לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

רשלנות רפואית במתן תרופות

כיום, רוב האוכלוסייה נוטלת תרופות מרשם כאלה ואחרות ועל כן, רבים חשופים למקרים של רשלנות רפואית במתן תרופות. למעשה, רשלנות רפואית במתן תרופות עשויה להתרחש בשלל מקרים ונסיבות – ביניהם, מתן תרופה לא נכונה, רישום מינון שגוי, מתן הוראות שימוש לא מדויקות ועוד. בפועל, רשלנות רפואית במתן תרופות עשויה להותיר את המטופל עם נזקים ואף נזקים חמורים. חושבים שחוויתם רשלנות רפואית במתן תרופות? כדאי שתקראו.

החשיבות ברישום תרופות מדויק ונכון

מתן תרופה נכונה בזמן הנכון עשוי להציל את חייו של המטופל – על כן, בחירת התרופה וכן, המינון שלה באופן קפדני, מקצועי ועל פי הפרקטיקה הרפואית הנוהגת הוא עניין של מה בכך. יתרה מכך, בחירה במינון לא נכון של תרופה מסוימת עלול למנוע ממנה מלעבוד או לחלופין, לפגוע במצבו הרפואי של המטופל בפני עצמו.

מהי רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא מושג רחב שחולש על מקרים ונסיבות רבים. הלכה למעשה, מקרים של רשלנות רפואית הם מקרים בהם הרופא פעל בניגוד לסטנדרט הרפואי המקצועי הנדרש ממנו ובגין אותה הפעולה או לחלופין, אי הפעולה – נגרמו למטופל שלו נזקים כאלה ואחרים.

מהי רשלנות רפואית במתן תרופות

רשלנות רפואית במתן תרופות מסתכמת במקרים בהם הרשלנות הרפואית הייתה במקרה העוסק בתרופות. אולם, נסיבות של רשלנות רפואית במתן תרופות עשויות להיות רבות – בין אם מדובר במתן מינון שגוי, היעדר מתן תרופה נכונה וכן, היעדר מתן תרופה נכונה בזמן הנכון וכו’. הלכה למעשה, מקרה רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בתרופות בפרט, עשוי להצדיק קיומה של תביעת רשלנות רפואית שבסופה יינתן פיצוי.

רשלנות רפואית במתן תרופות – רישום תרופה לא נכונה

הלכה למעשה, רישום תרופה לא נכונה עשויה להיות מסוכנת מאוד עבור המטופל ולעתים עשויה להיחשב כרשלנות רפואית במתן תרופות לכל דבר ועניין.

תרופה שאינה מתאימה למצב הרפואי של המטופל

רישום תרופה לא נכונה הוא מקרה קלאסי של רשלנות רפואית במתן תרופות. הלכה למעשה, ייתכן כי הרופא רשם למטופל שלו תרופה שאינה נכונה עבור הנסיבות הרפואיות מהן הוא סובל. ועל כן, בשל היעדר הסיוע הנדרש מן התרופה נגרם לו נזק שיכל להימנע אילו היה מקבל את התרופה הנכונה.

תרופה שאינה מתאימה לתרופות אחרות

הלכה למעשה, ייתכן כי הרופא ירשום עבור המטופל שלו תרופה שעל פניו נכונה וראויה לטיפול במצבו הרפואי הקיים.

אולם, הרופא לא התחשב בתרופות אחרות אותן נוטל המטופל, אשר הסינרגיה ביניהן עשויה להיות בעייתית. במקרים מסוימים, מטופל הנוטל כמה תרופות יחדיו כאשר אינן מתאימות לפעולה אחת עם השנייה, עשויות להותיר את המטופל שנוטל אותן עם נזקים.

במקרה שהרופא רשם תרופה שכזו, שאינה מתאימה לתרופה אחרת אותה נוטל המטופל ואילו נגרם למטופל נזק, אזי שייתכן ומדובר במקרה של רשלנות רפואית במתן תרופות.

מתן תרופה שיועדה למטופל אחר

מקרה ספציפי של רישום תרופה לא נכונה הוא כאשר נרשם למטופל, בשוגג, מרשם של מטופל אחר – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

מתן תרופה שגויה על ידי הרוקח

רשלנות רפואית עשויה להיות גם באשמת הרוקח שנתן את התרופה למטופל. הלכה למעשה, ייתכן מצב לפיו הרופא עשה את עבודתו נאמנה ובאופן מקצועי ותקין, אך הרוקח טעה ונתן למטופל תרופה לא נכונה.

רשלנות רפואית בשל רישום מינון שגוי

רשלנות רפואית במתן תרופות עשויה להתרחש גם במקרה בו רשם הרופא מינון שגוי של תרופה, גם אם נכונה, עבור המטופל שלו. הלכה למעשה, מתן מינון שגוי של תרופות הוא אחד מן המקרים הבולטים בתחום הרשלנות הרפואית במתן תרופות. מינון שגוי – בין אם מינון יתר ובין אם מינון חסר עשויים להוביל להופעתם של נזקים כאלה ואחרים בקרב המטופל.

מינון יתר

מטבע הדברים, מינון שאינו מתאים למטופל בתצורה של מינון יתר עשוי לגרום לנזקים כאלה ואחרים למטופל.

הלכה למעשה, במידה והרופא היה צריך, על פי הפרקטיקה הרפואית הנוהגת, לרשום למטופל מינון X ואילו רשם לו מינון גבוה מכך ונגרם למטופל, עקב רישום המינון הגבוה, נזק – ייתכן ומדובר במקרה של רשלנות רפואית במתן תרופות.

מינון חסר

בשונה ממינון יתר שעשוי, בפני עצמו, לגרום נזקים למטופל, מינון יתר עשוי להוביל לכך שהתרופה לא תפעל כפי שהייתה צריכה לפעול עבור המטופל.

כלומר, בשל מינון היתר, לא קיבל המטופל את מירב התועלת מן התרופה. הלכה למעשה, לעתים, מינון חסר עשוי להוביל לכך שיגרמו למטופל נזקים כאלה ואחרים בשל היעדר פעולתה התקינה והמלאה של התרופה. נזקים כאלה עשויים, מטבע הדברים, להיות תוצאה של רשלנות רפואית לכל דבר ועניין.

רשלנות רפואית עקב הוראות שימוש שגויות

הלכה למעשה, מתן הוראות שימוש נכונות ומדויקות בתרופות ובייחוד בתרופות בעלות פוטנציאל מסכן הוא עניין של מה בכך שאין להקל בו ראש כלל.

במידה והרופא רשם הוראות שימוש שגויות בתרופה שמנוגדות להוראות השימוש התקינות שהיה צריך לרשום על פי הסטנדרט המקצועי הרפואי אליו הוא מחויב ואילו, בשל הרישום השגוי, נגרם למטופל נזק כזה או אחר – אזי שייתכן ומדובר במקרה של רשלנות רפואית במתן תרופות.

פעולות מנע שתוכלו לבצע בכדי למנוע נזק

ישנן לא מעט פעולות אותן יכול המטופל לבצע על מנת למנוע נזק שעשוי להיגרם לו בגין רשלנות רפואית במתן תרופות.

שאלו על התרופה שקיבלתם

בקשו מן הרופא לדעת כמה שיותר מידע אודות התרופה שרשם לכם – מהו שמה, מה הייעוד שלה וכן, מה המינון שרשם לכם – לרבות מהו האופן הנכון והיעיל ביותר להשתמש בה.

ספקו לרופא את מירב המידע

במידה והינכם נוטלים תרופות או תוספים אחרים, יידעו, ליתר ביטחון, את הרופא על מנת למנוע נזק עתידי שעשוי להיגרם עקב חוסר התאמה של התרופה הרשומה לתרופות או תוספים אחרים אותם אתם נוטלים.

הפיצוי הכספי

הפיצוי הכספי הינו תוצר אפשרי של תביעת רשלנות רפואית:

הרופא לא היה מקצועי אך לא נגרם נזק

ראשית כל, חשוב כי תכירו כי ישנם מקרים בהם ברור לגמרי כי הרופא התרשל בתפקידו ולמעשה רשם תרופה לא נכונה, מינון שגוי או אופן שימוש שאינו מדויק – אך למרות זאת, לא נגרם לכם כל נזק. על כן, לא תעמוד לזכותכם עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית, שכן נעדר רכיב הנזק.

במקרה של רשלנות רפואית

אולם, במקרים מצערים ביותר בהם התרשלותו של הרופא אכן התגלמה לכדי מקרה של רשלנות רפואית במסגרתו נגרם למטופל נזק – תביעה בגין רשלנות רפואית וכן, פיצוי עשויים להיות תולדה אפשרית של המקרה.

הלכה למעשה, הפיצוי, מטבע הדברים, ישתנה בהתאם לנסיבות המקרה וחומרת הנזק שנגרם למטופל.

סיוע מעורך דין רשלנות רפואית

עורך דין מקצועי ומנוסה העוסק בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ותחום הרשלנות הרפואית במתן תרופות בפרט, הוא איש מקצוע שמכיר ועוסק במטריה המשפטית בתחום דיני הנזקין מדי יום.

על כן, מדובר בדמות מפתח עבור תביעת הרשלנות הרפואית שלכם – הלכה למעשה, עורך הדין יוכל לבצע הערכה של סיכויי התביעה שלכם, להתמקד באיסוף הראיות המתאימות ולמעשה, ללוות אתכם מתחילת הדרך ועד קבלת הפיצוי הנכסף שיסייע לכם להחזיר את חייכם אל המוטב.

פנו אלינו

פנו אל משרדנו על מנת שתוכלו לקבל ליווי, סיוע וייצוג משפטיים מקצועיים וחסרי התפשרויות מטעם עורכי הדין המנוסים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית במתן תרופות.

עורך דין מקצועי ומנוסה  בתחום הרשלנות הרפואית במתן תרופות – עשוי להגדיל, באופן משמעותי, את סיכויי תביעת הרשלנות הרפואית במתן תרופות להצליח. על כן, אל לכם להתפשר על פחות מן הטובים ביותר.שאלות ותשובות - רשלנות רפואית במתן תרופות

כאשר הרופא נותן מרשם לתרופות לא נכונות או בזמן לא נכון, כאשר המינון של התרופות שניתנות הוא נמוך מדי או גבוה מדי, כאשר הטיפול התרופתי לא הולם את מצבכם הרפואי ועוד.

במידה ומתן התרופות גרם למטופל נזק בדרך כלשהי, וניתן להוכיח שהנזק לא היה נגרם אם הרופא לא היה מתרשל בתפקידו במתן התקופות, ישנו ביסוס להגשת תביעת רשלנות רפואית.

את התביעה מומלץ להגיש על ידי עורך דין המומחה בתחום הרשלנות הרפואית. עורך הדין ידאג לאיסוף כלל המסמכים הרלוונטיים לתביעתכם, לרבות חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום, שיצביע על הכשלים שבהתנהגות הרופא המטפל.

חשוב לשאול את הרופא אודות התרופה, לוודא את המינון הדרוש לכם, ליידע את הרופא בכל פרט שעשוי להשפיע על הטיפול התרופתי (כמו היותכם נמצאים בקבוצת סיכון כלשהי).

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ