לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג

באופן דומה לשלל תחומים רפואיים אחרים, גם תחום האנדוקרינולוגיה חשוף למקרים מצערים של רשלנות רפואית מטעם הרופא או הצוות הרפואי המטפלים. רשלנות רפואית בתחום האנדוקרינולוגיה עשויה להתקיים בשלל אופנים וצורות – בין אם בשל אבחון שגוי, מתן מינון תרופות שגוי, אבחון שגוי ועוד. הלכה למעשה, ייתכן כי נגרם לכם נזק כתוצאה מרשלנות רפואית בתחום האנדוקרינולוגיה אשר לגביו הינכם זכאים לקבלת פיצוי במסגרת תביעת רשלנות רפואית.

במה עוסק אנדוקרינולוג

תחום האנדוקרינולוגיה הינו תחום מעולם הרפואה אשר מתמקד בבלוטות המפרישות הורמונים בגוף האדם. הרופא המתמחה בתחום האנדוקרינולוגיה – כלומר, האנדוקרינולוג, הינו רופא המטפל במטופלים להם בעיות שקשורות לבלוטות הורמונליות; קרי, בלוטת התריס, בלוטת יותרת הכליה והסכרת.

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג – מהי?

רשלנות רפואית הינה תחום שכולל בתוכו שלל מקרים שונים ומגוונים בהם הרופא ו\או הצוות הרפואי המטפל חטאו לתפקידם ולמעשה ביצעו מעשה שלא היה להם לעשות על פי הסטנדרט המקצועי הרפואי הנהוג בתחום. לא זו אף זו, רשלנות רפואית עשויה לעלות אף במקרים בהם הרופא או הצוות הרפואי נדרשו, על פי הסטנדרט הרפואי לעשות דבר מה, אך לא ביצעו אותו.

התרשלות

הלכה למעשה, וכפי שנאמר לעיל, על מנת שתתגבש רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בתחום האנדוקרינולוגיה בפרט, יש צורך כי הרופא ו\או הצוות הרפואי יתרשל בתפקידו ולמעשה, ינהג שלא בהתאם לאופן המצופה ממנו על פי הסטנדרט הרפואי הקיים בתחום האנדוקרינולוגיה. כלומר, בכל מקרה בו עשה הרופא דבר מה שלא היה צריך לעשות או לחלופין, לא עשה דבר מה שהיה עליו לעשות – ייתכן ויהיה הרופא רופא רשלן.

נזק

על מנת שתתגבש עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית באנדוקרינולוגיה בפרט, יש להצביע על התרחשותו של נזק שנגרם למטופל. אולם, במקרה של היעדר הסכמה מדעת לביצוע הליך רפואי כזה או אחר, עצם היעדר ההסכמה המיודעת והמלאה של המטופל לביצוע הטיפול הרפואי בו עשויה, בהתאם לנסיבות העניין, להצדיק קיומה של תביעה כנגד הרופא – אולם, לא נרחיב על כך במאמר זה.

קשר סיבתי

הקשר הסיבתי הוא רכיב הכרחי בתביעת הרשלנות הרפואית וכן, ברשלנות רפואית באנדוקרינולוגיה. הקשר הסיבתי למעשה מקשר בין ההתרשלות של הרופא או הצוות הרפואי ובין הנזק שנגרם למטופל.

על מה נדרש להצביע בקשר הסיבתי?

הלכה למעשה, במסגרת רכיב הקשר הסיבתי יש להצביע על כך שאילולא היה הרופא ו\או הצוות הרפואי מתרשלים בתפקידם לא היה נגרם למטופל הנזק שנגרם לו בפועל. אולם, הקשר הסיבתי עשוי להתנתק במידה ולא תצלח העמידה על קשר בין התרשלות הרופא לנזק – כלומר, שגם במידה והרופא לא היה מתרשל, היה נגרם לאדם הנזק.

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג – מינון תרופות שגוי

רופא שרושם למטופל שלו מינון שגוי של תרופות לצורך טיפול בו, בין אם מינון יתר ובין אם מינון חסר – עלול לגרום להופעתם של סיבוכים והחמרת מצבו הרפואי של המטופל שלו. מינון נמוך עשוי שלא להשפיע באופן מיטבי על המטופל וכך למנוע טיפול בבעיה ממנה הוא סובל וכך, להוביל להחמרת מצבו. יחד עם זאת, מינון גבוה, עשוי, בפני עצמו, להסב נזק למטופל.

התרשלותו של הרופא במתן תרופות

במידה והרופא נתן מינון תרופות שגוי ואינו הולם לנסיבותיו של המטופל שלו – באופן החוטא לסטנדרט הרפואי הקיים בתחום, ייתכן וייחשב כרופא רשלן.

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג – אבחון שגוי

אבחון שגוי עשוי להתרחש בשלל פרקטיקות בעולם הרפואה וכן, בתחום האנדוקרינולוגיה. הלכה למעשה, ייתכן והרופא לא יאבחן את הבעיה ממנה סובל המטופל או לחלופין ייתן למטופל אבחון שגוי – כלומר, יאבחן מחלה אחרת ולא את זו ממנה סובל המטופל בפועל. במצבים מעין אלו, ייתכן והמטופל יחווה נזקים כאלה ואחרים – זאת, משום היעדר קבלת טיפול הולם שמתאים למצב הרפואי ממנו הוא סובל בפועל.

התרשלות הרופא בביצוע אבחון

הלכה למעשה, במידה והרופא, על פי נסיבות המקרה, היה צריך לאבחן את המצב הרפואי ממנו סובל המטופל אך לא עשה כן, ואילו בשל היעדר האבחון או האבחון השגוי נגרם למטופל שלו נזק; ייתכן ויהיה הרופא המטפל חב בנזיקין – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג – אבחון מאוחר

בשונה ממקרה של אבחון שגוי, אבחון מאוחר הוא מקרה בו הרופא אכן אבחן את המצב הרפואי ממנו סובל המטופל, אך בשלב מאוחר יותר או אף מאוחר מדי. יחד עם זאת, באופן דומה לאבחון שגוי, אבחון מאוחר עשוי לגרום להופעתם של נזקים והחמרה במצבו הבריאותי של המטופל – זאת, משום שלא קיבל טיפול הולם ורלוונטי למצב הרפואי ממנו הוא סובל בפועל. כאמור לעיל, רופא שהיה צריך לאבחן את המצב הרפואי של המטופל קודם לזמן בו התגלה בפועל; עשה זאת באיחור, ומשום האבחון המאוחר נגרם למטופל נזק או הוחמר מצבו הרפואי – ייתכן ויהיה הרופא המטפל חייב בנזיקין.

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג – הענקת טיפול רשלני

הענקת טיפול לא מקצועי ורשלני בפני עצמו עשוי להותיר את המטופל עם נזקים כאלה ואחרים. הלכה למעשה, במידה והרופא העניק למטופל שלו טיפול רפואי לא מקצועי שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית הקיימת והמקובלת בתחום האנדוקרינולוגיה ובשל קבלת הטיפול הרשלני נגרם למטופל נזק – אזי שייתכן שיהיה הרופא המטפל חייב בנזיקין.

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג – חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית הינה מצרך חשוב ביותר בתביעת הרשלנות הרפואית בכלל ותביעת הרשלנות הרפואית בתחום האנדוקרינולוגיה בפרט. חוות דעת רפואית איכותית ומקצועית מטעם רופא מומחה בתחום האנדוקרינולוגיה עשויה לעשות הבדל עצום בסיכויי תביעת הרשלנות הרפואית.

מה תכלול חוות דעת רפואית טובה בתחום האנדוקרינולוגיה

חוות דעת רפואית טובה תעמוד על רכיבים חשובים במסגרת תביעת הרשלנות הרפואית. על חלקם, עמוד להלן.

עמידה על רכיב ההתרשלות

רכיב ההתרשלות הוא רכיב חשוב ביותר בתביעת הרשלנות הרפואית בכלל ותביעת הרשלנות הרפואית בתחום האנדוקרינולוגיה בפרט. הלכה למעשה, חוות הדעת הרפואית תבקש לעמוד על קיומה של התרשלות מצד הרופא ו\או הצוות הרפואי המטפל. כלומר, תבחן האם הצוות הרפואי חטא לסטנדרט המקצועי הנדרש מהם בתחום.

כימות הנזק

חוות הדעת הרפואית תבקש לכמת את גובה הנזק שנגרם למטופל שחווה את הרשלנות הרפואית – כך, ניתן יהיה, מלבד עמידה על רכיב הנזק עצמו, לעמוד גם על גובה הפיצוי ההולם אותו ראוי שיקבל המטופל הנפגע עקב גודל הנזקים שחווה.

עמידה על הקשר הסיבתי

חוות הדעת הרפואית תוכל, מלבד כל האמור לעיל, לבקש להתחקות גם אחר קיומו של הקשר הסיבתי – כלומר, להצביע על הקשר בין ההתרשלות וחוסר המקצועיות של הרופא או הצוות הרפואי המטפל ובין הנזק שנגרם למטופל.

עורך דין רשלנות רפואית אנדוקרינולוג

קבלת סיוע, ייעוץ וליווי משפטיים מטעם עורך דין רשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית אנדוקרינולוג בפרט עשויה לעשות את ההבדל בין תביעה נזיקית שתצלח ובין תביעה נזיקית שעתידה להיכשל ולהותיר את הנפגע בפני שוקת שבורה. פנו אלינו על מנת שנוכל לסייע לכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם.

פנו אלינו

פנו אל משרדנו על מנת שתוכלו לקבל ליווי, סיוע וייצוג משפטיים מקצועיים וחסרי התפשרויות מטעם עורכי הדין המנוסים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית בהפלות. הלכה למעשה, עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ותחום הרשלנות הרפואית בהפלות בפרט – עשוי להגדיל, באופן משמעותי, את סיכויי תביעת הרשלנות הרפואית בהפלות לצלוח. על כן, אל לכם להתפשר על פחות מן הטובים ביותר.

צריכים סיוע של עורך דין רשלנות רפואית? לחצו כאן!

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג
רשלנות רפואית אנדוקרינולוג

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית אנדוקרינולוג

במידה ואנדוקרינולוג פעל שלא בהתאם להנחיות ולפרוטוקולים הרפואיים, ביצע פעולה לקויה או נמנע מלבצע פעולה שהיה צריך לבצע, ונגרם למטופל נזק בשל כך – הדבר עלול להיחשב כרשלנות רפואית.

מינון תרופות שגוי, מתן תרופות לא נכונות או הימנעות ממתן תרופות, אבחון שגוי של מצב המטופל או של חומרתו, אבחון מאוחר של המטופל, מתן טיפול רשלני של האנדוקרינולוג ועוד.

כדי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית אצל אנדוקרינולוג, יש להוכיח שהרופא התרשל בתפקידו, שנגרם למטופל נזק, ושיש קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין קרות הנזק.

מומלץ מאוד לצרף חוות דעת רפואית לתביעה. חוות הדעת תוכל לסייע לבית המשפט לעמוד על עובדות המקרה, על הנזק שנגרם וחומרתו, על מידת התרשלותו של האנדוקרינולוג ועל הקשר הסיבתי בין הנזק לבין ההתרשלות.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ