לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

עברת אירוע מוחי בעבודה? זאת תאונת עבודה!

כאשר אדם עובר אירוע מוחי בעבודה או בכלל, הדבר עלול להוביל לכך שהוא יסבול מקשת רחבה של קשיים תפקודיים מסוגים שונים, העשויים להשפיע בצורה מרחיקת לכת ושלילית ביותר גם על החיים האישיים וגם על החיים המקצועיים שלו.

לכן במידה ועברתם לאחרונה שבץ מוחי במקום עבודתכם או בזמן העבודה שלכם, חשוב מאוד שתדעו את זכויותיכם. זה הזמן לפנות לקבלת הכוונה משפטית מקצועית מעורך דין דיני עבודה מנוסה, על מנת לבדוק האם האירוע המוחי שעברתם יכול להיות מוכר כתאונת עבודה. כך תוכלו בסבירות גבוהה לקבל את גמלת הנכות לנפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, לצד זכויות רפואיות אחרות.

מהו אירוע מוחי, למה הוא גורם ומהן הסכנות הגלומות בו?

“אירוע מוחי” – ידוע בעגה הרפואית גם בתור “שבץ מוחי”. זוהי פגיעה המתרחשת במצבים שבהם נוצרב כלי דם במוח קרע המוביל לדימום, או כאשר נוצרת חסימה של אספקת הדם אל המוח. קרע או חסימה מסוג זה מובילים לכך שדם וחמצן אינם יכולים להגיע אל המוח.

בהעדר אספקת חמצן סדירה ותקינה למוח, תאי המוח ניזוקים ומתחילים למות תוך דקות ספורות. הפגיעה בזרימת הדם אל המוח פוגעת אמנם ברקמות המוח, אם כי הלכה למעשה – את הסימפטומים האופייניים להתרחשותו של אירוע מוחי ניתן לזהות דווקא על ידי התבוננות על אזורי הגוף שעליהם האזורים הפגומים במוח אמורים לשלוט, שתפקודם עלול להינזק כתוצאה מן השבץ – באופן חלקי או מוחלט.

על אירוע מוחי כגורם אפשרי לאובדן כושר עבודה

ככל שאדם שסובל מאירוע מוחי יזכה לקבל טיפול רפואי במועד מוקדם יותר, כך סביר יותר שהיכולת שלו להתאושש מהשבץ המוחי תגדל. מסיבה זו ישנה משמעות אדירה להכרת התסמינים האופייניים להתרחשות אירוע מוחי ומתן טיפול רפואי בהול ויעיל כאשר מתעורר חשד להופעת שבץ.

טיפול רפואי הניתן במועד הנכון לאדם הסובל מאירוע מוחי, לא זאת בלבד שיכול בסבירות גבוהה לחסוך ממנו פגיעות גופניות וקוגנטיביות מרחיקות לכת כגון שיתוק, נכות או פגיעה בדיבור – אלא עשוי ממש להציל את חייו. יחד עם זאת, אדם שעובר אירוע כזה במקום עבודתו או בעקבות אירוע שהתרחש בעבודתו ושורד אותו – עדיין עלול למצוא את עצמו סובל מפגיעות רב מערכתיות בגופו עד כדי אובדן כושר עבודה חלקי או מלא. מכאן החשיבות העצומה של הכרת זכויות העובד מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח והמעסיק.


הגדרת המושג “תאונת עבודה” בחוק הביטוח הלאומי

סעיף 79 בחוק הביטוח הלאומי – התשנ”ה 1995 קובע שתאונת עבודה זו פגיעה / פציעה שאותה עובד שכיר או עצמאי עלול לספוג במסגרת עבודתו או עקב העבודה. על בסיס חקיקה זו, מעצם ההכרה בתאונה כלשהי כתאונת עבודה, אותו נפגע עשוי להיות זכאי לקבלת פיצויים והטבות רפואיות אחרות, כפי שיפורט בהמשך.

הבסיס לקבלת פיצוי כספי מהביטוח הלאומי בעקבות תאונות עבודה

על מנת שפגיעה פיזית או נפשית שהתרחשה בהקשר לעבודה תוכר בתור תאונת עבודה אשר מזכה את הנפגע בסעדים כספיים או רפואיים מטעם המוסד לביטוח לאומי, הנפגע יידרש להוכיח כי אותה פגיעה שחווה קרתה בזמן עבודתו, בדרך אליה או ממנה או שהיא התרחשה כפועל יוצא של אופי  העבודה ותנאיה.

כאמור, מי שיוכר בביטוח הלאומי כעובד שנפגע בתאונת עבודה, זכאי יהיה לקבל תשלומים ממגוון סוגים שונים לצד זכויות רפואיות שונות. תכליתן של ההטבות הנ”ל היא לאפשר לאותו עובד שנפגע בתאונת העבודה ובשל כך איבד את פרנסתו, להחלים ולשקם את עצמו.

מימוש הזכויות הללו במוסד לביטוח לאומי, דורש מנפגעי העבודה להציג לביטוח הלאומי טופסי דיווח שבהם תוצג בפרוטרוט מהותה של הפגיעה שאותה ספגו בהקשר לעבודתם, כולל הנסיבות שבהן תאונת העבודה אירעה. זאת לצד תיעוד רפואי רלוונטי. לא אחת הנפגע מתבקש גם להופיע בפני ועדה רפואית מטעמו של המוסד לביטוח לאומי בכדי שתקבע לו דרגת נכות.

למאמר: סכום פיצוי תאונת עבודה


באילו תנאים שבץ מוחי יכול להיות מוכר כתאונת עבודה המזכה בפיצויים?

על מנת שאירוע מוחי שקרה בעבודה או בעקבותיה, יוכר בחזקת תאונת עבודה, הנפגע יצטרך להוכיח כי השבץ המוחי המדובר אירע בזמן עבודתו או כתוצר שלה. יחד עם זאת, קיימות גם דוגמאות למקרים שבהם עובד הוכר כמי שנפגע בתאונת עבודה לכל דבר ועניין, חרף העובדה שהאירוע המוחי שעבר התרחש בפועל בחלוף זמן מסוים ממועד סיום עבודתו.

ההצדקה לכך היא שפעמים רבות, אירועי שבץ מתרחשים רק כעבור שעות אחרי שתקרית כלשהי התרחשה. לכן אין זה בלתי נמנע שתתקיים זיקה בין מקרה שקרה במקום העבודה ובין השבץ המוחי שעובד חווה לאחר יום העבודה. בכל מקרה, הוכחת הקשר בין מקום העבודה או תנאי העבודה לבין אירוע מוחי שעובד מסוים עבר, עובר דרך הוכחת קיומם של שלושת התנאים להלן:

התנאי הראשון להכרה בשבץ המוחי בגדר תאונת עבודה – הוכחת דבר קיומו של אירוע יוצא דופן 

על מנת שאירוע מוחי שהתרחש במהלך העבודה יוכר כתאונת עבודה המזכה את הנפגע בתמיכה כספית וזכויות רפואיות, התביעה תדרש לספק בבית המשפט ראיות אשר יוכיחו כי אירוע בעל מאפיינים יוצאי דופן קרה בהקשר לעבודתו של הנפגע. בהקשר לחריגותו של האירוע – הכוונה היא בעצם לאירוע החורג מגדר הרגיל שניתן להוכיח כי איננו מתרחש אף פעם בשגרת יומו של העובד במקום העבודה.

את חריגותו של אותו האירוע, ייבחן בית המשפט הדן בתביעה בצורה סובייקטיבית בכל מקרה לגופו. יחד עם זאת, יש לסייג ולומר כי נטל ההוכחה לדבר קיומו של קשר בין אירוע חריג או מאמץ חריג שנדרש מהעובד בעבודתו, מוטל על כתפי הנפגע, והוא גם יהיה מי שיצטרך להציג לערכאה המטפלת בתיק, ראיות לקשר הסיבתי בין האירוע המוחי שחווה לבין אותו אירוע חריג בעבודה.

התנאי השני להכרה באירוע המוחי בגדר תאונת עבודה – קיומו של קשר סיבתי מוכח המגובה בראיות

הוכחת קיומו של קשר סיבתי רפואי בין האירוע המוחי שהעובד עבר לבין האירוע החריג שהתרחש לכאורה במסגרת עבודתו, בסבירות של 50 אחוזים לפחות, מהווה תנאי הכרחי להכרה בשבץ בתור תאונת עבודה. לטובת הוכחת קשר סיבתי כזה, יש צורך להוכיח שחלה סמיכות בין מועדו של האירוע החריג בעבודה, לבין המועד בו התרחש האירוע המוחי. בהקשר זה חשוב לציין כי בסעיף 83 של חוק הביטוח הלאומי, הוגדרה חזקת סיבתיות שחלה אך ורק על עובדים שכירים, ועל פיה כל תאונה אשר מתרחשת בזמן או בהקשר לעבודה של אדם, תוכר עקרונית כתאונת עבודה.

התנאי השלישי להכרה באירוע המוחי בגדר תאונת עבודה – הוכחת תרומתו של אותו אירוע חריג להתרחשות השבץ

התנאי השלישי להכרה באירוע מוחי שהתרחש במהלך העבודה בתור תאונת עבודה, הינו שהיקף ההשפעה של האירוע החריג שהנפגע חווה לכאורה במסגרת עבודתו, לעניין התרחשות האירוע המוחי, לא תפחת מן הסבירות לתרומה של גורמי סיכון בריאותיים נוספים (כמו לחץ דם גבוה, היפרליפידמיה וכן הלאה) למצבו של הנפגע, ככל והיו כאלו.

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה


עברתם אירוע מוחי בעבודה? דעו את זכויותיכם

בשונה מתאונות עבודה שמתרחשות במהלך עבודתו של העובד (למשל, נפילה מגובה רב שגורמת לשבירת יד, תאונת דרכים שמתרחשת בדרך למשרד וכיוצא באלו) – במקרים שבהם נידונה שאלת ההכרה בשבץ מוחי כתאונת עבודה, הגורמים התורמים להתרחשות הפגיעה עשויים להיות סמויים מן העין.

מכאן שהוכחת התרומה של תנאי ההעסקה של העובד או אירוע חריג בעבודה, להתרחשות האירוע המוחי – עלולה להיות מורכבת מאוד. מכאן מתחדדת ועולה החשיבות הרבה בפנייה להכוונה משפטית מקצועית של עורך דין המלווה תביעות אובדן כושר עבודה ותביעות ביטוח לאומי, שיוכל לסייע לכם במיצוי אופטימלי של זכויות העובד שלכם מול הגורמים השונים.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ