תאונת עבודה לאחר 90 יום

כשמתרחשת תאונת עבודה, העובד שנפגע כתוצאה ממנה מאבד את היכולת שלו לעבוד ולהתפרנס, לעיתים מזומנות למשך תקופה ארוכה. בתקופה הראשונה שאחרי התאונה, מי שמסייע לנפגע ומאפשר לו להמשיך לקבל הכנסות למרות הפסקת העבודה, הוא המוסד לביטוח לאומי.

עובד ותיק עשוי לקבל מהביטוח הלאומי דמי מחלה עד 90 ימים אחרי התאונה. אולם יש צורך להגיש תביעה להכרה בפגיעה בגין תאונת עבודה לאחר 90 יום. זאת במקרה שהעובד לא יחלים, או שההחלמה שלו עלולה להימשך עוד זמן רב.

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה או פגיעה שהתרחשה בשעות העבודה, במקום העבודה או בדרך לעבודה או ממנה. תאונת עבודה יכולה להתרחש במהלך העבודה או במהלך שהייה במקום העבודה, עקב רשלנות של העובד עצמו או של עובד או אדם אחר בסביבת העבודה של העובד.

תאונה יכולה להתרחש גם בגלל מפגע שלא טופל, או כשל תכנוני או כל דבר אחר, שמקום העבודה היה יכול וצריך לטפל בו והוא לא טופל. לעיתים קרובות, תאונת עבודה נגרמת למרות שמקום העבודה והעובד כאחד הקפידו על הנהלים. בכל מקרה, תאונות עבודה נחקרות על ידי משרד העבודה, במטרה לברר את הנושא ולטפל בו, כדי שמקרים דומים לא יישנו בעתיד.

פגיעה שלא במקום העבודה שיכולה להיחשב תאונת עבודה

לא אחת קורה שפגיעה שמתרחשת מחוץ למקום העבודה, עשויה להיחשב תאונת עבודה לכל דבר ועניין הפגיעה יכולה להתרחש ברחוב, או במקום אחר, ועדיין היא עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה. להלן המצבים האפשריים:

  1. פגיעה שמתרחשת בדרך מהבית למקום העבודה, או ממקום העבודה בדרך חזרה הביתה
  2. פגיעה שמתרחשת במהלך שהייה מחוץ למקום העבודה, במסגרת העבודה. למשל – איש רכש בדרך לעסקת רכש או ממנה, או איש מכירות בדרך למשא ומתן עסקי.

בשני המקרים, תנאי הכרחי להגדרת התאונה כתאונת עבודה, הוא שמי שנפגע בתאונה אכן שהה במקום במסגרת העבודה. כשמדובר בתאונה בדרך למקום העבודה או ממנו, התנאי הוא שהתאונה אכן התרחשה בדרך, והנפגע לא סטה מהדרך מכל סיבה שהיא. דוגמה טובה לכך היא אדם שהיה בדרך ממקום העבודה הביתה ורק עצר לעשות קניות. במקרה הזה התאונה לא תוכר כתאונת עבודה, ויהיה צורך למצוא מסגרת אחרת להגדרת התאונה.


קבלת דמי פגיעה בעבודה בתשעים הימים הראשונים

ככל שעובד נפגע במקום העבודה ובשעות העבודה, הוא זכאי תחילה למימון של תשעים הימים הראשונים מהמוסד לביטוח לאומי. ימים אלה אמורים להספיק במקרים רגילים, על מנת לאפשר למי שנפגע בתאונה להתאושש ולחזור לחיים רגילים. בתום התקופה, אם כתוצאה מהפגיעה הנפגע עדיין לא יכול לחזור לעבודה, הוא רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

אם ההחלמה היא ארוכה, ייתכן שניתן לקבל פיצויים עבור התקופה שבמהלכה העובד היה מנוע מלעבוד. אם הפגיעה היא קבועה וכתוצאה ממנה העובד נותר פגוע או נכה, יש צורך להגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי. אם לעובד יש קרן פנסיה, ובפנסיה כלול רכיב של נכות, יש צורך גם לפעול מול קרן הפנסיה לקבלת פיצויים או קצבה חודשית בגין הנכות.

הכרה במחלת מקצוע כתאונת עבודה המזכה בדמי פגיעה

כשמדברים על תאונת עבודה, רבים נוטים לחשוב שמדובר אך ורק באירוע ספציפי שהתרחש במהלך שעות העבודה. ואולם חשוב להדגיש שלא מדובר אך ורק באירוע ספציפי, כגון נפילה, חבלה או אירוע אחר. לצורך העניין, גם מחלה שניתן לקשר אותה באופן ברור ואופי העבודה ולחומרים ספציפיים שבהם נעשה שימוש במהלך העבודה, ניתנת להגדרה כתבונת עבודה.

ההרה במחלה כתאונת עבודה, תביע, אם המחלה או הפגיעה שממנה סובל העובד מופיעה ברשימת המחלות המקצועיות המוגדרות בתקנות. הרשימה הזאת מתעדכנת מעת לעת, אבל רק היר יכולה לקבוע אם מחלה או פגיעה אחרת תוגדר תאונת עבודה.

תאונת עבודה לאחר 90 יום בקרן הפנסיה

לכל אחת מקרנות הפנסיה יש תקנון המגדיר מצבים שבהם יהיה זכאי העמית בקרן לקצבה בעקבות תאונת עבודה. אם העמית אכן עמד בדרישות, ואם הוא מוכר כנפגע עבודה, הוא יהיה זכאי לקבלת קצבה מקרן הפנסיה. הקצבה הזאת איננה מחליפה את גמלת תאונת עבודה מהמוסד לביטוח לאומי.

התשלום בגין הפגיעה עשוי להגיע לכדי שלושה רבעים (75%) מהשכר המבוטח של העובד ערב הפגיעה. עם זאת, נדרשת תקופת אכשרה על מנת להכיר בעובד כנפגע תאונת עבודה. בנוסף, הקצבה משולמת אם בעקבות התאונה הנפגע איבד את כושר העבודה שלו. לצורך הגשת.

הגשת תביעת נכות במוסד לביטוח לאומי בחלוף 90 ימים מהפגיעה

אם עובד אשר נפגע בעבודה איננו מסוגל לחזור לעבודה בתום 90 הימים שהוקצבו לשם כך, הוא צריך להגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי, התביעה צריכה להיות מוגשת בצורה מוסדית, יחד עם כל הטפסים הרלוונטיים:

  • תביעה לקצבת נכות: טופס של המוסד לביטוח לאומי, שעניינו בקשה להכרה בפגיעה בעבודה כנכות.
  • ויתור על סודיות רפואית: הנפגע חייב למלא ולחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית.

זאת, במטרה לאפשר למוסד לביטוח לאומי לחקור לעומק את הפגיעה. נוסף על הטפסים הללו, חייבים להיות מוגשים למוסד לביטוח לאומי אישור מהמעסיק לגבי הפגיעה בעבודה, וכן תלוש שכר המראה את גובה השכר לפני הפגיעה. השכר על פי התלוש הוא זה שלפיו תיקבע גובה הקצבה.


למה חשוב להגיש תביעה לדמי פגיעה בהקדם האפשרי?

ההמלצה החד משמעית היא לפנות תחילה למוסד לביטוח לאומי, בכל מקרה של תאונת עבודה לאחר 90 יום ובכלל. בראש ובראשונה, גובה אחוזי הנכות שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי, הם אלה שילוו את הנפגע מכאן והלאה, גם כשמדובר בתביעה כנגד גופים אחרים ייתכן שתהיה התמקחות על גובה התגמולים ותנאים נלווים, אבל אחוזי הנכות שיקבע הביטוח הלאומי הם אלה שיקבעו.

למאמר: סכום פיצוי תאונת עבודה

למאמר: זכויות עובד בתאונת עבודה

חשיבות הסיוע של עורך דין למימוש זכויות בעקבות תאונות עבודה

כאמור, תביעה בעקבות תאונת עבודה לאחר 90 יום אמורה להעניק לתובע כלים שיסייעו לו להימנע ממצב ביש פיננסי. עם זאת, התגמולים או קצבת הנכות או כל תגמול כספי אחר לא ניתנים כהרף עין וגם לא באופן אוטומטי. תחילה יש להגיש את התביעה, ואחרי שהיא מאושרת אפשר להנות מהקצבה. ככל שהתביעה מוגשת ומנוהלת בצורה מסודרת יותר, כך התוצאות עשויות להיות מהירות יותר.

כיצד עורך דין יכול לסייע לכם בהגשת תביעות לביטוח הלאומי?

עורך דין תאונות עבודה יכול להקל עליכם בהגשת תביעות לביטוח הלאומי בדרכים הבאות:

  1. מילוי נכון של טפסים: אחד הכשלים היתר נפוצים בתביעות מהסוג האמור, טמון דווקא בחלק הפשוט – מילוי הטפסים לצורך התביעה. ככל שהטפסים ממולאים כנדרש, התביעה לא מתעכבת. טעות במילוי הטופס עלולה לעכב את סיום התביעה והעברת סכומי הכסף לתובע.
  2. צירוף מסמכים: גם כאן, חשוב להקפיד על צירוף מסמכים מתאימים. מדובר הן על מסמכים רפואיים והן על אישור מהמעסיק על הפגיעה, כמו גם תלושי שכר כפי שכבר צוין לעיל. עורך דין מיומן יכול לבדוק את המסמכים ולהימנע מדחיות מיותרות בגלל מחסור במסמכים, או מסמכים שגויים שהוגשו.

לסיכום

אם יש לכם צורך בהגשת תביעה בגין תאונת עבודה לאחר 90 יום, הגעתם למקום הנכון. כדאי ליצור קשר כבר כעת עם משרד עורך דין כפיר דיין דובב לקבלת סיוע מקצועי ואישי במימוש זכויותיכם המלא.

רוצים להיעזר בעורך דין תאונת עבודה לאחר 90 יום? לחצו כאן!

תאונת עבודה לאחר 90 יום

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ