רשלנות רפואית בניתוח סרטן כליות

רשלנות רפואית בניתוח סרטן כליות היא מחדל מסכן חיים שעלול להתרחש על רקע מספר סוגים של תרחישים אפשריים. לעיתים מדובר במחדל רפואי המתבטא בביצוע לקוי של ההליך הניתוחי עצמו ובמקרים אחרים – על עיכוב בלתי מוצדק בקבלת ההחלטה על ביצוע ההליך הכירורגי. גם ביצוע של הליך כזה ללא קבלה של הסכמת המטופל/ת מדעת לטיפול, עשוי להוות עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית כנגד המנתח והמוסד הרפואי שבו הוא מועסק.

זאת ככל ונגרמו נזקים למנותח/ת שלא הוצגו בבירור מבעוד מועד. בכל המקרים הללו ליווי משפטי של עורך דין בעל ניסיון בתביעות רשלנות רפואית בניתוחים אונקולוגיים, הוא חיוני להוכחת הקשר בין הפעולה רשלנית לבין נזקי התובע והשגת פיצוי כספי ראוי.

רשלנות רפואית בניתוחי סרטן הכליה המתבטאת בשליחת המטופל לניתוח באיחור

תהליך האבחון הראשוני של סרטן הכליות, על פי רוב, מתבצע במרפאתו של רופא המשפחה. רופא זה, אמור להכיר אישית את המטופל, לרבות ההיסטוריה הרפואית שלו, והוא מצופה לבצע מול המטופל תשאול מקיף, כמו גם להתייחס בכובד ראש כל תסמין חריג שהוא מציג או מדווח עליו. בהקשר לסרטן הכליה, מדובר על תסמינים כדוגמת דם בשתן, כאבים במותניים, כאבי פרקים, ירידה משמעותית ופתאומית יחסית במשקל, אנמיה ועוד.

תסמינים כאלו מצדיקים הפנייה של המטופל לביצוע בדיקות אבחון רלוונטיות. זאת ועוד – ככל שמתעורר החשד לקיומו של גידול סרטני, רופא המשפחה נדרש להפנות את המטופל לרופא אורולוג, לטובת המשך בירור, והסרה כירורגית של הגידול על פי המלצת המומחה.

ביצוע פעולה רשלנית עשוי להתרחש בשל אבחון לקוי או שגוי מצד רופא משפחה או אורולוג מומחה, אשר כפועל יוצא עלולים לגרום לעיכוב בהפניית מטופלים לניתוח מציל חיים. במצב כזה יידרש עו”ד רשלנות רפואית להציג לבית המשפט תימוכין לכך כי בעצם העיכוב בקבלת ההחלטה על הפניית המטופל לניתוח, נגרם נזק כבד למטופל שאותו אפשר היה למנוע.

הקשר בין העיכוב בהפנייה לניתוח ובין הפגיעה בבריאות המטופל

ככל שהניתוח הנחוץ למטופל עוכב בשל אבחון קלוקל, בתביעת הנזיקין שתוגש, תידון סוגיית קיומו של קשר בין היעדר ההחלטה לגבי הצורך בניתוח והפגיעה שנגרמה לבריאות המטופל. ניתוח להסרת גידול בכליה אינו עניין הסובל דיחוי ובפרט במקרים בהם עסקינן על מסה שגודלה איננו משאיר מקום למתן טיפול נקודתי אך אין אפשרות להימנע מהסרתה מבלי שיהיו לכך השלכות מרחיקות לכת על מצבו הרפואי של המטופל.

לעיתים, כאשר הגידול הוא גדול וגרורתי, סביר שהניתוח לא יוכל לסייע, וכי ידרשו סוגי טיפולים אחרים. לפיכך עורך דין לרשלנות רפואית שמטפל בתיק הנדון, נדרש להוכיח את הקשר שבין התפשטות הסרטן ובין הניתוח שבוצע באיחור.

זוהי אינה הוכחה קלה לגיבוש, אך כאשר היא נשענת על מידע רפואי קיים שמתבסס על הפסיקה בתיקים דומי, היא עשויה לסייע בחיזוק טענות התובע/ת. על מנת להוכיח זאת, ידרש עורך הדין גם להצגת חוות דעת ממומחים בעלי שם כמו אורולוגים וכירורגים אונוקולגים שישמשו כעדי תביעה שיסייעו בהוכחת הנזק והיותו תוצר  של חריגה מצד המנתח מעיקרון הרופא הסביר.

רשלנות רפואית בזמן ניתוח סרטן כליות

ניתוחי סרטן כליות אינם מקשה אחת ועשויים להתבצע בדרכים שונות והיקפים משתנים, בהתאם למיקום הגידול הסרטני והשלב שהוא מאובחן בו. במקרים מסוימים תידרש הסרה של הרקמה הסרטנית בלבד במסגרת ההליך הכירורגי, בעוד שבמקרים אחרים – עשויה להידרש הסרה מוחלטת של הכליה בשלמותה.

בכל מקרה, יש צורך להסביר למנותח לפני ביצוע ההליך הניתוחי בפועל, את מכלול אפשרויות הטיפול העומדות לרשותו – תוך התייחסות מפורטת להשלכות של כל הליך טיפולי לצד הסיכון הכרוך בכל אחת מהן, אחוזי היעילות וכן תופעות הלוואי והסיבוכים הפוטנציאליים שעלולים להיגרם בעקבותיהן.

לאחר קבלת ההסבר הזה, המטופל יוחתם על מסמך שנקרא “הסכמה מדעת”, אשר מאשר כי הובהרו לו הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניתוח. זאת לצד החלופות הזמינות לאופציה הניתוחית שעליה הרופא המליץ, וכי הוא מודע לכל אלו ועדיין מאשר את ביצועה של הפעולה הכירורגית המדוברת.

זו תהיה רשלנות רפואית, באם הרופא המנתח לא החתים את החולה המתעתד לעבור ניתוח דרכו על טופס מסוג זה, או לא הסביר לו בבירור את השלכות החלטותיו. כמו כן, כאשר במהלך ההליך הניתוחי פעולה רשלנית של המנתח כגון אי לקיחת שוליים מהגידול, או אי נקיטה של מכלול אמצעי הזהירות המקובלים – הוא עלול לעמוד לדין בגין רשלנות רפואית בניתוחי סרטן הכליות. זאת ככל שחרג מסטנדרט הטיפול המקובל במצבים דומים.

רשלנות רפואית באבחון מוטעה של סרטן הכליות שהוביל לכריתת כליה ללא צורך

אם יש מקרים של רשלנות רפואית שמקוממים אותנו במיוחד, הרי שמדובר על מקרים בהם בעקבות אבחון מוטעה של סרטן באזורים שונים בגוף, מטופלים נדרשו לעבור ניתוחים ו/או טיפולים בלתי נחוצים או לא מועילים, אשר הותירו אותם עם פגיעות צמיתות.

כך קרה גם בהקשר לסרטן הכליה במקרים מסוימים, למשל, כאשר מטופל עם דלקת מקומית בכליה אובחן בשגגה כמי שנושא גידול כליות סרטני ועקב זאת נדרש לעבור ניתוח כריתה מלא של הכליה ללא הצדקה אמיתית לפעולה.

מקרים מצערים כאלו, ניתנים לא אחת למניעה, על ידי הפנייה של המטופל לביצוען של בדיקות חוזרות לאימות האבחנה הראשונית. לדוגמא, נטילה של דגימת ביופסיה נוספת מהרקמה שנחשדה בתור מסה סרטנית בכליות.

איך אפשר לדעת מראש מהם סיכויי ההצלחה בתביעה נזיקית על רשלנות רפואית?

ראשית ההיערכות להגשת תביעה נזיקית בגין התרשלות בניתוח להסרת גידול סרטני בכליה, היא באיסוף של כלל התיעוד הרפואי הנוגע למקרה, ובחינת אופן השתלשלות האירועים ביחס לפרקטיקות המקובלות במקרים דומים. עו”ד המלווה תיקי רשלנות כגון אלו יסתייע בתהליך הערכת סיכויי ההצלחה בתובענה, בחוות דעת מרופאים מומחים מתחום האורולוגיה.

תביעות רשלנות רפואית בניתוח סרטן כליות והצורך בחוות דעת מרופאים מומחים

כאשר עסקינן ברשלנות רפואית בניתוחי סרטן כליות, ישנה שורה ארוכה של כשלים העלולים להתרחש בשלביו השונים של ההליך הניתוחי, לקראתו או לאחריו. בכל אחד מן המקרים יידרש עורך דין לענייני רשלנות רפואית להוכיח שהפגיעה שנגרמה למרשו היוותה נגזרת ישירה של ההתנהלות הרשלנית מצד המנתח או הרופא שלו. לשם כך הוא יזדקק לחוות דעת מאורולוגים מומחים שיוכלו לשפר את הסיכויים להצלחת התביעה וקבלת פיצוי כספי ראוי.

לאורולוג מומחה ישנם הכלים המקצועיים שמאפשרים לבחון את התנהלותם של אותם רופאים שמולם בא במגע התובע, ולהעיד האם רופאים אלו אמנם פעלו בהתאם למצופה מ”הרופא הסביר” בתחומם בנסיבות המקרה המדובר.

בקצרה, חוות דעת כזו היא חיונית להוכחת ה”קייס” של התובעים בתביעות על רקע כשלים בהליכים כירורגיים לטיפול בסרטן הכליות, משום שהיא מאפשרת להוכיח כי נתקיים קשר סיבתי ברור בין נזקי התובע לבין טיב הטיפול הרפואי שניתן לו.

למאמר: כלים להגשת תביעת רשלנות רפואית בזמן אמת

בשורה התחתונה

סבורים כי נפגעתם בעקבות ניתוח סרטן כליות ומעוניינים בסיוע משפטי מקצועי כדי לבדוק אם מדובר במחדל רפואי המצדיק הגשת תביעת פיצויים? זה הזמן ליצור קשר עם משרד עו”ד כפיר דיין דובב שילווה אתכם יד ביד משלב הבירור הראשוני של נסיבות המקרה ועד תום ההליך המשפטי.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בניתוח? לחץ כאן!

רשלנות רפואית בניתוח סרטן כליות
רשלנות רפואית בניתוח סרטן כליות
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ