לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים: האם מותר למעביד למשוך את פיצויי הפיטורים בעת התפטרות עובד?

פסק דין שהשיג משרדנו – משרד עו”ד דיני עבודה – בסוגייה זו של סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים: 

פסק דין שרון מור נ’ ג’י אנד בי מטענים בע”מ מיום 26.10.2014 >>

מעסיקים רבים נוהגים למשוך את כספי הפיצויים של העובד מביטוח המנהלים או מקרן הפנסיה במקרה בו העובד התפטר. האם נוהל זה חוקי?

למאמר: כל מה שרצית לדעת על פיצויי פיטורים

למאמר: 10 זכויות סוציאליות שמגיעות לכל עובד

סעיף 23(א)(3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס”ה-2005 (להלן –“חוק הגמל”) קובע כלהלן:
“משיכה או העברה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים כמשמעותו בסעיף 21 בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו”.

סעיף 23(א)(3) לחוק הגמל מאפשר למעביד למשוך פיצויי פיטורים מקופת הפיצויים של העובד אך ורק בהתאם להוראות סעיף 26 או סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. לעניין סעיף 14, ראה מאמרנו “כל מה שרצית לשאול את סעיף 14”.

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים , תשכ”ג – 1963 (להלן – “חוק פיצויי פיטורים”) קובע כלהלן:

“26. (א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה — (1) אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שהוא ניתן להחזרה או להעברה…” (הדגשים אינם במקור, כ.ד.ד)

הרצאה של עו”ד כפיר דיין דובב – האם למעסיק מותר למשוך את פיצויי הפיטורים מחברת הביטוח

 

הנה כי כן, בהתאם לסעיף 26 לחוק, סכומים שהופרשו לביטוח שמטרתו קצבה לא יוחזרו למעביד, גם במקרה של התפטרות העובד, במידה ולא נקבע כך בהסכם קיבוצי או בהסכם אישי בין הצדדים.

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב (כב’ השופטת נטע רות), קבע ביום 1.11.2010, כי המעסיק אינו רשאי למשוך את כספי הפיצויים מפוליסת קצבה בחברת “כלל” (ראה: תע”א 3825-06 דרור רחמים נ’ א.מ. הנדסה (י.ג.ר) בע”מ):

“עם זאת מקביעותינו דלעיל, לרבות הקביעה כי התובע התפטר מעבודתו ואינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מלאים כחוק, אין נגזרת המסקנה כי הנתבעת זכאית לפדות את ההפרשות בגין פיצויי פיטורים אשר הופרשו בגינו לביטוח המנהלים לפוליסה מסוג “מיטב” וזאת, נוכח סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים התשכ”ג – 1963 הקובע לאמור…

מהראיות שהוצגו לביה”ד עולה – כי ההפרשות לפוליסת ביטוח המנהלים, שנערכה כאמור לתובע, נזקפו במלואן לתשלום קצבה ומשכך, הסכומים הצבורים בפוליסה זו אינם ניתנים להשבה לנתבעת“. (הדגשים אינם במקור, כ.ד.ד)

לסיכום, כדי שלמעביד תהא הזכות למשוך את פיצויי הפיטורים מקופת הביטוח צריכים להתקיים 3 תנאים במצטבר:

  1. העובד התפטר בנסיבות שלא מזכות אותו בפיצויים פיטורים.
  2. הכספים הופקדו לקופה שמטרתה אינה לקצבה (כמו קופת גמל אישית לפיצויים, ביטוח מנהלים הוני, או קופה שאינה משלמת לקצבה).
  3. לא חל הסכם קיבוצי הקובע הוראה מעין זאת המאשרת משיכה הכספים בידי המעביד או לחלופין לא קיים הסכם אישי בין המעביד לעובד הקובע הוראה דומה.

החל מינואר 2008 קיימים בשוק שני סוגים של קופות פנסיוניות: “קופת גמל משלמת לקצבה” ו”קופת גמל לא משלמת לקצבה”. ההפקדות לביטוחי מנהלים “הוניים” אשר נפתחו לפני 1.1.2008, החל מיום זה, ייחשבו למטרת קצבה על פי אישורים שניתנו לקופות אלה.

נשמח ליתן ייעוץ ראשוני על ידי עורך דין דיני עבודה למי שישלח טופס שאלה באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

מדוע עובדים שפוטרו לא מצליחים לקבל את פיצויי הפיטורין?

 

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ