לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

רשלנות רפואית בצבא

צבא ההגנה לישראל שמורכב מחיילים רבים, מחויב לדאוג לבריאות ושלום חייליו. הלכה למעשה, רשלנות רפואית בצבא עשויה להתרחש בדיוק כפי שמתרחשת רשלנות רפואית בעולם האזרחי.

קרי, ככל שחייל במהלך שירותו הצבאי או לחלופין, לאחר שירותו הצבאי חוו פגיעה שמקורה ברשלנות רפואית בצבא – הוא רשאי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בצבא ובהתאם, לקבל פיצוי שיסייע לו לשקם את חייו. חושבים שנגרמה לכם רשלנות רפואית בצבא? כדאי שתקראו.

רשלנות רפואית בצבא – מהי

באופן דומה לעולם האזרחי, בו קורות לא מעט עוולות של רשלנות רפואית, גם בעולם הצבאי עשויים להתרחש מקרים של רשלנות רפואית. על כן, עולה הצורך להתמודד עמם.

מה עולה לכדי רשלנות רפואית בצבא

על פי חוקי מדינת ישראל, רשלנות רפואית תהיה רשלנות רפואית בצבא כל עוד הנזק שנגרם לנפגע התרחש בעוד היה חייל – כלומר, במהלך השירות הצבאי. יחד עם זאת, רשלנות רפואית עשויה להיחשב כרשלנות רפואית בצבא במידה ונזקים מהם סובל הנפגע בהווה, הינם תוצר של השירות הצבאי באופן כזה או אחר.

רשלנות רפואית בעקבות היעדר אבחון בצבא

היעדר אבחון הוא מקרה דיי מרכזי ושכיח בתביעות הרשלנות הרפואית בעולם בכלל ובצה”ל בפרט. הלכה למעשה, רשלנות רפואית בשל היעדר אבחון עשויה להתרחש כאשר הרופא היה צריך, על פי ממצאי המטופל שהתגלו לפניו לאבחן קיומו של מצב רפואי או מחלה בקרב המטופל – אולם, למרות שהיה צריך לעשות כך הרופא, לא קרה הדבר.

ביצוע אבחון רפואי מאוחר

הלכה למעשה, מלבד אבחון רפואי שלא בוצע כלל וגורר החמרה של מצב המטופל בשל היעדר הטיפול ההולם בו, גם אבחון רפואי שבוצע בשלב מאוחר מדי עלול לגרום להופעתן של השלכות דומות – זאת, בשל היעדר טיפול.

מדוע היעדר אבחון הוא שכיח בצבא

מקרים של היעדר אבחון הם דיי שכיחים בצבא, שכן המערכת הרפואית בצבא היא מערכת שמטבע הדברים, מורכבת מלא מעט רופאים צעירים – על כן, ניסיון הרופאים אינו רב שנים וכתוצאה מכך, עשויים להתרחש שלל מקרים רפואיים בעיתיים הנובעים מחוסר ניסיון. בין מקרים אלה, עולים מקרים של היעדר אבחון – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

חוסר בציוד רפואי מתקדם

מלבד חוסר הניסיון שמלווה את הרופאים הצעירים שמונים חלק לא קטן מכוח האדם הרפואי בצבא – לעתים, עשויה להיות חסרה לרופאים או לגורמים רפואיים אחרים בצבא גישה לציוד רפואי מתקדם שיקל ויסייע בביצוע העבודה שלהם – בין אם מדובר באבחון רפואי של החייל ובין אם בעניינים רפואיים אחרים.

טיפול רפואי רשלני בצבא

ביצוע טיפול רפואי רשלני הוא, כנראה, המקרה הראשון עליו חושבים כשעולה המושג “רשלנות רפואית”. הלכה למעשה, טיפול רפואי רשלני בצבא הוא טיפול רפואי שהוגש לחייל אשר בוצע באופן לא מקצועי ורשלני שאינו תואם את הפרקטיקה הרפואית המקובלת בתחום הטיפול הרפואי.

מקרים של טיפול רפואי רשלני יעלו לכדי תביעת רשלנות רפואית כאשר הטיפול הרפואי הכושל והלא מקצועי הסבו, הלכה למעשה, לחייל נזקים כאלה ואחרים.

היעדר מעקב רפואי בצבא

באופן דומה להליכים רפואיים בעולם האזרחי, גם בעולם הצבאי, בהתאם לפרוצדורה הרפואית שבוצעה על החייל, עשוי להידרש ביצוע מעקב רפואי אחר מצבו של החייל. אולם, לעתים, עשוי שלא להתבצע מעקב כזה וכתוצאה מכך, יתכן ויגרם נזק לחייל, שכן ביצוע מעקב, כפי שהיא צריך לעשות, היה מאפשר להעניק לו טיפול רפואי הולם ובזמן המתאים.

הלכה למעשה, במידה ורופא סביר היה, על פי מצבו הרפואי של החייל הנבדק, מחליט כי נדרש מעקב רפואי ואילו הרופא שטיפל בחייל בפועל לא עשה כך ואילו נגרמו לחייל נזקים בשל כך – יתכן ומדובר במקרה של רשלנות רפואית בצבא.

רשלנות רפואית בצבא – הצורך בחוות דעת רפואית

הלכה למעשה, כאשר ענייננו בהגשת תביעת רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בצבא בפרט, עולה הצורך בחוות דעת רפואית מקצועית מטעם רופא המתמחה בתחום הפגיעה ממנה סובל החייל.

בפשט, חייל בהווה או לשעבר שסובל מנזקים ניורלוגיים עקב פגיעה שנגרמה לו בשירותו הצבאי, צריך שיהיה מגובה בחוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה בניורולוגיה וכך לגבי כל תחום רפואי אחר.

אסור להתפשר על חוות הדעת הרפואית

חוות דעת רפואית טובה ואיכותית עשויה לעשות את ההבדל בין הצלחת התביעה לבין כשלונה – על כן, חשוב שחוות הדעת הרפואית תתייחס לרכיבים חשובים בתביעת הרשלנות הרפואית בצבא – כגון: קביעה כי הרופא התרשל, עמידה על הנזק, קביעת הקשר הסיבתי ועוד.

התחקות אחר מקור הנזק

על מנת שניתן יהיה לתבוע גורם כזה או אחר ובפרט על מנת שתיחשב הרשלנות הרפואית כרשלנות רפואית בצבא – יש צורך לעמוד על מקור הנזק.

לענייננו, חשוב ביותר כי מקור הנזק יהיה בצבא – לצורך העניין רופא יחידתי שלא אבחן בעיה רפואית כזו או אחרת בחייל שבגין היעדר האבחון נגרם לחייל נזק כזה או אחר וכו’. חוות דעת רפואית תוכל לסייע בעמידה על מקור הנזק – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

התרשלות

על מנת שתביעת רשלנות רפואית בכלל ותביעת רשלנות רפואית בצבא בפרט יצאו מן הכוח אל הפועל בהצלחה, יש צורך לעמוד על כך שהגורם הרפואי שטיפל בחייל התרשל בתפקידו.

כאמור לעיל, התרשלות עשויה להתרחש בשלל מקרים – בין אם מדובר בהתרשלות בעת טיפול רפואי בפועל, התרשלות בשל היעדר אבחון ואף התרשלות בשל היעדר מעקב רפואי כפי שנדרש.

קיומו של זנק

מטבע הדברים, יש צורך מרכזי ומהותי בעמידה על גובה הנזק שנגרם לחייל עקב הרלשנות הרפואית. גובה הנזק הוא רכיב מרכזי וחשוב ביותר בקביעת גופה הפיצוי – על כן, חשוב לכמת אותו כראוי ובאופן מקצועי.

עמידה על הקשר הסיבתי

הקשר הסיבתי הוא גורם חמקן בתביעת הרשלנות הרפואית – הלכה למעשה, נדרש להצביע על כך שאילו הרופא או לחלופין, הגורם הרופא המטפל לא היה מתרשל בתפקידו לא היו נגרמים לחייל הנזקים מהם הוא סובל. הלכה למעשה, חוות דעת רפואית טובה, תתבקש לעמוד על רכיב זה ככל הניתן.

מידת הפגיעה באורח החיים

חוות דעת רפואית טובה ואיכותית תעמוד על מידת הפגיעה באורח החיים של החייל בהווה או לשעבר בעקבות הנזק שחווה כתוצאה מן הרשלנות הרפואית שחווה.

עמידה על גובה הנזק

לבסוף, תוכל חוות הדעת הרפואית לעמוד על גובה סכום הפיצוי המתאים וההולם שמגיע לחייל על פי נסיבות המקרה.

החשיבות בסיוע עורך דין מקצועי ומנוסה ברשלנות רפואית בצבא

עורך דין מקצועי ומנוסה העוסק בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ותחום הרשלנות הרפואית בצבא בפרט, הוא איש מקצוע שמכיר ועוסק במטריה המשפטית בתחום דיני הנזקין מדי יום. על כן, מדובר בדמות מפתח עבור תביעת הרשלנות הרפואית שלכם – הלכה למעשה, עורך הדין יוכל לבצע הערכה של סיכויי התביעה שלכם, להתמקד באיסוף הראיות המתאימות ולמעשה, ללוות אתכם מתחילת הדרך ועד קבלת הפיצוי הנכסף שיסייע לכם להחזיר את חייכם אל המוטב.

פנו אלינו

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל סיוע משפטי ומקצועי מטעם עורכי הדין הטובים והמקצועיים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד בפרט.

רשלנות רפואית בצבא
רשלנות רפואית בצבא

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית בצבא

למעשה אין הבדל מהותי בין סוגי הרשלנות הרפואית, למעט הסטטוס של המטופל כחייל בצה”ל או במקרים בהם הטיפול הרפואי היה נדרש עקב השירות הצבאי באופן כלשהו.

מקרים בהם הרופא הצבאי לא מאבחן בעיה שקיימת במטופל או לא מזהה סימפטומים, אבחון שגוי או לקוי, מתן תרופה שגויה או במינון לא נכון, טיפול רפואי שנעשה באופן רשלני, אבחון מאוחר, היעדר מעקב אחר המטופל ועוד.

כמו כל תביעת רשלנות רפואית, גם בתביעת רשלנות רפואית בצבא יש להוכיח שנגרם נזק למטופל (לחייל), ושהנזק נגרם כתוצאה ישירה מהתרשלות של הרופא הצבאי או הגורם הרפואי שטיפל בו.

כן. מומלץ להסתייע בחוות דעת רפואית מרופא מומחה, על מנת לסייע לבית המשפט לקבוע את חומרת הנזק, ואת מידת ההתרשלות של הרופא המטפל.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ