לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

האם מותר לפטר עובד בחופשת מחלה?

האם מותר לפטר עובד בחופשת מחלה?
מה חובות המעסיק ביחס לאותו עובד?

כפיר דיין דובב, עו”ד דיני עבודה, מסביר ומפרט.

האם מותר לפטר עובד בחופשת מחלה? – מסגרת התחיקתית

סעיף 4א(א) לחוק דמי מחלה, תשל”ו-1976 (להלן – “החוק”) קובע כלהלן:

“מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4.
לשון הסעיף ברורה: חל איסור לפטר עובד עקב מחלתו כל עוד הוא זכאי לדמי המחלה הצבורים לזכותו.

הרצאה של עו”ד כפיר דיין דובב בנושא איסור פיטורים בתקופת מחלה 

 

בהקשר זה, בפרשת רוני אלבר – רו”ח יעקב ירון, קבעה כב’ נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, כב’ השופטת ע. פוגל, כדלהלן:

“על אף קביעתנו כי פיטורי התובע היו כדין, ועל אף זכותם של הנתבעים, כמעסיקים, לפטר עובדיהם בכל מועד בו יבחרו, בכפוף לדרישות החוק, מצאנו כי יש במועד פיטוריו של התובע משום התנהלות בחוסר תום לב כלפיו, ואף התנהלות המנוגדת לתכליתו של חוק דמי מחלה שנועד להבטיח המשך תשלום שכר לעובדים גם “בעת מחלתם ומצוקתם” (ר’ דברי ההסבר לחוק, הצ”ח 1210, עמ’ 46, 20.10.75)” (ראה: עב 2942/07 רוני אלבר נ’ רו”ח יעקב ירון, עמ’ 11)

כב’ הנשיאה פוגל הסתמכה בפסיקתה על קביעתו של בית הדין הארצי בסוגיית הזכות לדמי מחלה מכוח חוק דמי מחלה, ולזכותו של עובד למצות את כל ימי המחלה להם הוא זכאי מכוח החוק, גם אם עומד הוא בפני פיטורים בע”ע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע”מ בניהול מיוחד נ’ לסלי פנחס וניט ושופרסל בע”מ, [פורסם בנבו] שם נפסק כי:

“דמי מחלה נועדו לאפשר לעובד שאינו כשיר לעבודתו מחמת מצב בריאותי לקוי, להמשיך ולקבל את שכרו, כולו או חלקו, בתקופת אי הכושר…
זכאותו של עובד לדמי מחלה מכוח חוק דמי מחלה הינה זכות קוגנטית הנמנית על זכויות ‘משפט העבודה המגן’…
…אך למצער עומדת לכל עובד הזכות למצות עם סיום העסקתו בעת מחלה את יתרת ימי המחלה המגיעים לו מכח חוק דמי מחלה ועד למכסה המקסימאלית של 90 הימים. חוק דמי מחלה אינו כולל הוראה ולפיה לעת סיום העסקת עובד חולה, ניתן לגרוע ממכסת ימי המחלה המגיעים לו. זאת, ללא קשר לשאלת סיבת הפיטורים ואפילו אם אלה אינם קשורים כלל ועיקר למחלת העובד”.

אולם, יודגש, כי על פי פסיקת בית הדין לעבודה, תקופת ההודעה המוקדמת טרם הפיטורים, תתחיל רק לאחר סיום מכסת ימי המחלה:

“אין מקום לחפיפה בין תקופה בה העובד מצוי בחופשת מחלה, ומקבל דמי מחלה, לתקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים, שמטרתה לאפשר לעובד חיפוש מקום עבודה אחר. העובד אינו יכול לעסוק בחיפוש מקום עבודה שעה שהוא חולה” (דמ (תא) 10791/04 עאסי תחסין נ’ מאיר זינגר, לא פורסם, מנחם גולדברג ונחום פיינברג, דיני עבודה, כרך ב’, מאי 2007, פרק 31, עמ’ 4-5)

באם ישוב העובד לעבודה סדירה, לאחר מיצוי מכסת ימי המחלה הצבורים, ובמידה והמעסיק יהא מעוניין בפיטוריו – הרי שיהא מחוייב בתקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים.

עם זאת, באם העובד לא יוכל לחזור לעבודה סדירה, לאחר מיצוי מכסת ימי המחלה הצבורים, יהא המעסיק מחוייב בהודעה מוקדמת אך מבלי לשלם בגין ההיעדרות (שכן העובד ניצל את מלוא זכאותו לתשלום בגין ימי מחלה) – כך שהפיטורים שיכנסו לתוקפם רק בסיום תקופת ההודעה המוקדמת.

כמובן, מעבר לשאלה האם מותר לפטר עובד בחופשת מחלה, בכל מקרה, טרם הפיטורים יש לבצע הליך שימוע כדין

לעניין זה ניתן לקרוא ברחבה במאמרי שימוע לפני פיטורים – כללי הליך שימוע תקין

במקרה כזה, נציע לעובד להגיש תביעה מול המוסד לביטוח לאומי בגין מחלתו. אם מדובר בתאונת עבודה – את לתבוע דמי פגיעה בגין תאונת עבודה. אם לא מדובר על תאונת עבודה הרי שעל העובד להגיש תביעה לנכות כללית זמנית, וככל שהמצב הרפואי יימשך, להגיש תביעה לנכות קבועה.

למאמר: 10 זכויות שמגיעות לכל עובד

למאמר: כל מה שרצית לדעת על פיצויי פיטורין

נשמח ליתן ייעוץ ראשוני ללא תשלום על ידי עורך דין דיני עבודה למי שישלח טופס שאלה באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ