לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה

תאונת עבודה יכולה להתרחש הן במקום העבודה והן בדרך אליו, כתוצאה מכך נגרמים לא פעם נזקי גוף המצריכים התייחסות מיוחדת שעליה נדבר מיד (תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה). אם כן, יש מצבים בהם הנזקים הינם מזעריים ויש הנחשבים חמורים יותר ואף מסתיימים במפח נפש ובאיבוד חיי אדם.

במצב הזה, רשאי כל עובד לפנות לביטוח הלאומי ולהגיש תביעת גוף ואף גמלת נכות מקרן הפנסיה או חברת הביטוח. במקרים מסוימים, נעמדת לזכותו גם האפשרות להגיש תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה ובדיוק על כך נעסוק במאמר שלפניכם.

באילו נסיבות יש מקום לשקול תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה?

כל אדם חשוף במידת מה לסכנות וסיכונים במסגרת עבודתו או משלח ידו. מטבע הדברים, רבים מבין הסיכונים שאליהם אנשים נחשפים בסביבת עבודתם הם סיכונים תברואתיים או בריאותיים. סיכונים אלו נובעים ברבים מהמקרים מאופיה של העבודה, אשר יכול לגרום לנזקים מצטברים או למחלות מקצוע.

אך המקרה השכיח יותר שבו מוגשות תביעות כנגד מעסיקים הוא דווקא של תאונות עבודה, היינו – פציעות או פגיעות המתרחשות במקום העבודה, בדרך לעבודה או ממנה, או בעקבות תנאי העבודה בתור אירוע נקודתי. כאשר מתרחש אירוע מסוג זה כפועל יוצא של אי עמידה של המעביד בנהלי הבטיחות והגיהות הנדרשים על פי החוק, יש מקום לשקול את האפשרות להגשת תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה לשם קבלת פיצוי כספי בגין הפגיעות שנגרמו לעובד.

אילו מקרים מוכרים בחוק בישראל בחזקת תאונת עבודה?

החוק בארץ מגדיר את המונח “תאונת עבודה” בתור אירוע שבמהלכו עובד נפגע או נפצע וזאת בזמן או בשל עבודתו עבור מעבידו. ההגדרה של תאונות עבודה בחוק הישראלי מכסה בין היתר גם פגיעות שחווה עובד עצמאי בעקבות עבודתו. חוק הביטוח הלאומי מכיר גם בתאונות דרכים שהתרחשו בדרכם של עובדים אל מקום עבודתם, בדרך ממנו הביתה או במסגרת נסיעות לצרכי עבודה, בתור תאונות עבודה.

נציין כי בהקשר זה גם תאונות דרכים ופגיעות שונות אשר מתרחשות במהלך ההפסקה של עובד שכיר או עצמאי, ובכלל זה גם פגיעות הנגרמות עקב חשיפה למרכיבים ותרכובות שונות בסביבת העבודה ככל שאלו גרמו לנזקים בריאותיים, יכולות להיחשב כתאונת עבודה המקימה לעובד זכויות בביטוח הלאומי ואפשרות להגיש תביעה כנגד מעבידו.

מה תידרשו להוכיח אם תבחרו להגיש תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה?

היה ותבחרו להגיש תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה, יהיה עליכם להוכיח כי מדובר בתאונת עבודה שהתרחשה בשל רשלנות מצד מעבידכם, שהאחריות למניעתה היתה בצידו. זהו הבסיס לתביעה פיצוי כספי מהמעביד באמצעות פנייה לערכאות.

האם על תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה חלה תקופת התיישנות?

בהחלט. על תאונות עבודה חלה התיישנות, כך שהגשת תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה לשם קבלת פיצויים לעובד הנפגע מתאפשרת בתוך לא יותר משבע שנים ממועד התאונה.

ההיערכות להגשת תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה – צעד אחר צעד

במידה ונפגעתם חלילה בתאונת עבודה, כך מומלץ לפעול כדי שהגשת התביעה כנגד מעבידכם תניב פיצויים בסבירות גבוהה:

  • פנו לקבלת עזרה רפואית ללא דיחוי – הפנייה לקבלת הטיפול הרפואי, מוטב שתתבצע בסמיכות מרבית לקרות תאונת העבודה. יש לוודא כי קיבלתם לידיכם את התיעוד הרפואי המלא מהטיפול הרפואי שניתן לכם, הכולל את האבחנה ואת פרטי הטיפול לו נדרשתם עקב תאונת העבודה שבה נפגעתם. בכל אחד מהאישורים הרפואיים שאתם מקבלים, חשוב לוודא שמצוין בבירור שטופלתם עקב תאונת עבודה, עם ציון של השתלשלות האירועים שהובילה לפגיעה. זאת משום שכל קונפליקט העלול להיווצר בין תיאור האירוע שתמסרו בבית המשפט אם תגישו תביעה ובין התיעוד הרפואי שלכם, יכול להתפרש כשינוי גרסא מצדכם וליצור מצב שבו בית המשפט ממאן להכיר באירוע כתאונת עבודה.
  • פרטו בכתב את כל הפרטים הנוגעים לתאונת העבודה שעברתם – שלב זה הוא קריטי ובמסגרתו חשוב להקפיד לציין כל פרט שבו אתם נזכרים, כולל המועד המדויק (עד כמה שניתן) שבו תאונת העבודה אירעה, מיקום האירוע והנסיבות הספציפיות שהובילו להתרחשותו. כמו כן, ככל שהיו עדי ראייה לאירוע – הקפידו לציין את שמותיהם ופרטי הקשר שלהם. מומלץ בחום גם לצלם את זירת ההתרחשות של תאונת העבודה כמו גם את המפגע הבטיחותי שגרם כביכול לתאונה. למשל, שלולית המים על רצפת הלובי במשרד שעליה החלקתם, החפץ החד בעבודתכם שממנו נפצעתם, וכן הלאה.
  • מסרו למעביד הודעה רשמית על האירוע שבו נפגעתם – יד לדווח למעביד בהקדם האפשרי כאשר מתרחשת תאונת עבודה ולמלא טופס לדיווח על תאונות עבודה (טופס ב.ל. 250 של הביטוח הלאומי) שעליו תידרשו גם להתחתים את המעביד.
  • פנו לייעוץ עם עורך דין תאונות עבודה בהקדם האפשרי – הדבר חיוני למקסום הסיכויים לקבלת פיצוי כספי ראוי בהגשת תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה כמו גם בהגשת תביעת ביטוח לאומי. כנ”ל במידה וברשותכם ישנה פוליסת ביטוח פרטית (בביטוחים אלו חלון הזמן להגשתן של תביעות בשל תאונות עבודה מוגבל לשלוש שנים בלבד ממועד האירוע).

מהם המסמכים שאותם יש לצרף לתביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה?

לתביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה עליכם לצרף כל אישור וראיה הנוגעים לתאונת העבודה שעברתם, בדגש על התיעוד הרפואי שנוגע לטיפול שניתן לכם עקב תאונת העבודה, בנוסף למסמכים הכוללים מידע אשר נוגע לאירוע עצמו.

בנוסף לכך, הקפידו לשמור מעבר לטפסי הדיווח שהרופאים והאחיות שטיפלו בכם מילאו, גם את בדיקות הדימות והצילומים שעברתם בעקבות פגיעתכם, וכן את כלל הקבלות על ההוצאות הרפואיות שלכם בגין תאונת העבודה, כולל התרופות, העזרים הרפואיים, הוצאות הנסיעה שלכם לצרכים רפואיים, ועוד.

מי אחראי לשלם את הפיצויים לעובד שזכה בתביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה?

כאשר מתרחשת תאונת עבודה בתחומו של מעביד שיש לו פוליסת ביטוח שמכסה חבות מעבידים, אם הוכח שהתאונה הייתה תוצר של התרשלות של המעביד, מי שישלם בפועל את הפיצויים לעובד תהיה חברת הביטוח שבה החברה או העסק מבוטחים, כאשר המעביד עצמו יידרש לתשלום דמי השתתפות עצמית בלבד.

בנוסף לכך, העובד רשאי כאמור להגיש גם תביעה למוסד לביטוח לאומי כמו גם לחברת הביטוח שבה הוא מבוטח בביטוח פרטי רלוונטי (אם קיים כזה). יחד עם זאת, חשוב לדעת שקבלת כפילות פיצויים במרבית המקרים אינה מתאפשרת, היות ובתי המשפט לרוב מקזזים את סכום הפיצוי שהנפגע מקבל מהביטוח הלאומי מסכום הפיצויים שנקצב עבור התובע שתבע את מעבידו.

תביעה כנגד המעביד בתאונת עבודה – איך ומתי? 

במקרים בהם קיים חשש של עילת פגיעה/ נזיקין לרבות רשלנות מסוימת מהמעביד, ניתן ואף מומלץ להגיש נגדו תביעה נפרדת. כפי שהבנתם, מעבר לתביעת ביטוח הלאומי לתביעת נכות מעבודה יש גם זכות לתביעה לקצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה או חברת הביטוח שבה המעסיק מחוייב לבטח את העובדים.

אולם, ייתכן וגם קיימת רשלנות ישירה של המעסיק ובמקרים אלה קמה זכות לתביעת נזיקין נגד המעסיק. אם לא קיבלתם את התדריך הנכון, אם תפעלתם לא נכון מכשיר שהדרכתו הועברה על ידי המעביד – על אחת כמה וכמה, יש לכם בהחלט מקום לבדוק עילת תביעה.

חושבים שיש לכם אפשרות לתבוע את המעביד שלכם? בשלב הזה יהיה עליכם להוכיח אשם מוכח וכן רשלנות ואת הפרת חובת הזהירות המוטלת על המעביד כלפיכם. אם כן, רשלנות המעסיק כלפיכם תבוא לידי ביטוי לא רק בהדרכה לקויה שגרמה למפגעי הגוף אלא גם בפיקוח לוקה בחסר ואפילו דרישות מסוכנות שאינן קשורות לאופי העבודה שלכם או במצבים שאיזור העבודה לא היה בטוח לפי אמות מידה סבירות. 

מה קורה כשיש אשם תורם? 

המונח “אשם תורם” קשור בסוג של רשלנות תורמת. כאמור, כאשר יתבשר למעביד כי התרשל כלפי עובדו, ייתכן ויטען כי גם העובד עצמו גרם למצב הנ”ל. במקרים בהם בית המשפט יקבל את הטענה הזו יופחתו דמי הפיצויים המגיעים ובהתאם לחוסר הזהירות של העובד בזמן התאונה. 

אם כן, אחד מהתסמינים של האשם התורם קשורים גם באי זהירותו של העובד והיצמדותו לכללי העבודה שנדרשו על ידי המעביד מלכתחילה. עם זאת, חשוב לציין כי במקרים הללו, סבירות בית המשפט אודות קביעת אשם תורם אינה מתרחשת תכופות.

בסיכום דבר ולמרות קיומו של האשם התורם במקרים מסוימים,  במקרה של תאונת עבודה אשר גרמה לאובדן כושר עבודה נוטה בית המשפט לדקדק יותר עם המעביד אודות המקרה שתרם או גרם לתאונה. ייסוד זה בא למעשה להגיד כי תחת המעביד יש עובדים ומכיוון שהוא בעל הארגון/ מפעל, שהרי עליו מופקדת אחריותם. הדבר בא לידי ביטוי בתנאי עבודה נכונים, שיטות עבודה נכונות וסיקור כל סיכון שיכול להפוך לסכנת חיים ממשית. כמו כן, על המעסיק לתת הוראות עבודה מדויקות על מנת שאלה יבטלו נזקים שניתן למנוע מראש. 

נפגעתם בסביבה או בדרך לעבודה? לא יודעים כיצד להגיש תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה? לפגישת ייעוץ בקרו באתר ונשמח לחזור אליכם עם המידע הרלוונטי.  

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה? לחץ כאן!

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

לעו”ד תאונות עבודה לחצו כאן!

כסא גלגלים
כסא גלגלים

שאלות ותשובות - תביעה כנגד המעביד בתאונות עבודה

כן. במידה ולעובד נגרמה תאונת עבודה, וניתן להוכיח שהתאונה לא הייתה נגרמת אילו המעביד לא היה מתרשל בתפקידו, ניתן להגיש תביעה נזיקית כנגד המעסיק.

תביעה נגד המעסיק ניתן להגיש במקרים בהם ישנה התרשלות של המעביד. למשל אם סביבת העבודה של העובד לא הייתה בטיחותית, אם לא ניתנו לעובד הוראות בטיחות, אם ציוד המגן של העובד היה לקוי או חסר ועוד.

לא. כאשר ישנה התרשלות של המעביד, ניתן להגיש תביעה נזיקית כנגדו בנוסף לתביעה לפיצויים שהעובד יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי או לחברת הביטוח שבה הוא מבוטח.

כן, אך מהסכום שייקבע שאותו המעביד נדרש לשלם לעובד לעובד ינוכה הסכום המשוער של האשם התורם של העובד לקרות תאונת העבודה.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ