכר ששולם לעובד. למעשה, בתלוש השכר של העובד הופיעו רכיבים פיקטיביים ובכללם “פרמיה לעובד”, “בונוסים” וכן תשלום על שעות נוספות “גלובליות”, בהיקף מנופח, שלטענת התובעת, כי כל תכליתו הייתה להפחית מגובה השכר הקובע אשר ממנו נגזרו הפקדות המעסיק לקרן הפנסיה של העובד (בעלה שנפטר).

בעקבות כך, הפקדות המעסיק לקרן הפנסיה השייכת לבעלה של התובעת היו פחותות מן הנדרש, מה שהוביל לכך שכאשר העובד חלה ונפטר, קצבת השאירים ששילמה קרן הפנסיה לאלמנתו, היתה נמוכה בכ – 50 אחוזים מסך קצבת השאירים שהייתה אלמנת העובד אמורה לקבל במידה ומעסיקו הנתבע של העובד, מקפיד היה להפריש עבורו את ההפרשות הפנסיוניות בהתבסס על שכרו המלא, הכולל את כלל מרכיבי השכר הרלוונטיים.

אילו רכיבי שכר הוכרו בבית הדין האזורי לעבודה כרכיבים פיקטיביים?

לעניין זה, יצויין כי בית הדין האזורי לעבודה פסק כי רכיבי ה – “פרמיה” וה – “בונוס” אינם רכיבי שכר נורמטיביים במקרה הנדון, אלא רכיבים פיקטיביים שנועדו לייצר מצג שווא של שכר בסיס נמוך לטובת הקטנת חבותו של המעסיק הנתבע להפקדות לקרן הפנסיה של העובד המנוח. עוד נקבע כי המעסיק מצופה היה להביא בחשבון את מרכיבי השכר הללו, בעת חישוב סכומי ההפקדה הנדרשים לקרן הפנסיה של העובד.

החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה בתיק הנדון

בהתאם לזאת ולחוות הדעת האקטואריות שסיפקו הצדדים לבית הדין האזורי לעבודה, כאמור לעיל, הוכרה טענתה של אלמנת העובד להפסדים ונקבע עבורה פיצוי בסכום העומד על ₪211,412.66.

מה היה סכום הפיצוי שאותו פסק בית הדין האזורי לעבודה לטובת התובעת?

בסיכומו של דבר, קבע בית הדין האזורי לענייני עבודה, כי הנתבעת תעביר לרשותה של התובעת, פיצוי כספי בסכום העומד על 211,412.66 ₪ בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים ממועד מתן פסק הדין – סכום אשר ישא הפרשי ריבית והצמדה כמתחייב בחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל, במידה ולא ישולם במועד הנדרש.

עוד הוסכם כי לאור דיון בחוב שהיה לעובד המנוח כלפי מעסיקו ולא עלה בידו לפרוע אותו טרום פטירתו, מסכום הפיצוי שישולם לתובעת בגין הפרשי ההפקדות לקרן הפנסיה של העובד, ינוכה סכום של 8,700 ₪.

נוסף על סכום הפיצוי שאותו הנתבעת נדרשה לשלם לתובעת, קבע פסק הדין אף כי הנתבעת תכסה את הוצאות המשפט של התובעת, כמו גם את שכר טרחת עורך דינה של התובעת, בסכום כולל של 16,000 ₪.

האם גם מרכיב השעות הגלובליות הוכר בתור חלק מן השכר הקובע להפקדות לקרן הפנסיה של העובד?

למרבה הצער, תביעתה של אלמנת העובד שנפטר להכרה במרכיב השעות הנוספות הגלובליות כחלק מהשכר הקובע לעניין ההפקדות לקרן הפנסיה של העובד, לא נתקבלה בבית הדין האזורי לעבודה. על כן הגיש משרדנו כתב ערר אל בית הדין הארצי לעבודה, שהדיון בו מתנהל בימים אלו ממש.

חשיבות הייצוג המשפטי בהגשת תביעות בנושא זכויות פנסיוניות והזכויות הביטוחיות הנגזרות מהן

לצערנו הרב, נושא ההפקדות הפנסיוניות לעובדים בישראל כמו גם מימוש הזכויות הביטוחיות אשר נגזרות מהן – מגיע לא אחת לפתחם של בתי המשפט בארץ. כפי שהתברר לא זה מכבר, מימוש הזכות לקבלת תגמולי נכות לעובד אשר חלה ואיבד מכושר עבודתו, וכן הזכות לקבלת פנסיית שאירים לבני זוג נשואים או ידועים בציבור של עמית שהלך לעולמו, אינו עניין של מה בכך.

מסיבה זו, כאשר מתעורר קושי במיצוי זכויות מול קרנות הפנסיה ו/או מעסיקים, מומלץ מאוד לפנות להתייעצות משפטית מקצועית מול משרד עו”ד המטפל בתחום דיני העבודה ובתביעות ביטוח כאחד, על מנת לעמוד על הזכויות המגיעות לכם על פי החוק ועל הדרכים היעילות ביותר למימושן המלא.

מעוניינים בייעוץ משפטי מקצועי בנושא השכר הקובע לפנסיה וגובה קצבאות הנכות והשאירים הנגזרות ממנו? אנו במשרד עו”ד כפיר דיין דובב נשמח לסייע לכם במסגרת שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות מצדכם!

 

למאמר: אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ