מהו ביטוח פנסיוני קיים לצורך צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (חלק 1)?

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת 2008 קובע שני מצבים אפשריים ביחס למועד זכאותו של עובד לביטוח פנסיוני:

  1. עובד ללא תוכנית פנסיונית קודמת – תוך 6 חודשים מיום תחילת העסקתו.
  2. עובד המבוטח בביטוח פנסיוני קודם – תוך 3 חודשים מיום תחילת העסקתו – רטרואקטיבית.

קיימת מחלוקת שטרם הוכרעה בשאלה מתי ייחשב עובד כבעל תוכנית ביטוח פנסיונית לצורך פרשנות צו ההרחבה. כלומר, האם עליו להיות בעל תוכנית פעילה? מסולקת? מוקפאת?

עמדתנו היא כי הפרשנות המתאימה ביותר ללשון הצו הינה כי רק עובד שמבוטח בתוכנית ביטוח פנסיוני פעילה (כלומר, תוכנית המשולמת ו/או בהסדר ריסק), זכאי להיכלל כמי שברשותו ביטוח פנסיוני, לצורך פרשנות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

לשון הצו קובעת: “עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו…”

אדם שמבוטח הוא אדם שברשותו פוליסה בתוקף או לכל הפחות שניתן לחדשה ולא אדם שבבעלותו פוליסה היסטורית שאינה משולמת ולא ניתן להמשיכה באותם תנאים (מה שמכונה “פוליסה מוקפאת” או “פוליסה לא פעילה”).

לדעתנו, אם אותו אדם ממשיך את הפוליסה תחת חיתום חדש הרי שמדובר בסיטואציה דומה לפתיחת פוליסה חדשה והוא אינו נחשב כמבוטח בביטוח פנסיוני.

על כן, עמדתנו היא כי הסעיף מורה למעסיק להפריש תוך 3 חודשים למי שבבעלותו פוליסה בתוקף ומשולמת בהסדר ריסק, או לכל הפחות, פוליסה שחברת הביטוח מוכנה לחדש באותם תנאים וללא חיתום מחדש במועד הרלוונטי.

בחברת ביטוח, עקרונית, כאשר פוליסה אינה משולמת ו/או אינה בהסדר ריסק – אין כיסוי ביטוחי והאדם אינו נחשב “כמבוטח”. עם זאת, מאחר וקיימים הסדרים מפעליים בהם יש הסדר ריסק אוטומטי של 3 חודשים, ניתן לומר שבתקופה זו העובד ייחשב “כמבוטח בביטוח פנסיוני” לצורך פרשנות צו ההרחבה.

למותר לציין, כי התקופה הרלוונטית בקרנות הפנסיה החדשות הינה 5 חודשים בהם חלה בד”כ ארכת ביטוח אוטומטית. לאחר 5 חודשים – נאבד הוותק ואז אין מדובר במצב בו האדם “מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו”.

לשם הזהירות, מאחר ובפרקטיקה, אין אפשרות מעשית לבדוק בזמן אמת ביחס לכל עובד ועובד האם הפוליסה שלו בתוקף והאם הוא נחשב “כמבוטח”, על המעסיק לקחה כמקדם סיכון תקופה של 6 חודשים בה הפוליסה אינה משולמת, ובה ייחשב האדם כמבוטח לצורך צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

נדגיש, כי עמדתנו זו הינה עמדת משרדנו בלבד ואינה נסמכת על פסיקה שכן נושא זה טרם נדון וטרם הוכרע על ידי בית הדין לעבודה. כמו כן, ייתכן בהחלט שעל המעסיק חבות אחרת ביחס להפקדה לביטוח פנסיוני על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה או הסכם אישי.

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ