דרגת אי כושר 100 לצמיתות

אובדן כושר עבודה הוא מצב הפוקד לא מעטים מאתנו, בעקבות אירועים רפואיים שונים או תאונות. כאשר אדם מאבד את יכולתו לעבוד, מקור פרנסתו ורמת חייו עלולים להיפגע באופן מיידי. הביטוח הלאומי וגורמים מבטחים אחרים יכולים לסייע במקרים אלו תוך הענקת קצבאות ופיצויים לנפגע, כתלות בדרגת הפגיעה בכושר עבודתו. בסקירה זו נסביר באילו זכויות מזכה דרגת אי כושר 100 לצמיתות ומה צריך לעשות כדי לקבל הכרה באובדן כושר העבודה, לטובת מימוש הזכויות הללו.

 

על המשמעות מאחורי דרגת אי כושר 100 לצמיתות

ככלל, אובדן כושר עבודה מתרחש כאשר אדם עובר אירוע רפואי, תאונה או סיבה אחרת הגורמת לכך שהוא אינו מסוגל עוד להמשיך לעבוד כפי שעבד קודם לכן.

בחוק הביטוח הלאומי, קיימים סוגים ודרגות שונות של אובדן כושר עבודה בהתאם לחומרת המצב הרפואי, משך הזמן שבו לא ניתן לעבוד ועוד.

לעניין זה, ישנן ארבע דרגות של אי כושר עבודה המוכרות על ידי המוסד לביטוח לאומי:

 • 60% אי כושר עבודה
 • 65% אי כושר עבודה
 • 74% אי כושר עבודה
 • 100% אי כושר עבודה

דרגת אי כושר 100 לצמיתות נחשבת כדרגת הנכות הגבוהה ביותר המזכה בקצבת נכות מרבית מטעם המוסד לביטוח לאומי. דרגה זו משמעותה אובדן מוחלט של היכולת לעבוד בכל עבודה שהיא. מצב זה יכול להקבע כאשר אדם סובל מנכות חמורה או ממחלה קשה שאינה מאפשרת לו לעבוד כלל.

הקביעה של דרגת אי כושר כזו, נעשית על ידי ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, לאחר בחינת מצבו הרפואי של המבוטח.

למאמר: 10 שאלות ותשובות בתביעות אובדן כושר עבודה

נפגעת בתאונת עבודה? לחץ כאן

הזכויות הנובעות מקביעה של דרגת אי כושר 100 לצמיתות במוסד לביטוח לאומי

כאשר אדם מאבד את יכולתו לעבוד, מקור פרנסתו נפגע באופן מיידי. מצב זה עלול לגרום לו לקושי כלכלי חמור ומהיר. קושי זה מוביל לירידה ברמת החיים שלו ושל בני משפחתו. ככל שאובדן הכושר התעסוקתי של האדם הוא קבוע ולא זמני, כך נוצר מצב של קושי כלכלי מתמשך הפוגע בכל תחומי החיים.

לכן כאשר אדם מאבד את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה, הוא זכאי להגיש תביעה לקצבת נכות מלאה מהמוסד לביטוח לאומי. זאת לאחר חלוף תקופת המתנה של 90 ימים ממועד אובדן כושר העבודה.

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית בגין אובדן כושר עבודה לצמיתות?

להלן התנאים הבסיסיים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת קצבת נכות כללית בביטוח לאומי:

 • על מבקש הקצבה להיות מעל גיל 18 ולפני גיל פרישה
 • על התובע להיות בעל הכנסה נמוכה מהסף המוגדר בחוק
 • צריכה להקבע לו דרגת נכות רפואית של 60 אחוזים לפחות או נכות משוקללת של 40 אחוזים לפחות, כשאחד מרכיבי הנכות מזכה אותו ב- 25 אחוזי נכות רפואית לפחות.
 • על המבוטח להראות כי יש לו אי כושר עבודה של 50 אחוזים לפחות או שהוא משתכר פחות מ- 25 אחוזים מהשכר הממוצע במשק.

מבוטח העומד בתנאים הללו, יכול להגיש טופס תביעה להכרה באחוזי נכות כללית בביטוח הלאומי ויזומן בעקבות זאת לדיון בוועדה רפואית שקובעת את אחוזי הנכות ודרגת אי הכושר לצורך קבלת קצבה.

 

התהליך למימוש הזכויות לבעלי דרגת אי כושר 100 לצמיתות

תביעה לקבלת אחוזי נכות מהמוסד לביטוח לאומי כרוכה בתהליך מורכב הכולל שני שלבים מרכזיים:

 1. קביעת אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית.
 2. קביעת דרגת אי כושר העבודה. על מנת להיות זכאי לגמלת נכות, דרגה זו צריכה לעמוד על 60% לפחות.

כדי לקבל הכרה בקיומה של דרגת אי כושר 100 לצמיתות מהמוסד לביטוח לאומי, יש להגיש תביעה לביטוח לאומי ולעבור בדיקה בוועדה רפואית.

הוועדה הרפואית בוחנת את מידת הפגיעה בתפקוד היומיומי של המבוטח ואת יכולתו להמשיך לעבוד באותה עבודה בה הועסק טרם ההרעה במצב בריאותו, או בכל עבודה אחרת. על בסיס בדיקה זו הוועדה קובעת האם להעניק למבוטח 100% אובדן כושר עבודה המעיד על אי יכולת מוחלטת להמשיך לעבוד.

אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחומרת הליקוי הרפואי, על פי טבלה הקיימת בחוק הביטוח הלאומי וידועה בתור “ספר הליקויים”. לפי טבלה זו לדוגמה, לחץ דם קל מזכה ב- 10% נכות ולחץ דם חמור ב- 40%.

בהקשר זה, חשוב להבין שאחוזי הנכות הרפואית אינם אלו שקובעים זכאות לקצבת נכות, אלא הם תנאי לבחינת דרגת אובדן כושר העבודה. אולם הנכות הרפואית צריכה להיות משמעותית כדי שאפשר יהיה לדון באובדן הכושר.

דרגת אובדן כושר העבודה נקבעת גם היא באחוזים ובדרגות חומרה. הזכאות לקצבה נקבעת על פי דרגה זו, המושפעת מחומרת הנכות הרפואית אך גם מגורמים נוספים כגון מקצוע וניסיון.

למאמר: אובדן כושר עבודה נפשי

למאמר: תביעת אובדן כושר עבודה

מימוש זכויות לבעלי דרגת אי כושר 100 לצמיתות מול גורמים מבטחים נוספים

במקרה של אובדן כושר עבודה, הגורם הראשוני לקבלת סיוע הוא כאמור המוסד לביטוח לאומי, הקובע את אחוזי הנכות.

אולם מעבר לכך, קיימים ביטוחים פרטיים אחרים המכסים מצב זה:

 • קרן פנסיה – קרנות הפנסיה כוללות כיום רכיב של ביטוח נכות המכסה עובדים מפני אובדן כושר עבודה בשיעור של 25% ומעלה. כדי לקבל פנסיית נכות יש להוכיח אובדן של לפחות 25% מכושר העבודה לתקופה העולה על 90 ימים, תוך אי יכולת להמשיך לעבוד באותה עבודה או בכל “עיסוק סביר” אחר לשיטתה של המבטחת. גובה פנסיית הנכות הוא 75% מההכנסה הממוצעת של העובד ב- 12 החודשים האחרונים, כאשר מרגע תשלום הפנסיה המבוטח פטור מתשלום פרמיות ואלו מופקדות עבורו על ידי הקרן עצמה.
 • ביטוח פרטי ייעודי לאובדן כושר עבודה – מחברות הביטוח ניתן לרכוש ביטוחים פרטיים המכסים פגיעה בהכנסה במקרה של אובדן יכולת העבודה. פוליסות אלו לרוב יאפשרו קבלת תגמולי נכות בהינתן אובדן כושר של 75% ומעלה, אם כי ישנן גם פוליסות אובדן כושר עבודה המאפשרות רכישת כיסוי ביטוחי גם עבור אובדן כושר חלקי. כיסוי לאובדן כושר קיים גם בביטוחי מנהלים ולעיתים מעסיקים רוכשים אותו עבור עובדיהם. גם כאן, במקרה של אובדן כושר מלא, משולמים עד 75% מההכנסה הממוצעת של העובד ב- 12 החודשים שקדמו לאירוע, בכפוף לתקרת הפיצוי הקבועה בפוליסה. אם מדובר באובדן חלקי, הפיצוי הוא יחסי.

בהתאם לזאת, במקרה של אובדן כושר עבודה כדאי לבדוק את הזכאות מול הביטוח הלאומי וגם מול הביטוחים הפרטיים הרלוונטיים.

למאמרי: הכל על פנסיית נכות בקרן פנסיה

 

לסיכום

בביטוח הלאומי, דרגת אי כושר עבודה של 100% לצמיתות, נחשבת כדרגת הנכות הגבוהה ביותר המעידה על חוסר יכולת מוחלט וקבוע של אדם להמשיך ולמלא כל תפקיד תעסוקתי. מדובר במצבים רפואיים חמורים ובלתי הפיכים של נכויות שונות ומכאן החשיבות העצומה של מימוש הזכויות הביטוחיות במקרים הללו.

אולם למרבה הצער, התהליך לקבלת הכרה בדרגת אי כושר 100 לצמיתות, כרוך בקשיים רבים ומחייב היערכות מוקדמת לוועדה הרפואית בביטוח לאומי. לאור זאת, חשוב ביותר לפנות לייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין אובדן כושר עבודה, שילווה את התובע לאורך כל הדרך על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה בתביעת הנכות שיגיש.

אם אתם או אדם קרוב, סובלים ממצב רפואי קשה המונע מכם לחלוטין את היכולת לעבוד, פנו היום לקבלת ייעוץ משפטי פרטני ללא התחייבות, ממשרד עורך דין אובדן כושר עבודה – כפיר דיין דובב.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

דרגת אי כושר 100 לצמיתות

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ