גמלת סיעוד רמה 1 – 5

במדינת ישראל, הביטוח הלאומי מעניק גמלאות סיעוד לקשישים במצב סיעודי. חולים סיעודיים עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת סיעוד רמה 1 – 5 בהתאם לרמת התלות שלהם בזולתם, כאשר כל רמה מציעה הטבות ואפשרויות ספציפיות לקבלת הסיוע הסיעודי מהמדינה. אולם הבנת הקריטריונים לזכאות ומשמעותן של דרגות הגמלה השונות, אינה עניין של מה בכך. לכן המאמר הבא יוקדש לבחינת רמות הזכאות לגמלאות סיעוד בישראל, תנאי הסף לקבלתן וסוג הסיוע אשר ניתן במסגרתן.

 

מהי גמלת סיעוד של ביטוח לאומי ומה תנאי הסף לקבלתה?

קצבת סיעוד או גמלת סיעוד, היא סיוע כספי או שירותי סיעוד הניתנים על ידי הביטוח הלאומי. הטבה זו ניתנת לזכאים תושבי ישראל אשר הגיעו אל גיל הפרישה הקבוע בחוק שנכון לשנת 2023, עומד על גיל 67 לגברים ו- 62 לנשים. כדי לזכות בגמלת הסיעוד, על תושב בגיל זה לעמוד במספר קריטריונים נוספים.

ראשית, עליהם להתגורר בביתם או במתקן דיור מוגן בו הם חיים באופן עצמאי. כמו כן, יוערכו רמת הכנסתם ומידת הצורך שלהם בסיוע בפעילויות היומיומיות. בנוסף, קיימת הדרישה שהמבוטח יקבל באופן בלעדי את גמלת הסיעוד מהביטוח הלאומי ולא יקבל שום הטבות דומות אחרות מהממשלה.

 

כיצד מממשים את הזכאות לקבלת גמלת סיעוד?

אם אתם סבורים כי בן משפחתכם או אתם עצמכם זכאים לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי, עליכם להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לשם קבלתה. גובה הקצבה ייקבע על ידי הביטוח הלאומי בהתאם לדרגת התפקוד של המבקש. הרמה התפקודית מוערכת בסולם נקודות, הנע בין מינימום של ½ 2 נקודות למקסימום של ½ 10 נקודות. בהתאם לכך, נקבעו שש רמות תפקוד, שכל אחת מהן תואמת גמלת סיעוד ברמה ספציפית, לה זכאי הפרט.

 

כיצד המוסד לביטוח לאומי קובע את היקף זכאותו של המבוטח לגמלת סיעוד?

הביטוח הלאומי קובע את נקודות הזכאות למבוטח על סמך האסמכתאות (אישורים רפואיים וכיוצא באלו) שהוגשו לצד תביעת הסיעוד של הפרט, ובמקרים מסוימים עשוי לנהל שיחת טלפון או ביקור בית עם המבוטח כדי לאמוד את מצבו והיקף זכאותו לגמלה.

 

מה היקף הזכאות בקבלת גמלת סיעוד רמה 1 – 5 מהמוסד לביטוח לאומי?

כל רמה של גמלת הסיעוד מספקת קצבה כספית המותאמת לצרכי המבוטח, שירותי סיוע אישי או שילוב בין שניהם.

להלן הרמות השונות של גמלת סיעוד:

  • גמלת סיעוד ברמה 1: אדם זכאי לקבל קצבת סיעוד רמה 1 אם הוא מקבל בין ½ 2 ל-3 נקודות במבחן התפקוד המודד את רמת התלות שלו. זוהי דרישת המינימום לקבלת קצבת סיעוד מביטוח לאומי. קיימות כמה אופציות לגמלת סיעוד ברמה זו. האפשרות הראשונה היא ½ 5 שעות שבועיות של טיפול, הניתנות בביתו של האדם עצמו.
    האפשרות השנייה היא תשלום חודשי בסך 1,408 ₪ במידה והאדם מעדיף לא לקבל שירותים טיפוליים. ישנה אופציה נוספת והיא לממש את הזכאות במסגרת קבלת עזרי סיעוד, כגון לחצן מצוקה ומוצרי ספיגה, השקולים לתשע יחידות שירות מבחינת שוויים הכספי (יחידת שירות אחת היא שוות ערך ל- 256 ₪ או לשעת טיפול שבועית). כמו כן, ניתן לשלב שירותי סיעוד עם תשלום כספי.
  • גמלת סיעוד ברמה 2: קצבת סיעוד רמה 2 נקבעת עבור אנשים שצברו בין ½ 3 ל- ½ 4 נקודות. ברמה זו האדם אינו זכאי לגמלת סיעוד כספית בלבד. במקום זאת, חולים סיעודיים ברמה 2 מקבלים 10 שעות שבועיות של טיפול, מתוכן ניתן להחליף 4 שעות בלבד לערך כספי בסך 819 ₪. כמו ברמה 1, גם ברמה 2 אפשרי להחליף חלק משעות הטיפול בשירותי סיעוד.
  • גמלת סיעוד ברמה 3: קצבת סיעוד רמה 3 מיועדת לאנשים שצברו בין 5 ל-6 נקודות. ברמה זו זכאי האדם ל-17 שעות שבועיות של טיפול. אם המבוטח מעסיק עובד זר כמטפל סיעודי, הוא מקבל 14 שעות טיפול. גם כאן, אפשר להחליף 4 שעות ל-819 ₪ בדומה לרמה 2 או להמיר 6 שעות ל-1,229 ₪. הסבה של 6 שעות לכסף, מחייבת אישור מעובד סוציאלי בביטוח הלאומי, לאחר הערכה של הבקשה.
  • גמלת סיעוד ברמה 4: גמלת סיעוד רמה 4 נקבעת ליחידים שצברו בין ½ 6 ל- ½ 7 נקודות. ברמה זו זכאי האדם ל-21 שעות שבועיות של טיפול, זכאות אשר יורדת ל-18 שעות אם עובד זר מועסק כמטפל. מתוך שעות אלו ניתן להחליף 4 שעות לסכום כספי זהה לרמות הקודמות (819 ₪), או להמיר 7 שעות ל-1,434 ₪. גם במקרה זה, לצורך ההמרה לכסף דרוש אישור מעובד סוציאלי בביטוח לאומי, כמו ברמה 3.
  • גמלת סיעוד ברמה 5: גמלת סיעוד רמה 5 מוקצית לאנשים שצברו בין 8 ל-9 נקודות. ברמה זו זכאי האדם ל-26 שעות שבועיות של טיפול, אשר יורדות ל-22 שעות אם עובד זר מועסק כמטפל. בדומה לרמות הקודמות, ניתן להחליף 4 שעות ל-819 ₪. בנוסף, באישור עובד סוציאלי ניתן להמיר 9 שעות לסכום בשווי 1,884 ₪.

 

האם קיימת רמת זכאות גבוהה יותר מגמלת סיעוד רמה 1 – 5?

כן. קיימת גם גמלת סיעוד ברמה 6 אשר מיועדת לאנשים שצברו בין ½ 9 ל- ½ 10 נקודות. זה מייצג את הרמה הגבוהה ביותר של גמלת סיעוד, המוענקת למבוטחים שרמת התלות שלהם נאמדה כרמה המרבית, המתבטאת בצורך הגדול ביותר בסיוע מזולתם לצורך תפקוד יומיומי. ברמה 6 מקבל האדם 30 שעות טיפול בשבוע, עם אפשרות להמיר עד 10 שעות לסכום כספי של 2,049 ₪. גם להסבה זו נדרש אישור מעובד סוציאלי בביטוח הלאומי.

 

מה עוד חשוב להביא בחשבון בהקשר למימוש הזכות לקבלת גמלת סיעוד?

בנוסף לרמות השונות, ישנם כמה שיקולים כלליים חשובים לגבי קצבאות סיעוד. ראשית, אם אדם מעסיק עובד זר, יש לו אפשרות לקבל את כל גמלת הסיעוד בצורה כספית מבלי לקבל שירותי סיעוד מביטוח לאומי. מעבר לכך, כאשר נערכת הערכה תפקודית לאדם מגיל 90 ומעלה, יש לו את הבחירה לעבור את ההערכה אצל רופא מומחה לגריאטריה ולא עם נציג מהביטוח הלאומי.

 

האם רמות הזכאות יכולות להשתנות?

רמות הזכאות יכולות להשתנות בהתאם למצבו הבריאותי של הפרט. אם מצבו הבריאותי מחמיר, יש לו את הזכות להגיש תביעת סיעוד חדשה כדי שרמת זכאותו תוערך מחדש בהתאם להחמרה שחלה במצבו ובתלותו בסיוע מזולתו. הביטוח הלאומי מבטיח שרמת הקצבה שנקבעה לא תרד באם תוגש תביעה נוספת, אך היא עשויה להישאר בעינה או לעלות.

אולם אם אדם כבר זכאי לדרגה 6, שהיא הרמה הגבוהה ביותר, לא ניתן להעניק לו קצבה גבוהה יותר.

לבסוף, אם רמת הזכאות שנקבעה היא זמנית, האדם יכול להגיש בקשה חדשה לפני תום תקופת הזכאות. במקרים כאלה תתבצע הערכה נוספת. אם המבקש הוא מתחת לגיל 79, הוא יקבל הודעה על סיום זכאותו ויכול לבחור להגיש בקשה חדשה. במידה והאדם מעל גיל 80, הביטוח הלאומי ישלח באופן יזום נציג להערכת המשך זכאותו לגמלת הסיעוד שלו.

 

גמלת סיעוד רמה 1 – 5  – סיכום

הבנת הרמות השונות של גמלאות סיעוד והקריטריונים לזכאות, חיונית לקבלת הסיוע הנחוץ לקשיש הנזקק לטיפול סיעודי. אם אתם זקוקים להבהרות נוספות בנוגע למימוש זכאותכם לגמלאות סיעוד בכל אחת מן הרמות שסקרנו לעיל, או שיש צורך בסיוע משפטי בנושא גמלת הסיעוד, זה הזמן לפנות לשיחת התייעצות עם משרד עורך דין כפיר דיין דובב ולקבל הכוונה אישית ומועילה במיצוי זכויותיכם הסיעודיות בביטוח לאומי – ולא רק.

אל תהססו לפנות למשרדנו כעת לקבלת סיוע מותאם אישית כדי להבטיח שתקבלו את מירב הזכויות וההטבות המגיעות לכם וליקיריכם.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד ביטוח סיעודי? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ