לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

10 זכויות סוציאליות שמגיעות לכל עובד

מאמר זה סוקר 10 זכויות סוציאליות שמגיעות לכל עובד.

ביטוח פנסיוני

מבין כל מה שנכלל במגוון זכויות סוציאליות זו הזכות החשובה ביותר לעובד אשר מגינה עליו ועל משפחתו גם למקרה של זקנה, גם למקרה של אובדן כושר עבודה וגם חלילה למקרה של פטירה.

במגוון רחב של ענפי חלים צווי הרחבה אשר מקנים זכויות פנסיוניות לעובדים מזה עשרות בשנים וזאת כגון בענף התעשייה, הבניה, המסחר והשירותים, מלונאות, מוסכים, דפוס, ועוד רבים.
החל משנת 2008, כל מעסיק חייב לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, וזאת גם למי שלא חל עליו צו הרחבה ענפי אחר.

לביטוח הפנסיוני מופרשים בשנת 2018 כל חודש 18.5% – 20.83% (תלוי במקור החובה) משכר הברוטו של העובד כששיעור ההפרשות על חשבון העובד עומד על 6%, והיתר על חשבון המעסיק.
חשוב לציין שהפרשות אלה (מחלקו של המעסיק) מתחלקות בין רכיב התגמולים, רכיב פיצויי פיטורים ורכיב אובדן כושר עבודה. כמו כן, העובד רשאי לבחור את הגוף הספציפי אליו יופרשו הכספים וסוג הביטוח הפנסיוני בו ירצה להיות מבוטח.

למאמר: חובת המעסיק להפריש לפנסיה לעובדים

למאמר: מעסיק שלא שילם לפנסיה והעובד איבד כושר עבודה או נפטר

פיצויי פיטורים

מדובר בכספים הנצברים בביטוח הפנסיוני של העובד ומיועדים לסיוע לעובד במקרה של פיטורים. הכספים ניתנים למשיכה על ידי העובד לאחר סיום העסקתו גם ללא הגעה לגיל פרישה.
חשוב לציין שכספים אלו לא ניתנים להחזרה למעסיק גם במקרה של התפטרות העובד לפי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין. כמו כן, במידה והמעסיק הפריש רק חלק מפיצויי הפיטורין לביטוח הפנסיוני (6% מתוך 8.33% מהשכר), המעסיק מחויב להעביר לעובד את היתרה בעת עזיבת העבודה.
במקרים רבים נדרשת השלמת חבות פיצוי הפיטורים וזאת במידה והמעסיק לא העביר את מלוא ההפרשות לפיצויים או ששכר העובד עלה לאורך השנים.

למאמר: כל מה שרצית לדעת על פיצויי פיטורים

למאמר: סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין – האם למעביד מותר למשוך את פיצויי הפיטורים בעת התפטרות עובד?

למאמר:  טיפים להתפטרות בדין מפוטר

למאמר: צו מניעה לפיטורין – מתי מבקשים ומה הסיכוי לקבל?

למאמר: שלילת פיצויי פיטורים – מתי מותר לשלול לעובד פיצויי פיטורים?

למאמר: התפטרות עקב מעבר מקום מגורים – האם מזכה בפיצויי פיטורים?

למאמר: הלנת פיצויי פיטורים – מתי צריך לשלם פיצויי פיטורים?

למאמר: תביעה פיצויי פיטורים

דמי חופשה

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום התלויה בהיקף המשרה ובוותק בעבודה והיא נעה בין 12-28 ימים בשנה.
חגים, ימי שבת ושבתון, ימי מחלה וכדומה, אינם נכללים בימי החופשה השנתית להם זכאי העובד. באופן עקרוני, המעסיק רשאי לבחור עבור העובד את ימי החופשה, אך העובד יכול בהחלט לבקש ימי חופשה אחרים מן המעסיק.
כמו כן, ימי החופשה משולמים כרגיל על פי משכורתו הרגילה של העובד. חוק החופשה השנתית אוסרת כעיקרון על צבירת ימי חופשה, אך ניתן לצבור ימי חופשה משנה לשנה  בהסכמת המעסיק ובאישורו. ההתיישנות על תביעת ימי חופשה היא 3 שנים בתוספת השנה השוטפת האחרונה לפי הפסיקה.

דמי הבראה

דמי הבראה משולמים בדרך כלל אחת לשנה בתשלום המועבר לעובד בהתאם לוותק שצבר במקום העבודה ואחוז המשרה בה הוא מחזיק, כאשר התנאי הבסיסי הוא עבודה במשך של שנה לפחות באותו המקום.
מספר ימי הבראה מתחיל מ-5 ימים בשנה לשנת וותק אחת ומוגבל ל-10 ימים משנת הוותק ה- 20 ואילך. משנת 2014, דמי ההבראה ניתנים על סך של 378 ₪ ליום במגזר הפרטי והחל משנת 2017, דמי ההבראה לעובדי המגזר הציבורי יינתנו בגובה של-424 ₪ ליום. את דמי ההבראה ניתן לשלם במגוון דרכים וביניהן תשלום חד פעמי או כחלק מן המשכורת החודשית.

דמי נסיעות

עובד אשר זקוק לתחבורה ציבורית על מנת שיוכל להגיע למקום עבודתו (ואינו מוסע על ידי המעסיק), זכאי לתשלום הוצאות נסיעה מטעם המעביד.
החל משנת 2016, גובה תשלם הוצאות הנסיעה עומד על 22.6 ₪ ליום, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם בין העובד למעביד, או במקרה בו עלות “חופשי חודשי” או כרטיסיות עבור כל הנסיעות הנדרשות זולים יותר.
כמו כן, בשבתות ובחגים, על המעסיק לשלם לעובד את מלוא הוצאות הנסיעות הלוך חזור שהוציא בפועל, אך עד לגובה של 22.6 ₪.

ימי מחלה

על פי חוק דמי מחלה בישראל, כל עובד רשאי לקבל ימי מחלה בהתאם להמצאת תעודת מחלה חן הרופא, כאשר כל עובד זכאי ל-1.5 ימי מחלה בחודש עבודה במשרה מלאה.
התשלום לימי המחלה נעשה רק החל מהיום השני להיעדרות. קיימים הסדרים מסוימים הנקבעים בין העובד למעסיק שמאפשרים לו לצבור יותר מ-1.5 ימי מחלה בחודש, אך הם מוגבלים ללא יותר מ-90 ימים בשנה. כמו כן, ניתן לזקוף את ימי ההיעדרות לטובת טיפול בבני משפחה חולים.

תגמול שעות נוספות

כל העסקה של עובד בשעות שחורגות מיום עבודה מלא (8.4 שעות ליום החל מחודש 4/2018) או שבוע עבודה מלא (42 שעות שבועיות החל מחודש 4/2018) ייחשבו לשעות עבודה נוספות. שעות היסוד אינן כוללות את ההפסקות.
שעות העבודה הנוספות מחושבות על פי שבוע העבודה הנהוג באותו מקום עבודה (5 או 6 ימי עבודה) וכן, מזכות את העובד בתשלום הכולל תוספת של 25% משכרו הרגיל לשעת עבודה, עבור השעתיים הראשונות ותוספת של 50% מהשעה השלישית ואילך.
שעות העבודה מוגבלות ל-12 שעות בשבוע של 6 ימי עבודה ו-15 שעות בשבוע של 5 ימי עבודה. כמו כן, חייבת להיות הפסקה בין שני ימי עבודה של 8 שעות לפחות.

למאמר: כל מה שרצית לדעת על שעות נוספות

ימי חג (לעובדים שעתיים)

לדמי ימי חג זכאים עובדים יומיים או שעתיים בלבד ולא עובדים במשכורת קבועה. ימי חג שאינם חלים בשבת או ביום שישי יזכו עובדים שעתיים בתשלום, כאשר עובדים שלא ניצלו את ימי החג זכאים לתשלום נוסף.
התשלום עבור עובד שעתי יהיה זהה לשכר עבודה רגיל, על פי שעות עבודה ממוצעות ליום (על פי הפרשנות המקובלת לחוק). תנאי הסף לקבלת דמי החג הם עבודה במקום 3 חודשים לפחות וכמו כן, מצב בו העובד עבד ביום שלפני החג וביום שאחריו, אלא אם כן קיבל את אישור המעסיק\נעדר מסיבות מקובלות כמו חופשה או מחלה.

זכות שימוע לפני פיטורין

כל עובד זכאי לעבור שימוע לפני פיטורין אותו יעביר המעסיק, בו יוצגו לפני העובד הנימוקים שהביאו לרצון לפטר אותו וכמו כן, העובד יכול להציג טיעונים נגדיים.
לפני השימוע, המעסיק מחויב לתת לעובד את המידע והמסמכים שמהווים בסיס לנימוקים כנגד המשך עבודתו ואין זה מספיק להצביע בכלליות על עבירות. כמו כן, על המעסיק להציג אותם לפני העובד בטווח זמן סביר לפני השימוע. העובד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע וכמו כן, רשאי לצרף את נציג וועד העובדים.

למאמר: שימוע לפני פיטורין – כללי הליך שימוע תקין

דמי הודעה מוקדמת

פיטורי עובדים חייבים להתבצע כך שהמעסיק יודיע על כך לעובד מראש ובכתב. כמו כן, המעסיק רשאי לנתק את יחסי העובד-מעביד עם העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, רק אם ישלם לו שכר עבודה מלא.
תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת על פי הוותק או בהתאם להסכם העסקה. במקרה של עובד חודשי, עובד בעל וותק של שנה לפחות זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים ועובד בעל וותק של פחות מכך זכאי ליום הודעה מוקדמת עבור 6 החודשים הראשונים ויום וחצי עבור כל חודש נוסף.
במקרה של עובד יומי או שעתי, כל חודש בשנת העבודה הראשונה יזכה את העובד ביום הודעה מוקדמת, משנת העבודה השנייה יהיה זכאי להושעה מוקדמת של 14 יום והחל משנת עבודתו השלישית, יהיה זכאי ל-21 יום בתוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה.

נשמח ליתן ייעוץ ראשוני על ידי עו”ד דיני עבודה למי שישלח טופס שאלה באתר.

עו”ד כפיר דיין דובב מסביר איך מתנהל הליך משפטי בבית הדין לעבודה:

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה? לחץ כאן

אובדן כושר עבודה? היעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה – לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ