תביעת תאונות עבודה

תאונת עבודה היא דבר שכיח שעשוי לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו. יתרה מכך, ייתכן שרבים מאיתנו חוו מקרה שמוגדר כ”תאונת עבודה” אך כלל לא מודעים לכך. הלכה למעשה, בשונה מן ההנחה הרווחת כי תאונת עבודה היא בהכרח תאונה שהתרחשה בתוך מקום העבודה, היא עשויה להתרחש בשלל נסיבות שונות ומגוונות – ביניהן, אף בעת נסיעה הלוך או חזור ממקום העבודה ועוד. תביעת תאונות עבודה הינה הכרחית על מנת שהאדם שנפגע ממנה יקבל תגמול שיאפשר לו להמשיך לנהל את חייו על אף הפגיעה שחווה – בין אם באמצעות תשלום דמי פגיעה או נכות. נפגעתם בעבודה? כדאי שתקראו.

מה מוגדר כתאונת עבודה

תאונות עבודה עשויות להתרחש בשלל נסיבות שונות, חלקן ברורות מאליהן וחלקן מעט פחות ברורות – אולם, הנסיבות שיתוארו להלן – כולן, נחשבות לתאונת עבודה לכל דבר ועניין.

פגיעה בעבודה

הלכה למעשה, ההגדרה הפשוטה לתאונת עבודה, על פי המוסד לביטוח לאומי הוא כאשר עובד נפגע במהלך העבודה או לחלופין כי הפגיעה נגרמה לו עקב עיסוקו בעבודה. מדובר בהגדרה הקלאסית ולמעשה הרווחת ביותר לתאונת עבודה.

הגעה וחזרה אל מקום העבודה

רבים לא יודעים זאת, אך גם עובד שנפגע בעת שהיה בדרכו למקום העבודה או לחלופין, בחזרה ממנו – עשוי להיחשב כנפגע תאונת עבודה – על כל ההשלכות המשתמעות מכך. על כן, ניתן לומר, כי למעשה כל אדם עשוי להיות חשוף למקרה של “תאונת עבודה”.

תאונה שהתרחשה בהפסקה

הלכה למעשה, גם תאונה שהתרחשה במהלך הפסקתו של עובד שהתרחשה במקום העבודה עצמו או לחלופים, בסמוך אליו – עשויות להיות מוגדרות כתאונות עבודה לכל דבר ועניין. כלומר, הרחבה של הגדרת תאונת עבודה באופן נוסף.

נפגעתם בתאונת עבודה – מי ישלם לכם?

התשובה הפשוטה והחד משמעית היא שהמוסד לביטוח לאומי הוא הגורם המרכזי שיפצה אתכם בגין תאונת העבודה שחוויתם.

תביעה להכרה בתאונת עבודה

הלכה למעשה, תביעה להכרה בתאונת עבודה היא החלק הבסיסי ביותר בתביעת תאונת העבודה. תביעה זו תאפשר לתייג את התאונה כתאונת עבודה – על כל ההשלכות המשתמעות מכך. אולם, את התביעה רצוי להגיש בסמיכות לתאונת העבודה.

תביעת תאונות עבודה – תשלום של דמי פגיעה מטעם הביטוח הלאומי

עובד שנפגע בתאונת עבודה יהיה זכאי לקבלת דמי פגיעה מטעם המוסד לביטוח לאומי כאשר נפגעה היכולת תשלו לעבוד. תשלום דמי הפגיעה לא יעלה על 13 שבועות אשר במהלכם יקבל 75% מן ההכנסה שלו ממקום העבודה על פי חישוב של 3 החודשים שקדמו לחודש הפגיעה. הלכה למעשה, בשל העובדה שהעובד שנפגע בתאונת העבודה לא יכול להתפרנס בגין הפגיעה שחווה, הוא זקוק לדמי הפגיעה.

כיצד מקבלים דמי פגיעה

במידה ונפגעתם בתאונת עבודה שפגעה בכושר עבודתכם אתם זכאים לקבל דמי פגיעה מן המוסד לביטוח לאומי. הלכה למעשה, על מנת שתוכלו לקבל את דמי הפגיעה, עליכם להגיש תביעה לביטוח הלאומי, אליה תדרשו לצרף מסמכים התומכים בעובדה לפיה אינכם מסוגלים לעבוד – בין היתר, חוות דעת רפואית.

מתי יש להגיש את התביעה לדמי פגיעה

על העובד הנפגע להגיש את התביעה לדמי פגיעה לא יאוחר משנה מיום תאונת העבודה. במידה ויגיש העובד את התביעה לאחר תקופה זו, ייתכן ויקבל דמי פגיעה מופחתים ולעתים, אף לא יקבל דמי פגיעה כלל.

תביעת תאונות עבודה – נכות

הלכה למעשה, מלבד העובדה כי בסמוך לתאונת העבודה עשוי העובד לאבד יכולתו לעבוד – במקרים מסוימים, עשויה תאונת העבודה להוביל להופעתה של נכות אצל הנפגע – ועל כן, יש צורך להגיש תביעת נכות.

תביעת נכות עקב תאונת עבודה מהי

לאחר שקבע המוסד לביטוח לאומי כי הנפגע הוא אכן נפגע של תאונת עבודה וקיבל דמי פגיעה ואילו בגין תאונת העבודה נגרמה לעובד נכות פיזית ו\או נכות נפשית בין אם זמנית ובין אם קבועה – יהיה הוא רשאי להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעת בה תיקבע דרגת הנכות שלו וכפועל יוצא מכך, לקבל קצבת נכות.

הגשת תביעת הנכות – מתי?

הלכה למעשה, הגשת התביעה בה תיקבע דרגת הנכות של נפגע תאונת העבודה יש להגיש עד שנה מרגע קרות תאונת העבודה. יתרה מכך, חשוב שתכירו כי הגשת תביעת הנכות לאחר שנה מרגע התרחשות תאונת העבודה עשויה לפגוע בזכות הנפגע לקבלת הקצבה – כולה או מקצתה.

נכות מעבודה – חישוב הפיצוי

חישוב הפיצוי אותו יקבל נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות תחושב באופן הבא:

  • עד 10% נכות – במקרה בו נקבעה לנפגע דרגת נכות של עד 10% הוא לא יקבל פיצוי בגין הנכות.
  • 10% – 20% נכות – במקרה בו נקבעה לנפגע דרגת נכות של בין 10% ל – 20% הוא יקבל פיצוי חד פעמי.
  • 20% נכות ומעלה – במידה ונקבע כי הנפגע בתאונת העבודה סובל מ20% נכות ומעלה הוא יהיה זכאי לקבלתה של קצבה חודשית.

 

איך ניתן לממש תביעת תאונת עבודה?


נקבעו לכם אחוזי נכות? אל תחששו לחזור למקום העבודה

רבים חושבים כי ברגע שנקבעה עבורם דרגת נכות כזו או אחרת, ישנה מניעה כלשהי מכך שיחזרו למקום העבודה משום החשש כי תבוטל קצבת הנכות. למעשה, מדובר בטעות רווחת ואדם שנקבעה עבורו נכות רשאי לחזור למעגל העבודה ללא פגיעה בדרגת הנכות.

בין נכות זמנית לקבועה

הלכה למעשה, נפגע תאונת עבודה הסובל מנכות זמנית ונפגע מתאונת עבודה הסובל מנכות קבועה יוכלו, שניהם, לקבל פיצוי מן המוסד לביטוח לאומי.

קצבת נכה נזקק: אדם שנקבע כי סובל מנכות זמנית על ידי המוסד לביטוח לאומי אשר בגין הנכות ממנה הוא סובל לא יכול לעבוד, יהיה זכאי לקבלת קצבת נכה נזקק – באמצעותה יוכל לקבל קצבת נכות לתקופה של עד 4 חודשים.

תביעת תאונות עבודה – החמרת המצב

משום שמדובר בסוגיות רפואיות, לעתים, עשוי המצב של הנפגע בתאונת העבודה להחמיר. אולם, גם במצב בו מצבכם הרפואי החמיר, עשוי המוסד לביטוח לאומי להכיר בהחמרתו של מצבכם הרפואי ובשל כך, לקבוע, באופן מחודש, את גובה דרגת הנכות ממנה אתם סובלים.

תביעת תאונות עבודה – הגשת התביעה

הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי חייבת להיות מגובת בכמה שיותר מסמכים רפואיים, עדים לתאונת העבודה ולמעשה ראיות שיתמכו בטענתכם.

אילו מסמכים עליכם לשמור

מטבע הדברים, חשוב כי תשמרו בדיקות רפואיות, הפניות, מסמכים כאלה ואחרים מהמעביד ועוד. כל אלו יתמכו בתביעתכם מול המוסד לביטוח לאומי.

החשיבות בעדים

במידה והיו עדים לתאונת העבודה שחוויתם הקפידו לאסוף את פרטיהם על מנת שבבוא העת תוכלו להסתמך על עדותם.

מעקב אחר הוצאות

מעבר תאונה בכלל ותאונת עבודה בפרט עשויה להצריך הוצאות רבות. על כן, חשוב כי תהיו במעקב ותיעוד אחר ההוצאות הללו באמצעות שמירת הקבלות על ההוצאות וכו’.

תביעת תאונת עבודה – התייעצו עם עורך דין

הגשת תביעת תאונת עבודה כנגד המוסד לביטוח לאומי אינה דבר פשוט ועשויה למעשה להיות רוויה בבירוקרטיה שתערים עליכם קשיים בקבלת הפיצוי באופן יעיל ומהיר. על כן, רצוי לשקול, בכובד ראש, את אפשרות שכירת שירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה בהתמודדות מול המוסד לביטוח לאומי בכלל והתמודדות מול הביטוח הלאומי בתביעת תאונת עבודה בפרט. הלכה למעשה, עורך הדין עשוי להגדיל, באופן משמעותי, את הסיכוי כי תקבלו את הפיצוי הנכסף תוך חיסכון רב בזמן ועוגמת נפש בדרך אליו.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

 

שאלות ותשובות - תביעת תאונות עבודה

תביעת תאונת עבודה ניתן להגיש במקרים של פגיעה כלשהי שמתרחשת במהלך העבודה או עקב העיסוק בעבודה, לרבות פגיעה שנגרמה בדרך אל מקום העבודה או בדרך חזרה ממקום העבודה, ואף לרבות תאונה שהתרחשה בזמן ההפסקה.

הפיצוי המקובל הוא תשלום דמי פגיעה מטעם הביטוח הלאומי, בסכום של 75% מהשכר שהיה לעובד ממקום העבודה בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה. התשלום ישולם לתקופה של עד 13 שבועות.

את התביעה יש להגיש בהקדם האפשרי, סמוך ככל הניתן למועד התאונה, ולא יאוחר משנה לאחר קרות האירוע. במידה והתביעה מוגשת לאחר זמן זה, הפיצוי שיתקבל עלול להיות מופחת ואף לא להתקבל כלל.

כן. אם בעקבות תאונת העבודה נגרמה לעובד גם נכות, זמנית או קבועה, ניתן להגיש תביעת נכות לביטוח הלאומי ולקבל קצבת נכות בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו לו.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ