10 שאלות ותשובות ברשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא בין הנושאים המבלבלים וחמקמקים ביותר לטיפול בתחום הרפואה והמשפט כאחד. לכן בחרנו להקדיש את הסקירה שלפניכם לדיון ב- 10 שאלות ותשובות ברשלנות רפואית, שישרטטו בקווים מנחים את עיקרי הדברים שחשוב להביא בחשבון כאשר שוקלים להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית לסוגיה.

1. מה זו רשלנות רפואית?

מבחינת משפטית, מוגדרת רשלנות בכללותה בתור:

א. מעשה ש”האדם הסביר” והתבוני לא היה מבצע בנסיבות הנתונות.

ב. הימנעות ממעשה ש”האדם הסביר” והתבוני כן היה מבצע בנסיבות הנתונות.

ג. אי שימוש במיומנויות המקצועיות ו/או הימנעות מנקיטת מידת הזהירות כנדרש מאיש מקצוע בתחום מסוים, כפי ש”האדם הסביר” והתבוני, שהוסמך לספק שירות מסוים בתחומו המקצועי היה נוקט בנסיבות הנתונות.

בהקשרנו של הדיון ברשלנות רפואית והגדרתה, הקריטריונים הנ”ל מתבטאים בהתנהלות שאינה סבירה ו/או אינה נבונה על פי הסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום הרפואה, בדגש על תחום ההתמחות הספציפית של רופא או גורם רפואי מסוים.

כל סטייה מן הנהלים המקובלים לאבחון ו/או מתן טיפול רפואי מסוים, עשויה להיחשב כביטוי לרשלנות רפואית, כאשר מי שאמון על הכרעת הדין באשר לסוגיה האם התרחש מחדל רפואי המצדיק מתן פיצוי כספי לנפגעים, הוא בית המשפט בהתאם לראיות שהוצגו מטעם הצדדים בתביעה, לו וביניהן חוות דעתם של רופאים מומחים.

2. מה זו תביעת רשלנות רפואית?

תביעות רשלנות רפואית הינן תביעות משפטיות מתחום הנזיקין, שנועדו להשיג פיצוי כספי למי שנפגעה בריאותם לכאורה, במפגש עם גורמים רפואיים מסוימים. תביעת הרשלנות הרפואית מוגשת בגין נזקים גופניים שלטענת התובעים נגרמו להם בשל התרשלות של צוותים רפואיים שעמם באו במגע.

עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית, עשויה להיות פעולה אקטיבית שהסבה נזק למטופל, כגון רשלנות רפואית בניתוח, אך באותה המידה – גם בפעולה פסיבית כמו הימנעות של רופא מהפניית מטופל לבדיקות רלוונטיות, אבחון מאוחר של ליקוי רפואי, וכן הלאה.

כך או כך, בהגשת תביעות רשלנות רפואית חשוב להסתייע בחוות דעת מרופא מומחה שיכול לתמוך בטענת התובעים לכך שנגרמו להם נזקים כפועל יוצא ממחדל רפואי של הגורמים שהיו אמורים לספק להם שירות רפואי מסוג כזה או אחר.

3. מה נדרש להגשת תביעת רשלנות רפואית?

היה ואתם סבורים שנפגעתם בעקבות מחדל רפואי וברצונכם לבדוק היתכנות להגשת תביעת פיצויים בשל כך, עליכם לדרוש מקופת החולים, המרפאה הפרטית ו/או בית החולים שבו טופלתם, את התיק הרפואי שלכם הכולל תיעוד מלא של השתלשלות האירועים שהובילה למקרה שחוויתם.

בנוסף, כדי לבחון אם פרטי המקרה ולהעריך אם קיימת עילה מוצקה להגשת תביעה נזיקית, מומלץ מאוד לפנות להתייעצות מול עורך דין עם ניסיון בליווי תביעות פיצויים לנפגעי רשלנות רפואית, שיוכל לסייע לכם באיסוף התיעוד הרפואי הנחוץ, כמו גם להפנותכם לקבלת חוות דעת מקצועית מרופא מומחה רלוונטי. בנוסף יעריך עורך הדין אליו פניתם, אם המקרה שלכם אכן צפוי להתקבל כביטוי לרשלנות רפואית בבית המשפט.

למאמר: רשלנות רפואית – כך תדעו אם יש עילה להגשת תביעה

4. את מי תובעים במסגרת תביעות רשלנות רפואית?

החוק במדינת ישראל, מאפשר במקרים של רשלנות רפואית מצד רופאים, להגיש תביעת נזיקין כנגד הרופא האחראי לפגיעה באופן אישי, או לתבוע את הגוף הרפואי שבו אותו רופא מועסק. אולם במרבית המקרים, תביעות רשלנות רפואית אינן מוגשות כנגד רופאים באופן אישי – זאת למעט מקרים שבהם אין אלטרנטיבה אחרת.

לדוגמא, במקרה בו הארגון הרפואי שבו מועסק הרופא האחראי לכאורה למחדל, מתנער מאחריותו כלפי הרופא, או כאשר מדובר ברופא הפועל במסגרת פרטית. יתרה מכך, לעיתים הגשת תביעת נזיקין ישירה כנגד רופא ספציפי, עשויה גם להידרש כמהלך אסטרטגי מבחינה משפטית.

למאמר: תביעת רשלנות רפואית

5. איזה בית משפט מטפל בתביעות רשלנות רפואית?

תביעות רשלנות רפואית תוגשנה לבית משפט שלום, באם התביעה מוערכת בסכום שאינו עולה על 2.5 מיליון שקלים. כאשר מדובר בתביעות המוערכות בסכומים גבוהים יותר או ללא תקרה, הן תוגשנה אל בית משפט מחוזי.

6. כיצד ניתן להוכיח שאכן התרחשה רשלנות רפואית?

הוכחת רשלנות רפואית, בהיותה מושג משפטי, מתבצעת בערכאות משפטיות, בהליך משפטי אזרחי שבו התביעה מציגה ראיות התומכות בטענתה לנזקים שנגרמו לתובע בעקבות מחדל רפואי. בהתאם לראיות הללו, אחראי בית המשפט הדן בתביעה, לפסוק אם המקרה הנדון הוא בגדר רשלנות רפואית.

בין הראיות שנהוג להציג במסגרת זו ישנה חוות דעת רפואית מרופאים מומחים שנועדה לתמוך בטענה לחריגה מסטנדרט הטיפול הנהוג בתחום הרפואי המדובר ולבסס את הטענה לקשר סיבתי מובהק בין הנזקים שנגרמו לתובע לבין מחדל זה.

זהו הבסיס להוכחת דבר קיומה של רשלנות רפואית, אם כי משקל רב מונח בהקשר זה, על כתפיו של עורך הדין שמייצג את התובעים. זאת מאחר ויכולתו של עורך הדין לבנות כתב תביעה ולהציג את טיעוני התובע באופן משכנע בבית המשפט, לרבות ביצוע חקירת נגד של עדים מטעם הנתבעים – יכול לחולל הבדל ממשי בתוצאות ההליך.

7. כמה זמן אורכת תביעת רשלנות רפואית?

הכנת תיק ההוכחות בתביעת רשלנות רפואית היא תהליך מתמשך, שאורך סביב שנה, ממועד תחילת העבודה על התיק. בהמשך, מרגע הגשתה של תביעת הרשלנות, הטיפול בה נע לרוב בין שנתיים לשלוש שנים נוספות, שבמסגרתן מתבצע משא ומתן לטובת סיום ההליך בפשרה.

כאשר תביעות רשלנות רפואית אינן מסתיימות בפשרה בין הצדדים, שנה עד שנתיים נוספות עלולות לעבור בטרם יתקבל פסק דין מטעמו של בית המשפט המטפל בתיק. לאחר מתן פסק הדין, הצדדים בתביעה רשאים גם להגיש ערעור על החלטת בית המשפט. זהו הליך שכשלעצמו, עשוי להימשך בין שנה לשנתיים נוספות.

8. האם חלה התיישנות על הגשת תביעות רשלנות רפואית?

ככלל, חלון הזמן להגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית, הוא עד שבע שנים ממועד האירוע שבו נגרמה לתובעים הפגיעה הנדונה. כאשר מדובר בפגיעה שסממניה לא הופיעו באופן מיידי, אם כי במועד מאוחר יותר – חלון הזמן להגשת תביעת הנזיקין יהיה שבע שנים ממועד הופעת סממני הפגיעה בפועל, אולם לא יותר מעשר שנים ממועד האירוע שבו נגרמה לכאורה הפגיעה המדווחת.

במקרה של תביעות רשלנות רפואית המוגשות עבור נפגעים קטינים, חלון הזמן להגשת התביעה יהיה שבע שנים החל מהמועד שבו מלאו לקטין 18 שנים – היינו, היום שבו הוא הפך בגיר מבחינת החוק. זאת כאשר התיישנות התביעה תחול כאשר ימלאו לתובע שנפגע בהיותו קטין, 25 שנים.

למרות האמור לעיל, בנושא ההתיישנות קיימים חריגים לחוק, ולפיכך חשוב להיוועץ בעורך דין בהקדם האפשרי כשמתעורר הצורך בהגשת תביעה נזיקית בגין חשד לרשלנות רפואית.

למאמר: רשלנות רפואית והתיישנות

9. איזה עורך דין מוסמך לייצג נפגעי רשלנות רפואית?

עורך דין המוסמך לייצג נפגעי רשלנות רפואית, הוא מי שעוסק בעולם דיני הנזיקין ורצוי גם שיהיה עו”ד שצבר ניסיון מקצועי עשיר בהגשת תביעות רשלנות רפואית.

10. כמה עולה ייצוג משפטי מקצועי בתביעות רשלנות רפואית?

עלותו של ייצוג משפטי של התובעים בתביעות רשלנות רפואית, נקבעת כנגזרת של סכום הפיצוי המשולם לתובעים. ככלל, בתביעות מסוג זה, נהוג לגבות שכר טרחת עו”ד בשיעור של 20% – 30% מגובה הפיצוי המתקבל בסוף ההליך- המשולמים לעורך הדין אך ורק אם הפיצוי מתקבל. יתרה מכך, חשוב לדעת כי כלל ההוצאות המשפטיות שבהן נושאים התובעים, ישולמו בידי הנתבעים אם יפסידו בתביעה.

מעוניינים במידע נוסף בנושא רשלנות רפואית? פנו למשרדנו בהקדם לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות!

10 שאלות ותשובות ברשלנות רפואית
10 שאלות ותשובות ברשלנות רפואית
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ